Rjúkju

Rjúkju (-slovenský normovaný názov) alebo Rjúkjú (po japonsky Rjúkjú-šotó alebo 南西諸島 - Nansei-šotó [ostrovy Nansei]) je reťaz asi 60 japonských ostrovov na západe Tichého oceánu pri východnej hranici Východočínskeho mora. Tiahnu sa juhozápadne od ostrova Kjúšu k ostrovu Taiwan. Najväčší ostrov je ostrov Okinava. Na ostrovoch sa hovorí rjúkjuštinou (rjúkjuskými jazykmi), považovanou za nárečie japončiny alebo za samostatný jazyk/zoskupenie jazykov.

V japončine pojem Rjúkjú-šotó často neoznačuje celé súostrovie, ale len tú jeho časť, ktorá administratívne spadá pod prefektúru Okinawa. Opakom tohto pojmu je potom pojem súostrovie Sacunan (Sacunan-šotó), pretože tieto ostrovy patria do prefektúry Kagošima. Najjužnejší ostrov súostrovia Sacunan je ostrov Joron. V najužšom zmysle v japončine Rjúkjú označuje len súostrovie Okinava.

Ostrovy majú subtropické podnebie s teplými zimami a horúcimi letami. Zrážky sú veľmi veľké a sú ovplyvnené obdobiami dažďov a tajfúnmi.

Ryukyu map
Poloha ostrovov

Delenie

Location of the Ryukyu Islands
 • Sacunan:
 • Rjúkju v užšom (japonskom) zmysle:
  • Okinava (Rjúkju v najužšom zmysle): Okinava, Kumedžima, Ihejadžima, Izenadžima, Agunidžima, Iedžima
   • Kerama: Tokašikidžima, Zamamidžima, Akadžima, Gerumadžima
   • Daitó: Kita, Mimami, Oki
  • Sakišima:
   • Mijako: Mijakodžima, Ikema, Ogami, Irabu, Šimodži, Kurima, Minna, Tarama
   • Jaejama: Iriomote, Išigaki, Taketomi, Kohama, Kurošima, Aragusuku, Hatoma, Jubudžima, Hateruma, Jonaguni
   • Senkaku (sporné územie): Uocuridžima, Kubadžima, Taišodžima, Kita Kodžima, Minami Kodžima
Bitka o Iwó-džimu

Bitka o Iwó-džimu (angl. Battle of Iwo Jima, jap. 硫黄島の戦い) alebo operácia Detachment, prebiehala od 16. februára 1945 do 26. marca 1945 medzi Spojenými štátmi a Japonskom. Americké jednotky zaútočili na japonský ostrov Iwó-džima s cieľom obsadiť tunajšie letisko a vytvoriť si tak leteckú základňu pre útok na hlavné Japonské ostrovy. Bol to prvý prípad celej vojny, kedy bolo cieľom spojeneckých jednotiek obsadenie vlastného japonského územia (t. j. územia, ktoré bolo súčasťou Japonska pred druhou svetovou vojnou a ktorého obyvatelia boli Japonci), čomu zodpovedala aj intenzita odporu japonských vojakov. Bitka bola súčasťou bojových operácií na ostrovoch Kazan Rettō a Rjúkju.

Filipínske more

Filipínske more je okrajové more na západe Tichého oceánu ohraničené Filipínami, Rjúkju a Taiwanom na západe, Japonskom na severe, Mariánskymi ostrovmi na východe a Palau na juhu. Rozlohou 5 726 000 km² ide o najväčšie more na Zemi.Filipínska tektonická doska, ktorá utvára dno mora sa podsúva pod Eurázijskú tektonickú dosku. Na rozhraní dosiek tak vznikli Filipíny a taktiež Filipínska priekopa.

Fernão de Magalhães bol prvý Európan, ktorý sa tu plavil. V roku 1944 sa Filipínske more stalo dejiskom námornej bitky medzi Japonskom a Spojenými štátmi.

Gadža-džima

Gadža-džima alebo Gadžadžima je menší ostrov vulkanického pôvodu pod správou Japonska, nachádzajúci sa východne od hlavnej reťaze súostrovia Rjúkju. Prevažne andezitový stratovulkán sa týči do výšky 497 m nad hladinou mora. Presný vek poslednej erupcie nie je známy, odhaduje sa na koniec pleistocénu až začiatok holocénu.

Gusuku

Gusuku (písmom hiragana ぐすく- gusuku, písmom kandži 御城/ 御塞/ 城 ) alebo gušiku (písmom hiragana ぐしく) je jedno z opevnených sídiel rodinných klanov, ktoré boli stavané na súostroví Rjúkju v období Rjúkjuského kráľovstva na vrcholoch kopcov spočiatku ako obyčajné kamenné ohrady, neskôr (12. – 16. stor.) ako sídla a symboly rodinných klanov. Spočiatku mali obranný charakter, neskôr mali (a čiastočne dodnes majú) aj náboženský charakter.

Slovo gusuku alebo gušiku v okinawčine znamená: hrad, hradisko, pevnosť.

Iwo-Tori-šima

Iwo-Tori-šima je malý (1 × 2,7 km) ostrov v Juhočínskom mori, patriaci do japonského súostrovia Rjúkju. Ostrov sa nachádza asi 200 km severne od najväčšieho ostrova súostrovia – Okinawy.

Ostrov je tvorený dvoma andezitovými vulkánmi (Iwo-dake a Kusuku), v kráteri severnejšieho z nich sa nachádza malé jazierko, aktívne solfatáry a ložisko síry, v minulosti ťažené.

Japonské cisárstvo (1868 – 1945)

Japonské cisárstvo (jap. 大日本帝國 – Dai Nippon Teikoku) bol štátny útvar existujúci v rokoch 1868 – 1945 na území súčasného Japonska, Kurilských ostrovov, Taiwanu a po jej okupácii v roku 1910 aj Kórey. Vládli mu cisári z dynastie Jamato. Vzniklo po páde šógunátu v roku 1868 a zaniklo po prehranej Druhej svetovej vojne roku 1945.

Jokoate-džima

Jokoate-džima je menší, 3,5 km dlhý ostrov, nachádzajúci sa v japonskom súostroví Rjúkju. Ostrov je tvorený dvoma menšími stratovulkánmi – Higašimine na východnej a Nišimine na západnej strane. V petrologickom zložení obidvoch vulkánov prevládajú andezity.

Novšie výskumy preukazujú, že ostrov je len jedným z postkalderových kužeľov, sústredených okolo kaldery, nachádzajúcej sa v priestore medzi ostrovmi Jokoate-džima, Kannone-džima a podmorským chrbátom Jokoate-šo. Jediná aktivita bola zaznamenaná na konci periódy Edo v roku 1835 ± 30 rokov.

Karate

Karate (jap. 空手 – karate) alebo karate dó (jap. 空手道 – karate dó) je bojové umenie pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. V športovom karate existujú dve disciplíny - kata a kumite. Vyvinulo sa z pôvodného bojového umenia ostrovov Rjúkju (nazývané te (手, te?), doslovne "ruka"; tii po Okinawsky) pod vplyvom čínskych bojových umení.

Kogadža-džima

Kogadža-džima alebo Kogadžadžima je menší ostrov vulkanického pôvodu, nachádzajúci sa v japonskom súostroví Rjúkju, severozápadne od ostrova Nakano-šima. Ostrov je tvorený viacerými lávovými dómami andezitového zloženia, neskoropleistocénneho až holocénneho veku. Na pobrežných útesoch sa vyskytuje menšia fumarolická aktivita.

Kučino-šima

Kučino-šima alebo Kučinošima je ostrov, nachádzajúci sa v severnej časti japonského súostrovia Rjúkju, medzi ostrovmi Nakano-šima a Kučinoerabu-džima. Rozmery ostrova sú 3 × 7 km, najvyšší bod je 628 m nad hladinou mora. V severnej časti ostrova sa nachádzajú dve osady Nišinohama a Kučino-šima.

Ostrov je tvorený dvoma andezitovými stratovulkánmi Joko-dake a Mae-dake. Stratovulkán Mae-dake bol aktívny v období medzi 8. až 13. storočím (bez bližšieho určenia veku).

Kučinoerabu-džima

Kučinoerabu-džima alebo Kučinoerabudžima je ostrov nepravidelného tvaru (4 × 10 km), nachádzajúci sa v severnej časti japonského súostrovia Rjúkju, asi 15 km západne od ostrova Jakušima. Východá časť ostrova je pokrytá skupinou stratovulkánov Furu-take, Šin-take a Noike, zoradených paralelne s Rjúkjuskou priekopou. Najvyšší z nich je Furu-take (657 m), ktorý je zároveň aj najvyšším bodom ostrova. Na severozápadnom okraji Furu-take sa nachádza Šin-take – jediné vulkanické centrum, aktívne v historickej dobe. Od roku 1840 bolo zaznamenaných niekoľko stredne silných freatických erupcií, najväčšia sa odohrala na jar v roku 1931.

Naha

Naha (jap. 那覇市 – Naha-ši) je hlavné mesto japonskej prefektúry Okinawa. Moderné mesto bolo založené 20. mája 1921. Už predtým to bolo najdôležitejšie a najľudnatejšie mesto v súostroví Rjúkjú. Od počiatku 15. storočia až do roku 1879 bolo hlavným mestom Kráľovstva Rjúkjú.

Naha leží v južnej časti ostrova Okinava, najväčšieho ostrova v súostroví Rjúkju, na brehu Juhočínskeho mora. Má rozlohu 38,99 km² a asi 314-tisíc obyvateľov.

Naha je politickým a ekonomickým centrom a centrom vzdelanosti prefektúry Okinawa. V minulosti bola i náboženským centrom Rjúkjúskej dynastie.

Na konci druhej svetovej vojny bolo skoro celé mesto zrovnané so zemou počas tzv. bitky o Okinawu.

Nakano-šima

Nakano-šima alebo Nakanošima je menší (9 × 5 km) ostrov, nachádzajúci sa v japonskom súostroví Rjúkju. Prakticky celý ostrov je vulkanického pôvodu. Staršie vulkanické centrum na juhu je oddelené plochým plató od mladšej, aktívnej vulkanickej stavby na severnej strane ostrova. Vrcholový kráter aktívneho centra býva v sezóne dažďov zaliaty vodou. V solfatárach na juhovýchodnom úbočí bola ťažená síra až do konca roku 1944.

Okinava (ostrov)

Okinava (-slovenský normovaný názov) alebo Okinawa (jap. 沖縄本島 – Okinawa-hontó) je ostrov v súostroví Rjúkju na juhu Japonska.

Administratívne patrí do prefektúry Okinawa a správnym strediskom je mesto Naha, ležiace na juhozápade ostrova. Okinava má rozlohu 1201,03 km² a približne 1,2 milióna obyvateľov. Na ostrove sa nachádza vojenská základňa USA.

Ostrovný oblúk

Ostrovný oblúk alebo vulkanický ostrovný oblúk je typ súostrovia, alebo všeobecne rozsiahle pásmo tvorené sopkami, ktoré vznikali v dôsledku vulkanickej aktivity nad subdukčnou zónou. Vyznačujú sa obvykle andezitovým vulkanizmom. Väčšinou oddeľujú okrajové more od oceánu. Vulkány, ktoré sa vyvinuli na okrajoch kontinentov, nad subdukčnou zónou (napr. Andy) sú označované ako vulkanické oblúky, principiálne sa však od ostrovných oblúkov výrazne nelíšia. Významným znakom ostrovných oblúkov sú geofyzikálne zistené gravitačné a magnetické anomálie, hlboké zemetrasenia.

Suwanose-džima

Suwanose-džima alebo Suwanosedžima je 8 km dlhý ostrov vretenovitého tvaru, nachádzajúci sa v severnej časti japonského súostrovia Rjúkju. Ostrov je prakticky celý pokrytý viacerými stratovulkánmi a krátermi (aktívnymi aj neaktívnymi). Prevládajúcim typom horninovej stavby sú andezity a ich varianty.

Suwanose-džima je jedna z najaktívnejších vulkanických oblastí v Japonsku, len v 20. storočí bolo zaznamenaných približne 20 stredne silných strombolských erupcií, s centrom v kráteri O-take. Začiatkom 19. storočia (v rokoch 1813 až 1814) sa odohrala väčšia erupcia, ktorá vytvorila podkovovitú kalderu Sakuči. Po tejto erupcii bol ostrov neobývaný približne 70 rokov.

Zoznam druhov z čeľade cedivkovité

Toto je zoznam druhov z čeľade cedivkovité .

Zoznam druhov z čeľade pakrižiakovité

Toto je zoznam druhov z čeľade Uloboridae .

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.