Proso

Proso (lat. Panicum) je rod z čeľade lipnicovité. Sú to jednoročné alebo vytrvalé byliny. Známych je okolo 500 druhov, z toho na Slovensku druhy proso siate (Panicum miliaceum) a proso vláskovité (Panicum capillare).

Starr 040217-0066 Panicum torridum
Panicum torridum
Andrej Ferko (slovenský spisovateľ)

Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. (* 19. január 1955, Bratislava) je slovenský spisovateľ, dramatik, scenárista, publicista, autor literatúry pre deti a mládež, vysokoškolský pedagóg, brat Jerguša Ferka, syn Vladimíra Ferka a synovec Milana Ferka.

Bhután

Bhután, dlhý tvar názvu Bhutánske kráľovstvo, je ázijský štát.

Dádra a Nagar Havelí

Dádra a Nagar Havelí (prepisované aj Dádra a Nágar Havélí, Dádra a Nagarávali, Dadra a Nagar Havélí) je zväzové teritórium na západe Indie. Územie je zaklinené medzi štátmi Maháraštra a Gudžarát, zatiaľ čo Dádra je enkláva ležiaca niekoľko kilometrov severne od Nagar Havelí v Gudžaráte. Územie sa nachádza pri ústí rieky Ganga Daman.

Populácia je prevažne hinduistická, s malou kresťanskou a moslimskou menšinou. Veľká časť obyvateľstva je zamestnaná v poľnohospodárstve, pestuje sa najmä ryža a proso.

Fotosyntéza

Fotosyntéza (z gréc. fós = svetlo, synthesis = viazanie) je biochemický proces zachytávania energie slnečného žiarenia a jej využitie na fixáciu oxidu uhličitého v zelených rastlinách a niektorých prokaryotoch za vzniku sacharidov. Je druh asimilácie oxidu uhličitého.

Pri fotosyntéze sa v bunkách rastlín, rias a niektorých prokaryotov mení prijatá energia svetelného žiarenia na energiu chemickej väzby a vznikajú organické látky z anorganických. Organizmy, ktoré zaisťujú svoju potrebu energie pomocou fotosyntézy sa nazývajú autotrofné resp. fotoautotrofné.

Fotosyntéza sa pokladá z hľadiska existencie súčasného života za najdôležitejší proces na Zemi. Pri fotosyntéze sa vytvárajú organické látky, ktoré spotrebúvajú pri svojej výžive heterotrofné organizmy. Fotosyntetizujúce organizmy za rok fixujú cca 17,4×1010 ton uhlíka. Súbežne s procesom väzby CO2 sa do atmosféry uvoľňuje kyslík – v množstve až 5×1010 ton – čím sa udržuje jeho pre život potrebná koncentrácia vo vzduchu.

Z chemického hľadiska sa fotosyntéza vyjadruje všeobecnou rovnicou:

6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

V rastlinách prebiehajú procesy fotosyntézy v dvoch fázach:

Svetelná fáza – prebiehajú v nej primárne fotosyntetické procesy spojené s príjmom (absorpciou) a premenou svetelnej energie na energiu chemickej väzby.

Tmavá fáza – prebiehajú v nej sekundárne fotosyntetické procesy spojené s fixáciou uhlíka a premenou anorganického uhlíka (CO2) na organické (sacharidy).

Gambia (štát)

Gambia, dlhý tvar Gambijská republika, je štát v západnej Afrike.

Holub domáci

Holub domáci (Columba livia f. domestica) je vták, domestikovaná forma holuba divého. Na Slovensku žije hlavne vo veľkých mestách, mimo miest vzácne na skalách. Je chovaný pre mäso, ako druh zábavy a športu alebo pre poštové účely. Zdivený holub domáci je rozšírený v mestách vo veľkých kŕdľoch a je považovaný za škodcu. Svojim trusom znečisťuje budovy a prenáša choroby.

Hrdlička poľná

Hrdlička poľná alebo hrdlička divá (lat. Streptopelia turtur) je holub z čeľade holubovitých. Hniezdi na veľkej časti Európy, v Severnej Afrike, na Kanárskych ostrovoch, v Malej Ázii, Sýrii, Palestíne, Iraku, Iráne a v Afganistane.. Hniezdi na celom území Slovenska v poľnohospodárskej krajine, na okrajoch lesov do 1 300 m n. m..

Jan Skácel

Jan Skácel (* 7. február 1922, Vnorovy - † 7. november 1989, Brno) bol český (moravský) básnik.

Pochádzal z učiteľskej rodiny. Gymnázium navštevoval v Břeclavi a v Brne-Králově Poli. Počas 2. svetovej vojny bol v totálnom nasadení na stavbách v Rakúsku. Od roku 1948 pracoval ako redaktor kultúrnej rubriky brnianskych novín Rovnost, v roku 1952 musel však odísť a po robotníckom intermezze nastúpil v roku 1953 do literárno-dramatického oddelenia brnianskeho rozhlasu. V rokoch 1963 - 1969 bol šéfredaktorom časopisu „Host do domu”. Od 70. rokov, po zániku Hosta, sa venoval iba literatúre.

Jozef Bednárik

Jozef Bednárik (* 17. september 1947, Zeleneč – 22. august 2013, Bratislava ) bol slovenský herec a divadelný režisér.

V roku 1970 absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1971-1981 bol herec, od roku 1981 režisér (Divadla Andreja Bagara). Bol tiež režisérom bývalého "Divadla Z" zo Zelenča. Ako hosť režíroval v divadlách v Bratislave, Brne, Prahe a v zahraničí.

V roku 1986 dostal titul zaslúžilý umelec.Zomrel 22. augusta 2013 ako 65-ročný v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na „vážne metabolické a kardiálne zlyhanie“.

Mexiko

Mexiko, dlhý tvar Spojené štáty mexické (po španielsky México alebo zriedkavejšie Méjico [výslovnosť v oboch prípadoch: mechiko] , dlhý tvar: Estados Unidos Mexicanos alebo zriedkavejšie Estados Unidos Mejicanos) je federatívna prezidentská republika na americkom kontinente. Geopoliticky sa zvykne zaraďovať buď k Severnej Amerike alebo Strednej Amerike. Ide o prímorský štát medzi Tichým oceánom a Karibským morom. Na pevnine hraničí na severe s USA a na juhu s Guatemalou a Belize.

Niger

Niger, dlhý tvar Nigerská republika, je prezidentská republika nachádzajúca sa takmer uprostred Afriky medzi štátmi Mali, Alžírsko, Líbya, Čad, Nigéria, Benin a Burkina. Na území o rozlohe 1,267 mil. km² tu žije okolo 20 miliónov obyvateľov (2016). Krajina nemá prístup k moru.

Nigéria

Nigéria, dlhý tvar Nigérijská federatívna republika, je štát v Afrike s rozlohou 923 768 km². Hlavné mesto je Abuja. Nigéria je najľudnatejšia krajina na Africkom kontinente, žije tu viac ako 190 miliónov obyvateľov (odhad z roku 2017).

Obilie

Obilie alebo zbožie je súhrnné označenie poľnohospodárskych plodín z čeľade lipnicovité alebo len ich zŕn, a to:

buď všetkých obilnín

alebo len tzv. obilnín 1. skupiny (pšenica, jačmeň, raž, ovos, triticale)

Proso siate

Proso siate (lat. Panicum miliaceum) je obilnina z čeľade lipnicovitých.

Songhajská ríša

Songhajská ríša (iné názvy: Songhaj, Songojská ríša, Gao) bol štát v severozápadnej Afrike od 6./7./10. storočia do začiatku 17. storočia, resp. čiastočne až do roku 1901 . Niekedy sa o Songhajskej ríši v užšom zmysle (s dôrazom na slovo ríša) hovorí len vo vzťahu k obdobiu, keď tento štát dosiahol svoj vrchol, čo je zhruba obdobie v rokoch 1460 - 1591 .

Začiatky Songhajskej ríše siahajú až do 6. stor. po Kr., keď v oblasti severného oblúka rieky Niger príslušníci černošského kmeňa Songhajcov (=Songojov) ovládli dôležité spojenia vedúce cez Saharskú púšť a založili obchodné centrá Timbuktu a Gao. V 10. stor. štát prechodne dobyla susedná ríša Ghana. V roku 1009/10 songhajský kráľ konvertoval na islam; niekedy v tomto období sa tiež hlavným mestom stalo mesto Gao. V 13. a 14. stor. bolo songhajské územie s prestávkami niekoľkokrát buď pod nadvládou ríše Mali alebo jej priamou súčasťou. Okolo roku 1400 už nadvláda Mali definitívne skončila a následne songhajský vládca Ali Ber Soni (=sonni Ali Bér, Sonni Alí; 1463/1464/1468 - 1492/1493) , využijúc úpadok Mali, získal pre svoj kmeň veľkú časť územia ríše Mali a Songhajská ríša začala expandovať. Vrcholným obdobím Songhajskej ríše bolo panovanie Mohameda Turého (=Muhammada Turého) nazývaného aj Veľký (1493 - 1528), ktorý územie štátu rozšíril na východ k pohoriu Air a k Čadskému jazeru, čiže ovládol takmer celú západnú Saharu. Songhajská ríša kontrolovala všetky obchodné spojenia vedúce od Guinejského zálivu cez saharské oázy do oblasti Stredozemného mora. Mohamed Turé vytvoril dobre organizovaný centralistický štát, ktorý držalo pohromade stále vojsko. Príjmy štátu zabezpečoval obchod so slonovinou, zlatom, soľou (zo Sahary) a otrokmi, pestovala sa ryža a proso, choval sa dobytok. Kráľ podporoval umenie, remeslá, vedu, kultúru a najmä školstvo - za jeho vlády patrila vyššia škola v Timbuktu k najlepším v celom islamskom svete. Obdobie prosperity ríše netrvalo dlho, pretože v roku 1591 sa mesta Timbuktu zmocnili Maročania; Maročania porazili Songhajskú ríšu, pretože bojovali s mušketami, čo boli moderné zbrane, ktorými songhajské vojsko nedisponovalo. V marockých službách bojovali aj španielski conquistadori (dobyli mestá Gao a Timbuktu), ale hlavný cieľ - zlatonosné bane na juhu sa im nepodarilo dobyť. Songhajskí králi sa po porážke stiahli do regiónu Dendi na juhu a odtiaľ ďalej vládli, pričom ale v historiografii sa tento malý južný štát vzniknutý v roku 1591 zvykne skôr uvádzať pod názvom Kráľovstvo Dendi. Toto Kráľovstvo Dendi (teda neskorá Songhajská ríša) síce existovalo až do dobytia Francúzmi v roku 1901, ale fakticky od polovice 17. storočia išlo už len o rozlične rozhádaný a rozpadajúci sa útvar. Na severe Maročania po čase o dobyté územie stratili záujem a (primárne okolo roku 1670) odišli; na nimi opustenom území vzniklo viacero viacero štátov.

Uganda

Uganda, dlhý tvar Ugandská republika, je prezidentská republika, nachádzajúca sa vo východnej Afrike, ktorá hraničí s Južným Sudánom na severe, s Keňou na východe, s Demokratickou republikou Kongo na západe, s Rwandou na juhozápade a s Tanzániou na juhu. Súčasťou Ugandy je aj nezanedbateľná časť Viktóriinho jazera, ktorým tiež prechádzajú hranice s Keňou a Tanzániou. Uganda má rozlohu 241 038 km² a žije tu viac ako 30 miliónov ľudí (2014). Z toho 50% sú deti do 14 rokov. Názov Ugandy je odvodený z názvu tradičného kráľovstva Buganda, ktorého súčasťou je južná časť krajiny vrátane hlavného mesta Kampala.

Zambia

Zambia, dlhý tvar Zambijská republika (1911 – 1963 Severná Rodézia), je vnútrozemský štát v južnej Afrike. Má rozlohu 752 614 km² a jej hlavné mesto je Lusaka.

Čad

Čad (dlhý tvar názvu Čadská republika) je štát, ktorý sa rozprestiera vo vnútrozemí Afriky na plošinách Sahary. Hlavné mesto je N’Djamena. Severnú tretinu krajiny pokrývajú piesočnaté púšte. Z nich vystupujú pieskovcové plošiny Ennedi (1 450 m n. m.) a pohoria sopečného pôvodu Tibesti. Pre veľkú časť krajiny dodávajú vodu rieky Šari a Logone. Rozprestiera sa tam aj plytká panva s Čadským jazerom, ktorého rozloha sa mení. Čad susedí s Líbyou na severe, Sudánom na východe, Stredoafrickou republikou na juhu, Kamerunom a Nigériou na juhozápade a Nigerom na západe.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.