Obzorník

Obzorník alebo horizont je priesečnica vodorovnej roviny vedenej pozorovacím miestom s nebeskou sférou. Závisí od polohy pozorovateľa. Roviny rovnobežné s horizontom pretínajú nebeskú sféru vo „vodorovných kružniciach“.

Horizont

Horizont môže byť:

všeobecne:

časť zemského povrch, kam možno odniekiaľ dovidieť; rozhranie oblohy a povrchu Zeme, synonymum: obzor, pozri obzor (Zem)

prenesene: okruh vedomostí; myšlienový obzor

prenesene: časový úsek do budúcnosti, perspektíva a podobne

v astronómii: obzorník

v geodézii: guľová plocha alebo vodorovná rovina prechádzajúca meračským bodom alebo stanoviskom pozorovateľa, pozri horizont (geodézia)

v geometrii: priesečnica nákresne s vodorovnou rovinou vedenou stredom premietania, pozri horizont (geometria)

v divadelníctve: polkruhový záves po obvode pozadia celého javiska, pozri horizont (divadlo)

v pedológii: skrátene pôdny horizont (vrstva v pôdnom profile vzniknutá špecifickým pôdotvorným procesom)

v geológii:

najmenšia (miestna) stratigrafická časová jednotka a jednotka uloženého sedimentu, rozlíšiteľná len podľa paleontologických znakov (skamenelín) alebo iných nápadných znakov, najmä litologických; synonymum: vrstva; pozri horizont (geológia)

v širšom zmysle poloha alebo vrstva líšiaca sa nejakým znakom od ostatných

v archeológii: vrstva archeologickej depozície (stôp osídlenia a udalostí), pozri horizont (archeológia)

v baníctve: chodba razená od prekopu v smere sloja, synonymum poschodie, pozri poschodie (baňa)

české nakladateľstvo založené roku 1969, pozri Horizont (nakladateľstvo)

v minulosti časopis Slovenského ústredného výboru Zväzu česko-slovensko – sovietskeho priateľstva, pozri Horizont (časopis)

vo filozofii: vo fenomenológii E. Husserla základné štruktúrne určenie skúsenosti (každá jednotlivá danosť so sebou prináša svoj „horizont“ ďalších možných skúseností), pozri horizont (Husserl)

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.