Obchodná činnosť

Obchodná činnosť (iné názvy: obchod, komercia) je výmenná činnosť na trhu, ktorá spočíva v kúpepredaji tovaru, teda činnosť, pri ktorej sa stretáva záujem predávajúceho (predajcu) a kupujúceho (kupca). Vyvíjanie obchodnej činnosti, zaoberanie sa obchodom sa nazýva obchodovanie a osoba, ktorá sa tomu venuje je obchodník.

Táto výmenná činnosť na trhu sa v trhových ekonomikách nerealizuje ako naturálna výmena, ale ako výmena sprostredkovaná peniazmi. Výsledkom zhody záujmu kupujúceho a predávajúceho je cena tovaru, za ktorú sa akt kúpy a predaja realizuje (tovar sa vymení za peniaze).

Táto činnosť sa delí na veľkoobchodnú činnosť, maloobchodnú činnosť, materiálno-technologické zásobovanie a nákup poľnohospodárskych výrobkov ako aj zásobovanie poľnohospodárskej výroby. Pod obchodné činnosti patria aj zahraničný obchod a verejné stravovanie.

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Kontšeková – Finková (1989), Štatistika práce a demografia
Bardejov

Bardejov je okresné mesto v Prešovskom kraji. Nachádza sa na severovýchode Slovenska v regióne Šariš. Zachovalé stredoveké centrum je od roku 2000 zapísané medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO

Biznis

Biznis alebo staršie business môže byť v ekonomike:

obchodná činnosť

obchodné podnikanie

obchodná činnosť alebo výhľad na prínosný obchod

obchodný dohovor

podnikanie vôbec, najmä vo väčšom rozsahu

úspešné (komerčné) podnikanie

zisk z úspešného podnikania

prenesene: bezohľadné naháňanie sa za ziskom

Komercia

Komercia môže byť:

obchodná činnosť, obchodovanie

hovorovo: záležitosť zameraná predovšetkým na obchodnú stránku, zisk (t. j. vlastne na módnu páčivosť)

Obchod

Obchod môže byť:

akt, čin, ktorým sa uskutočňuje, uzaviera kúpa alebo predaj, pozri pod obchodná činnosť

kúpa a predaj tovarov, pozri obchodná činnosť

národohospodárske odvetvie zaoberajúce sa obchodnou činnosťou, pozri obchod (odvetvie)

organizačná jednotka, miestnosť či podnik, ktorý zabezpečuje obchodnú činnosť, pozri pod predajňa

zriedkavo: okľuka

nárečovo: robota, práca, starosť

Podtureň

Podtureň je obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš.

Pompeje

Pompeje (tal. Pompei, lat. Pompeii) sú archeologická lokalita na mieste niekdajšieho antického mesta, ležiaca na pobreží Tyrrhenského mora v južnom Taliansku v regióne Kampánia. 24. augusta roku 79 mesto zasiahla, čiastočne zničila a pochovala pod 4 až 6 metrovou vrstvou popola a pemze erupcia sopky Vezuv.

Vlastivedné múzeum v Olomouci

Vlastivedné múzeum v Olomouci je múzeum v Olomouckom kraji v Česku.

Zoznam matematických článkov/O

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 70 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

Šmelina

Šmelina je hovorové označenie pre zakázaný, nedovolený, pokútny, čierny obchod s tovarom, ktorého je nedostatok, ktoré má pejoratívny význam, pretože tovar (tiež samotný nazývaný šmelina) býva nezákonne získaný a/alebo predražený. Ďalšie odvodené slová: šmelinári, šmelinárky šmelinárčili i šmelinárili ale aj šmelili.

Josef Janko uvádza, že slovný základ slova šmelina je odvodený z nemčiny. Podľa neho ide o adaptovanie slangových výrazov nemeckej reči zlodejskej: Schwelemer, Schwählemer, Schmelemer, Schmälinger vo význame „cigáň“, pričom sa odvoláva na nemeckú publikáciu z roku 1858.

Šmelina po 2. sv. vojne nahradila významovo keťasenie, ktoré vzniklo počas 1. sv. vojny, teda v období nedostatku tovarov. Takéto obchodovanie malo pejoratívnu konotáciu, pretože obchodníci dosahovali "nemravne vysokú maržu" a tým získali označenie „kdo předražuje a tím bez ostychu okrádá“. Počas vojen a po nich nasledujúcom období existencie prídelového systému (napríklad potravinové lístky) sa tovary predávali (alebo viacnásobne reťazovo predávali nemecky: Kettengeschäft, čo bol základ pre keťas) na určitých miestach, ktoré dostali názov 'čierny trh'. Význam slova 'čierny trh' postupne zovšeobecnel na označenie "typu nelegálneho trhu, vytvoreného v snahe obísť daňové zákony alebo iné regulácie pri výmene statkov a služieb".

Od Februárového prevratu 1948 bolo voľné obchodovanie obmedzované. V roku 1956 sa do Trestného zákona dostal § 188a obsahujúci skutkovú podstatu trestného činu špekulácie, ktorý mal zamedziť šmeline. Neskôr prijatý, po mnohých novelách dlho platný zákon č. 141/1961 Zb., upravoval trestný čin špekulácie v § 117 tak, že nielen obchodovanie ale už len zaobstaranie alebo prechovávanie predmetov vo väčšom rozsahu alebo väčšej hodnoty určených na ďalší predaj bolo trestné. Pojmy "väčšom rozsahu" a "väčšej hodnoty" neboli v zákone definované a súdna prax ich interpretovala podľa všeobecných a veľmi vágnych kritérií. Do roku 1980 bolo možné zo zahraničia dovážať iba tovar do hodnoty tristo korún v cenách platných v Československu. Za vývoz valút, ktoré neboli oficiálne predané a potvrdené vo vyhlásení, resp. boli odhalené colnou kontrolou na hraniciach, hrozilo v prípade sumy nad dvetisíc korún odsúdenie za prečin alebo trestný čin.Šmelina sa tak za socializmu stala z opovrhovaného "kšeftovania" s nedostatkovými potravinami cez vojnu obchodovaním predovšetkým s "exkluzívnym" tovarom najmä zo Západu za socializmu.

Typy "spoločensky nebezpečného konania" stíhaného ako trestný čin špekulácie uvádza napr. stanovisko bývalého Najvyššieho súdu ČSSR Rt 1/1985:"Ako trestný čin špekulácie podľa § 117 TZ bola (súdmi) najčastejšie postihovaná nedovolená obchodná činnosť s textilnými a kozmetickými výrobkami prevažne zahraničnej výroby, brúseným sklom, rôznu bižutériou a pozlátenými prsteňmi, popr. inými šperkami, ďalej s digitálnymi hodinkami a batériami k nim, magnetofónmi a ich kazetami, fotoprístrojmi, televízormi aj minikalkulačkami, s tuzexovými odbernými poukazmi a valutami (najmä US doláre a západonemecké marky), liehovinami a v SSR púťovým či jarmočným tovarom (ozdoby, cukrovinky, obrázky s náboženskou tematikou a pod.). Predmetom špekulačnej činnosti sa však stali aj akupunktúrne ihly a integrované obvody (najmä v Prahe), tavené striebro, ovocie a zelenina, slnečné okuliare, umelé kvety, žuvačky a tiež kone, pričom záujem niektorých páchateľov sa zameriaval aj na osobné automobily a starožitnosti."K vypusteniu tohto paragrafu z Trestného zákona došlo až novelou č. 175/1990 Zb. Napriek tomu sa slovo "šmelina" doteraz používa ako v tlači, tak aj na polícii a v marketingu.

Špekulácia (ekonómia)

Špekulácia je: vypočítavá, obyčajne s rizikom spojená činnosť, najmä obchodná činnosť, smerujúca k dosiahnutiu rýchleho a čo najväčšieho zisku alebo iných výhod, a to aj nelegálnou cestou. Najčastejšie: technika kúpy a predaja nového tovaru alebo cenných papierov na základe zmien kurzov alebo cien s cieľom dosiahnuť zisk.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.