Kultúry popolnicových polí

Kultúry popolnicových polí (nesprávne kultúra popolnicových polí) je súhrnné označenie stredoeurópskych kultúr mladej bronzovej doby a neskorej bronzovej doby na základe toho, že mali spoločné tzv. popolnicové polia, teda príbuzné prejavy v pohrebnom ríte, ktorý spočíval v žiarových hroboch (napriek názvu tak popolnicových (urnových), ako aj bezpopolnicových (bezurnových) žiarových hroboch). Kultúry popolnicových polí netvoria jeden kultúrny komplex. V tomto období vznikajú zárodky neskorších dodnes známych národov, najmä Keltov a Ilýrov.

Urnfield burial
Príklad urnového hrobu

Rozdelenie

Kultúry popolnicových polí delíme na niekoľko kultúrnych okruhov, hlavné sú:

Charakteristika

Žiarový spôsob pochovávania bol známy v starej bronzovej dobe v niektorých kultúrnych oblastiach (najmä na strednom a dolnom Dunaji) sa v strednej bronzovej dobe postupne rozširoval na ďalšie územia. Od začiatku mladej bronzovej doby až po neskorú bronzovú dobu (13. storočie pred Kr. – 8. storočie pred Kr.) sa stal na rozsiahlom území všeobecným prejavom popolnicového i bezpopolnicového pochovávania od Britských ostrovov až po Balkán a na druhej strane po Pyrenejský polostrov.

V období popolnicových polí nastali významné zmeny v hospodárskej, politickej a sociálnej oblasti, sprevádzané prudkým vzrastom počtu obyvateľstva. Rozvoj remesiel (metalurgia bronzu) a obchodu podporoval rast sociálnej diferenciácie, politickú a vojenskú nadvládu kmeňových náčelníkov a vojenských vodcov, ktorých vonkajším prejavom sily a nadvlády sú bohato vybavené hroby – mohyly – stojace v protiklade k nenáročným plochým hrobom prostého ľudu.

Kultúry popolnicových polí na Slovensku

Na Slovensku sa vyskytovali tieto kultúry popolnicových polí: lužická kultúra, velatická kultúra, čakanská kultúra, podolská kultúra, pilinská kultúra, kultúra Suciu de Sus, kyjatická kultúra, gávska kultúra. Sú to všetky kultúry, ktoré sa v mladej a neskorej bronzovej dobe na Slovensku vyskytovali.

Zdroje

  • popolnicové polia. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 713.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projekty

Dejiny Slovenska

Tento článok je o dejinách Slovenska a Slovákov.

Lužická kultúra

Lužická kultúra alebo presnejšie lužický kultúrny komplex alebo staršie kultúra lužických popolnicových polí bol kultúrny komplex strednej bronzovej doby až po laténsku dobu (1 300 pred Kr. – cca 400 pred Kr., na mnohých miestach až do 2. stor. pred Kr.) patriaci medzi kultúry popolnicových polí, ktorý sa vyskytoval v Poľsku, východnom Nemecku, severných Čechách a na severnom Slovensku (od stredného Považia hore).

Mladá a neskorá bronzová doba na Slovensku

Toto je článok o mladej bronzovej dobe a neskorej bronzovej dobe na území Slovenska (1300 – 800 pred Kr.).

Pilinská kultúra

Pilinská kultúra bola kultúra v 15. až 12. storočí pred Kr. (teda v strednej a mladej bronzovej dobe) na juhu stredného Slovenska a v ostatnom východnom Slovensku a v severnom Maďarsku. Patrí do okruhu (kultúrneho komplexu) juhovýchodných popolnicových polí.

Je pomenovaná podľa náleziska Piliny v Maďarsku.

Vyvinula sa na domácom podklade pod vplyvom otomanskej kultúry. Vyvinula sa z nej kyjatická kultúra.

Sídla boli otvorené osady na terasách riek. V neskoršom období sa stavali hradiská (pozri nižšie) a osídľovali sa aj jaskyne. Pochovávanie bolo len žiarové, hroby urnové, jamové, mohylové aj skrinkové.

Popolnicové pole

Popolnicové pole môže byť:

väčšie pohrebisko so žiarovými hrobmi (nemusia to byť len popolnicové hroby) , čiže väčšie žiarové pohrebisko, pozri pod žiarové pohrebisko

pohrebisko s (prevažne) popolnicovými hrobmi , čiže popolnicové pohrebisko, pozri popolnicové pohrebiskoPopolnicové polia môže byť aj:

súhrnné označenie pre kultúrne komplexy :

(a) v strednej bronzovej dobe na území dnešného rumunského Podunajska, a

(b) v mladšej a neskorej bronzovej dobe v strednej Európe, t.j. tzv. kultúry popolnicových polí

len kultúrne komplexy v mladšej a neskorej bronzovej dobe, t.j. tzv. kultúry popolnicových polí

Stredná bronzová doba na Slovensku

Toto je článok o strednej bronzovej dobe (1450 – 1250 pred Kr.) na Slovensku.

Čaka (okres Levice)

Čaka je obec na Slovensku v okrese Levice. V obci sa nachádza významné archeologické nálezisko čakanskej kultúry z mladšej doby bronzovej (názov kultúry je odvodený od názvu tejto obce).

Ľud

Ľud môže byť:

najširšie vrstvy obyvateľstva; v historickom materializme: ľudové masy

časť obyvateľstva (vrstvy, sociálne skupiny a podobne), ktorá nepatrí k privilegovanej, vládnucej a/alebo bohatej vrstve obyvateľstva, jednoduché pracujúce obyvateľstvo

zastarano (pod vplyvom nemčiny): národ

v archeológii: označenie príslušníkov archeologických kultúr, napríklad ľud kultúry popolnicových polí

slovenský denník, pozri Ľud (denník)

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.