Horúca škvrna (geológia)

Horúca škvrna (angl. hotspot) je geologická lokalita na povrchu Zeme (resp. iného telesa), kde dochádza počas dlhého obdobia (milióny rokov) k sopečnej činnosti.

Toto pomenovanie prvýkrát použil geofyzik John Tuzo Wilson v roku 1963 pri opise reťaze sopečných Havajských ostrovov v Tichom oceáne. Tam sa hlboko pod Pacifickou tektonickou platňou nachádza miesto výstupu horúceho materiálu z hranice plášťa a jadra. Horúca škvrna je „fixovaná“ a počas dlhého obdobia pohybu platne ponad ňu sa vytvorila reťaz ostrovov.

Vystupujúcemu materiálu sa hovorí aj plášťový chochol. Novšie výskumy označujú za príčinu horúcej škvrny konvekčný tepelný pohyb vo vrchnom plášti. Iná teória hovorí o tom, že vznik horúcej škvrny môže zapríčiniť pád meteoritu.

Geológovia evidujú približne 50 horúcich škvŕn na povrchu Zeme. Medzi najznámejšie patria už spomínané Havajské ostrovy, ďalej Island, Yellowstone, Galapágy a Réunion.

Prominent hotspots
Mapa sveta, zobrazujúca umiestnenie vybraných horúcich škvŕn (červené bodky).

Externé odkazy

Portal Portál vedy o Zemi
Horúca škvrna

Horúca škvrna (angl. hot spot) môže byť:

v geológii: pozri horúca škvrna (geológia)

v astronómii: oblasť vysokej teploty na povrchu hviezdy alebo akrečného disku, pozri horúca škvrna (astronómia)

pri jadrovej syntéze: pozri horúca škvrna (jadrová syntéza) (synonymum: horúce miesto)

Hot spot

Hot spot, niekedy hotspot, (z angl.; doslova horúce miesto, horúca škvrna, prenesene miesto zvýšenej aktivity/prehriatia/presvetlenia) môže byť:

v informatike:

(verejné) miesto poskytujúce prístup Wi-Fi, pozri hot spot (Wi-Fi)

v procesore: oblasť, v ktorej procesor vyrába asi 10-krát viac tepla ako v priemere

vo výpočtovom stredisku: oblasť, v ktorej sa vytvárajú tzv. heat pockets

flexibilná časť framework-u, ktorá slúži na prispôsobenie daným podmienkam, v ktorých sa má framework použiť, pozri hot spot (framework)

na obrazovke: určité súradnice na obrazovke, na ktorých po kliknutí, či stlačení tlačidla počítač spustí vopred určené akcie, pozri hotspot (obrazovka)

primárna Java Virtual Machine od Sun Microsystems, pozri HotSpot

horúce miesto

v termografii: oblasti, v ktorých sa zistilo nápadné, kritické zohratie (infračervené žiarenie) kontrolovaného predmetu

vo fotovoltaike: prehriatie solárneho článku alebo (časti) solárneho modulu v dôsledku čiastočného zatienenia danej oblasti a následnej nesprávnej funkcie daného článku/modulu

v ekológii: regióny Zeme so zvýšenou biodiverzitou a veľa endemitmi

v jadrovej energetike:

horúca škvrna (horúce miesto)

miesto lokálneho tepelného preťaženia

časť/oblasť so štatisticky vyšším zamorením ako okolie

muzikál, pozri Hot Spot (muzikál)

Hot Spot (film z roku 1932)

Hot Spot (film z roku 1945)

postava v animovanom seriáli Teen Titans, pozri Hotspot (postava)

názov viacerých Transformerov, pozri Hot Spot (Transformeri)

týždenný podcast redaktorov GameSpotu

Sopka

Sopka alebo vulkán je geomorfologický útvar vytvorený magmou vystupujúcou na zemský povrch (kde sa nazýva láva), prípadne pod vodou alebo ľadom. Na Zemi sa sopky vyskytujú pozdĺž hraníc tektonických platní a v takzvaných horúcich škvrnách. Názov vulkán je odvodený od názvu sopky Vulcano v Tyrrhenskom mori, prenesene od rímskeho boha Vulkána. Veda, skúmajúca sopečnú činnosť, sa nazýva vulkanológia.

Iné formy sú bahnové sopky (tieto, až na pár výnimiek nesúvisia so sopečnou činnosťou) a ľadové sopky (vyskytujú sa na niektorých mesiacoch slnečnej sústavy – Europa, Enceladus, Triton, Titan).

Zoznam geovedných článkov/H

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 133 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

Zoznam článkov slnečnej sústavy/H

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 38 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.