Hainburské vrchy

Hainburské vrchy starší názov Hundsheimské vrchy (nem. Hainburger Berge alebo Hundsheimer Berge) sú vrchy v Rakúsku, ktoré tvoria niekoľko prevažne zalesnených kopcov na pravom brehu Dunaja pri meste Hainburg an der Donau. Geologicky a geomorfologicky tvoria pokračovanie Malých Karpát, teda patria ku Karpatskej sústave, nie k Alpskej sústave. Hranicu medzi Karpatmi a Alpami tvorí Karnuntská brána južne od Hainburských vrchov.

Hainburské vrchy
pohorie
Hainburger berge
Štát Rakúsko
Spolková krajina Dolné Rakúsko
Časť Malé Karpaty
Súradnice 48°07′56″S 16°56′19″V / 48,13222°S 16,93861°V
Najvyšší bod Hundsheimer Berg
 - výška 480 m n. m.
Poloha v Rakúsku
Red pog.svg
Poloha v Rakúsku
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
 Geografický portál

Pozri aj

Iné projekty

Braunsberg

Braunsberg je vrch v Rakúsku s výškou 346 m n. m. pri obci Hainburg an der Donau pri Bratislave. Leží v Karpatoch, v podcelku Hainburské vrchy.

Geológia Západných Karpát

Západné Karpaty sú pásmové pohorie oblúkového tvaru, sú súčasťou alpsko-himalájskej vrásovo-príkrovovej sústavy, hlavne jej severnej vetvy, ktorá je označovaná ako alpidy. Západné Karpaty sú najsevernejše položeným alpínskym pohorím. Západné Karpaty, hlavne ich predterciérny vývoj je veľmi blízky Východným Alpám a tvorí prechodný celok medzi Alpami a Východnými Karpatami.

Geologický vývoj jednotlivých oblastí bol pomerne zložitý – je to výsledok tektonických premien (vrásnenia, posunov a tvorby príkrovov) sedimentačných bazénov rôzneho typu v druho- až treťohorách. Táto premena zahŕňala niekedy len samotnú výplň týchto bazénov, niekedy aj ich pôvodný podklad a jej výsledkom je zložitá pásmová stavba karpatského oblúka.

Názory a výskumy geologickej stavby oblasti Západných Karpát nie sú dodnes v mnohých aspektoch doriešené a sú predmetom prebiehajúcich výskumov a odborných debát. Zaradenie niektorých tektonických jednotiek dodnes nie je isté.

Malé Karpaty

Malé Karpaty je horský krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti na západnom Slovensku. Patria k Alpsko-himalájskej sústave, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a Fatransko-tatranskej oblasti.

Pásmo jadrových pohorí

Tatransko-fatranské pásmo jadrových pohorí (v tektonike) alebo Fatransko-tatranská oblasť (v geomorfológii) je geomorfologicky a tektonicky samostatné pásmo Západných Karpát, obsahujúce tatrické podložie, tvorené kryštalinikom a jeho autochtónnym sedimentárnym obalom, na ktoré sú presunuté subtatranské príkrovy (fatrikum a hronikum).

Označenie jadrové pohorie je odvodené podľa štruktúrneho elementu, odolných kryštalinických hornín, ktoré sú zachované a budujú najvyššie partie pohorí (tzv. jadro).

Zoznam geografických článkov/H

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 942 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.