Expozícia (fotografia)

Expozícia alebo osvit je vo fotografii dej osvitu svetlocitlivej záznamovej vrstvy; označuje tiež celkové množstvo svetla, ktoré je na expozíciu potrebné.

Správna expozícia je daná citlivosťou fotografického materiálu, meranou pomocou štandardu ISO, a tiež nastavením clony a expozičného času. Prekážkou objektívneho posúdenia svetelnej situácie voľným okom je jeho prispôsobovacia schopnosť meniacim sa svetelným podmienkam. Pre spoľahlivé určenie expozície sa preto používa expozimeter, luxmeter a pod.

Zdroj

  • ABSOLON, Ľudovít. Fotografia 1. Bratislava, SPN, 1976, s. 471.
Expozícia

Expozícia môže byť:

všeobecne: vyloženie, vystavenie, výklad, výstava

vo výstavníctve:

súbor vystavených predmetov

určitý úsek výstavy či múzea

v literatúre a rečníctve:

úvodná časť (najmä drámy), pozri expozícia (úvod diela)

v rečníctve: úvodná časť prejavu, v ktorej sa zvyčajne hovorí o kontexte problematiky, pozri expozícia (úvod prejavu)

stredoveký odborný literárny žáner, pozri expozícia (prozaický žáner)

vo fyzike: podiel stredného súčtu elektrických nábojov všetkých iónov s rovnakým znamienkom, ktoré vznikli vo vzduchu pri zabrzdení všetkých elektrónov a pozitrónov uvolnených v objemovom elemente vzduchu fotónmi, a hmotnosti tohto elementu, synonymum: ožiarenie, expozícia ožiareniu, pozri expozícia (ožiarenie)

vo fotografii:

súčin intenzity ožiarenia fotograficky citlivej vrstvy a doby osvitu, pozri expozícia (fotografia)

nepresne: osvit

v geografii: orientácia prvku krajiny (napr. svahu), pozri expozícia (geografia)

v hudbe:

úvodná časť fugy alebo sonátovej formy uvádzajúca tematický materiál, pozri expozícia (úvod fugy)

časť fugy, v ktorej téma prechádza všetkými hlasmi

vystavenie výrobku pôsobeniu určitého faktora (napr. podnebného), pozri expozícia (výrobku)

v ekológii a lekárstve: vystavenie organizmu alebo biotického spoločenstva voči faktoru, ktorý spravidla pôsobí z určitého smeru (vetru, slnečnému žiareniu), pozri expozícia (voči prostrediu)

vyšetrovanie, výskum pomocou psychologických a sociologických exploračných techník v teréne

v psychológii: konfrontácia s podnetom vyvolávajúcim strach v kognitívnej terapii

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.