Európska cesta

Európska cesta je medzinárodná cesta, rýchlostná cesta alebo diaľnica, zaradená do európskej siete medzinárodných ciest.

Väčšina týchto ciest vedie územiami viacerých štátov. Sieť európskych medzinárodných ciest má na starosti Európska hospodárska komisia OSN (UNECE). Používané číslovanie sa od vnútroštátneho číslovania odlišuje predponou „E-“ (E1 a pod.).

Vo väčšine európskych krajín majú medzinárodné cesty zároveň svoje vnútroštátne číslo. Napríklad E75 prechádza Slovenskom po cestách I. triedy číslo 11 a 18 a po diaľniciach D1, D2 a D3. V niekoľkých krajinách (Švédsko, Nórsko) majú tieto cesty výhradne medzinárodné označenie. Na Slovensku ich označuje dopravná značka „medzinárodná trasa“ – zelená tabuľka s bielym písmenom E a číslom cesty.

Medzinárodné cesty existujú aj v iných častiach sveta, napr. Panamerická magistrála v Severnej a Južnej Amerike a ázijská sieť diaľnic.

Tabliczka E50
Označenie európskej cesty
International E Road Network green
Sieť európskych ciest

Číslovanie

Systém číslovania európskych medzinárodných ciest bol definovaný v roku 1975 komisiou UNECE, koncom 80. rokov prešiel zásadnými zmenami a v súčasnosti má túto podobu:

 1. Nosné cesty a medziľahlé cesty, nazývané cesty I. triedy, majú dvojciferné číselné označenie. Odbočné, spojovacie a pripojovacie cesty, nazývané cesty II. triedy, majú trojciferné označenie.
 2. Všeobecné pravidlá:
  • Nosné cesty v smere zo severu na juh majú dvojciferné číselné označenie, ktoré končí číslicou 5, a ktorá smerom na východ narastá o 10 (E15, E25, E35 atď.)
  • Nosné cesty v smere zo západu na východ majú dvojciferné číselné označenie končiace číslicou 0, ktoré v smere na juh narastajú o 10 (E30, E40, E50 atď.)
  • Medziľahlé cesty majú dvojciferné označenie, v smere zo severu na juh nepárne, v smere zo západu na východ párne. Čísla majú hodnotu v intervale daných čísel nosných ciest, medzi ktorými sa nachádzajú.
  • Cesty II. triedy majú trojciferné označenie, pričom prvá cifra je zhodná s prvou cifrou najbližšej nosnej cesty smerom na sever, druhá s prvou cifrou najbližšej nosnej cesty smerom na západ a tretia cifra je poradová.
 3. Cesty I. triedy v smere zo severu na juh, situované východne od cesty E99 majú trojciferné nepárne číselné označenie od 101 po 129. Inak pre ne platia pravidlá z odseku 2.
 4. Cesty II. triedy situované východne od E101 majú trojciferné označenie, ktoré sa začína 0, od 001 po 099.

Výnimky

Dve cesty I. triedy - E45 a E55 majú vo Švédsku a Nórsku staré označenie ako E6 a E4. Tieto výnimky boli udelené z dôvodu ušetrenia vysokých nákladov, súvisiacich s výmenou označenia. Od Dánska na juh sú však už tieto cesty označené novými číslami, rovnako ako všetky ostatné európske cesty v Škandinávii.

Rozdelenie

Cesty I. triedy

Nosné cesty v smere zo severu na juh

 • Európska cesta 117
 • Európska cesta 119
 • Európska cesta 121
 • Európska cesta 123
 • Európska cesta 125
 • Európska cesta 127

Nosné cesty v smere z východu na západ

Medziľahlé cesty v smere zo severu na juh

 • Európska cesta 77
 • Európska cesta 79
 • Európska cesta 81
 • Európska cesta 83
 • Európska cesta 87
 • Európska cesta 89
 • Európska cesta 91
 • Európska cesta 97

Medziľahlé cesty v smere zo západu na východ

 • Európska cesta 82
 • Európska cesta 84
 • Európska cesta 86
 • Európska cesta 92
 • Európska cesta 94
 • Európska cesta 98

Cesty II. triedy

 • Európska cesta 134
 • Európska cesta 136
 • Európska cesta 201
 • Európska cesta 231
 • Európska cesta 232
 • Európska cesta 233
 • Európska cesta 234
 • Európska cesta 251
 • Európska cesta 261
 • Európska cesta 262
 • Európska cesta 271
 • Európska cesta 272
 • Európska cesta 311
 • Európska cesta 312
 • Európska cesta 313
 • Európska cesta 314
 • Európska cesta 331
 • Európska cesta 372
 • Európska cesta 373
 • Európska cesta 381
 • Európska cesta 391
 • Európska cesta 401
 • Európska cesta 402
 • Európska cesta 403
 • Európska cesta 404
 • Európska cesta 411
 • Európska cesta 420
 • Európska cesta 421
 • Európska cesta 422
 • Európska cesta 429
 • Európska cesta 441
 • Európska cesta 442
 • Európska cesta 451
 • Európska cesta 461
 • Európska cesta 462
 • Európska cesta 471
 • Európska cesta 501
 • Európska cesta 502
 • Európska cesta 511
 • Európska cesta 512
 • Európska cesta 531
 • Európska cesta 532
 • Európska cesta 533
 • Európska cesta 551
 • Európska cesta 552
 • Európska cesta 571
 • Európska cesta 572
 • Európska cesta 573
 • Európska cesta 574
 • Európska cesta 575
 • Európska cesta 578
 • Európska cesta 581
 • Európska cesta 583
 • Európska cesta 584
 • Európska cesta 592
 • Európska cesta 601
 • Európska cesta 602
 • Európska cesta 603
 • Európska cesta 604
 • Európska cesta 606
 • Európska cesta 607
 • Európska cesta 611
 • Európska cesta 612
 • Európska cesta 641
 • Európska cesta 651
 • Európska cesta 652
 • Európska cesta 661
 • Európska cesta 662
 • Európska cesta 671
 • Európska cesta 673
 • Európska cesta 675
 • Európska cesta 691
 • Európska cesta 692
 • Európska cesta 711
 • Európska cesta 712
 • Európska cesta 713
 • Európska cesta 714
 • Európska cesta 717
 • Európska cesta 751
 • Európska cesta 761
 • Európska cesta 762
 • Európska cesta 771
 • Európska cesta 772
 • Európska cesta 773
 • Európska cesta 801
 • Európska cesta 802
 • Európska cesta 803
 • Európska cesta 804
 • Európska cesta 805
 • Európska cesta 806
 • Európska cesta 821
 • Európska cesta 840
 • Európska cesta 841
 • Európska cesta 842
 • Európska cesta 843
 • Európska cesta 844
 • Európska cesta 846
 • Európska cesta 847
 • Európska cesta 848
 • Európska cesta 851
 • Európska cesta 852
 • Európska cesta 853
 • Európska cesta 871
 • Európska cesta 901
 • Európska cesta 902
 • Európska cesta 931
 • Európska cesta 932
 • Európska cesta 951
 • Európska cesta 952
 • Európska cesta 961
 • Európska cesta 962
 • Európska cesta 001
 • Európska cesta 002
 • Európska cesta 003
 • Európska cesta 004
 • Európska cesta 005
 • Európska cesta 006
 • Európska cesta 007
 • Európska cesta 008
 • Európska cesta 009
 • Európska cesta 010
 • Európska cesta 011
 • Európska cesta 012
 • Európska cesta 013
 • Európska cesta 014
 • Európska cesta 015
 • Európska cesta 016

Európske cesty na Slovensku Slovensko

Slovenskom prechádzajú tieto európske medzinárodné cesty:

Iné projekty

Externé odkazy

Zdroj

Portal Portál cesty

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Evropská silnice na českej Wikipédii.

Európska cesta 371

Európska cesta 371 (E371) je európska cesta, ktorá vedie z mesta Radom v Poľsku do slovenského mesta Prešov.

Európska cesta 442

Európska cesta 442 je medzinárodná cesta na území Česka a Slovenska.

Európska cesta 461

Európska cesta 461 (E461) je európska cesta vedúca zo Svitáv v Česku do Viedne v Rakúsku. Je dlhá približne 210 km.

Európska cesta 462

Európska cesta 462 (E462) je európska cesta vedúca z Brna v Česku do Krakova v Poľsku. Je dlhá približne 320 km.

Európska cesta 48

Európska cesta 48 (E48) je európska cesta vedúca z nemeckého Schweinfurtu do Prahy v Česku.

Európska cesta 49

Európska cesta 49 (E49) je európska cesta vedúca z nemeckého Magdeburgu do Viedne v Rakúsku.

Európska cesta 50

Európska cesta 50 (E50) je európska cesta vedúca z mesta Brest vo Francúzsku do mesta Machačkala v Rusku. Je dlhá okolo 4910 km.

Európska cesta 53

Európska cesta 53 (E53) je európska cesta vedúca z Plzne v Česku do Mníchova v Nemecku. Jej celková dĺžka je 285 km.

Európska cesta 55

Európska cesta 55 (E55) je európska cesta vedúca z mesta Helsingborg vo Švédsku do mesta Kalamata v Grécku. Jej celková dĺžka je 3 305 km.V Helsingborgu sa na E55 napája E4. E4 je vlastne predĺženie E55, ale keďže po rekategorizácii v 80. rokoch by boli náklady na výmenu tabuliek veľmi vysoké, bola v Škandinávii udelená výnimka. V Nórsku a Švédsku sú cesty označované iba ako európske, nie ako diaľnice.

Európska cesta 551

Európska cesta 551 (E551) je európska cesta v Česku, vedúca z Českých Budějovíc do Humpolca. Je dlhá približne 109 km.

Európska cesta 571

Európska cesta 571 (E571) je európska cesta na Slovensku, ktorá začína v Bratislave a končí v Košiciach. Je dlhá 405 kilometrov a tvorí tzv. južnú trasu.

Európska cesta 572

Európska cesta 572 (E572) je európska cesta na Slovensku, ktorá začína v Trenčíne, končí v Žiari nad Hronom a je dlhá 101 kilometrov.

Európska cesta 58

Európska cesta 58 (E58) je európska cesta, ktorá začína vo Viedni a končí v Rostove nad Donom. Na Slovensku tvorí južnú cestu Bratislava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice – Michalovce – Vyšné Nemecké. Je dlhá približne 2200 km.

Európska cesta 59

Európska cesta 59 (E59) je európska cesta vedúca z Prahy v Česku do metropoly Chorvátska Záhrebu.

Európska cesta 65

Európska cesta 65 (E65) je európska cesta vedúca z mesta Malmö vo Švédsku do mesta Chania v Grécku. Jej celková dĺžka je 4 400 km.

Európska cesta 67

Európska cesta 67 (E67) je európska cesta vedúca z Helsínk vo Fínsku do Prahy v Česku. Jej celková dĺžka je 1 630 km a býva označovaná aj ako Via Baltica.

Európska cesta 71

Európska cesta 71 (E71) je 967 km dlhá európska cesta, ktorá vedie z Košíc do Splitu v Chorvátsku.

Európska cesta 75

Európska cesta 75 (E75) je európska cesta vedúca z mesta Vardø v Nórsku do mesta Sitia v Grécku. Jej celková dĺžka je 4 340 km.

Európska cesta 77

Európska cesta 77 (E77) je európska cesta, ktorá vedie z mesta Pskov v Rusku do mesta Budapešť v Maďarsku. Jej dĺžka je 1018 km.

Európske cesty
Hlavná sieť Európskych ciest
Európske cesty východne od E99
Medzisieť európskych ciest

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.