1018

Roky:
1013 1014 1015 1016 101710181019 1020 1021 1022 1023
Desaťročia:
0. roky10. roky 11. storočia20. roky
Storočia:
10. storočie11. storočie12. storočie

Rok 1018 v oblastiach:
Kultúra
Hudba – Umenie
Iné oblasti
Slovensko – Veda


Zoznam vládcov:
Predstavitelia štátov – Vedúce osobnosti

Narodenia

Úmrtia

  • 1. december – Dietmar z Merseburgu, nemecký biskup a kronikár (* 975)
28. júl

28. júl je 209. deň roka v gregoriánskom kalendári (210. v priestupnom roku). Do konca roka zostáva 156 dní. Meniny má Krištof.

8. jún

8. jún je 159. deň roka v gregoriánskom kalendári (160. v priestupnom roku). Do konca roka zostáva 206 dní. Meniny má Medard.

Medzinárodný deň oceánov

Ampér

Ampér (symbol A) je jednotkou SI pre elektrický prúd a je jednou zo siedmich základných jednotiek SI. Bol pomenovaný po André-Marie Ampère ( 1775 - 1836), francúzskom matematikovi a fyzikovi ktorého považujeme za otca elektrodynamiky.

Ampér sa používa na vyjadrenie toku elektrického náboja. 1 ampér sa rovná prenosu 1 coulombu za 1 sekundu.Ampér by sa nemal zamieňať s Coulombom (ampér-sekundou). Ampér je jednotkou toku elektrického prúdu, čiže množstva prechádzajúceho náboja za jednotku času, coulomb je jednotkou elektrického náboja.

Boleslav I. (Poľsko)

Boleslav I. Chrabrý (poľ. Bolesław I Chrobry; * asi 967 – † 17. júna 1025) bol od roku 992 poľské knieža a v roku 1025 poľský kráľ.

Patril k dynastii Piastovcov. Bol synom prvého historického vládcu Poľska – Meška I. a českej kňažnej Dobravky. Po smrti otca v roku 992 vyhnal jeho druhú ženu Odu a jej synov a spojil poľský štát pod svojou vládou. V roku 999 s povolením pápeža utvoril v Hnezdne biskupstvo. V roku 1000 prijal návštevu nemeckého cisára Otta III. a získal od neho potvrdenie nezávislosti Poľska.

Po smrti Otta III. v roku 1002 bojoval proti Rímskonemeckej ríši. Vojny sa ukončili až v roku 1018 podpísaním mieru v Budyšíne a pripojením Lužice k Poľsku. Začiatkom 11. storočia Boleslav Chrabrý získal aj Moravu, Slovensko (až po Dunaj) a prechodne aj Česko, v roku 1007 stratil ale Západné Pomoransko. V rokoch 1013-1018 bojoval na Rusi. V roku 1025 sa korunoval za historicky prvého kráľa Poľska.

Cár

Cár bol oficiálny titul panovníka v Rusku a Bulharsku, ktorý pochádza z latinského slova caesar, cisár.

Európska cesta 77

Európska cesta 77 (E77) je európska cesta, ktorá vedie z mesta Pskov v Rusku do mesta Budapešť v Maďarsku. Jej dĺžka je 1018 km.

Hardiknut

Hardiknut (* 1018 – † 8. jún 1042) bol kráľom Dánska od roku 1035 a Anglicka od roku 1040.

Bol synom Knuta Veľkého a Emmy Normandskej.

Na dánsky trón nastúpil po smrti svojho otca v roku 1035 ako Knut III.

Konflikt s nórskym kráľom Magnusom I. mu znemožnil cestu do Anglicka na zabezpečenie svojho nároku aj tam, regentskej vlády v Anglicku sa teda ujal Hardiknutov nevlastný brat Harold I.

Harold si však v roku 1037 vzal anglickú korunu pre seba. Hardiknutovi sa podarilo urovnať spory v Škandinávii dohodou s Magnusom, že ak niektorý z nich zomrie bez dediča, druhý kráľ bude jeho nástupcom. Keď si takto uvoľnil ruky, pripravil Hardiknut inváziu do Anglicka, aby získal anglický trón. Harold I. však zomrel skôr (17. marec 1040) než dánske vojsko priplávalo. Hardiknut pristál 17. júna 1040 v Sandwichi s flotilou 62 lodí a dal sa korunovať za anglického kráľa.

Hardiknut bol krutý a nepopulárny vládca. Na pokrytie výdajov spojených s vyslaním flotily niekoľkokrát zvýšil dane. V roku 1041 pozval svojho nevlastného brata Eduarda (neskorší kráľ Eduard Vyznávač) späť z exilu v Normandii do Anglicka a pravdepodobne z neho urobil svojho dediča.

Hardiknut nebol ženatý a nemal deti. Zomrel 8. júna 1042 v Lambeth a bol pochovaný vo Winchestri. Po jeho smrti nastúpil na anglický trón Eduard Vyznávač, ktorý tak vrátil korunu anglosaskej kráľovskej línii.

Jaroslav I. (Kyjevská Rus)

Jaroslav I. Múdry (* 978, † 20. február 1054, Vyšgorod, Ukrajina) zvaný aj Jaroslav Hladenica, syn Vladimíra I. Veľkého a polackej kňažnej Rognedy, od roku 987 - 1010 knieža Rostovsko-suzdaľského kniežatstva, 1010 - 1034 novgorodské knieža a v rokoch 1016 - 1018 a 1019 - 1054 knieža Kyjevskej Rusi.

Joule

Joule (skratka J, slovenská výslovnosť podľa slovníkov je [džaul], ale meno J. P. Joule sa v skutočnosti vyslovovalo [džúl]) je jednotka práce a energie. V sústave SI patrí medzi odvodené jednotky. Jednotka joule bola pomenovaná na počesť anglického fyzika Jamesa P. Joula.

Kozmické žiarenie

Kozmické žiarenie je prúd vysokoenergetických častíc, ktoré vnikajú do zemskej atmosféry z kozmického priestoru (tzv. primárne kozmické žiarenie) a častíc, ktoré vznikli v zemskej atmosfére interakciou častíc primárneho kozmického žiarenia s časticami atmosféry (tzv. sekundárne kozmické žiarenie). Má najkratšiu známu vlnovú dĺžku.

Primárne kozmické žiarenie je tvorené úplne ionizovanými atómami. Tvoria ho 90%-ným podielom jadrá vodíka (protóny), 9%-ný podiel majú jadrá hélia (α častice) a zvyšok tvoria ťažšie jadrá až po jadrá s protónovým číslom 92 a vysokoenergetické voľné elektróny. Všetky častice sa pohybujú rýchlosťami blízkymi rýchlosti svetla, preto majú aj vysokú kinetickú energiu (109 až 1021 eV).

Nízkoenergetické častice primárneho kozmického žiarenia prichádzajú najmä zo Slnka (109 až 1010 eV). Vznikajú pri slnečných erupciách. Intenzita slnečného kozmického žiarenia sa mení v zhode s 11-ročným slnečným cyklom. Najväčšia časť kozmického žiarenia prichádza z galaktických oblastí, jeho zdrojom sú supernovy a ich pozostatky. Najenergetickejšie častice (energia nad 1018) pochádzajú z mimogalaktických oblastí. Ich zdrojom sú kvazary a aktívne jadrá galaxií.

Vysokú energiu častice získavajú prechodom cez premenné magnetické polia. Zemské magnetické pole sústreďuje častice okolo magnetických pólov a do pásiem žiarenia. Intenzita kozmického žiarenia sa mení so zemepisnou šírkou, preto na rovníku má kozmické žiarenie najmenšiu intenzitu a v okolí pólov najväčšiu.

Po vniknutí do zemskej atmosféry ťažké jadrá kozmického žiarenia interagujú s časticami atmosféry vo výške 40 km, jadrá vodíka primárneho kozmického žiarenia interagujú s jadrami dusíka a kyslíka vo výške 20 km. Nižšie sa dostávajú už len vysokoenergetické častice, ktoré pri interakciách vyvolávajú celú reťaz rozvetvených reakcií. Reťaz pokračuje dovtedy, kým energia jednotlivých častíc neklesne na 108 eV.

Podľa prenikavosti častíc má sekundárne kozmické žiarenie tzv. mäkkú a tvrdú zložku. Mäkká zložka pozostáva z elektrónov a pozitrónov. Tvrdá zložka (veľmi prenikavá) pozostáva z energetických mezónov, schopných preniknúť hlboko pod zemský povrch.

Kozmické žiarenie sa skúma pomocou výškových balónov, rakiet, kozmických družíc a sond. Jeho štúdium má význam pre astrofyziku vysokých energií, štúdium silných interakcií a elementárnych častíc. Kozmické žiarenie môže vyvolať závažné biologické efekty (napr. zmenu génov), poškodzuje polovodiče.

Megabajt

Megabajt (skratka MB, angl. megabyte) je jedna z jednotiek kapacity pamäťových médií.

Michael Psellos

Michael Psellos alebo Michal Psellós (gr.: Μιχαὴλ Ψελλός, lat.: Michaël Psellus * 1017/1018 Konštantinopol – † po 1081 (niekedy sa uvádza až 1096) Konštantinopol) bol byzantský mních, rétor, právnik, filozof, najvýznamnejší systematik byzantskej filozofie, polyhistor, literát a politický činiteľ. Jeho pôvodné meno bolo Konštantín. Za vlády cisára Konštantína IX. Monomacha viedol konštantinopolskú univerzitu a bol mu udelený titul hypatos tón filosofón (konzul filozofov).

Mojsej Uhrín

Mojsej Uhrín alebo Mojžiš Uhorský (* asi 983 – † 26. júl 1043) je jeden z prvých slovenských svätcov. Je uctievaný najmä u gréckokatolíkov a pravoslávnych.

Prepodobný Mojsej Uhrín pochádzal síce z východného Slovenska, ale pôsobil na Kyjevskej Rusi na dvore kniežaťa - svätého Borisa. Keď knieža Boris zahynul v boji so Svätoplukom (Svjatopolkom), Mojsej sa vrátil do Kyjeva a usiloval sa o jeho zvrhnutie. Napokon sa podarilo kniežaťu Jaroslavovi Múdremu Svätopluka vyhnať do Poľska. Keď bol však za pomoci poľského panovníka Boleslava Chrabrého Svätopluk v roku 1018 dosadený na trón, nechal Mojseja uväzniť.

Podľa legendy sa Mojsej v Poľsku zapáčil významnej žene z bližšieho okruhu Boleslava Chrabrého, ktorá sa za neho chcela vydať. On to však odmietol, pretože chcel stráviť svoj život v mníšstve.

Jeho ostatky sa dodnes nachádzajú v blízkych peščerách (jaskyniach - katakombách) svätého Antona v Kyjevsko-pečerskej lavre.

Trilión

Trilión je:

milión biliónov, čiže 1018; v USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku sa toto číslo nazýva kvintilión

v USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku: (stredoeurópsky) bilión

Viktor II.

Viktor II. (rodným menom Gebhard, gróf Dollnstein-Hirschberg, * asi 1018, Nemecko - † 28. júl 1057, Arezzo, Taliansko) bol 153. pápež.

Pápežský úrad zastával od 13. apríla 1055 do svojej smrti.

Od svojich 24 rokov bol biskupom v Eichstätte, na tento stolec ho, rovnako ako na stolec pápežský, presadil nemecký cisár Henrich III.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.