Železničná zastávka

Železničná zastávka je miesto na železničnej trati určené na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktoré ale nie je dopravňou, teda železničnou stanicou. Zastávka buď vôbec nemá koľajové rozvetvenie, alebo ho nemá príliš rozsiahle. Zvyčajne zastávka nemá ani výpravnú budovu a dopravnú kanceláriu. Zastávku tvoria predovšetkým nástupišťa, v zastávke býva často aj čakáreň alebo prístrešok. V niektorých zastávkach je aj výdajňa cestovných lístkov.

Pri železničných staniciach a zastávok často býva aj autobusová zastávka nadväzujúcej cestnej dopravy, prípadne možnosť prestupu na iné druhy dopravy.

Zbynov vlak Zilina - Rajec
Nástupište železničnej zastávky Zbyňov na trati Žilina – Rajec
Prague Horni Mecholupy Station3
Modernizovaná železničná zastávka Praha-Horní Měcholupy

Pozri aj

Iné projekty

Externé odkazy

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Železniční zastávka na českej Wikipédii.

Vinohrady (Bratislava)

Vinohrady sú miestna časť a katastrálne územie v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto v okrese Bratislava III.

Na severovýchode ju ohraničuje mestská časť Rača, na juhovýchode Račianska ulica.

Nachádza sa tu železničná zastávka Bratislava-Vinohrady.

Železničná zastávka Banská Bystrica-mesto

Železničná zastávka Banská Bystrica-mesto, (hovorovo aj malá stanica) je železničná zastávka v Banskej Bystrici, v mestskej časti Uhlisko. Nachádza sa na úpätí vrchu Urpín. Zastávkou prechádza jednokoľajná trať Zvolen – Vrútky (170). Zastavujú tu osobné vlaky smerujúce do Zvolena a rýchliky do Bratislavy, Ostravy-Svinova a Žiliny.

Trať prechádzajúca zastávkou je elektrifikovaná sústavou 25 kV 50 Hz. Elektrifikácia prebehla od novembra 2004 do marca 2007.

Železničná zastávka Bratislava-Slovany

Železničná zastávka Bratislava-Slovany (skrátené žzast. BA-Slovany, niekedy nesprávne Železničná stanica Bratislava-Slovany) je v súčasnosti nepoužívaná železničná zastávka v Bratislave. Nachádza sa v mestskej časti Nové Mesto, medzi stanicami Bratislava predmestie a Bratislava filiálka, pri západnej strane priecestia s Riazanskou ulicou.

Železnice Slovenskej republiky do roku 2014 plánovali obnoviť význam železnice v oblasti vybudovaním novej trate hlavne pod povrchom zeme, čím by zastávka Bratislava-Slovany klesla pod zem a na povrchu by bolo možné postaviť iné objekty. Projekt bol súčasťou Dopravno-urbanistickej štúdie prepojenia dnes už bývalých koridorov TEN-T 4, 5 a 17 v Bratislave, ktorej časťou bola práve trať Petržalka - Nivy - Filiálka - Slovany - Predmestie/letisko M. R. Štefánika. Na trať sa však nepodarilo získať financovanie z prostriedkov Európskej únie a vlastné prostriedky na takúto rozsiahlu stavbu nestačili.

Železničná zastávka Bratislava-Vinohrady

Železničná zastávka Bratislava-Vinohrady (často nesprávne označovaná ako Železničná stanica Bratislava – Vinohrady) je železničná zastávka v treťom bratislavskom okrese v mestskej časti Nové Mesto na hranici s mestskou časťou Rača v miestnej časti známej ako Vinohrady.

Denne na zastávke zastaví približne 160 vlakov, medzi nimi žiadne medzinárodné rýchliky.Vznikla pri prekládke úseku Bratislava-Vinohrady – Rača odbočka, pričom sa odstránilo mimoúrovňové kríženie úseku s traťou Rača-odbočka – Bratislava predmestie a tiež aj súvisiaci ostrý oblúk. Týmto sa dopravňa Rača-odbočka premenovala na Odbočka Vinohrady.

Umožňuje taktiež prestup medzi väčšinou vlakov z/do smerov Galanta a Trnava bez nutnosti jazdy na hlavnú stanicu.

V januári 2019 ŽSR na opravu zastávky vyčlenili 370 tisíc eur. Rekonštrukciou prejdú nástupištia (povrch) ako aj interiér zastávky (stropy, steny a strecha). Práce by mali začať v prvom štvrťroku a pokračovať 6 mesiacov. Počas rekonštrukcie budú menšie dopravné opatrenia, ale zastávka nebude uzavretá.

Železničná zastávka Bratislava-Vrakuňa

Železničná zastávka Bratislava-Vrakuňa je železničná zastávka na železničnej trati 131 v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Zastávka bola sprevádzkovaná v roku 1895 a zrušená v roku 1974. Prevádzka zastávky bola obnovená 15. októbra 2016.

Železničná zastávka Bratislava-Železná studienka

Železničná zastávka Bratislava-Železná studienka (do roku 1951 Bratislava-Červený most, do roku 1947 Červený most) je železničná zastávka na okraji mestskej časti Karlova Ves v štvrtom okrese v Bratislave pri rekreačnej lokalite Železná studnička. Nachádza sa pri východnom konci Červeného mosta, na kopci nad Cestou mládeže vedúcou do bratislavského lesoparku. V súčasnosti je málo frekventovaná, zastavuje tu len niekoľko spojov ráno a popoludní a nenachádza sa tu ani predajňa cestovných lístkov.

Železničná zastávka Brodské

Železničná zastávka Brodské je železničná zastávka v obci Brodské. Nachádza sa medzi slovenskou obcou Kúty a českou obcou Lanžhot. Cez železničnú stanicu prechádzajú vlaky smerom do Česka spoločnosti České dráhy a priamo na stanici zastavujú osobné vlaky smerujúce z Kútov do českej Břeclavi. Tieto vlaky fungujú na motorový pohon. Aby týmto vlakom umožnili spojenie do Česka, museli ponad rieku Morava vybudovať most.V Brodskom bola stanica postavená v roku 1900, v roku 1925 sa dočkala novšej stanice a v roku 1931 bola prestavaná. Stanica sa nachádza v 71,717 km a má vlastnú čakáreň pre cestujúcich, ale neponúka výdaj cestovných lístkov.

Neďaleko od stanice je obecný úrad a blízko zastávky stojí tiež autobus smerujúci do obce Kúty a tiež smerom na mestá Holíč, Skalica a mestom prechádza tiež autobus do miest Šaštín-Stráže či Senica.

Železničná zastávka Báhoň

Železničná zastávka Báhoň je železničná zastávka v obci Báhoň.

Železničná zastávka Báhoň leží na železničnej trati Bratislava – Žilina, v medzistaničnom úseku Pezinok – Cífer. V súvislosti s modernizáciou V. železničného koridoru prešla v roku 2006 celkovou rekonštrukciou. Poloha zastávky je orientovaná tak, že sa vystupuje sprava a v smere jazdy.

Železničná zastávka Chrabrany

Železničná zastávka Chrabrany je železničná zastávka v obci Chrabrany. Obsluhuje ju jednokoľajná neelektrifikovaná trať č. 140 Nové Zámky – Prievidza. Nachádza sa medzi stanicami Ludanice a Topoľčany v 63,735km. Stanica nemá vlastnú pokladnicu.

Železničná zastávka Devínske Jazero

Železničná zastávka Devínske Jazero je posledná železničná zastávka na území mesta Bratislava na trati Bratislava – Kúty. Je na nej odbočka do Stupavy, na ktorej bola v máji 1979 zastavená osobná doprava a v marci 2008 bola administratívne zrušená. V blízkosti sa nenachádza žiadna obec, ale iba chaty a bunkre z predvojnového opevnenia. Jeden bunker sa nachádza na telese zrušenej spojky do rakúskej obce Marchegg (trať 408). Kedysi sa tu nachádzala stanica, ktorej význam poklesol po tom, ako bola zdvojkoľajnená trať do českého mesta Břeclav v roku 1921. V roku 1927 bola odnesená vlečka do štrkovne a tiež aj prvé výhybky. V 30. rokoch 20. storočia sa koľajisko ďalej redukovalo, v roku 1935 tu ostala dvojkoľajná trať a odbočka. Mestská časť ako i zastávka sa stala súčasťou pri (asi len zatiaľ) poslednom rozširovaní Bratislavy v r. 1971, a tak ako aj žst. Podunajské Biskupice, žst. Devínska Nová Ves a žst. Rusovce nemajú v názve uvedenú príslušnosť k hlavnému mestu.

Ide o jedinú železničnú zastávku na území Bratislavy, ktorá sa využíva na osobnú dopravu, avšak nie je zaradená do siete bratislavskej integrovanej dopravy.

Železničná zastávka Nitra zastávka

Nitra zastávka je železničná zastávka ležiaca na 36 km jednokoľajnej neelektrifikovanej trati 140 Nové Zámky – Prievidza situovaná medzi železničnými stanicami Nitra a Lužianky. Je využívaná výlučne regionálnou dopravou. Nachádza sa na území mesta Nitra, na rozmedzí mestských častí Klokočina a Mlynárce. V blízkosti sa nachádza rovnomenná autobusová zastávka, na ktorej zastavujú linky nitrianskej mestskej hromadnej dopravy (L8, L18, L21 a L22).

Cez zastávku prechádzajú vlaky do staníc Leopoldov, Zbehy (prípoje k rýchlikom do Bratislavy a Prievidze), Topoľčany, Prievidza, Nitra a Nové Zámky.

V GVD 2015/2016 platnom od 13. decembra 2015 zastavuje na zastávke:

v smere Lužianky:

27 spojov v pracovné dni

23 spojov v sobotu a v nedeľu

v smere Nitra:

22 spojov v pracovné dni

19 spojov v sobotu a v nedeľu

Železničná zastávka Papraď

Železničná zastávka Papraď je železničná zastávka v mestskej časti Papraď mesta Stará Turá.

Železničná zastávka s výhybňou Papraď leží na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce, v medzistaničnom úseku Stará Turá – Poriadie.

Poloha budovy je vpravo, v smere od Nového Mesta nad Váhom.

Železničná zastávka Partizánske

Železničná zastávka Partizánske je hlavná železničná zastávka v meste Partizánske.

Nachádza sa v centre mesta pri autobusovej stanici, medzi stanicou Veľké Bielice a zastávkou vo východnej časti mesta. Železničnú zastávku obsluhuje jednokoľajná železničná trať Nové Zámky – Prievidza. K dispozícií je tu kryté nástupište, bezbariérový prístup i pokladňa na predaj cestovných lístkov, sídlo prednostu je v železničnej stanici Chynorany.

Železničná zastávka Pezinok zastávka

Železničná zastávka Pezinok zastávka je železničná zastávka v meste Pezinok v historickej mestskej časti Grinava.

Železničná zastávka leží na trati Bratislava – Žilina, v medzistaničnom úseku Bratislava-Rača – Pezinok. Pred druhou svetovou vojnou niesla zastávka názov "Grinava", potom bola premenovaná na názov "Myslenice". Zastávka slúžila aj ako hradlo Hr. Myslenice, o ktorom existencii je zmienka okolo r. 1962. Hradlo je v súčasnosti (2011) zrušené. Rozšírením mesta Pezinok, ktoré ich pohltilo, bola zastávka od GVD 1979/1980 znova premenovaná na súčasný názov "Pezinok zastávka". Je možné, že v tom čase došlo aj k zrušeniu hradla. Pri modernizácii V. železničného koridoru prešla zastávka v roku 2006 rekonštrukciou.

Železničná zastávka Psiare

Železničná zastávka Psiare je železničná zastávka v Psiaroch, miestnej časti Hronského Beňadika.

Nachádza sa na 14,93 km medzi zastávkami Kozárovce a Hronský Beňadik. Zastávka nedisponuje vlastnou pokladňou ani čakárňou a je administratívne pridelená železničnej stanici Nová Baňa. Obsluhuje ju železničná trať č. 150 Nové Zámky – Zvolen. Zastávka má jedno nástupište, ktoré má dĺžku 150 m a nemá číslované koľaje.

Železničná zastávka Strečno

Železničná zastávka Nezbudská Lúčka – Strečno je zástavka v katastri obce Nezbudská Lúčka na elektrifikovanej železničnej trati Žilina – Košice.Vybudovaná bola už počas výstavby trate v roku 1871 a až do zdvojkoľajnenia trate v roku 1938 bola dôležitým miestom križovania vlakov medzi Žilinou a Vrútkami. Začiatkom 20. storočia tu bola vybudovaná vlečka do blízkej bane na asfalt, no tá bola po ukončení ťažby zrušená. Po zdvojkoľajnení trate poklesol význam zastávky, ktorá sa však vďaka výhodnej polohe stala obľúbeným východiskom na túry do blízkej Malej Fatry, či návštevu Strečnianskeho hradu.

Zastavujú tu iba osobné vlaky a prechod na druhé nástupište je zariadený podchodom na konci nástupišťa. Do obce Strečno, ležiacej na opačnom brehu Váhu, je prístup po moste, automobily sa môžu preplaviť kompou.

Železničná zastávka Svätý Jur

Železničná zastávka Svätý Jur (pôvodne železničná stanica Svätý Jur) je železničná zastávka v Svätom Juri.

Železničná zastávka Svätý Jur leží na hlavnej železničnej trati Bratislava – Žilina, medzi železničnou stanicou Bratislava-Rača a železničnou stanicou Pezinok. Stanica leží na trati elektrifikovanej striedavou trakciou 25 kV 50 Hz a do GVD 1994/95 bola uvádzaná pod názvom Jur pri Bratislave. Záhlavie sa nachádza v oblúku, od staničnej budovy je v priamke. Tesne za stanicou začína stúpanie do Pezinka. V susedstve dnešnej staničnej budovy stojí historická budova jednej z prvých železničných staníc na území Slovenska.

Počas výstavby V. koridoru bola v roku 2007 železničná stanica zrušená a zmenená na zastávku.

Železničná zastávka Višňové

Železničná zastávka Višňové je železničná zastávka v obci Višňové.

Železničná zastávka Višňové leží na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce. Zastávka nie je elektrifikovaná.

Železničná zastávka Žilina-Solinky

Železničná zastávka Žilina-Solinky je zástavka v Žiline na Solinkách na neelektrifikovanej železničnej trati Žilina – Rajec vpravo v smere od Žiliny. Zastávka sa začala budovať v roku 2004. Dokončenie zastávky bolo 21. júla 2005, kedy o piatej hodine ráno zastal vlak na tejto zastávke prvýkrát. O financovanie výstavby združenými finančnými prostriedkami sa zaslúžilo mesto Žilina, ŽSR a dodávateľské firmy, ktoré určitú časť zastrešili aj vlastnými zdrojmi ako sponzor. Náklady sa vyšplhali na približne 1 milión slovenských korún, t.j. viac ako 33 tisíc eur. Nenachádza sa tu žiadna staničná výpravná budova, iba čakárenský prístrešok pre cestujúcich. Okrem toho sa tu nachádza automat na cestovné lístky, ktorý zabezpečil DPMŽ, ktorý osadil automaty na všetky železničné zastávky na tejto trati. Taktiež sa tu nachádza modrá tabuľa s bielym písmom ŽILINA - SOLINKY, ktorá solídne označuje zastávku. Nachádza sa 4,664 km od hlavnej železničnej stanice v Žiline a 16,621 km od konečnej železničnej stanice v Rajci. Rozchod koľaje je normálne používané v 60% tratí na svete - 1 435 mm.

V iných jazykoch

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.