ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය

ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය හෙවත් International Standard Book Number (ISBN) අද්විතීය වාණිජ පොත හඳුනාගැනීමේ තීරුකේතයක් වේ. මෙය නිර්මාණය කරන ලද්දේ 1966 දී ඩබ්ලිව්.එච් ස්මිත් විසින් එක්සත් රාජධානියේ දීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ISBN අංක නිකුත් කරනුයේ ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය වීසිනි.[1]

EAN-13-ISBN-13
යුරෝපීය ව්‍යවස්ථාවේ අංකය (ISBN 978-3-16-148410-0) ලෙස නියෝජනය කරන ISBN-13 තීරුකේතයක්

මූලාශ්‍ර

  1. රඹුක්කන කීර්ති එස්. කුමාර (2016-06-08). "මොකක්ද මේ ISBN කියන්නේ?". දියණිය. pp. 5, 32.

ආශ්‍රිත

ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය (ISBN) අංක නිකුත් කරනුයේ ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය වීසිනි.

වෙන භාෂාවලින්

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.