1739

1739

ပီႁူဝ်ႁဵင်:
ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ:
ပီႁူဝ်သိပ်း:
  • ပီႁူဝ်သိပ်း 1710
  • ပီႁူဝ်သိပ်း 1720
  • ပီႁူဝ်သိပ်း 1730
  • ပီႁူဝ်သိပ်း 1740
  • ပီႁူဝ်သိပ်း 1750
ႁူဝ်ပီ:

ၽိုၼ်မၢႆ ပီ 1739

လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မေႇ

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ

(1) ဝၼ်း။

ဢေႃးၵၢတ်ႉ

(1) ဝၼ်း။

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ

(1) ဝၼ်း။

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ

(1) ဝၼ်း။

ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ

(1) ဝၼ်း။

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

(1) ဝၼ်း။

1736

1736

1737

1737

1738

1738

1740

1740

1741

1741

1742

1742

သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ပီ

တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ တႃႇ ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ။

ၼႂ်း​လိၵ်ႈ​တၢင်ႇဢၼ်

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.