Nacionalni park Fruška gora

Nacionalni park Fruška gora se nalazi u Vojvodini, u Srbiji, nedaleko od Novog Sada. Proglašen je 1960 godine. Najviši vrhovi su Crveni čot (538 m), Orlovac (512 m) i turistički centar Iriški venac (490 m). Pruža se duž desne obale Dunava, duga 80km, a široka 15 km. Stvaranje planine počelo u mezozoiku, pre 90 miliona godina; naučnici je nazivaju „ogledalo geološke prošlosti“ — na njoj su pronađene 164 životinjske fosilne vrste, stare oko 123 miliona godina. Frruška gora bogata je šumama hrasta, graba, bukve, lipe i drugog drveća; sa zaštićenih preko 50 biljnih vrsta.

Na planini postoji i više arheoloških nalazišta (neolit, bakarno, bronzano i rimsko doba), kao i stari fruškogorski manastiri (ukupno 17), nastali od kraja 15. do 18. veka, poznati po specifičnoj arhitekturi, bogatim riznicama, bibliotekama i freskama. Središte uprave Nacionalnog parka je u Sremskoj Kamenici.

Nacionalni park Fruška gora
MUZP Kategorija II (Nacionalni park)
Fruska Gora Smith
Lokacija:  Srbija
Najbliži grad: Novi Sad
Koordinate: 45°10′00″N19°40′00″E
Površina: 25.393 ha
Osnovan: 1960. godine
upravljan od: Srbija

Geografija

Park čini usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji. Prema jugu i severu Fruška gora je jako razuđena planinskim i rečnim tokovima, pri čemu se od glavnog uskog grebena pružaju pojedinačni, bočni grebeni, najčešće sa vrlo strmim padinama. Severna padina Fruške gore je strmija u odnosu na južnu, usled podsecanja Dunava. Takođe, lesna zaravan koja okružuje Frušku goru, manje je širine i moćnosti na severnoj strani, usled pomenutih prilika.

Pašnjaci i plodno zemljište, vinogradi i voćnjaci, ukrašavaju padine i niže delove Fruške gore, dok su površine koje se nalaze visinama iznad 300 metara nadmorske visine pokrivene gustim, listopadnim šumama.

                                                                                                                                                                  =
Banoštor

Za članak o tvrđavi po kojoj je selo dobilo ime, pogledajte članak Banoštor.

|gšir=45.207333

|gduž=19.608

}}

Banoštor je naselje u opštini Beočin u Južnobačkom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 780 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 618 stanovnika).

Beočin

Beočin je gradsko naselje u Srbiji u opštini Beočin u Južnobačkom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 7839 stanovnika.

Fruška gora

Fruška gora (mađ. Tarcal, lat. Alma Mons) je ostrvska planina u Sremu. Najveći deo Fruške gore se nalazi u Srbiji (u Vojvodini), dok mali deo zalazi u istočnu Hrvatsku, u Vukovarsko-srijemsku županiju. Prostire se na dužini od oko 75 km, širine je od 12 do 15 km i zahvata površinu od 25.525 km². Fruška gora je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom i time je postala prvi nacionalni park u Srbiji. Najviši vrh je Crveni Čot (539m), a ostali značajni vrhovi su Stražilovo (321m), Iriški Venac (451m), Veliki Gradac (471m) itd.

Naziv „Fruška“ potiče od reči etnonima Franak što ukazuje da su Franci naseljavali ili kontrolisali ovu planinu.

Fruška gora je ostrvska, stara gromadna planina. Doline i padine Fruške gore su prekrivene livadama, pašnjacima i žitnim poljima, na padinama su voćnjaci i vinogradi sa čuvenim vinskim podrumima, a delovi viši od 300 m su obrasli gustom listopadnom šumom. Na Fruškoj gori je najveća koncentracija lipove šume u Evropi. Oko 700 vrsta lekovitog bilja raste na ovoj planini. Neke od brojnih životinjskih vrsta su: srna, jelen, muflon, lasica, divlja svinja (beka), kuna, divlja mačka, šakal, zec, itd.

Geografija Vojvodine

Vojvodina se sastoji iz tri veće geografska regiona koje presecaju veće reke Tisa i Dunav:

Vojvodina je autonomna pokrajina Republike Srbije i prostire se na 21.500 km² (24,3% Srbije). Nalazi u Panonskoj niziji, region u srednjoj Evropi. Graniči se na severu sa Mađarskom, na istoku sa Rumunijom, na zapadu sa Hrvatskom i na jugozapadu sa Bosnom i Hercegovinom (Republikom Srpskom). Južna granica Vojvodine je administrativna granica prema centralnoj Srbiji, koju većim delom čine reke Dunav i Sava.

Južnobački okrug

Južnobački okrug se nalazi u Panonskoj niziji, u južnoj Bačkoj i severnom Sremu. Okrug se nalazi se na površini od 4.016 km² (18.7% od teritorije Vojvodine, 4.5% Srbije) sa 593.666 stanovnika (2002), što čini 30% stanovnika Vojvodine ili 5.5% Srbije. Web site na kome možete naći podatke o Južnobačkom okrugu je http://www.juznobacki.okrug.sr.gov.yu

Sedišište okruga je i glavni grad Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad.

Lug (Beočin)

Za ostale upotrebe, v. Lug (razvrstavanje).

Lug je naselje u Srbiji u opštini Beočin u Južnobačkom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 801 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 864 stanovnika).

Idilično i lepo uređeno selo se nalazi u brdima Fruške gore, od Dunava i puta Novi Sad-Beočin-Ilok i sela Susek je udaljeno 5 km.

Nacionalni parkovi Srbije

U Srbiji ima 5 nacionalnih parkova.

Novi Sad

Novi Sad je najveći grad Autonomne Pokrajine Vojvodine, pokrajine na severu Republike Srbije, kao i sedište pokrajinskih organa vlasti i administrativni centar Južnobačkog okruga. Grad se nalazi na granici Bačke i Srema, na obalama Dunava i Malog bačkog kanala, u Panonskoj ravnici i na severnim obroncima Fruške gore.

Novi Sad je, posle Beograda, drugi grad u Srbiji po broju stanovnika (bez podataka za područje Kosova i Metohije). Na poslednjem zvaničnom popisu iz 2011. godine, sam grad je imao 231.798 stanovnika. Na opštinskom području Novog Sada (uključujući i prigradska nasenja) broj stanovnika je 2011. godine iznosio 341.625.

Osnovan 1694. godine, Novi Sad je dugo vremena bio centar srpske kulture, zbog čega je dobio ime „Srpska Atina“. Danas je Novi Sad veliki industrijski i finansijski centar srpske ekonomije, univerzitetski grad i školski centar, kulturni, naučni, zdravstveni, politički i administrativni centar Autonomne Pokrajine Vojvodine, grad domaćin mnogih međunarodnih i domaćih privrednih, kulturnih, naučnih i sportskih manifestacija, kao i grad muzeja, galerija, biblioteka i pozorišta.

Rakovac (Beočin)

Rakovac je naselje u Srbiji u opštini Beočin u Južnobačkom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 1989 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 1357 stanovnika).

Selo se nalazi u brdima Fruške gore na putu Beočin-Novi Sad. Od Beočina je udaljeno oko 4 km i Novog Sada 13 km.

Čerević

Čerević je naselje u Srbiji u opštini Beočin u Južnobačkom okrugu. Administrativno pripada opštini Beočin. Selo se nalazi uz Dunav, na ušću Čerevićkog potoka u Dunav, i podno Fruške gore na čijim padinama se i nalazi deo sela. Selo se pruža duž podunavskog puta i uz potok, tako da ima poluzvezdasti oblik. Od Novog Sada je udaljeno 24 km.

Prema popisu iz 2002. bilo je 2826 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 2510 stanovnika).

Na drugim jezicima

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.