Jošua

Jošua sin Nunov ili Isus Navin (hebrejski: יְהוֹשֻׁעַ‎ [Y'hoshuaʿ]; grčki: Ἰησοῦς [Iesoús], arapski: يوشع بن نون‎ [Yusha ʿ ibn Nūn]) je bio vođa jevrejskog naroda posle smrti Mojsija. Prema Bibliji, on i Halev su ušli u Obećanu zemlju sa hiljadama Jevreja koji su sa Mojsijem izašli iz Egipta.

O njemu se govori u knjigama Izlazak, Brojevi i Knjiga Isusa Navina. Prema Bibliji, nosio je ime Hošea, i bio je sin Nunov, iz plemena Efrajimova, ali ga je Mojsije nazvao Jošua/Isus (Brojevi 13:16) i to je ime po kojem je poznat. Rođen je u Egiptu pre egzodusa, verovatno iste godina kao i Halev.

On je bio jedan od dvanaest uhoda Izrailja koje je poslao Mojsije da istražuju Hanan. (Brojevi 13:1-16) Posle smrti Mojsija, on je doveo Izrailjska plemena u osvajanje Hanana.

Muslimani, takođe, poštuju Jošuu. Šiiti veruju da je jedan od proroka imama.

Prema biblijskom predanju, živeo je ukupno 110 godina. Umro je oko 1440. godine pre nove ere.

Byzantine fresca from St-Lucas
Isus Navin - vizantijska freska
Dore joshua crossing
Gustave Dore, "The Children of Israel Crossing the Jordan" (1883)

Vidi još

Jošua (knjiga)

Šablon:Biblijski proroci

Aron

Aron ili Aaron (hebrejski: אַהֲרֹן, moderni: Aharon tiberijski: Ahărōn), ili Aaron Levistki (tradicionalno cca. 1200. pne.), bio je po jevrejskoj tradiciji Mojsijev brat. Prvi put je spomenut u pripovesti o Mojsijevom viđenju na brdu Horiv (Iz 4, 14) kada ga je Jahve naznačio za Mojsijevog pomoćnika. Jahve je nakon toga naznačio njega i njegove naslednike sveštenicima (Iz 28 i 29; Br 8 i 18) uprkos njegovom učešću u pravljenju zlatnog teleta (Izl. 32, 1-6). Sila njegovog svešteničkog posredovanja je naglašena u priči o zaustavljanju zaraze (Br 17, 1 - 8). Aronovo sveštenstvo, čiji je glavni zadatak bio prinošenje žrtava prihvatljivih Bogu, dao mu je jedinstveni položaj. On je bio glava svojih sinova i Levita. On sam je prinosio tamjan u Svetinji nad Svetinjama i posredovao između Boga i ljudi. I, on je poput kralja bio pomazan i krunisan diademom i tiarom (Izl. 28).

U hrišćanskoj teologiji on je prototip Hrista. Ovako shvaćen, Aron je, u poslanici Jevrejima u kojoj je naglašena nadmoćnost golgotske žrtve nad žrtvovanjem životinja koje je vršilo aronovsko sveštenstvo bio zamenjen Hristom.

Danijel

Danijel ili Danilo, originalno Daniel (hebrejski: דָּנִיּאֵל, moderni: Daniyyel tiberijski: Dāniyyêl ;perzijski: دانيال, Dâniyal ili Danial, također Dani, داني ; arapski: دانيال, Danyal) je ličnost koja se pojavljuje u Hebrejskoj Bibliji i predstavlja glavnog protagonista Knjige o Danijelu. Ime "Daniel" znači "Sudio mu El (bog)". "Dan" = sudac i "i" = sufiks koji označava glagol vezan uz govornika.

Druga knjiga o Makabejcima

Druga knjiga o Makabejcima biblijska je knjiga, te kao i Prva knjiga o Makabejcima pripada među Deuterokanonske knjige Staroga zavjeta, dok su Treća knjiga o Makabejcima i Četvrta knjiga o Makabejcima apokrifi.

U ovoj se knjizi izričito spominje vjera u uskrsnuće mrtvih i prinošenje žrtve za oprost grijeha pokojnikâ (2Mak 12,46).

Druga knjiga o Samuelu

Druga knjiga o Samuelu ili Druga knjiga Samuilova jedna je od knjiga Staroga zavjeta koja pripada deuteronomističkoj povijesti . Kratica za ovu knjigu je: 2 Sam.

Isus Navin (knjiga)

Isus Navin, Jošua ili Knjiga o Jošui (heb. יהושׁע Jehošua; grč. Ἰησοῦς; lat. Iosue) naslov je šeste knjige Staroga zavjeta. U katoličkom kanonu ubraja se među Povijesne knjige, a u židovskom među Prednje proroke. Kratica za ovu knjigu: Jš.

Jakov

Jakov, Jakob ili Jakub, (hebrejski: יַעֲקֹב, moderni: Yaʿaqov, tiberijski: Yaʿăqōḇ; arapski: يعقوب, Yaʿqūb; "drži petu"), također poznat kao Izrael (hebrejski: יִשְׂרָאֵל, moderni: Yisraʾel, tiberijski: Yiśrāʾēl; arapski: اسرائيل, Isrāʾīl; "Borio se s Bogom"), je treći biblijski patrijarh. Njegov otac je Isak, a djed mu je Abraham. Jakov je igrao važnu ulogu u nekim od događaja opisanim u Knjizi izlaska.

Jasu V

Jasu V (giz: ኢያሱ, etiopska varijanta imena Jošua), znan i kao Lij Jasu (giz ልጅ ኢያሱ) (Dese, Volo 4. mart 1895/1896 -? novembar 1935) bio je neokrunjeni etiopski neguša negasta (car) od 1913 - 1916.

Njegovo krsno ime bilo je Kifle Jakob. Budući da nikad nije okrunjen za cara, obično su ga zvali Lij (dijete kraljevske krvi). Izopćen je iz Etiopske tevahedo Crkve zbog optužbi da je prešao na islam i svrgnut s trona.

Jeremija

Za ostala značenja, v. Jeremija (razvrstavanje).Jeremija (hebrejski: יִרְמְיָהוּ, moderni: Yirməyāhū često pogrešno pisano kao Yirmiyahu "Gospodin će ustati" tiberijski: ) IPA: [ jir.mɛ'ja.hu ]) bio je jedan od većih proroka Hebrejske Biblije. Bio je sin Hilkije, svećenika Anathotha.

Njegovi zapisi su prikupljeni u Knjizi o Jeremiji i, prema tradiciji, Knjiga žalovanja. Jeremija je također poznat kao "prorok slomljena srca" koji je napisao ili izdiktirao "knjigu slomljenog srca", a čiji su život i proročanstva ignorirali njegovi suvremenici.

Knjiga Postanka

Knjiga Postanka (heb. בראשׁית Berešit; grč. Γένεσις; lat. Genesis) prva je knjiga Staroga zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Kratica za ovu knjigu: Post.

Levi (pleme)

Levi (heb. לֵוִי; grč. λειει ili λευειτης; eng. Levi ili Levite) ime je za izraelsko pleme čiji je rodozačetnik, prema biblijskom izvještaju, Jakovljev sin Levi. Pleme Levi bilo je jedino izraelsko pleme koje nije dobilo određeni teritorij kod razdiobe zemlje, kada je Jošua uvodio Izraelce u zemlju Kanaan. Levijevci su također vršili posebne religijske dužnosti za sva izraelska plemena, i za to su im oni plaćali desetinu.

Mojsije

Moše, Mojsije ili Musa (hebrejski מֹשֶׁה [Moshe], grčki Mωϋσῆς [Mōüsēs], arapski موسى [Mūsa]) je legendarni jevrejski oslobodilac, vođa, zakonodavac i prorok.

Mojsije je bio potomak Avrama. Procenjuje se da je živeo u 13. veku pre nove ere.Prema jevrejskim svetim knjigama, Mojsije je izveo Jevreje iz Egipta. Mojsijeva najveća zasluga leži u širenju vere u jednog Boga, Jahvea, dakle u učvršćivanju monoteizma među Jevrejima, te objavljivanju Deset zapovesti.

Kao prorok je priznat u Judaizmu, Hrišćanstvu i Islamu. Judaizam ga smatra najznačajnijim od svih proroka.Tradicionalno mu se pripisuje autorstvo nad knjigama Tore.

Nadab od Izraela

Nadab je bio sin i nasljednik Jeroboama, kralja Izraela (1 Kraljevi 14:20). William F. Albright je njegovu vladavinu datirao u period 901. pne.-900. pne., dok E. R. Thiele nudi datume 910. pne.-909. pne.. Dok je zajedno s vojskopm opsjedao Gibbethon, grad u južnom Danu (Jošua 19:44), u vojsci je nastala zavjera, te ga je ubio Baaša (1 Kraljevi 15:25-28), nakon vladavine od dvije godine. Ubistvo Nadaba je slijedilo ubistvo cijele njegove porodice, pa je tako velika efraimska porodica istrijebljena (1 Kraljevi 15:29).

Noa

Za ostala značenja, v. Noa (razvrstavanje).

Noa (hebrejski: נוֹחַ ili נֹחַ, moderni: Nóaḥ, tiberijski: Nōªḥ; arapski: نوح, Nūḥ; "počivati") bio je deseti i posljednji od antediluvijalnih patrijarha, najpoznatiji po Potopu koji se dogodio u njegovo vrijeme. Priča o njemu je sadržana u hebrejskoj Bibliji, u knjizi Stvaranja, poglavlja 5-9.

Dok su Potop i Noina Arka najpoznatiji elementi priče o Noi, također se spominje i kao "prvi poljoprivrednik" i pronalazač vina, isto kao u vezi s epizodom pijanstva i kasnijim prokletstvom Hama. Neke analize teksta pripovijesti sugeriraju da njen današnji oblik u stvari sažima dva prvotno različita izvora, vjerojatno temeljena na dvije različite priče, te da sadrži elemente ranije mezopotamske mitologije, iako su obje tvrdnje postale predmetom osporavanja i kontroverzi.

Priča o Noi je još temeljitije obrađena u kasnijim abrahamskim tradicijama, te je imala ogroman utjecaj na cijelu zapadnu kulturu.

Ponovljeni zakon

Ponovljeni zakon (heb. דברים Devarim; grč. Δευτερονόμιον; lat Deuteronomium) ime je pete knjige Starog zavjeta, te posljednje knjige Petoknjižja, to jest Tore. Kratica za ovu knjigu: Pnz. Također je poznata i kao Peta knjiga Mojsijeva.

Psalm 151

Psalam 151., poznat kao Manašeova molitva, navodno je molitva judejskog kralja Manašea za vrijeme asirskog ropstva. Prihvaćen je od strane pravoslavnih kršćana kao dio kanona Starog zavjeta.

Ruta (knjiga)

Ruta (heb. ‏רות Rut; grč. Ρούθ; lat. Ruth) naslov je osme knjige Staroga zavjeta. U katoličkom kanonu ubraja se među Povijesne knjige, a u židovstvu među Spise i među pet svitaka (Megilot). Kratica za ovu knjigu: Rut.

Sara

Za žensko ime, v. Sara (ime)

Sara (Sarah, Saraj) je prema Bibliji žena praoca Abrahama, koga je pratila od Ura do Kanaana rodivši mu u dobi od 90 godina sina Izaka. Smatra se pramajkom Židova. Njen lik je čest motiv u umjetnosti.

Saul

Saul (שאול המלך) (ili Sha'ul) (hebrejski: שָׁאוּל, moderni: Šaʾul tiberijski: Šāʾûl ; "upitao") (vladao 1047. pne. - 1007. pne.) je u Prvoj knjizi Samuelovoj, Prvoj knjizi ljetopisa i Kur'anu naveden kao prvi kralj Kraljevstva Izrael. Saul je vladao iz Gibeaha posljednjih desetljeća 2. milenijuma pne. Kada mu je kraljevstvo palo pod udar Filistejaca, njen dio je pao pod Filistejce, dok su se za ostatak borili njegov preživjeli sin Ish-bosheth i suparnik David. Saulova tradicionalna biografija u Knjizi Samuelovoj otkriva dva izvora, različita jedan od drugog.

Stari zavjet

Stari zavjet - je dio Biblije kojim se podjednako služe Židovi i kršćani.

Stari zavjet obuhvaća 39 protokanonskih (istovjetne s hebrejskim kanonom) i sedam deuterokanonskih knjiga (protestanti ih zovu apokrifima). Dijelimo ih u knjige zakona, povijesne, mudrosne knjige, poeziju i proroke. Jedina razlika između protestantske i hebrejske verzije je podjela knjiga, naime hebrejski Tanakh sastoji se od 24 knjige: knjige u parovima (o Samuelu, Kraljevima te Ljetopise) smještene su u jednu knjigu (6 knjiga u 3 = -3); 12 proroka stavljeno je u jednu knjigu (-11); te su Ezra i Nehemija također u jednoj knjizi (-1).

Na drugim jezicima

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.