Engleski jezik

Engleski jezik (engl. English language) je zapadnogermanski jezik koji potiče iz Engleske[1][2], a takođe se koristi kao maternji jezik u drugim državama Ujedinjenog Kraljevstva - Škotskoj, Velsu, i Severnoj Irskoj, u Republici Irskoj, SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi, i brojnim drugim zemljama.[3] Engleski je trenutno četvrti najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu (posle kineskog, španskog i hindua), sa nekih 380 miliona govornika.[4]

Ima status lingva franka u mnogim delovima sveta, usled vojnog ekonomskog, naučnog, političkog i kulturnog uticaja Britanske Imperije u 18. i 19. veku i još jačeg globalnog uticaja Sjedinjenih Američkih Država tokom 20. veka. Zbog globalnog uticaja engleskog u svetu nauke, umetnosti, televizije i na Internetu u poslednjim decenijama, engleski je danas najrasprostranjeniji jezik koji se uči kao drugi jezik na svetu. Od mnogih učenika širom sveta se zahteva da uče engleski, a znanje engleskog jezika je korisno ili čak neophodno za mnoga zanimanja.

Engleski jezik
English language
Države govorenja SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija i drugdje
Regije govorenja Uglavnom Zapadna Europa, Sjeverna Amerika i Australazija
Broj govornika materinji jezik: oko 340 milijuna

strani jezik: oko 600 milijuna

Rang 3.
Klasifikacija indoeuropski

 germanski
  zapadnogermanski
   anglijski
    engleski

Službeni status
Služben u Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, Novi Zeland, većina ostalih zemalja Commonwealtha, mnoge države SAD-a i drugdje
Regulatori ---
Jezični kôd
ISO 639-1 en
ISO 639-2 eng
ISO 639-3 {{{iso3}}}
SIL ENG
EN English Language Symbol ISO 639-1 IETF Language Tag Icon
EN (ISO 639-1)

Istorija

Anglospeak
  Države sveta u kojima je engleski većinski izvorni jezik.
  Države sveta u kojima je engleski službeni, ali ne i većinski izvorni jezik.

Engleski je zapadnogermanski jezik koji potiče od jezika koje su u prvoj polovini prvog milenijuma u Britaniju doneli germanski doseljenici iz raznih delova severozapadne Nemačke. Među ovim plemenima su bili Frizijci, Angli, Sasi i Jiti. Prvobitni germanski jezik je zatim primio uticaje od dva talasa invazije. Prvo od strane govornika jezika skandinavske grane germanske familije, koji su kolonizovali delove Britanije u osmom i devetom veku. Drugi talas su činili Normani u 11. veku, koji su govorili varijetet francuskog. Ove dve invazije su engleski učinili visoko „kreolizovanim“; kreolizacija nastaje od kohabitacije govornika različitih jezika, koji razvijaju hibridni jezik za osnovnu komunikaciju. Kohabitacija sa Skandinavcima je uslovila značajno gramatičko pojednostavljivanje i leksičko obogaćivanje anglo-frizijskog jezgra engleskog; kasnija normanska okupacija je dovela do kalemljenja razrađenijeg sloja reči iz romanske grane evropskih jezika na germansko jezgro; ovaj novi sloj je ušao u engleski kroz korišćenje na sudovima i u vlasti. Stoga se engleski razvio u 'pozajmljivački' jezik značajne gipkosti i ogromnog fonda reči.[5]

Prema Anglo-saksonskom letopisu, približno oko 449 godine, Vortigern, kralj Britanskih ostrva, pozvao je „Anglikansku lozu“ (Angli, predvođeni Hengstom i Horsom) kako bi mu pomogli u odbrani od Pikta. Zauzvrat, Anglima je bilo zagarantovano zemljište na jugoistoku. Dodatna pomoć je tražena, i u pomoć došli su Saksi, Angli i Juti. Letopisi takođe pišu o daljem naseljavanju kolonistima koji su vremenom uspostavili sedam kraljevina: Nortumbrija, Mercia, Istočna Anglia, Kent, Eseks, Suseks i Veseks. Moderna učenja prihvataju ovu priču kao legendarnu i politički obojenu.

Ovi germanski osvajači dominirali su nad izvornim keltsko-govorećim stanovništvom, čiji su jezici preživeli u Škotskoj, Velsu, Kornevalu i Irskoj. Dijalekti upotrebljavani od strane osvajača sačinili su akcenat kasnije poznat kao staroengleski, koji podsećaju na pojedine priobalne dijalekte u današnjoj Holandiji i severozapadnoj Nemačkoj. Kasnije, dijalekat je potpao pod strogi uticaj severnogermanskog jezika nors, upotrebljavnim od strane Vikinga, koji su mahom naselili severoistočni deo ostrva (videti Jorvik). Novi i stari naseljenici pričali su jezicima sa suprotstavljenih grana Germanske porodice. Veliki broj reči delili su leksikološke korene ili su bile slične, dok im je gramatika bila udaljenija, uključujući prefikse, sufikse i izgovor značajnog broja reči. Usled sličnosti i raznolikosti jezika, neminovna je bila kreolizacija jezika, koja je usledila, izostavljanjem većeg dela gramatike staroengleskog, uključujući rodove i padeže, sa izuzetkom zamenica, čime je jezik postao znatno prostiji i jednostavniji. Najpoznatije delo iz staroengleskog perioda je epska poema Beowulf, od strane nepoznatog autora.

U periodu od 300 godina nakon Normanskih osvajanja 1066. godine, normanski kraljevi i plemstvo govorili su varijantom francuskog. Veliki broj Normanskih reči asimiliran je u Stari engleski, rezultujući dupliranjem staroengleskih reči (pr. ox/beef, sheep/mutton). Normanski uticaj ojačao je kontinualnu evoluciju jezika tokom narednih vekova, rezultujući danas poznatim Srednjim Engleskim. Među izmenama bilo je širenje upotrebe unikatnog aspekta Engleske gramatike, tj. 'kontinualnog' vremena, dodajući sufiks '-ing'. Tokom 15. og veka, Srednji engleski dalje je promenjen usled Velike samoglasničke promene, širenja standardizovanog Londonskog dijalekta u vladi i administraciji, i standardizovanja štampanja. Moderni engleski se može pratiti nazad do doba Vilijama Šekspira. Najpoznatije delo iz doba Srednje Engleske su Priče iz Kanterberija Džefrija Čosera.

Klasifikacija i srodni jezici

Engleski jezik pripada zapadnoj pod-grani germanske grane indo-evropske porodice jezika. Najbliži živi srodni jezik Engleskom jeste Skots (Lalans), jedan Zapadno-Germanski jezik koji se govori u većem delu Škotske i delovima Severne Irske. Poput Engleskog, škotski je direktan izdanak Starog Engleskog, takođe poznatog kao Anglo-Saksonski.

Nakon Skotsa, sledeći najbliži srodni jezici su frizijski (upotrebljavan u Holandiji i Nemačkoj), i niskosaksonski, primarno upotrebljavan u severnoj Nemačkoj. Drugi manje srodni živi jezici uključuju holandski, afrikans, nemački i skandinavske jezike. Veliki broj francuskih reči razumljivi su engleskom govorniku (izgovori, doduše, nisu uvek identični), jer je engleski prihvatio ogromnu količinu jezičkog blaga normanskog jezika nakon normanskih osvajanja, i od francuskog u budućim stolećima; kao rezultat, značajan deo engleskog jezičkog blaga je dosta sličan francuskom, uz manje razlike u pravopisu (završetak reči, upotreba starog francuskog pravopisa, i sl.), kao i povremene razlike u značenju reči.

Geografska rasprostranjenost

Engleski je najrasprostranjeniji jezik sveta danas; ukupno 600-700 miliona ljudi upotrebljava engleski redovno. Oko 377 miliona ljudi koristi engleski kao svoj maternji jezik, a podjednak broj ljudi koristi ga kao svoj drugi strani jezik. U širokoj je upotrebi u javnoj i privatnoj sferi u više od 100 zemalja širom sveta. Osim toga, engleski je zauzeo primarno mesto u međunarodnim, akademskim i poslovnim krugovima. Trenutni status engleskog jezika se upoređuje sa položajem latinskog u prošlosti.

Engleski je zvanični jezik sledećim zemljama: Australija (australijski engleski), Bahami, Barbados (karipski engleski), Bermuda, Dominika, Gibraltar, Grenada, Gvajana, Jamajka (jamajčanski engleski), Novi Zeland, Antigva i Barbuda, Sveta Lucija, Sveti Kits i Nevis, Trinidad i Tobago, Velika Britanija (britanski engleski), Američka Devičanska Ostrva i SAD (američki engleski).

Engleski je takođe jedan od primarnih jezika u sledećim državama: Belize (sa španskim jezikom), Kanada (sa francuskim jezikom), Indija (sa hindi i ostalim 21 zvaničnim jezikom), Irska, Singapur, Filipini (sa Filipinskim jezikom), i Južnoafrička Republika (sa 10 drugih jezika uključujući i jezik zulu).

U Hongkongu engleski je zvanični jezik i ima široku primenu u poslovnim aktivnostima. Počinje da se uči još u obdaništu. U nekim osnovnim školama časovi se održavaju na engleskom, u većini srednjih škola takođe a na fakultetima su sva predavanja na engleskom. Velikom broju studenata engleski je maternji jezik. On se toliko koristi da je neadekvatno reći da je engleski drugi ili strani jezik u Hongkongu, mada još uvek ima dosta ljudi koji imaju veoma malo znanje engleskog ili čak nikakvo.

Većina Englesko-govorećeg stanovništva (67 do 70 od sto) živi u Sjedinjenim Državama. Pored toga što Federalna uprava SAD nema zvanični jezik, proglašen je zvaničnim u 27 od 50 država, od kojih je većina engleski proglasila njihovim jedinim zvaničnim jezikom. Havaji, Luizijana i Novi Meksiko takođe imaju imenovano havajski, francuski i španski kao zvanične jezike u konjunkciji sa engleskim.

U velikom broju zemalja gde engleski nije većinski primarni jezik, zvanični je jezik; ove zemlje uključuju: Kamerun, Fidži, Federalne Države Mikronezije, Gana, Gambija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Kenija, Namibija, Nigerija, Malta, Maršalska Ostrva, Pakistan, Papua Nova Gvineja, Filipini, Ruanda, Solomonska Ostrva, Samoa, Sijera Leone, Svazilend, Tanzanija, Zambija i Zimbabve.

Engleski je najšire učeni i upotrebljavani jezik na svetu, i, zbog toga, veliki broj lingvista veruju da više nije ekskluzivni kulturni amblem „domaćih Engleskih govornika“, već da je jezik koji prihvata razne kulturalne aspekte širom sveta, kako raste njegova upotreba. Drugi veruju da postoji granica dokle engleski može da zadovoljava komunikativne potrebe. Engleski jezik se najviše izučava kao strani u Evropi (32.6 od sto), zatim sledi francuski, nemački i španski. Takođe je najizučavaniji jezik u Japanu, Južnoj Koreji i Narodoj Republici Kini (Tajvan), gde je obavezan u većini srednjih škola. Videti engleski kao dodatni jezik.

Engleski kao globalni jezik

Zbog svoje široke govorne rasprostranjenosti, engleski se često naziva „globalni jezik“. Iako engleski nije zvanični jezik u većini država, on je najčešće drugi jezik koji se govori uz maternji jezik te zemlje. On je takođe po internacionalnim standardima zvanični jezik u avio komunikaciji. Njegova rasprostranjenost kao prvog ili drugog jezika je glavni pokazatelj njegovog globalnog statusa.

Postoje brojni argumenti za i protiv engleskog (ili bilo kog drugog jezika) kao globalnog jezika. U jednu ruku, postojanje globalnog jezika pomaže u komunikaciji i objedinjavanju informacija (na primer u naučnoj zajednici). Međutim, engleski kao globalni jezik isključuje one koji ga, iz nekog razloga, tečno ne govore. Takođe, on marginalizuje one čiji maternji jezik nije „globalni“.

Drugi razlog za zabrinutost je taj što širenje globalnih jezika (engleskog, španskog i dr.)za rezultat ima nestajanje manjih jezika, često zajedno sa kulturama i religijama koje su pomoću tih jezika prenošene. Engleski je povezan sa nestankom brojnih jezika. Mnogi od tih nestanaka su vodili ka gubitku kulturnog nasleđa. Američki Indijanci su bili najjače pogođeni ovim fenomenom.

Dijalekti i regionalne varijante

Ekspanzija Britanaca i Amerikanaca je raširila i upotrebu engleskog jezika širom sveta. Trenutno je on drugi ili treći jezik po broju ljudi koji ga govore, nakon mandarinskog kineskog jezika; da li ima više onih čiji je maternji jezik engleski ili onih čiji je maternji jezik španski, zavisi od toga ko broji i kako. Pošto se raširio širom sveta, engleski je dao veliki broj dijalekata i kreolskih jezika baziranih na engleskom kao i jezika-mešavina.

Glavne varijante engleskog jezika najčešće sadrže i po nekoliko pod-varijanata, kao što je kokni u britanskom engleskom, njufaundlendski engleski unutar kanadskog engleskog i afričko-američki engleski u američkom engleskom. U engleskom jeziku, nijedna njegova varijanta se ne smatra jedinim standardom.

Škotski je jedan od dijalekata engleskog. Izgovor, gramatika i leksika se razlikuju od standardnog engleskog, ponekad drastično. Škotski dijalekt poseduje neke osobine nemačkog jezika, poput guturalnog izgovora.

Usled česte upotrebe engleskog kao drugog jezika, postoji mnogo različitih dijalekata, na osnovu kojih se može se može odgonetnuti koji je govornikov maternji jezik.

U mnogo zemalja širom sveta engleske reči i fraze su pomešane sa njihovim svakodnevnim govorom. Tako nastaju jezičke mešavine. Glavni predstavnici ovih ad hok konstrukcija, koje se ne ubrajaju u pidžin i kreolske jezike, su Engriš, Vasei-eigo, Frengleski i Špengliš. Europanto kombinuje mnoge jezike, ali mu je engleski osnova.

Izvedene varijante engleskog jezika

 • Bazični engleski je uprošćena verzija za međunarodnu upotrebu. Proizvođači aviona i druge opreme često pišu uputstva za upotrebu na osnovnom engleskom. Neke škole engleskog na Dalekom istoku koriste ovu varijantu u početnim fazama obuke.
 • Specijalni engleski je uprošćena verzija engleskog jezika koju koristi Glas Amerike. Rečnik se sastoji iz 1.500 reči.
 • Reformisani engleski je rezultat kolektivnog doprinosa da se unapredi engleski jezik.
 • Sispik, erspik i polispik, su verzije zasnovane na ograničenom rečniku. Stvorio ih je Edvard Džonson tokom 1980-ih kao pomoćno sredstvo za mećunarodnu kooperaciju i komunikaciju.
 • Evropski engleski je nova varijanta engleskog jezika koja je zamišljena kao zajednički evropski jezik.

Gramatika

Za razliku od srpskohrvatskog i većine slavenskih jezika engleski je tijekom povijesnog razvoja gotovo izgubio deklinaciju imenica i pridjeva:

 • množina pravilnih imenica tvori se dodavanjem nastavka s ili es,
 • praktično postoje dva padeža, nominativ i tzv. saksonski genitiv

Engleska gramatika je bazirana na svojim germanskim korenima, iako su neki naučnici tokom 1700-te i 1800-te pokušali da nametnu Latinsku gramatiku na to, sa malo uspeha. Engleski je samo neznatno izmenjen, mnogo manje nego većina Indo-Evropskih jezika. To nadoknađuje stavljanjem više gramatičkih informacija u pomoćne reči kao i red reči, kroz zadržavanje dodataka kao:

 • Posesivni (ponekad zvani saksonski genitiv, ali koji je izmišljen u klitik)
  • He is Alfredo's best friend. -'s
 • 3. lice jednine prezent
  • Alfredo works. -s
 • Prošlo vreme
  • Alfredo worked. -ed
 • Radno vreme sadašnje
  • Alfredo is working. -ing
 • Past particip
  • The car was stolen. -en
  • Alfredo has talked to the police. -ed
 • Gerund
  • Working is good for the soul. -ing
 • Množina
  • All your sigs are mine. -s
 • Komparativ
  • Alfredo is smarter than Ricky. -er
 • Superlativ
  • Alfredo has the bluest eyes. -est

Za razliku od mnogih indo-evropskih jezika, engleske imenice nemaju rod (osim 3. lica jednine kod zamenica).

Izgovor

Engleski za većinu riječi ima tzv. povijesni pravopis koji je uglavnom fiksiran u vrijeme izuma tiskarstva pa je zbog jezičnih promjena teško predvidjeti izgovor riječi na temelju zapisanog oblika. Također, u engleskom postoje neki glasovi kojih nema u hrvatskom jeziku, primjerice suglasnik u riječi the i veći broj samoglasnika i dvoglasa

Rečnik

Skoro bez izuzetka, germanske reči (koje sadrže sve osnove kao npr. zamenice i konjunkcije) su kraće, i više neformalne. Romanske reči se često smatraju više elegantnim ili edukativnim.

Poreklo reči

Jedna od posledica uticaja francuskog jezika na engleski je ta da je rečnik engleskog podeljen na reči germanskog porekla (uglavnom staro-engleski), i one koje su „Latinizmi“ (izvedeni iz latinskog, uglavnom iz normansko-francuskog, ali i direktno iz latinskog).

Engleski jezik ima leksičku sličnost sa nemačkim od 60%, sa francuskim 27%, i 24% sa ruskim jezikom.

Komjuterska analiza 80.000 reči u starom Kratkom Oksfordskom Rečniku (treće izdanje) (autori analize Tomas Finkelštet i Diter Volf, 1973) procenila je poreklo engleskih reči:

 • francuski, uključujući stari francuski i anglo-francuski: 28.3%
 • latinski, uključujući moderni tehnički i naučni latinski: 28.24%
 • stari i srednji engleski, stari nordijski, i holandski: 25%
 • grčki: 5.32%
 • nepoznata etimologija: 4.03%
 • izvedenice iz ličnih imena: 3.28%
 • svi ostali jezici doprinose manje od 1%

Džejms Nikol je ovim povodom primetio: Problem definisanja čistote engleskog jezika je u tome što je engleski čist koliko i prostitutka. Mi ne samo da pozajmljujemo reči; ponekad, engleski progoni druge jezike i prebija ih da bi im ispraznio džepove u potrazi za novim rečima.[6]

Sistem pisanja

Engleski jezik koristi latinski alfabet. Ortografija engleskog je istorijska a ne fonološka. Izgovor i pisanje se značajno razlikuju. U engleskom postoje određene reči koje koje se pišu sa naglašenim akcentom. Ove reči su uglavnom preuzete iz drugih jezika, uglavnom francuskog.

Reference

 1. Crystal 2003a, str. 6.
 2. Wardhaugh 2010, str. 55.
 3. Crystal 2003b, str. 108–109.
 4. Ethnologue 2010.
 5. Crystal 2003b, str. 30.
 6. The King's English

Literatura

Aarts, Bas; Haegeman, Liliane (2006). "6. English Word classes and Phrases". u: Aarts, Bas; McMahon, April. The Handbook of English Linguistics. Blackwell Publishing Ltd.
Abercrombie, D; Daniels, Peter T. (2006). "Spelling Reform Proposals: English". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/04878-1. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542048781. pristupljeno 6 February 2015.
Aitken, A. J.; McArthur, Tom, ur. (1979). Languages of Scotland. Occasional paper - Association for Scottish Literary Studies; no. 4. Edinburgh: Chambers. ISBN 9780550202611.
Alcaraz Ariza, M. Á.; Navarro, F. (2006). "Medicine: Use of English". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 752–759. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/02351-8. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542023518. pristupljeno 6 February 2015.
Algeo, John (1999). "Chapter 2:Vocabulary". u: Romaine, Suzanne. Cambridge History of the English Language. IV: 1776–1997. Cambridge University Press. str. 57–91. DOI:10.1017/CHOL9780521264778.003. ISBN 978-0-521-26477-8.
Ammon, Ulrich (November 2006). "Language Conflicts in the European Union: On finding a politically acceptable and practicable solution for EU institutions that satisfies diverging interests". International Journal of Applied Linguistics 16 (3): 319–338. doi:10.1111/j.1473-4192.2006.00121.x.
Ammon, Ulrich (2008). "Pluricentric and Divided Languages". u: Ammon, Ulrich N.; Dittmar, Norbert; Mattheier, Klaus J. i dr... Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society / Soziolinguistik Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft vov Sprache and Gesellschaft. Handbooks of Linguistics and Communication Science / Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 3/2. 2 (2nd completely revised and extended edition izd.). de Gruyter. ISBN 978-3-11-019425-8. http://www.degruyter.com/view/product/19739. pristupljeno 19 December 2014.
Annamalai, E (2006). "India: Language Situation". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 610–613. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/04611-3. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542046113. pristupljeno 6 February 2015.
Australian Bureau of Statistics (28 March 2013). "2011 Census QuickStats: Australia". http://www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2011/quickstat/0. pristupljeno 25 March 2015.
Bailey, Guy (2001). "Chapter 3: The relationship between African American and White Vernaculars". u: Lanehart, Sonja L.. Sociocultural and historical contexts of African American English. Varieties of English around the World. John Benjamins. str. 53–84. ISBN 978-1588110466.
Bailey, G. (1997). "When did southern American English begin". u: Edgar W. Schneider. Englishes around the world. str. 255–275.
Bammesberger, Alfred (1992). "Chapter 2: The Place of English in Germanic and Indo-European". u: Hogg, Richard M.. The Cambridge History of the English Language. 1: The Beginnings to 1066. Cambridge University Press. str. 26–66. ISBN 978-0-521-26474-7.
Bao, Z (2006). "Variation in Nonnative Varieties of English". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 377–380. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/04257-7. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542042577. pristupljeno 6 February 2015.
Barry, Michael V. (1982). "English in Ireland". u: Bailey, Richard W.; Görlach, Manfred. English as a World Language. University of Michigan Press. str. 84–134. ISBN 978-3-12-533872-2.
Bauer, Laurie; Huddleston, Rodney (15 April 2002). "Chapter 19: Lexical Word-Formation". u: Huddleston, Rodney; Pullum, Geoffrey K.. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. str. 1621–1721. ISBN 978-0-521-43146-0. http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/languages-linguistics/grammar-and-syntax/cambridge-grammar-english-language. pristupljeno 10 February 2015. Lay summary (10 February 2015).
Baugh, Albert C.; Cable, Thomas (2002). A History of the English Language (5th izd.). Longman. ISBN 978-0-13-015166-7.
Bermúdez-Otero, Ricardo; McMahon, April (2006). "Chapter 17: English phonology and morphology". The Handbook of English Linguistics. Oxford: Blackwell. str. 382–410. DOI:10.1111/b.9781405113823.2006.00018.x. ISBN 978-1-4051-6425-2. http://www.blackwellreference.com/public/uid=3/tocnode?id=g9781405113823_chunk_g978140511382318. pristupljeno 2 April 2015.
Blench, R.; Spriggs, Matthew (1999). Archaeology and Language: Correlating Archaeological and Linguistic Hypotheses. Routledge. str. 285–286. ISBN 978-0-415-11761-6. http://books.google.com/?id=DWMHhfXxLaIC&pg=PA286.
Boberg, Charles (2010). The English language in Canada: Status, history and comparative analysis. Studies in English Language. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-49144-0. Lay summary (2 April 2015).
Bosworth; Toller, T. Northcote (1921). "Engla land". An Anglo-Saxon Dictionary (Online). Charles University. http://bosworth.ff.cuni.cz/009427. pristupljeno 6 March 2015.
Brinton, Laurel J.; Brinton, Donna M. (2010). The linguistic structure of modern English. John Benjamins. ISBN 978-902728824-0. https://benjamins.com/#catalog/books/z.156/main. pristupljeno 2 April 2015.
Brutt-Griffler, J. (2006). "Languages of Wider Communication". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 690–697. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/00644-1. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542006441. pristupljeno 6 February 2015.
Burridge, Kate (2010). "Chapter 7: English in Australia". u: Kirkpatrick, Andy. The Routledge handbook of world Englishes. Routledge. str. 132–151. ISBN 978-0-415-62264-6. Lay summary (29 March 2015).
Campbell, Alistair (1959). Old English Grammar. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-811943-7.
Carr, Philip; Honeybone, Patrick (2007). "English phonology and linguistic theory: an introduction to issues, and to ‘Issues in English Phonology’". Language Sciences 29 (2): 117–153. doi:10.1016/j.langsci.2006.12.018. Pristupljeno 2 April 2015.
Cassidy, Frederic G. (1982). "Geographical Variation of English in the United States". u: Bailey, Richard W.; Görlach, Manfred. English as a World Language. University of Michigan Press. str. 177–210. ISBN 978-3-12-533872-2.
Cercignani, Fausto (1981). Shakespeare's works and Elizabethan pronunciation. Clarendon Press. http://books.google.com/books?id=_JBlAAAAMAAJ. pristupljeno 14 March 2015. Lay summary (15 March 2015).
Collingwood, Robin George; Myres, J. N. L. (1936). "Chapter XX. The Sources for the period: Angles, Saxons, and Jutes on the Continent". Roman Britain and the English Settlements. Book V: The English Settlements. Oxford, England: Clarendon Press. LCCN 37002621. Lay summary (15 March 2015).
Collins, Beverley; Mees, Inger M. (2003). The Phonetics of English and Dutch. Leiden, Netherlands: Brill. ISBN 90-04-13225-2.
Connell, B. A. (2006). "Nigeria: Language Situation". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 88–90. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/01655-2. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542016552. pristupljeno 25 March 2015.
Conrad, Andrew W.; Rubal-Lopez, Alma (1 January 1996). Post-Imperial English: Status Change in Former British and American Colonies, 1940-1990. de Gruyter. str. 261. ISBN 978-3-11-087218-7. http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/143492. pristupljeno 2 April 2015.
Crystal, David (2002). Language Death. Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9781139106856. ISBN 978-113910685-6. http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139106856. pristupljeno 25 February 2015.
Crystal, David (2003a). English as a Global Language (2nd izd.). Cambridge University Press. str. 69. ISBN 978-0-521-53032-3. http://books.google.com/books?id=d6jPAKxTHRYC. pristupljeno 4 February 2015. Lay summary – Library of Congress (sample) (4 February 2015).
Crystal, David (2003b). The Cambridge Encyclopedia of the English Language (2nd izd.). Cambridge University Press. ISBN 0-521-53033-4. http://books.google.com/books?id=A3b3ngEACAAJ. pristupljeno 4 February 2015. Lay summary (4 February 2015).
Crystal, David (19 November 2004b). "Subcontinent Raises Its Voice". The Guardian. Pristupljeno 4 February 2015.
Crystal, David (2006). "Chapter 9: English worldwide". u: Denison, David; Hogg, Richard M.. A History of the English language. Cambridge University Press. str. 420–439. ISBN 978-0-511-16893-2.
Daniels, Peter T.; Bright, William, ur. (6 June 1996). The World's Writing Systems. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-507993-7. http://books.google.com/books?id=621jAAAAMAAJ. pristupljeno 23 February 2015. Lay summary (23 February 2015).
Dehaene, Stanislas (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. Viking. ISBN 978-0-670-02110-9. http://books.google.com/books?id=6Z2hjwEACAAJ. pristupljeno 3 April 2015. Lay summary (3 April 2015).
Denison, David; Hogg, Richard M. (2006). "Overview". u: Denison, David; Hogg, Richard M.. A History of the English language. Cambridge University Press. str. 30–31. ISBN 978-0-521-71799-1.
Denning, Keith; Kessler, Brett; Leben, William Ronald (17 February 2007). English Vocabulary Elements. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516803-7. http://books.google.com/books?id=jz76l9RAccQC. pristupljeno 25 February 2015. Lay summary (25 February 2015).
Deumert, A. (2006). "Migration and Language". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 129–133. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/01294-3. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542012943. pristupljeno 6 February 2015.
Dixon, R. M. W (1982). "The grammar of English phrasal verbs". Australian Journal of Linguistics 2 (1). doi:10.1080/07268608208599280.
Donoghue, D. (2008). Old English Literature: A Short Introduction. Wiley. DOI:10.1002/9780470776025. ISBN 978-0-631-23486-9. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470776025. pristupljeno 16 March 2015.
Durrell, M (2006). "Germanic Languages". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 53–55. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/02189-1. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542021891. pristupljeno 6 February 2015.
Eagleson, Robert D. (1982). "English in Australia and New Zealand". u: Bailey, Richard W.; Görlach, Manfred. English as a World Language. University of Michigan Press. str. 415–438. ISBN 978-3-12-533872-2.
"Summary by language size". http://www.ethnologue.com/statistics/size. pristupljeno 10 February 2015.
European Commission (June 2012). Special Eurobarometer 386: Europeans and Their Languages (PDF) (Report). Eurobarometer Special Surveys. Pristupljeno 12 February 2015. Lay summary (PDF) (27 March 2015).
Fischer, Olga; van der Wurff, Wim (2006). "Chapter 3: Syntax". u: Denison, David; Hogg, Richard M.. A History of the English language. Cambridge University Press. str. 109–198. ISBN 978-0-521-71799-1.
Giegerich, Heinz J. (1992). English Phonology: An Introduction. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-33603-1.
Gneuss, Helmut (2013). "Chapter 2: The Old English Language". u: Godden; Lapidge, Michael. The Cambridge companion to Old English literature (Second izd.). Cambridge University Press. str. 19–49. ISBN 978-0-521-15402-4.
Görlach, Manfred (1991). Introduction to Early Modern English. Cambridge University Press. ISBN 0-521-32529-3.
Gordin, Michael D. (4 February 2015). "Absolute English". Aeon. http://aeon.co/magazine/science/how-did-science-come-to-speak-only-english/. pristupljeno 16 February 2015.
Gordon, Elizabeth; Campbell, Lyle; Hay, Jennifer; Maclagan, Margaret; Sudbury, Angela; Trudgill, Peter (2004). New Zealand English: its origins and evolution. Studies in English Language. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-10895-9.
Gottlieb, H. (2006). "Linguistic Influence". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 196–206. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/04455-2. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542044552. pristupljeno 6 February 2015.
Graddol, David (2006). English Next: Why global English may mean the end of 'English as a Foreign Language'. The British Council. http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/books-english-next.pdf. pristupljeno 7 February 2015. Lay summary – ELT Journal (7 February 2015).
Graddol, David (2010). English Next India: The future of English in India. The British Council. ISBN 978-086355-627-2. http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/books-english-next-india-2010.pdf. pristupljeno 7 February 2015. Lay summary – ELT Journal (7 February 2015).
Graddol, David; Leith, Dick; Swann, Joan i dr.., ur. (2007). Changing English. Routledge. ISBN 978-0-415-37679-2. http://www.routledge.com/books/details/9780415376792/. pristupljeno 11 February 2015.
Green, Lisa J. (2002). African American English: a linguistic introduction. Cambridge University Press.
Greenbaum, S.; Nelson, G. (1 January 2002). An introduction to English grammar (Second izd.). Longman. ISBN 978-0-582-43741-8.
Halliday, M.A.K.; Hasan, Ruqaiya (1976). Cohesion in English. Pearson Education ltd..
Hancock, Ian F.; Angogo, Rachel (1982). "English in East Africa". u: Bailey, Richard W.; Görlach, Manfred. English as a World Language. University of Michigan Press. str. 415–438. ISBN 978-3-12-533872-2.
Harbert, Wayne (2007). The Germanic Languages. Cambridge Language Surveys. Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511755071. ISBN 978-0-521-01511-0. http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511755071. pristupljeno 26 February 2015. Lay summary – Language (journal of the Linguistic Society of America) (26 February 2015).
Hickey, R. (2007). Irish English: History and present-day forms. Cambridge University Press.
Hickey, R. (Ed.) (2005). Legacies of colonial English: Studies in transported dialects. Cambridge University Press.
Hogg, Richard M. (1992). "Chapter 3: Phonology and Morphology". u: Hogg, Richard M.. The Cambridge History of the English Language. 1: The Beginnings to 1066. Cambridge University Press. str. 67–168. DOI:10.1017/CHOL9780521264747. ISBN 978-0-521-26474-7.
Hogg, Richard M. (2006). "Chapter7: English in Britain". u: Denison, David; Hogg, Richard M.. A History of the English language. Cambridge University Press. str. 360–61. ISBN 978-0-521-71799-1.
"How many words are there in the English language?". Oxford Dictionaries Online. Oxford University Press. 2015. http://www.oxforddictionaries.com/page/howmanywords. pristupljeno 2 April 2015. "How many words are there in the English language? There is no single sensible answer to this question. It's impossible to count the number of words in a language, because it's so hard to decide what actually counts as a word."
Huddleston, Rodney; Pullum, Geoffrey K. (15 April 2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-43146-0. http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/languages-linguistics/grammar-and-syntax/cambridge-grammar-english-language. pristupljeno 10 February 2015. Lay summary (10 February 2015).
Hughes, Arthur; Trudgill, Peter (1996). English Accents and Dialects (3rd izd.). Arnold Publishers.
International Civil Aviation Organization (2011). "Personnel Licensing FAQ". International Civil Aviation Organization – Air Navigation Bureau. In which languages does a licence holder need to demonstrate proficiency?. http://www.icao.int/safety/airnavigation/pages/peltrgfaq.aspx#anchor14. pristupljeno 16 December 2014. "Controllers working on stations serving designated airports and routes used by international air services shall demonstrate language proficiency in English as well as in any other language(s) used by the station on the ground."
International Maritime Organization (2011). "IMO Standard Marine Communication Phrases". http://www.imo.org/OurWork/Safety/Navigation/Pages/StandardMarineCommunicationPhrases.aspx. pristupljeno 16 December 2014.
International Phonetic Association (1999). Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-65236-7.
Jambor, Paul Z. (December 2007). "English Language Imperialism: Points of View". Journal of English as an International Language 2: 103–123.
Jespersen, Otto (2007) [1924]. "Case: The number of English cases". The Philosophy of Grammar. Routledge.
Kachru, B (2006). "English: World Englishes". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 195–202. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/00645-3. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542006453. pristupljeno 6 February 2015.
Kastovsky, Dieter (2006). "Chapter 4: Vocabulary". u: Denison, David; Hogg, Richard M.. A History of the English language. Cambridge University Press. str. 199–270. ISBN 978-0-521-71799-1.
König, Ekkehard; van der Auwera, Johan, ur. (1994). The Germanic Languages. Routledge Language Family Descriptions. Routledge. ISBN 978-0-415-28079-2. http://www.routledge.com/books/details/9780415280792/. pristupljeno 26 February 2015. Lay summary (26 February 2015). The survey of the Germanic branch languages includes chapters by Winfred P. Lehmann, Ans van Kemenade, John Ole Askedal, Erik Andersson, Neil Jacobs, Silke Van Ness, and Suzanne Romaine.
König, Ekkehard (1994). "17. English". u: König, Ekkehard; van der Auwera, Johan. The Germanic Languages. Routledge Language Family Descriptions. Routledge. str. 532–562. ISBN 978-0-415-28079-2. http://www.routledge.com/books/details/9780415280792/. pristupljeno 26 February 2015. Lay summary (26 February 2015).
Labov, W. (1972). "13. The Social Stratification of (R) in New York City Department Stores". Sociolinguistic patterns. University of Pennsylvania Press.
Labov, William; Ash, Sharon; Boberg, Charles (2006). The Atlas of North American English. Berlin: de Gruyter. ISBN 3-11-016746-8. http://www.degruyter.com/view/product/178229?rskey=eUyN34&result=2. pristupljeno 2 April 2015.
Lanham, L. W. (1982). "English in South Africa". u: Bailey, Richard W.; Görlach, Manfred. English as a World Language. University of Michigan Press. str. 324–352. ISBN 978-3-12-533872-2.
Lass, Roger (1992). "2. Phonology and Morphology". u: Blake, Norman. Cambridge History of the English Language. II: 1066-1476. Cambridge University Press. str. 103–123.
Lass, Roger (2000). "Chapter 3: Phonology and Morphology". u: Lass, Roger. The Cambridge History of the English Language, Volume III: 1476–1776. Cambridge: Cambridge University Press. str. 56–186.
Lass, Roger (2002), "South African English", Mesthrie, Rajend, Language in South Africa, Cambridge University Press, ISBN 9780521791052
Lass, Roger (2006). "Chapter 2: Phonology and Morphology". u: Denison, David; Hogg, Richard M.. A History of the English language. Cambridge University Press. str. 46–47. ISBN 978-0-521-71799-1.
Lawler, J (2006). "Punctuation". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 290–291. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/04573-9. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542045739. pristupljeno 6 February 2015.
Lawton, David L. (1982). "English in the Caribbean". u: Bailey, Richard W.; Görlach, Manfred. English as a World Language. University of Michigan Press. str. 251–280. ISBN 978-3-12-533872-2.
Leech, G. N. (2006). A glossary of English grammar. Edinburgh University Press.
Leech, Geoffrey; Hundt, Marianne; Mair, Christian; Smith, Nicholas (22 October 2009). Change in contemporary English: a grammatical study. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86722-1. Lay summary (29 March 2015).
Levine, L.; Crockett, H. J. (1966). "Speech Variation in a Piedmont Community: Postvocalic r*". Sociological Inquiry 36 (2): 204–226.
Li, David C. S. (2003). "Between English and Esperanto: what does it take to be a world language?". International Journal of the Sociology of Language 2003 (164): 33–63. ISSN 0165-2516. doi:10.1515/ijsl.2003.055. Pristupljeno 27 March 2015 – via De Gruyter. (subscription required (help)).
Lim, L; Ansaldo, U (2006). "Singapore: Language Situation". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 387–389. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/01701-6. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542017016. pristupljeno 6 February 2015.
Maclagan, Margaret (2010). "Chapter 8: The English(es) of New Zealand". u: Kirkpatrick, Andy. The Routledge handbook of world Englishes. Routledge. str. 151–164. ISBN 978-0-203-84932-3. Lay summary (29 March 2015).
MacMahon, M. K. (2006). "16. English Phonetics". The Handbook of English Linguistics. Oxford: Blackwell. str. 359–382.
"Macquarie Dictionary". Macmillan Publishers Group Australia. 2015. https://www.macquariedictionary.com.au/. pristupljeno 15 February 2015.
Mair, C.; Leech, G. (2006). "14 Current Changes in English Syntax". The handbook of English linguistics.
Mair, Christian (2006). Twentieth-century English: History, variation and standardization. Cambridge University Press.
Mazrui, Ali A.; Mazrui, Alamin (3 August 1998). The Power of Babel: Language and Governance in the African Experience. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-51429-1. http://books.google.com/books?id=6lQTPxdYx8kC. pristupljeno 15 February 2015. Lay summary (15 February 2015).
McArthur, Tom, ur. (1992). The Oxford Companion to the English Language. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-214183-5. Lay summary (15 February 2015).
McCrum, Robert; MacNeil, Robert; Cran, William (2003). The Story of English (Third Revised izd.). London: Penguin Books. ISBN 978-0-14-200231-5.
McGuinness, Diane (1997). Why Our Children Can't Read, and what We Can Do about it: A Scientific Revolution in Reading. Simon and Schuster. ISBN 978-0-684-83161-9. http://books.google.com/books?id=F-q02ZBKh3wC. pristupljeno 3 April 2015. Lay summary (3 April 2015).
Meierkord, C (2006). "Lingua Francas as Second Languages". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 163–171. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/00641-6. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542006416. pristupljeno 6 February 2015.
"English". Merriam-webster.com. 26 February 2015. http://www.merriam-webster.com/dictionary/English. pristupljeno 26 February 2015.
Mesthrie, Rajend (2010). "New Englishes and the native speaker debate". Language Sciences: 594–601. ISSN 0388-0001. doi:10.1016/j.langsci.2010.08.002. Pristupljeno 17 February 2015.
Miller, Jim (2002). An Introduction to English Syntax. Edinburgh University Press.
Montgomery, M. (1993). "The Southern Accent—Alive and Well". Southern Cultures 1 (1): 47–64.
Mountford, J (2006). "English Spelling: Rationale". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 156–159. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/05018-5. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542050185. pristupljeno 6 February 2015.
Mufwene, S. S. (2006). "Language Spread". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 613–616. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/01291-8. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542012918. pristupljeno 6 February 2015.
Nation, I.S.P. (15 March 2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge University Press. str. 477. ISBN 0-521-80498-1. http://books.google.com/books?id=sKqx8k8gYTkC. pristupljeno 4 February 2015. Lay summary (4 February 2015).
National Records of Scotland (26 September 2013). "Census 2011: Release 2A". Scotland's Census 2011. http://www.scotlandscensus.gov.uk/news/census-2011-release-2a. pristupljeno 25 March 2015.
Neijt, A (2006). "Spelling Reform". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 68–71. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/04574-0. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542045740. pristupljeno 6 February 2015.
Nevalainen, Terttu; Tieken-Boon van Ostade, Ingrid (2006). "Chapter 5: Standardization". u: Denison, David; Hogg, Richard M.. A History of the English language. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-71799-1.
Northern Ireland Statistics and Research Agency (11 December 2012). "Census 2011: Key Statistics for Northern Ireland December 2012". Table KS207NI: Main Language. http://www.nisra.gov.uk/Census/key_report_2011.pdf. pristupljeno 16 December 2014.
Northrup, David (20 March 2013). How English Became the Global Language. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-30306-6. http://books.google.com/books?id=YPAlPeB6IvQC. pristupljeno 25 March 2015. Lay summary (25 March 2015).
O'Dwyer, Bernard (2006). Modern English Structures, second edition: Form, Function, and Position. Broadview Press.
Office for National Statistics (4 March 2013). "Language in England and Wales, 2011". http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census-analysis/language-in-england-and-wales-2011/rpt---language-in-england-and-wales--2011.html. pristupljeno 16 December 2014.
"Oxford Learner's Dictionaries". Oxford. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. pristupljeno 11 February 2015.
Patrick, P. L. (2006a). "Jamaica: Language Situation". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 88–90. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/01760-0. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542017600. pristupljeno 6 February 2015.
Patrick, P. L. (2006b). "English, African-American Vernacular". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 159–163. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/05092-6. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542050926. pristupljeno 6 February 2015.
Payne, John; Huddleston, Rodney (2002). "5. Nouns and noun phrases". u: Huddleston, R.; Pullum, G. K.. The Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press. str. 323–522.
Phillipson, Robert (28 April 2004). English-Only Europe?: Challenging Language Policy. Routledge. ISBN 978-1-134-44349-9. http://books.google.com/books?id=9HiCAgAAQBAJ&pg=PA47. pristupljeno 15 February 2015.
Richter, Ingo (1 January 2012). "Introduction". u: Richter, Dagmar; Richter, Ingo; Toivanen, Reeta i dr... Language Rights Revisited: The challenge of global migration and communication. BWV Verlag. ISBN 978-3-8305-2809-8. http://books.google.com/books?id=3u9kBAAAQBAJ&pg=PA29. pristupljeno 2 April 2015.
Roach, Peter (1991). English Phonetics and Phonology (2nd izd.). Cambridge University Press.
Roach, Peter (2009). English Phonetics and Phonology (4th izd.). Cambridge.
Robinson, Orrin (1992). Old English and Its Closest Relatives: A Survey of the Earliest Germanic Languages. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-2221-6. http://books.google.com/books?id=xAeJoF55hhsC. pristupljeno 5 April 2015. Lay summary (5 April 2015).
Romaine, Suzanne (1982). "English in Scotland". u: Bailey, Richard W.; Görlach, Manfred. English as a World Language. University of Michigan Press. str. 56–83. ISBN 978-3-12-533872-2.
Romaine, Suzanne (1999). "Chapter 1: Introduction". u: Romaine, Suzanne. Cambridge History of the English Language. IV: 1776–1997. Cambridge University Press. str. 1–56. DOI:10.1017/CHOL9780521264778.002. ISBN 978-0-521-26477-8.
Romaine, S. (2006). "Language Policy in Multilingual Educational Contexts". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 584–596. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/00646-5. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542006465. pristupljeno 6 February 2015.
Rowicka, G J (2006). "Canada: Language Situation". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 194–195. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/01848-4. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542018484. pristupljeno 6 February 2015.
Rubino, C (2006). "Philippines: Language Situation". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 323–326. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/01736-3. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542017363. pristupljeno 6 February 2015.
Ryan, Camille (August 2013). "Language Use in the United States: 2011". str. 1. http://www.census.gov/prod/2013pubs/acs-22.pdf. pristupljeno 16 December 2014.
Sailaja, Pingali (2009). Indian English. Dialects of English. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-2595-6. http://books.google.com/books?id=ntxWxuoRBiwC. pristupljeno 5 April 2015. Lay summary (5 April 2015).
Schiffrin, Deborah (1988). Discourse Markers. Studies in Interactional Sociolinguistics. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-35718-0. http://books.google.com/books?id=hs7J-WqPtPAC. pristupljeno 5 April 2015. Lay summary (5 April 2015).
Schneider, Edgar (2007). Postcolonial English: Varieties Around the World. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-53901-2. http://books.google.com/?id=QIE6zGSd8okC. pristupljeno 5 April 2015. Lay summary (5 April 2015).
Schönweitz, Thomas (2001). "Gender and Postvocalic /r/ in the American South: A Detailed Socioregional Analysis". American Speech 76 (3): 259–285.
Shaywitz, Sally E. (2003). Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science-based Program for Reading Problems at Any Level. A.A. Knopf. ISBN 978-0-375-40012-4. http://books.google.com/books?id=hXbZ1QInSF0C. pristupljeno 3 April 2015. Lay summary (3 April 2015).
Sheidlower, Jesse (10 April 2006). "How many words are there in English?". http://www.slate.com/id/2139611/. pristupljeno 2 April 2015. "The problem with trying to number the words in any language is that it's very hard to agree on the basics. For example, what is a word?"
Smith, Jeremy J. (2 April 2009). Old English: a linguistic introduction. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86677-4.
Statistics Canada (22 August 2014). "Population by mother tongue and age groups (total), 2011 counts, for Canada, provinces and territories". http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/lang/Pages/highlight.cfm?TabID=1&Lang=E&Asc=0&PRCode=01&OrderBy=2&View=1&tableID=401&queryID=1&Age=1#TableSummary. pristupljeno 25 March 2015.
Statistics New Zealand (April 2014). "2013 QuickStats About Culture and Identity". str. 23. http://www.stats.govt.nz/~/media/Statistics/Census/2013%20Census/profile-and-summary-reports/quickstats-culture-identity/quickstats-culture-identity.pdf. pristupljeno 25 March 2015.
Statistics South Africa (2012). Census 2011: Census in Brief. Table 2.5 Population by first language spoken and province (number). ISBN 978-0-621-41388-5. http://www.statssa.gov.za/census2011/Products/Census_2011_Census_in_brief.pdf. pristupljeno 16 December 2014.
Svartvik, Jan; Leech, Geoffrey (12 December 2006). English - One Tongue, Many Voices. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-4039-1830-7. http://books.google.com/books?id=UqZsQgAACAAJ. pristupljeno 5 March 2015. Lay summary (16 March 2015).
Swan, M (2006). "English in the Present Day (Since ca. 1900)". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 149–156. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/05058-6. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542050586. pristupljeno 6 February 2015.
Sweet, Henry (2014) [1892]. A New English Grammar. Cambridge University Press.
Thomas, Erik R. (2008). "Rural Southern white accents". u: Edgar W. Schneider. Varieties of English. 2: The Americas and the Caribbean. de Gruyter. str. 87–114. http://www.degruyter.com/view/books/9783110208405/9783110208405.1.87/9783110208405.1.87.xml. pristupljeno 2 April 2015.
Thomason, Sarah G.; Kaufman, Terrence (1988). Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics. University of California Press. ISBN 978-0-520-91279-3.
Todd, Loreto (1982). "The English language in West Africa". u: Bailey, Richard W.; Görlach, Manfred. English as a World Language. University of Michigan Press. str. 281–305. ISBN 978-3-12-533872-2.
Toon, Thomas E. (1982). "Variation in Contemporary American English". u: Bailey, Richard W.; Görlach, Manfred. English as a World Language. University of Michigan Press. str. 210–250. ISBN 978-3-12-533872-2.
Toon, Thomas E. (1992). "Old English Dialects". u: Hogg, Richard M.. The Cambridge History of the English Language. 1: The Beginnings to 1066. Cambridge University Press. str. 409–451. ISBN 978-0-521-26474-7.
Trask, Larry; Trask, Robert Lawrence (January 2010). Why Do Languages Change?. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83802-3. http://books.google.com/books?id=9qoZzBgCmFMC. pristupljeno 5 March 2015.
Trudgill, Peter (2000). The Dialects of England (2nd izd.). Oxford: Blackwell. ISBN 978-0-631-21815-9. Lay summary (27 March 2015).
Trudgill, P (2006). "Accent". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. p. 14. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/01506-6. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542015066. pristupljeno 6 February 2015.
Trudgill, Peter; Hannah, Jean (2002). International English: A Guide to the Varieties of Standard English (4th izd.). London: Hodder Education. ISBN 0-340-80834-9.
Trudgill, Peter; Hannah, Jean (1 January 2008). International English: A Guide to the Varieties of Standard English (5th izd.). London: Arnold. ISBN 978-0-340-97161-1. http://books.google.com/books?id=e8u8MR8MNaEC. pristupljeno 26 March 2015. Lay summary (26 March 2015).
Department for Communities and Local Government (United Kingdom) (27 February 2007). Second Report submitted by the United Kingdom pursuant to article 25, paragraph 1 of the framework convention for the protection of national minorities (PDF) (Report). Council of Europe. ACFC/SR/II(2007)003 rev1. Pristupljeno 6 March 2015.
United Nations (2008). "Everything You Always Wanted to Know About the United Nations". http://www.un.org/wcm/webdav/site/visitors/shared/documents/pdfs/Pub_United%20Nations_Everything%20U%20Always%20wanted%20to%20know.pdf. pristupljeno 4 April 2015. "The working languages at the UN Secretariat are English and French."
Wardhaugh, Ronald (2010). An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell textbooks in Linguistics; 4 (Sixth izd.). Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-8668-1.
Watts, Richard J. (3 March 2011). Language Myths and the History of English. Oxford University Press. DOI:10.1093/acprof:oso/9780195327601.001.0001. ISBN 978-0-19-532760-1. http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195327601.001.0001/acprof-9780195327601. pristupljeno 10 March 2015. Lay summary (10 March 2015).
Wells, J.C. (1982). Accents of English, I, II, III. Cambridge University Press.
Wojcik, R H (2006). "Controlled Languages". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 139–142. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/05081-1. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542050811. pristupljeno 6 February 2015.
Wolfram, W. (2006). "Variation and Language: Overview". u: Brown, Keith. Encyclopedia of language & linguistics. Elsevier. pp. 333–341. DOI:10.1016/B0-08-044854-2/04256-5. ISBN 978-0-08-044299-0. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080448542042565. pristupljeno 6 February 2015.

Vanjske veze

Arizona

Arizona (AZ) je američka savezna država u jugozapadnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Zauzima površinu od 295.234 km2, a populacija iznosi 6.482.505 stanovnika (procjena 2011) Glavni i najveći grad Arizone je Phoenix. Pored Phoenixa, u njoj se nalazi nekoliko većih gradova: Tucson, Mesa, Glendale, Chandler i Scottsdale. Arizona je bila 48. i posljednja savezna država u matičnom dijelu SAD-a koja je proglašena državom, 14. februara 1912.

Poznata je po svojoj pretežno pustinjskoj klimi, vrelim ljetima i blagim zimama. U sjevernom dijelu Arizone, brojne su planine, te je tamo dosta hladnije nego na jugu. Po posljednjim statističkim podacima od 1. jula 2006 godine, Arizona je imala najveći porast stanovništva od svih američkih saveznih država u 2006 godini, a u 2008 godini je druga, poslije Nevade. Granice Arizone prema susjednim saveznim državama su gotovo potpuno ravne. Graniči se sa Utahom, Nevadom, Kalifornijom, New Mexicom, a dodiruje malim dijelom i Colorado. Na jugu se graniči s Meksikom u dužini od oko 626,5 km (389 milja). Pored Nacionalnog parka Grand Canyon, ima mnoge parkove prirode, spomenike i indijanske rezervate.

Australija

Australija (engleski: Australia), službeno Komonvelt Australija (engleski: Commonwealth of Australia), je država na južnoj hemisferi koja obuhvaća kopno istoimenog najmanjeg kontinenta na svijetu, otok Tasmaniju, kao i brojne druge otoke u Južnom, Indijskom i Tihom oceanu. Površina Australije iznosi 7,741,220 km² i po površini je 6. u svijetu. Okružena je Indonezijom, Istočnim Timorom i Papuom Novom Gvinejom na sjeveru, Solomonskim Otocima, Vanuatuom i francuskim prekomorskimm posjedom Novom Kaledonijom na sjeveroistoku te Novim Zelandom na jugoistoku.

Po popisu stanovništva iz 2011., Australija je imala 21,507,717 stanovnika. Glavni grad je Canberra, smješten u Teritoriju glavnog grada Australije. Najveći gradovi su Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth i Adelaide, u kojima živi većina stanovnika Australije.

Australski domoroci naseljavaju australsko kopno više od 42,000 godina. Nakon sporadičnih posjeta ribara sa sjevera i europskih istraživača i trgovaca u XVII. vijeku, Velika Britanija je zaposjela istočnu polovinu otoka tokom 1770. godine, gdje je slala ljude po kazni u koloniju nazvanu Novi Južni Wales, koja je formirana 26. siječnja 1788. godine. Kako je broj stanovnika rastao i kako su otkrivani novi teritoriji, tokom XIX. vijeka formirano je još pet velikih autonomnih Britanskih prekomorskih teritorija. Dana 1. siječnja 1901. godine, šest kolonija formiralo je federaciju nazvanu Commonwealth Australija. Kao federacija, Australija je uspostavila stabilan liberalno-demokratski politički sistem, ostajući članica Commonwealtha.

Benin

Benin, službeno Republika Benin (francuski: République du Bénin) je država u Zapadnoj Africi. Na zapadu graniči s Togom, na istoku s Nigerijom, a na sjeveru s Nigerom i Burkinom Faso. Većina populacije Benina živi na omanjem obalnom pojasu na jugu zemlje, uz Beninski zeljev, koji čini dio većeg Gvinejskog zaljeva. Službeni glavni grad je Porto-Novo, međutim sjedište vlade nalazi se u gradu Cotonou, koji je najveći grad u zemlji i njezin gospodarski centar. Benin ima površinu od 114,763 km2, dok je procijenjena populacija za 2016. godinu iznosila nešto više od 10,800,000 ljudi. Benin je zemlja u tropskom pojasu, a njezino je gospodarstvo uvelike temeljeno na poljoprivredi; glavni izvozi su pamuk i palmino ulje.Službeni jezik u Beninu je francuski, mada se lokalni jezici poput fona i jorube također često koriste. Najveća vjerska skupina u Beninu su katolici, a prate ih muslimani, vudu i protestanti. Benin je član Ujedinjenih nacija, Afričke unije, Pokreta nesvrstanih, Frankofonije, Organizacije islamske konferencije i drugih međunarodnih organizacija regionalnog, kontinentalnog i globalnog karaktera.Od XVII. do XIX. vijeka, najznačajniji entiteti na području današnjeg Benina bili su Kraljevstvo Dahomej, grad-država Porto-Novo te serija manjih, plemenskih entiteta na sjeveru. Zbog velikog broja robova koji su s ovog područja transportirani u Novi svijet, područje je još od XVII. vijeka bilo poznato kao Obala robova. Nakon ukidanja ropstva, Francuska je preuzela kontrolu nad teritorijem te mu nadjenula ime Francuski Dahomej. Republika Dahomej proglašena je 1958. godine, a 1. kolovoza 1960. je stekla potpunu nezavisnost od Francuske. Nezavisni Dahomej imao je burnu prošlost prepunu prevrata, vojnih udara i borbi za uspostavu demokracije. Od 1975. do 1990. godine, bio je uređen kao komunistička, jednopartijska Narodna Republika Benin. Višestranačje je uvedeno 1990. godine, kada je proglašena Republika Benin.

Cambridge University Press

Cambridge University Press (akr. CUP) je međunarodni akademski nakladnik iz Ujedinjenog Kraljevstva odnosno izdavački odjel Univerziteta u Cambridgeu. Osnovan je 1534. od strane engleskog kralja Henrika VIII i predstavlja najstariju svjetsku izdavačku kuću. Glavna stručna područja na koje se fokusira su humanističke i društvene nauke, inženjerstvo i tehnologija, engleski jezik, obrazovanje i slično. Početkom 2010-ih Cambridge University Press imao je urede u više od 40 država svijeta i izdavao je preko 50.000 naslova godišnje što ga čini drugim najvećim izdavačem nakon Oxford University Pressa.

DNK ligaza

DNK ligaza je tip enzima, (EC 6.5.1.1), koji u ćeliji popravlja diskontinuitete u DNK molekulima.DNK ligaze imaju primenu u popravci i replikaciji DNK. Prečišćene DNK ligaze se koriste u kloniranju gena za spajanje DNK molekula. DNK ligaze se ekstenzivno koriste u molekularno biološkim laboratorijama u genetičko rekombinacionim eksperimentima (pogledajte Primena u molekularno biološkim istraživanjima).

Danski jezik

Danski jezik (danski dansk sprog) je germanski jezik u podgrupi skandinavskih jezika.

Bokmal (Bokmål) varijanta norveškog jezika se može smatrati danskim dijalektom. To je posledica činjenice da su Danska i Norveška 400 godina živele u uniji. Govornici švedskog takođe uglavnom razumeju danski.

Danski se izdvojio kao poseban skandinavski jezik prevodom Biblije na danski 1550. Usled vikinških ili danskih invazija, skandinavski je izvršio veliki uticaj na engleski jezik, naročito u lokalnim dijalektima Jorkšira.

Standardni danski se danas zasniva na govoru Kopenhagena i okoline (Rigsdansk).

Engleska

Engleska (engl. England) je najveće i najgušće naseljeno područje Ujedinjenog Kraljevstva

Naziv Engleska se vrlo često pogrešno koristi kao sinonim za državu Ujedinjenog Kraljevstva ili za otok Velika Britanija

Englezi

Englezi su narod germanske grane indoeuropske etno-lingvističke porodice porijeklom od starih germanskih plemena Angla, Sasa i Juta, koji u 5. vijeku naseljavaju britansko otočje tjerajući pred sobom domorodna keltska plemena. Preci Engleza, porijeklom i nizinske Njemačke, na otočja dolaze brodovima i osvajaju zemlju. Razvojem pomorstva Englezi se dalje ekspanzivno šire osvajajući nove zemlje i krajeve. Ekspanzija počinje otkrićem Amerike na početku 15. vijeka i nastavlja se u kasnijem periodu. Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi Zeland zemlje su koje su osnovali preci današnjih Engleza stvarajući nove anglofonske narode.

Gana

Gana (engl. Ghana [ˈɡɑːnə]; službeno Republika Gana, engl. Republic of Ghana), država u zapadnoj Africi, koja na jugu izlazi na Gvinejski zaljev, dio Atlantskog oceana, a sa zapada graniči sa Obalom Slonovače, na sjeveru s Burkinom Faso te na istoku s Togom.

Irski jezik

Irski ili irski gejlski jezik (Gaeilge / Gaedhilge) je jedan od dva službena jezika u Republici Irskoj (drugi je engleski). Pripada keltskoj grani indoevropskih jezika i najstariji je u toj grupi. Karakteristično za njega je da ima 2 padeža - nominativ i genitiv, dok se dativ pojavljuje samo u jednini ženskog roda. Iako je ovaj jezik, sa brojnim dijalektima, nekada govorila celokupna irska populacija, danas ga (u svakodnevnom govoru) upotrebljava svega 30-tak hiljada Iraca, koji mahom žive u zapadnim delovima zemlje (tzv. -{Gaeltacht}-). Od 1922. g. bio je obavezan jezik u državnim školama. Polakom gašenju irskog jezika je išlo na ruku i odluka političkog vrha zemlje da, kao službeni jezik komunikacije u Evropskoj uniji, Irska koristi engleski jezik. Međutim, od 1. januara 2007, Irski jezik je postao, zajedno sa bugarskim i rumunskim jezikom, službeni jezik Evropske unije.

Nobelova nagrada za književnost

Nobelova nagrada za književnost (šved. Nobelpriset i litteratu), kategorija Nobelove nagrade koju od 1901. Švedska akademija dodjeljuje za književnost. Nagrada se dodjeljuje piscu iz bilo koje zemlje koji je, prema riječima Alfreda Nobela, stvorio "na polju književnosti najbolje djelo idealističkih tendencija" (švedski: den som inom litteraturen har producerat det mest framstående verket i en idealisk riktning). Iako su ponekad, kao izrazito hvalevrijedna, navođena i pojedina djela, termin "djelo" u ovom kontekstu odnosi se na autorov cjelokupni opus. Švedska akademija odlučuje tko će, ako će uopće netko, dobiti nagradu za pojedinu godinu. Ime dobitnika objavljuje se početkom listopada svake godine. Nagrada za književnost jedna je od pet nagrada utemeljenih oporukom Alfreda Nobela iz 1895. godine.

Nobelova odluka da naglasi "idealističke tendencije" kao glavni kriterij izbora dobitnika, redovito je dovodio do kritika usmjerenih prema Akademiji. Na švedskom, termin idealisk označava ili "idealistički" ili "idealni". Početkom XX. stoljeća, komitet je riječi iz oporuke interpretirao odviše doslovno. Iz ovog razloga, neki renomirani autori poput Jamesa Joycea, Lava Tolstoja, Henrika Ibsena, Antona Čehova, Marcela Prousta i Henryja Jamesa, nisu dobili nagradu. Nedavno, ipak, oporuka je interpretirana puno slobodnije. Tako dolazi do toga da je nagrada dodjeljivana i za trajni literarni trud kao i za dokaze konzistentnog idealizma na određenoj razini. Kako se u novije vrijeme taj idealizam odnosi na ljudska prava, nagrada je postala znatno više politizirana nego ranije.Posljednjih godina, Švedska akademija izložena je sve većim kritikama zbog svog izbora dobitnika. Jedni kritičari ističu kako velik broj uglednih autora nije dobio niti je ikada bio nominiran za Nobela, dok drugi ističu kako jedan broj uglednih dobitnika nagradu nije niti zaslužio. Postojalo je i nekoliko kontroverzi vezanih uz navodne političke interese povezane s procesom nominacije i samog izbora, u konačnici, kandidata. Neki, poput Sabaree Mitre, profesorice na JNU-u, smatraju da, iako je Nobelova nagrada značajna i ima tendenciju zasjeniti sve druge nagrade, nije jedini kriterij književne izvrsnosti.

Normansko osvajanje Engleske

Normansko osvajanje Engleske je osvajanje engleskog kraljevstva, koje je izveo Vilijam Osvajač 1066. posle bitke kod Hastingsa.

To je značajna prekretnica engleske istorije. Engleska je otada značajnije povezana sa kontinentalnom Evropom i formirana je jedna od najmoćnijih monarhija u Evropi. Stvoren je jedan od najsofisticiranijih sistema vlasti u Evropi.

Promenjen je engleski jezik i kultura i postavljen je temelj za kasniji dugogodišnji englesko-francuski sukob.

To je bilo poslednje uspešno osvajanje Engleske.

Raima (Muhafaza)

Raima (arapski: ريمة, engleski jezik: Raymah) je jedna od 20 Jemenskih muhafaza. Ova pokrajina nalazi se u planinama na zapadu Jemena. Raima je nova muhafaza, osnovana u januaru 2004 godine, odvajanjem od Muhafaze Sana.

Sijera Leone

Sijera Leone je država u zapadnoj Africi na obali Atlantskog oceana. Na sjeveru i istoku graniči s Gvinejom, a na jugu s Liberijom. Ime Sijera Leone (španjolski Sierra León prema izvornom portugalskom Serra Leoa) znači "planine lavice". Sijera Leone zauzima površinu od 71 740 km2 (27% veća od Hrvatske) i procjenjuje se da u njoj živi između 5,4 do 6,4 milijuna stanovnika. U povijesti je poznata kao centar trgovine robljem. U Sijera Leoneu vlada tropska klima, s raznolikim okolišem od savana do kišnih šuma. Glavni grad je Freetown, koji je ujedno i najveći grad, ekonomski, obrazovni i financijski centar. Drugi najveći grad je Bo, a ostali veći gradovi su Kenema, Makeni i Koidu Town.

Sijera Leone je podijeljena u 4 zemljopisne oblasti ili regije: Sjeverna, Istočna, Južna i Zapadna pokrajina, koje su dalje podijeljene u 14 oblasti ili županija. Svaka županija ima svoju direktno izabranu lokalnu vladu, poznatu kao županijsko vijeće. Sijera Leone ima 6 općina: Freetown, Bo, Kenema, Makeni, Koidu Town i Bonthe, koje direktno izabiru svoje općinsko vijeće, koje predvodi gradonačelnik. Sijera Leone je parlamentarna republika, članica Britanske zajednice naroda (eng. Commonwealth of Nations, ili kraće Commonwealth), kojoj je na čelu predsjednik države, koji je ujedno i predsjednik vlade Sijera Leonea. Zakonodavna vlast je nezavisna i na čelu joj je Vrhovni sud. Od nezavisnosti 1961. u Sijera Leoneu prevladavaju dvije glavne političke stranke: Narodna stranka Sijera Leonea (engl. Sierra Leone People's Party ili SLPP) i Svenarodni kongres (engl. All People's Congress ili APC). Postoje i druge političke stranke, ali bez većeg utjecaja na politiku.

Glavna privredna grana je rudarstvo, posebno vezano uz dijamante, a Sijera Leonea spada u 10 najvećih proizvođača dijamanata u svijetu. Osim dijamanta, izvoz ruda ili mineralnih sirovina je njihov glavni dohodak, jer Sijera Leonea spada među najveće proizvođače titanija i boksita, a značajan je proizvođač i zlata u svijetu. Sijera Leonea ima među najvećim nalazištima u svijetu minerala rutila, koji se koristi kao snažni bijeli pigment u bojama i kao zaštitna obloga kod elektroda za zavarivanje. Usprkos prirodnim bogatstvima, 70% stanovnika živi u siromaštvu.

U Sijera Leoneu prevladavaju muslimani (preko 60%), ali postoji i snažna kršćanska manjina. Sijera Leone se smatra među najtolerantnijim vjerskim nacijama u svijetu, budući su prisutni brojni brakovi između različitih vjerskih pripadnika. Muslimani i kršćani surađuju vrlo dobro, a vjerski sukobi su vrlo rijetki. U Sijera Leoneu postoji 16 etničkih skupina, s vlastitim jezicima i običajima. Dvije najveće skupine su Mende (prevladavaju u jugoistočnom Sijera Leoneu) i Temne (prevladavaju u sjevernom Sijera Leoneu). Iako je engleski jezik službeni jezik, kojim se priča u školama i državnim ustanovama, glavni jezik za sporazumijevanje i trgovinu između različitih etničkih skupina je Krio jezik (mješavina engleskog i nekoliko domorodačkih afričkih jezika).

Između 1991. i 2002. je vladao oružani sukob izmedu Vlade i gerilskog pokreta Revolucionarnog Ujedinjenog Fronta (RUF), u kojem je poginulo preko 50 000 ljudi, glavnina infrastrukture u državi je bilo uništeno, a preko 2 milijuna ljudi je bilo u izbjeglištvu (uglavnom u Gvineji je bilo preko milijun izbjeglica iz Sijera Leonea). Rat je bio obilježen brutalnostima, unakazivanjem civila i novačenjem djece, zbog čega je gerilski vođa Foday Sankoh optužen za ratne zločine, a okončan je vojnom intervencijom Ujedinjenog Kraljevstva i Gvineje 2000. Nakon što je 18. siječnja 2002. predsjednik države Ahmad Tejan Kabbah službeno objavio završetak građanskog rata, u Sijera Leoneu je zavladala demokracija.

Službeni jezik

Službeni jezik je jezik izričito određen kao takav u ustavu neke zemlje, države ili teritorije. (Prema ovoj definiciji, države i područja bez ustava nemaju službeni jezik.)

Polovina zemalja sveta ima službene jezike. Neke zemlje imaju samo jedan, npr. Albanija, Francuska (iako Francuska ima više domorodačkih jezika), Nemačka i Litvanija. Neke imaju više službenih jezika, npr. Belorusija, Belgija, Kanada, Finska, Avganistan, Paragvaj, Bolivija, Indija, Švajcarska i Južna Afrika.

U nekim zemljama, kao što su Irak, Italija i Španija, postoji službeni jezik za celu državu, ali drugi jezici dele službeni status u nekim važnim regijama. Neke zemlje, kao što su Sjedinjene Države, nemaju službeni jezik, ali pojedine savezne države imaju službene jezike. Konačno, neke zemlje uopšte nemaju službeni jezik, npr. Australija, Eritreja, Luksemburg, Švedska i Tuvalu.

Zbog kolonijalizma i neokolonijalizma, Filipini i neke afričke zemlje imaju službeni i školski jezik (francuski jezik ili engleski jezik) koji nije ni nacionalni ni najrašireniji jezik. S druge strane, zbog nacionalizma, Irska koristi irski jezik kao državni i prvi službeni jezik, iako ga govori mali deo stanovništva.

U nekim zemljama, pitanje koji se jezik treba koristiti u kojim kontekstima predstavlja velik politički problem.

Stari Grad (Hvar)

Stari Grad (tal. Cittàvecchia) je grad u Hrvatskoj.Mještani ga zovu Stuori Gruod. Također ga zovu i Paiz, iako taj naziv se više odnosi na užu, stariju gradsku jezgru.

Trinidad i Tobago

Trinidad i Tobago je država u južnom dijelu Karipskog mora, uz obalu Venecuele. Sastoji se od dva otoka, Trinidad (4828 km²) i Tobago (300 km²).

Zimbabve

Republika Zimbabve je zemlja locirana u južnom delu Afričkog kontinenta, izmeću Viktorijinih vodopada, jezera Karibe, reke Zambezi na severu i reke Limpopo na jugu. Zimbabve se graniči sa Južnom Afrikom na jugu, Bocvanom na zapadu, Zambijom na severu i Mozambikom na istoku. Glavni grad je Harare.

Škotski gelski jezik

Škotski gelski jezik (Gàidhlig) je keltski jezik koji se govori u delu Škotske.

Škoti su se doselili u Veliku Britaniju iz Irske u 4. veku i osnovali državu u kojoj su živeli sa Piktima i Skandinavcima. Ovi narodi su se vremenom asimilirali i prihvatili škotski gelski jezik. Od 13. veka škotski gelski jezik je gubio značaj u Škotskoj na račun širenja engleskog jezika.

Danas škotski gelski jezik govori oko 59.000 ljudi u planinama severozapadne Škotske (Škotske planine) i na ostrvima Hebridi. To čini svega 1,5% stanovništva Škotske. Svi govornici škotskog gelskog govore i engleski jezik. Oko 900 govornika živi u kanadskoj provinciji Nova Škotska, i oko 1600 u SAD.

Na drugim jezicima

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.