Crveno

Disambig.svg Za ostala značenja, v. Crveno (razvrstavanje).
Color icon red
Crvene boje

Crvena je boja iz vidljivog spektra svjetlosti. To je boja ljudske krvi. Često označava neke stvari koje su pogrešne, važne ili opasne.

Crvena boja:

Boja

Boja je osjetilni doživljaj svjetlosnog odraza od čestice/objekta.

U vidnom spektru, odnosno skupu boja, koje ljudsko oko može raspoznati, dolaze redom crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta. Učestalost (frekvenciju) svjetlosnog vala ispod učestalosti za crvenu boju nazivamo infracrvenim valom. Učestalost svjetlosnog vala iznad učestalosti za ljubičastu boju nazivamo ultraljubičastom bojom. Ljudsko je oko ne zapaža (tada vidimo drugu boju koja je u pozadini), ali je vidni organi nekih životinja zapažaju, poput pčelinjeg oka. Spektar boja se može vidjeti ako snop bijele svjetlosti usmjerimo na prizmu, i tada dolazi do njena rasapa. Infracrveni val se može opaziti na drugi način: nađe li mu se na putu u rasutom spektru toplomjer, temperatura biva povišena - ljudski ga organizam doživljava kao toplinu.

Prva podjela boja je na osnovne i složene. Tri osnovne boje su: crvena, žuta i plava. One se zovu i primarne boje. Tri složene boje dobivaju se miješanjem osnovnih boja: crvena+žuta=narančasta, plava+žuta=zelena i plava+crvena=ljubičasta. Te boje se nazivaju i sekundarne. Tercijarne boje dobivaju se miješanjem primarnih i sekundarnih (npr. plavozelena, žutozelena i dr.).

Druga podjela boja je na tople (crvena, žuta, narančasta) i hladne (plava, ljubičasta, zelena). Tako su podijeljene zato što se u prirodi mogu zamijetiti uz određena toplinska stanja (crveno – vatra, plavo – more). U neutralne boje spadaju smeđa, kavena i sl..

Komplementarne boje su dvije boje od koje jedne nema ni malo u drugoj boji. One se nalaze na suprotnim stranama Ostwaldovog kruga boja. To su: narančasta i plava (zato što narančasta nastaje miješanjem crvene i žute, tj. u sebi nema nimalo plave boje), ljubičasta i žuta, crvena i zelena.

Dugine boje obuhvaćaju spektar šest boja (primarne i sekundarne) koje možemo vidjeti propuštanjem zrake svjetlosti kroz trostranu kristalnu prizmu.

Znanost koja se bavi proučavanjem boja zove se optika.

Crveno klasje

Crveno klasje (sl. Rdeče klasje) je jugoslovenski igrani film snimljen na slovenačkom jeziku 1970. godine u režiji Živojina Pavlovića. Predstavlja adaptaciju romana Na selu (sl. Na kmetih) Jože Potrča. Po stilu i temi se prilično naslanjao na Pavlovićev prethodni film Zaseda, koji je na kritički način, odnosno u stilu tzv. Crnog talasa, prikazivao prve godine tadašnjeg jugoslovenskog komunističkog režima. Iako je reakcija protiv filmova i autora Crnog talasa već bila započela, Crveno klasje je na Filmskom festivalu u Puli osvojilo Veliku zlatnu arenu.

Crveno more

Crveno more (arap. البحر الأحمر Baḥr al-Aḥmar, al-Baḥru l-’Aḥmar; hebrejski: ים סוף Yam Suf; tigrigna ቀይሕ ባሕሪ QeyH baHri) je rubno more na sjeveru Indijskog oceana. Na sjevernom rubu mora je Sueski kanal kojim vodi plovni put u Sredozemno more, a južni rub mora čini tjesnac Bab-el-Mandeb koji ga dijeli od Adenskog zaljeva.

Džibuti

Džibuti je država u istočnoj Africi. Na istoku izlazi na Crveno more i Adenski zaljev, dijelove Indijskog oceana. Graniči na jugoistoku sa Somalijom, na jugu i zapadu s Etiopijom te na sjeveru s Eritrejom. Odvojena je od Jemena na Arapskom poluotoku 20 km širokim morskim prolazom Bab el-Mandeb.

Dvije trećine stanovnika zemlje živi u glavnom gradu. Odnos većinskih Somalijaca i manjinskih Afara u nedavnoj je povijesti često bio neprijateljski. Glavnina gospodarske aktivnosti vezana je uz pomorstvo – Djibouti je izlazna luka Etiopije, a zbog strateškog položaja ovdje se nalazi i jedina američka vojna baza u subsaharskoj Africi. BDP je u 2002. bio 1.300 USD po stanovniku, mjereno po PPP-u.

Eritrociti

Crvena krvna zrnca (eritrociti) su najbrojnija vrsta ćelija u organizmu, čija je osnovna uloga transport gasova – kiseonika od pluća do tkiva i ugljen-dioksida u obrnutom smeru.

Istra

Istra (tal. Istria, lat. Histria) je najveći jadranski poluotok. Nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Jadrana na teritoriju Slovenije, Italije i Hrvatske, geografska granica Istre je linija od Milje (tal. Muggia) do uvale Preluk, tako da npr. Mošćenička Draga, Lovran, Opatija, i Matulji su geografski Istra.

Zapadna obala Istre je plića i bolje razvedena, dok je istočna strma i slabije naseljena. Istru se obično dijeli na tri dijela:

Crvena Istra (zapadna obala), gdje prevladava crveno-smeđa zemlja (crljenica)

Siva Istra (središnja Istra), zbog sivog glinenastog tla i

Bijela Istra (padine Učke i istočni dio poluotoka) zbog kamenitog tla.Važni gradovi i općine u Istri su Pula, Pazin, Poreč, Lovran, Mošćenička Draga, Matulji, Rovinj, Umag, Labin, Buzet, Novigrad, Motovun, Kopar, Piran, Izola, Muggia.

Jordan

Za ostala značenja, v. Jordan (razvrstavanje).

Jordan, službeno Hašemitska Kraljevina Jordan je država na Bliskom istoku u jugozapadnoj Aziji. Na krajnjem jugozapadu kratkom obalom (26 km) izlazi na Crveno more, graniči na zapadu s Izraelom i područjem Zapadne obale, na sjeveru sa Sirijom, na sjeveroistoku s Irakom i na jugu i istoku sa Saudijskom Arabijom.

Povijest Jordana nakon osamostaljenja obilježena je pokušajima balansiranja između strana u izraelsko-palestinskom sukobu. Iako je podržavao težnju Palestinaca za neovisnom državom, Jordan je pod vodstvom kralja Huseina (na vlasti 1953. - 1999.) održavao dobre odnose i s državama Zapada, a 1994. potpisan je mirovni ugovor s Izraelom.

Istočni i južni dio zemlje je dio Sirijske pustinje. Na zapadu se nalazi Jordanska rasjedna dolina kroz koju protječe rijeka Jordan i ulijeva se u Mrtvo more čija je obala (−417 m) najniža točka na površini Zemlje. Planinska područja odvajaju ovu dolinu od pustinje na istoku.

Islam je najzastupljenija religija. Arapski odnosno njegov lokalni dijalekt je jezik većine stanovništva. U Jordanu živi oko 1,7 mil. palestinskih izbjeglica koji uglavnom imaju jordansko državljanstvo.

Nakon dugogodišnje gospodarske ovisnosti o inozemnoj pomoći, izvozu fosfata i potaše te doznakama iseljenika, Jordan je u posljednjih desetak godina krenuo putem reformi i slobodne trgovine. Dugoročni gospodarski rast ovisit će o održanju regionalne stabilnosti.

Južni Slaveni

Južni Slaveni ili Sloveni su slavenski narodi, koji naseljavaju Balkanski poluotok (zemlje južno od Dunava i Save), Panonsku niziju (zemlje sjeverno od Dunava i Save) i istočne Alpe.

Južni Slaveni koji žive u Bugarskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori su većinom pravoslavci, dok su južni Slaveni koji žive u Sloveniji i Hrvatskoj većinom katolici (Hrvati, Slovenci). U Bosni i Hercegovini su zastupljene sve tri vjere: muslimani (Bošnjaci), pravoslavci (Srbi) i katolici (Hrvati). U svijetu ukupno ima otprilike 33 miliona Južnih Slavena. Oni su istovremeno i najveća jezična grupa jugoistočne Evrope.

Lukavac

Za ostala značenja, v. Lukavac (razvrstavanje).Lukavac je grad i općina u Bosni i Hercegovini. Administrativno pripada Tuzlanskom kantonu Federacije BiH.

Moravska

Moravska ili Moravija (češki i slovački: Morava, njemački: Mähren, poljski: Morawy, latinski: Moravia), povijesna je pokrajina, a ime je dobila po rijeci Moravi, koja izvire u sjeverozapadnom dijelu ove pokrajine. Zajedno s Češkom i Češkom Šleskom čini Češku Republiku. Grb ove pokrajine nalazi se u današnjem grbu Češke Republike, a čini ga šahirani crveno-bijeli ili crveno-zlatni orao s krunom na plavom polju.

More

More čine vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizikalnih i hemijskih svojstava, koje su u međusobnoj vezi. Mora se dijele u tri okeana: Tihi, Atlantski i Indijski okean. Mora mogu biti sredozemna (između kontinenata), rubna (uz rubove kontinenata), unutrašnja (u kontinentima) i zatvorena (samostalne, nepovezane cjeline). Najveći dio mora čine rubna mora smještena uz kontinente.

Polarna površina molekula

Polarna površina molekula (engl. Polar Surface Area - PSA) definiše se kao suma površina svih polarnih atoma, prvenstveno kiseonika i azota, uključujući atome vodonika koji su vezani za njih.PSA nalazi široku primenu u medicinskoj hemiji, kao parametar za optimizaciju sposobnosti leka da prodre u ćelije. Molekuli sa polarnom površinom većom od 140 angstroma kvadratnih ulavnom ispoljavaju slabu permeabilnost ćelijskih membrana. Da bi molekuli prošli kroz krvno-moždanu barijeru (i delovali na receptorima centralnog nervnog sistema), obično je neophodno da imaju PSA manju od 60 angstroma kvadratnih.

Sudan

Republika Sudan (engl. Republic of the Sudan, arapski: جمهورية السودان, Džumhurijat as-Sudan) jeste država u sjeveroistočnoj Africi koja izlazi na Crveno more. Na sjeveru se graniči sa Egiptom, na istoku sa Eritrejom, na jugoistoku sa Etiopijom, na jugu sa Južnim Sudanom, na jugozapadu sa Centralnoafričkom Republikom, na zapadu sa Čadom i na sjeverozapadu sa Libijom. Sa površinom od preko 1,8 milion km2, Sudan je oko 36 puta veći od Bosne i Hercegovine i treća je država po površini na afričkom kontinentu.Republika Sudan je nezavisna od 1. januara 1956. godine od Ujedinjenog Kraljevstva. Od 9. jula 2011. godine, Južni Sudan je nakon održanog referenduma o nezavisnosti odvojio se od Sudana kao nezavisna država.

Sueski zaljev

Suecki zaliv (arap. خليج السويس, transliteracija Khalīǧ as-Suwais) predstavlja plitki zaliv Crvenog mora koji se najdublje uvukao u kopno između Azije i Afrike. Stešnjen je između Sinajskog poluostrva na istoku i egipatskih guvernorata Suec i Crveno more na zapadu. Zaliv se proteže u pravcu sever-jug dužinom od oko 314 km, dok je prosečna širina između 20 i 30 metara. Maksimalna dubina je do 80 metara u južnom delu zaliva.

Severni produžetak zaliva predstavlja Sueski kanal, kojim je zaliv, ali i Crveno more, povezano sa Sredozemnim morem na severu. Na južnom ulazu u kanal, a na severnoj obali zaliva smešten je grad Suec, najvažnija luka Egipta.

Vino

Vino je alkoholno piće koje se dobija fermentacijom grožđa ili grožđanog soka.

Vino je jedno od najpopularnijih alkoholnih pića koje se smatra jednim od najvažnijih sastojaka mnogih evropskih i mediteranskih kuhinja, odnosno kultura. Postoje razne vrste vina koje odražavaju raznolikost klime i tla na kojem su uzgojene različite vrste vinove loze.

Nauka o vinima se naziva enologija.

WikiSky

WikiSky (također WikiSky.org ili SKY-MAP.ORG) je wiki i interaktivna nebeska karta koja obuhvata više od milijardu nebeskih tijela.

Zastava Jemena

Zastava Jemena usvojena je 22. maja 1990, istog dana kada su se ujedinili Sjeverni i Južni Jemen. Crveno, bijelo i crno polje predstavljaju Panarapske boje, kao i na zastavama Egipta, Sirije, Iraka i drugih država.

Prema službenoj obavjesti, crvena predstavlja krvoproliće nad mučenicima i jedinstvo, bijela svijetlu budućnost, a crna mračnu prošlost.

Zastava Srbije

Zastava Republike Srbije postoji i koristi se kao Narodna zastava i kao Državna zastava, sa razmerama 3:2 (dužina prema visini).

Narodna zastavaje trobojka horizontalno poređanih polja istih visina crvene, plave i bele boje. Državna zastava je trobojka horizontalno poređanih polja istih visina crvene, plave i bele boje, a preko svega, centra pomerenog ka jarbolu za jednu sedminu ukupne dužine zastave Mali grb Srbije.

Manje je poznato da je prva zastava Srbije, po Sretenjskom ustavu iz 1835. godine, bila crveno-belo-plava inspirisana trobojkom francuske revolucije. Ovu zastavu je posebno kritikovala Rusija, zbog istovetnosti sa revolucionarnom francuskom zastavom, te je ubrzo morala biti zamenjena crveno-plavo-belom (obrnutom ruskom zastavom).

Vidljivi spektar
Mikro-valovi
Radio-valovi

Na drugim jezicima

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.