Bruto domaći proizvod

U ekonomiji, bruto domaći proizvod (BDP ili GDP*) predstavlja ukupnu produkciju roba i usluga, ostvarnu u nacionalnoj ekonomiji (domicilnoj zemlji), bez obzira na vlasništvo. To podrazumeva da BDP uključuje vrednost produkcije stranih lica (kompanija) u zemlji, a isključuje aktivnosti firmi u vlasništvu domaćih rezidenata u inostranstvu. BDP predstavlja ukupno stvoren domaći dohodak. Sama definicija BDPa po rječima osnivača tih mjerenja nema nikakve veze s predstavljanjem podataka o poboljšanje ili pogoršanje kvalitete života stanovnika neke države.

Bruto domaći proizvod po tržišnim cenama (Gross domestic product at market prices – po tržišnoj koncepciji) predstavlja krajnji rezultat proizvodne aktivnosti. Sastoji se od ukupne proizvodnje dobara i usluga umanjene za međufaznu potrošnju. Dobija se a) zbrajanjem bruto dodatne vrednosti svih proizvodnih jedinica rezidenata ili b) zbrajanjem svih dohodaka ostvarenih u tekućoj proizvodnji (zarade zaposlenih, poslovni višak, amortizacija osnovnih sredstava) i poreza na proizvode umanjenih za subvencije ili v) zbrajanjem vrednosti dobara i usluga za finalnu potrošnju, obračunatih po nabavnim cenama i umanjenih za vrednost uvoza dobara i usluga.

Najčešće korišćen makroekonomski agregat u Sistemu nacionalnih računa je bruto domaći proizvod, koji predstavlja meru finalne proizvodnje. Naime, proizvodnja se u sistemu nacionalnih računa definiše po širem konceptu i obuhvata niz usluga (finansijske, obrazovne, zdravstvene, socijalne zaštite, delatnosti državne uprave i odbrane, privrednih i stručnih udruženja, humanitarnih organizacija, udruženja građana itd.) koje nisu obuhvaćene društvenim proizvodom po materijalnom konceptu proizvodnje.

Bruto društveni (nacionalni) proizvod naspram bruto domaćeg proizvoda

Bruto društveni proizvod ili bruto nacinalni proizvod (GNP) predstavlja ukupnu produkciju roba i usluga jedne nacinalne ekonomije, u određenom periodu po tržišnim cenama. On uključuje sve dohotke domaćih lica ostvarene ekonomskim aktivnostima u zemlji i inostranstvu. GNP meri ukupan dohodak zarađen od strane nacije. Na primer, ako građanin Srbije poseduje stambenu zgradu u Minhenu, zakupni dohodak koji zaradi je deo nemačkog GDP , zato što je zarađen u Nemačkoj. Ali kako je ovaj zakupni dohodak činilac plaćanja inostranstvu, u krajnjem svođenju računa ipak nije deo nemačkog GDP, već srpskog. Drugim rečima, domaći bruto društveni proizvod uključuje dohotke (plate, profite i zakupninu – rentu) od ostatka sveta, a isključuje plaćanja činilaca dohotka ostatku sveta, tj.: Smohaa

Vidi još

Bogatstvo

Bogatstvo je pojam koji se odnosi na dostupnost materijalnih ili nematerijalnih dobara, koji obogaćuju život. Danas se pojam bogatstvo često odnosi na novac i vlasništvo.

Blagostanje (sh. blago + stanje) je pojam iz socioloških nauka i najtesnije je povezan sa subjektivnim doživljajem sreće. Blagostanje nastaje od viška vrednosti. Ali, za razliku od ekonomskog gledanja na višak vrednosti (vidi nacionalni dohodak), ovo je višak koji stvara osećaj sreće. Na primer, novac nije blagostanje ali ono što se dobija i kupuje za novac jeste.

Blagostanje nije mjerljivo, upravo zbog niza prefiksa koji se uz taj pojam vežu. Moguće je valorizirati jedino ekonomski i sociološki pojam "životni standard", koji usko korespondira s pojmom "blagostanje" te na temelju dobivenih rezultata analizirati stanje u društvu. U političkom kontekstu se kao indikator za materijalno blagostanje uglavnom uzima u obzir bruto domaći proizvod po stanovniku.

U suvremenom društvu se traži da i drugi aspekti blagostanja budu uključeni u političkom diskursu, primjerice, kvaliteta života kroz ugodan okoliš, mentalni razvoj i duhovnu ravnotežu.

Ekonomija Alžira

Ekonomija Alžira predstavlja nacionalno gospodarstvo Alžirske Narodne Demokratske Republike. Do danas su nafta i zemni plin najznačajniji izvozni proizvodi za gospodarstvo Alžira. Rezerve tih energenata uglavnom se nalaze u istočnoj Sahari dok je alžirska Vlada tijekom 1980-ih smanjila njihov izvoz čime je usporeno iscrpljivanje. Izvoz je opet povećan 1990-ih godina.

Od ostalih značajnjih izvoznih proizvoda tu su stoka (ovce, volovi i konji) i stočni proizvodi (vuna i koža), vino, žitarice (raž, ječam, zob), voće (uglavnom smokve i grožđe) i povrće, sjemenje, esparto trava, ulje i biljni ekstrakti (prvenstveno maslinovo ulje), željezna ruda, cink, fosfati, drvo, pluto i duhan. Paradoksalno je da Alžir unatoč tome što izvozi vunu, također vunu i uvozi te uvoz vune premašuje izvoz.

Alžir uglavnom uvozi strojeve, šećer, kavu, metalne proizvode svih vrsta i odjeću. Najviše se uvozi iz SAD-a, čak 20,6 %.

Kroz povijest, alžirsko gospodarstvo je prolazilo razdoblje planskog gospodarstva (od 1962. do 1978.), zatim razdoblje krize i restrukturiranja (1978. - 1987.) da bi nakon privatizacijske krize (1988. - 1993.) uslijedilo razdoblje tranzicije na tržišnu ekonomiju (1994. - 2000.).

Tijekom planskog gospodarstva, Alžir je nacionalizirao ključne sektore nacionalne privrede (naftna industrija, rudnici, strane osiguravateljske kuće). Također, izvršena je i agrarna reforma.

Razlog razdoblja krize krajem 1970-ih i tijekom 1980-ih bio je naftni šok zbog kojeg su cijene nafte pale za 40 %. To je uništilo alžirske iluzije da zemlja razvije jaku industriju u različitim segmentima te je pokazalo koliko je ranjiv gotovo pa jedini snažan industrijski sektor u Alžiru, industrija nafte. Tijekom tranzicijskog razdoblja došlo je do liberalizacije cijena i vanjske trgovine te reprogramiranja vanjskog duga.

Alžir trenutačno ima svega jednu burzu vrijednosnica i to u glavnom gradu Alžiru.

Ekonomija Hrvatske

Ekonomija Hrvatske nakon pada realsocijalizma u devedesetima doživljava tranziciju prema otvorenom tržišnom gospodarstvu. Jedna je od najjačih ekonomija u jugoistočnoj Europi, a prema BDP-u bolja je i od neki članica Europske unije kojoj i sama teži. Glavne gospodarske grane u Hrvatskoj čine poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvoprerađivačka industrija, metaloprerađivačka industrija, kemijska industrija, naftna industrija, elektroindustrija, graditeljstvo, trgovina, brodogradnja, pomorstvo i turizam.

Evroazijska ekonomska unija

Euroazijska ekonomska unija (EEU ili EAEU), znana i kao Euroazijska unija (EAU; /jʊərˌeɪʒən ˈjuːnjən/), je ekonomska unija koja će biti uspostavljena na temelju povelje potpisane 29.5.2014. između Bjelorusije, Kazahstana i Rusije. Unija službeno stupa na snagu 1.1.2015. odmah nakon što parlamenti te tri države ratificiraju povelju.Europazijska unija stvorila bi ekonomsko tržište od 171 milijun osoba i bruto domaći proizvod od 3 bilijuna USD. Druge države također su iskazale interes za pristupanje uniji.

Razni političari su pozvali na političku, vojnu i kulturnu integraciju i čvršću uniju. Ipak, Kazahstan je inzistirao da unija ostane samo ekonomske prirode jer želi očuvati neovisnost i teritorijalni integritet.

Feministička ekonomija

Feministička ekonomija je naziv za novu granu, odnosno pravac ekonomije koja nastoji koristiti feminističku perspektivu i/li dati feminističku kritiku tradicionane ekonomije. Studije pod ovim nazivom su često interdisciplinarne, kritičke ili heterodoksne. One sadržavaju rasprave o odnosu feminizma i ekonomije na više razina: od korištenja tradicionalnih ekonomskih metoda na neistražena "ženska" područja, preko pitanja kako tradicionalna ekonomija gleda reproduktivni sektor, pa sve do duboko filozofske kritike ekonomske epistemologije i metodologije.

Jedno od pitanja na kome inzistiraju feministički ekoomisti jest nastojanje da se istraži kako Bruto domaći proizvod (BDP) does adekvatno ne mjeri neplaćeni rad koji uglavnom čine žene, kao što su kućanski poslovi, briga o djeci i starijima. S obzirom da je najveći dio ženskih poslova nevidljiv, feministički ekonomisti tvrde da neke od mjera čiji je cilj povećanje BDP-a mogu, u stvari, pogoršati i osiromašiti žene, iako je namjera bila povećati opći prosperitet. Tako se tvrdi da bi, na primjer, otvaranje državnih šuma u Himalajama za komercijalnu eksploataciju moglo povećati indijski BDP, ali žene koje prikupljaju gorivo u šumi za kuhanje mogu doći u težak položaj.

GDP

Termin GDP ima više značenja.

Bruto domaći proizvod (engl. Gross domestic product) je Bruto domaći proizvod.

guanozin difosfat, nukleotid guanozin difosfat (engl. guanosine diphosphate).

Gansu

Gansu (kineski: 甘肃, 甘肅) je jedna od 23 kineske pokrajine, na sjeveru zemlje.Gansu je vjekovima imao strateški značaj za Kinu jer je preko njega išao promet iz gornjeg toka rijeke Huang Ho i kineskog Turkestana.

Guangdong

Guangdong, čita se Guangdung (kineski: 广东 / 廣東, Guǎngdōng), ili Canton, čita se Kanton ili Kwangtung, čita se Kvantung, je jedna od 23 kineske pokrajine, smještena na jugu zemlje duž obala Južnog kineskog mora.

Hebei

Hebei, čita se Hebej (kineski: 河北省), je jedna od 23 kineske pokrajine, na sjeveroistoku zemlje duž obala Južnog kineskog mora sve do Pekinga i Tianjina, koje potpuno okružuje.Hebei na kineskom znači Sjeverno od Žute rijeke.

Inkluzivna ekonomija

Inkluzivni rast, ili uključivi rast, jest koncept koji unapređuje pravedne prilike za ekonomske sudionike tokom ekonomskog rasta s dobrobitima za svaki dio društva. Ovaj koncept proširuje se na tradicionalne modele ekonomskog rasta koji su fokusirani na pravičnost u pogledu zdravlja, ljudski kapital, kvalitetu okoliša, socijalnu zaštitu i sigurnost hrane.

Definicija inkluzivnog rasta podrazumijeva izravne veze između makroekonomskih i mikroekonomskih odrednica ekonomije i ekonomskog rasta. Mikroekonomska dimenzija obuhvaća važnost strukturalne transformacije za ekonomsku diverzifikaciju i natjecanje, dok se makroeknomska dimenzija odnosi na promjene u ekonomskim agregatima kao što su bruto nacionalni proizvod zemlje (GNP) ili bruto domaći proizvod (BDP), ukupna faktorska produktivnost i agregatni faktor ulaza.

Održivi ekonomski rast zahtijeva inkluzivni rast. Održavanje ove situacije ponekad je teško jer ekonomski rast može dovesti do negativnih vanjskih utjecaja, poput porasta korupcije, što je glavni problem u zemljama u razvoju. Ipak, naglasak na inkluzivnosti - posebice na jednakost mogućnosti u pogledu pristupa tržištima, resursima i nepristranog regulatornog okruženja - bitan je sastavni dio uspješnog rasta. Pristup inkluzivnog rasta traži dugoročniju perspektivu, s naglaskom na produktivnu zaposlenost kao sredstvo povećanja prihoda siromašnih i isključenih skupina te podizanja životnog standarda.

Lista država po BDP-u (nominalni)

Ovaj članak prikazuje spisak država sortiranix po Bruto domaćem proizvodu (BDP) počevši od najbogatije. Bruto domaći proizvod je tržišni iznos svih krajnjih dobara i usluga jedne države u datoj godini.Valuta kojom se BDP internacionalno prikazuje je američki dolar-$.

Spisak Svetska banke za 2010 godinu.

BDP je predstavljen u milionima US$

Nacionalni institut za statistiku i geografiju (Meksiko)

Nacionalni institute za statistinku i geografiju (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI) je autonomna agencija meksičke vlade namenjena koordinaciji nacionalnog sistema statističkih i geografskih informacija zemlje. Institut je formiran 25. januara, 1983. dekretom predsednika Migela de la Madrida.Institut je odgovoran za obavljanje popisa stanovništva svakih deset godina, ekonomski popis svakih pet godina, kao i za poljoprivredne popise. Institutov posao prikupljanja statističkih informacija obuhvata mesečni bruto domaći proizvod, ankete poverenja potrošaća i dela komercijalnih uzoraka; statistike zapošljavanja i zanimanja, i mnoge druge poslove koji su osnova studija i projekcija drugih vladinih institucija.

Sedište instituta je u gradu Aguascalientes u meksičkoj saveznoj državi Aguascalientes.

Nezaposlenost

Nezaposlenost, u ekonomskim terminima, se pojavljuje ako postoje kvalificirani radnici koji su voljni raditi po nadnicama koje prevladavaju, ali ne mogu naći uposlenje.

Dakle, nezaposlene osobe su starije od 16 godina, sposobne i voljne raditi i aktivno traže posao, ali su bez posla.

Stopa nezaposlenosti je broj nezaposlenih radnika podijeljen s ukupnim brojem radno sposobnog stanovništva (radno sposobnim stanovništvom se smatraju osobe između 16 i 65 godina).

Popis država po javnom dugu u odnosu na BDP

Lista država po javnom dugu daje uvid u duga gotovo svih država svijeta u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP).

Svatko tko želi usporediti kvotu zaduženosti različitih zemalja mora uzeti u obzir različite veličine narodnih gospodarstva. Iz toga se razloga ukupni dug odnosi na bruto domaći proizvod (BDP).

Primjer: U 2010. godini Japanski je nacionalni dug iznosio 220 posto BDP-a. To znači da bi cijelokupno gospodarstvo moralo raditi 2,20 godina, da bi u potpunosti vjerovnicima japanske države moglo isplatiti državni dug (plus kamate koje nastaju u tom razdoblju).

Tablica pokazuje državni dug (bruto, bez državnih potraživanja prema trećim stranama) u odnosu na BDP.

Podatci su bez obveza mirovina i zdravstvenog osiguranja za koje ne postoji financiranje.

Uključivanje prikrivenog duga iznos bi se povećao višestruko. Svi podaci se temelje na izračunima međunarodnog monetarnog fonda od rujna 2011. Indeks sadrži 171 od 193 od Ujedinjenih naroda priznatih država i podaci za Hong Kong i Tajvan.

Postoji zemalja bez duga. Među njima je Lihtenštajn.

Postsovjetske države

Postsovjetske države, obično poznate kao bivše sovjetske republike, nezavisne su države koje su se otcijepile od Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika nakon njegova sloma 1991. godine.

Postsovjetske države su subjekti raznih razvoja geografije, povijesti, politike, ekonomije i kulture u postsovjetskoj eri, vremenu nakon sloma Sovjetskog Saveza i razdoblju nakon vlasti komunističke partije.

Tajvan (kineska pokrajina)

Pokrajina Tajvan (kineski: 台湾省) je po ustavu Narodne Republike Kine jedna od 23 kineske pokrajine, smještena na jugu zemlje na otoku Tajvanu. Iako Narodna Republika Kina od svog osnivanja 1949. nikad nije upravljala tim otokom, ona tvrdi da polaže pravo na Tajvan na osnovu historijskih činjenica, jer je Tajvan još od 1886. bio jedna od kineskih pokrajina.Otokom Tajvan kao i otocima njegova arhipelaga de facto upravlja rivalska Republika Kina, tako da pokrajina Tajvan za razliku od ostalih kineskih pokrajina nema svog guvernera, već njegovu ulogu zauzima Ured za Tajvan u ministarstvu vanjskih poslova Narodne Republike Kine.

Tennessee

Tennessee je američka savezna država na jugoistoku zemlje, u porječju rijeke Tennessee po kojoj je dobila ime.

Tirol

Tirol (talijanski: Tirolo) je ime historijske regije i nekadašnje Grofovije Tirol, jedne od habsburgških krunskih zemalja, kasnije Austrijskog Carstva i

Austro-Ugarske, koja je nakon Prvog svjetskog rata podjeljena između Austrije i

Kraljevine Italije.

Ta podjela ostala je do danas pa je Tirol podjeljen na austrijski Tirol i talijansku regiju Trentino-Južni Tirol, koja se sastoji od dvije autonomne provincije Bolzano - Južni Tirol i Trento.

Uvoz

Uvoz ili Import (od latinske sintagme in + portare = unijeti) je privredna aktivnost koja se sastoji od nabave roba, usluga ili kapitala iz inozemstva

na teritorij vlastite države.

Iz budžetske perspektive pod uvozom se smatra samo ono što je prošlo carinu i za što su plaćeni svi carinski

doprinosi.

Na drugim jezicima

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.