Černobilj


Koordinate: 51° 16' 25" SG Š, 30° 13' 35" IGD

ChernobylMIR
Okolina Černobilja. Snimljeno sa Ruske orbitalne stanice MIR 1997. godine
Za nuklearnu nesreću videti Černobiljska katastrofa

Černobilj (ukr. Čornobilь (Чорнобиль ); rus. Černobыlь (Чернобыль)) je grad na severu Ukrajine, u Kijevskoj oblasti, udaljen 15 km od granice sa Belorusijom. Černobilj je bio centar Černobiljskog rejona. Leži na reci Pripjat, jednoj od pritoka Dnjepra.

U noći 25. - 26. aprila 1986. dogodila se u susednom gradu Pripjatu nuklearna katastrofa, poznata kao Černobiljska katastrofa. Iz oblasti je evakuisano preko 100.000 stanovnika. Grad je danas napušten i nalazi se u centru zabranjene zone. Ipak, u gradu i okolini, od nekadašnjih 3.500, i danas živi oko 400 ljudi koji nisu želeli da napuste oblast.

Istorija

Prvi zapisi o Černobilju potiču iz 1193. godine. Godine 1362. mesto su zauzeli Litvanci. Po stvaranju Lublinske unije 1569. između Litvanije i Poljske Černobilj dospijeva u posed poljskog kralja, da bi nakon podjele Poljske 1793. zajedno sa istočnom Ukrajinom pripao Rusiji.

Od 1918. do 1991. Černobilj je u sastavu SSSR; od raspada SSSR-a 1991. Černobilj je u sastavu Ukrajine.

Biblioteka Instituta za nuklearne nauke Vinča

Biblioteka Instituta za nuklearne nauke Vinča postoji koliko i sam institut, koji je osnovan 1948. godine u Vinči nedaleko od Beograda.

Institut za nuklearne nauke Vinča

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ osnovan je 1948. godine kao istraživački centar za realizaciju nuklearnog programa SFR Jugoslavije. Danas je „Vinča“ naučni institut koji pokriva veliki broj ne samo nuklearnih već i biološki, fizičkih i tehničko-tehnoloških disciplina.

U današnje vreme nauka sve više prevazilazi ograničenja nametnuta podelama na fiziku, hemiju, biologiju i ostale tradicionalne discipline – stvaranjem istraživačkih timova koji se orijentišu na rešavanje problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora.

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je mesto gde je ovakav pristup omogućen unutrašnjom organizacijom i praksom. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima.

Sve ove oblasti pripadaju grupi prirodnih i tehničkih nauka. Zbog multidisciplinarnosti rada u institutu, on je sposoban da odgovori na glavne strateške pravce istraživanja koji su postavljeni na nivou države: novi materijali i nanonauke, energetika, biomedicina i zaštita životne sredine.

Ukupan broj zaposlenih trenutno fluktuira oko 785, od kojih je od osnivanja Instituta do današnjih dana preko 750 doktori nauka.

Neke od laboratorija su: Laboratorija za fiziku, Laboratorija za nuklearnu fiziku, Laboratorija za fizičku hemiju, Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju, Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku i mnoge druge.

Institut je lider na visoko-tehnološkom tržištu u oblastima zaštite od jonizujućeg zračenja, proizvodnji i prometu radiofarmaceutika, ispitivanju i verifikaciji mera energetske efikasnosti u termoenergetskim postrojenjima, etaloniranju opreme i ispitivanju proizvoda. Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine ima razvijenu saradnju sa svetskim agencijama u oblasti radijacione sigurnosti, vrši kontrolu izvora zračenja i vodeća je institucija u ovoj oblasti u Srbiji. Pored organizacionih jedinica koje se bave etaloniranjem temperature, vlažnosti i pritiska, u institutu postoji Centar za motore i vozila koja je akreditovan kao kontrolno telo i laboratorija za proto-tipska i homologaciona ispitivanja vozila. U okviru instituta posluje biro za sertifikaciju u čijim ispitivanjima učestvuju ispitne laboratorije Instituta „Vinča” kao što su centar za protiveksplozivnu zaštitu i Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku. Spoljnotrgovinski promet Instituta „Vinča” je registrovan za trgovinu na veliko, skladištenje i špeditersko posredovanje farmaceutskim i hemijskim proizvodima. Takođe u okviru Instituta postoji i Centar za permanentno obrazovanje koji se više od 50 godina bavi stručnim obrazovanjem u privredi, zdravstvu i nauci. U oblasti zaštite životne sredine Laboratorija za fizičku hemiju je stekla ozbiljnu reputaciju u saniranju problema neadekvatnih građevinskih materijala, kao i pratećim analizama.

Svake godine Institut se u okviru programa „” preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Centrom za promociju nauke pojavljuje sa svojim rezultatima na Sajmu knjiga, u cilju razmene svojih dostignuća.

26. aprila 2016. godine je održana vanredna Konferencija Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore pod nazivom „30 godina od Černobilja”. Monografija „Černobilj 30 godina posle” je pokazala veliko interesovanje šire javnosti. Termotehnika (časopis); Nuclear Technology and Radiation Protection i Thermal Science (časopis) su svetski priznati časopisi sa visokim impakt faktorima. U toku su i pripreme Vinčinih izdanja za Google Books.

U okviru Vinčinih naučionica redovno se održavaju programi iz različitih oblasti nauka. Povodom dana Instituta 20. maja 2017. Institut je posetilo preko 600 učenika, studenata i profesora.

U toku je unos podataka za Dositej bazu istraživača.

Nuklearna elektrana Černobilj

Nuklearna elektrana Černobilj (ukr. Чорнобильська атомна електростанція, rus. Чернобыльская АЭС) je povučena nuklearna elektrana kod grada Pripjata u Ukrajini, 14,5 km severozapadno od grada Černobilja, 16 km od ukrajinsko-beloruske granice i oko 110 km severno od Kijeva. Reaktor broj 4 je bio poprište Černobiljske katastrofe 1986. i elektrana je smeštena unutar oblasti poznate pod imenom Černobiljska zona isključenja.

Sekunde do katastrofe

Sekunde do katastrofe (engl. Seconds From Disaster) je američko-britanska dokumentarna TV serija koja se emitira na programu kanala Natutional Geographic Channel. U njoj se istražuju najpoznatije tragedije izazvane ljudskom greškom, ali i prirodne katastrofe. Svaka epizoda prikazuje jednu katastrofu, analizirajući njene uzroke i okolnosti koje su dovele do same katastrofe.

Na početku emisije svakim novim događajem prikaže se sat. U uvodu narator kaže: "Katastrofe se ne događaju tek tako, one su lanac kritičnih događaja. Pomoću naprednih računarskih simulacija odbrojite s nama poslednje sekunde do katastrofe." Kada se istraga u epizodi završi, sat je zamenjen odbrojavanjem do nule.

Epizoda serije sadrži istorijske činjenice, izjave, svedočenja i računarsku simulaciju događaja, hronološki poredane sekundu-po-sekundu do katastrofe.

Na drugim jezicima

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.