Diocese

The wird diocese is derived frae the Greek term διοίκησις meanin "admeenistration". Whan nou used in an ecclesiastical sense, it refers tae an admeenistrative territorial entity.[1] In the Wastren Kirk, the destrict is unner the superveesion o a beeshop (that mey hae assistant beeshops tae help him or her) and is dividit intae pairishes unner the care o priests; but in the Eastren Kirk, the wird denotes the aurie unner the jurisdiction o a patriarch an the beeshops unner his jurisdiction admeenister pairishes.[1]

Sankt Laurentii nave organ pulpit
Saunt Lawrence Kirk, Diocese o Linköping, Swaden.

References

  1. 1.0 1.1 Cross, F.L. & Livingstone, E.A. "Diocese" in The Oxford Dictionary of the Christian Church OUP (1974)
Campo Limpo Paulista

Campo Limpo Paulista is a municipality in the state o São Paulo in Brazil. The population in 2010 is 74,114 an the aurie is 80.267 km². The elevation is 745 m. The toun is the seat o the Roman Catholic Diocese o Campo Limpo.

Cathedral

A cathedral (French cathédrale frae Latin. cathedra, "seat" frae the Greek kathedra (καθέδρα), seat, stuil, furm, frae kata "doun" + hedra seat, base, chair) is a Christian kirk whlk conteens the seat o a beeshop, sicweys serrin as the central kirk o a diocese, conference, or episcopate.

Coonty Kilkenny

Coonty Kilkenny (Erse: Contae Chill Chainnigh) is ane o the twenty-sax coonties o the Republic o Ireland, an ane o the thirty-twa coonties o Ireland an aw, locatit athin the province o Leinster. It wis named efter the toun o Kilkenny (Erse: Cill Chainnigh) an haes a population of 87,558.

Kilkenny is the 16t lairgest o Ireland’s 32 coonties in aurie an 21st lairgest in terms o population. It is the third lairgest of Leinster’s 12 coonties in size an seivent lairgest in terms o population.

The River Nore flows through the coonty an the River Suir forms the border wi Coonty Waterford. Brandon Hill is the heichest point wi an elevation o 515 m (1,690 ft).

The current coonty formit pairt o the Kinrick o Osraige an ecclesiastical Diocese o Ossory.

Cáceres, Spain

Cáceres (pronoonced: [ˈkaθeɾes]) is the caipital o the same name province, in the autonomous community o Extremadura, Spain. Its population wis 91,131 inhabitants in 2009. The municipio haes a land aurie o 1,750.33 km², an is the lairgest in geographical extension in Spain.

There hae been settlements near Cáceres syne prehistoric times. Evidence o this can be foond in the caves o Maltravieso an El Conejar. The ceety wis foondit bi the Romans in 25 BC.

The auld toun (Ciudad Monumental) still haes its auncient waws; this pairt o toun is an aa well kent for its multitude o storks' nests. The waws contain a medieval toun settin wi nae ootward signs o modrenity, which is why mony films hae been shot there. The Universidad de Extremadura, an twa astronomical observatories are situatit in Cáceres. The ceety is an aa a seat o the Roman Catholic Diocese o Coria-Cáceres.

Cáceres wis declared a Warld Heritage Ceety bi UNESCO in 1986 acause o the ceety's blend o Roman, Islamic, Northren Gothic an Italian Renaissance airchitectur. Thirty touers frae the Muslim period still staund in Cáceres, o which the Torre del Bujaco is the maist famous.

Essen

Essen (German pronunciation: [ˈɛsən]) is a ceety in the central pairt o the Ruhr aurie in North Rhine-Westphalie, Germany. Locatit on the River Ruhr, its population o approximately 579,000 (as o Juin 30, 2008) makes it the 9t-lairgest ceety in Germany. For the year 2010, Essen wis the European Caipital o Cultur on behauf o the whole Ruhr aurie.

Umwhile ane o Germany's maist important coal an steel centres an historically linked tae the centuries-auld Krupp family iron works, the ceety haes developed a strang tertiary sector o industry an (sometimes thegither wi nearbi Düsseldorf) claims tae be the "desk o the Ruhr aurie". It is hame tae 13 o the 100 lairgest German corporations an seat tae several o the region's authorities.

In 1958, the ceety wis chosen tae serve as the seat tae a Roman Catholic diocese (aften referred tae as Ruhrbistum or diocese o the Ruhr). In early 2003, the universities o Essen an the nearbi ceety o Duisburg (baith established in 1972) wur merged intae the University o Duisburg-Essen wi campuses in baith ceeties an a university hospital in Essen.

Eton College

Eton College, eften informally referred tae simply as Eton, is an Inglis boys' independent buirdin schuil locatit in Eton, Berkshire, near Windsor.

Eunápolis

Eunápolis is a municipality in Bahia wi 99,553 fowk. The toun wis foondit in 1988. In 1996, the ceety wis made the seat o the Roman Catholic Diocese o Eunápolis.

Fara, Kostel

Fara (pronounced [ˈfaːɾa]) is a dounset on the left bank o the Kolpa River in the Municipality o Kostel in soothren Slovenie. The municipal admeenistration is based in the dounset. The aurie is pairt o the tradeetional region o Lawer Carniola an is nou includit in the Sootheast Slovenie Statistical Region.The local pairish kirk is dedicatit tae the Assumption of Mary an belangs tae the Roman Catholic Diocese o Novo Mesto. It is a lairge biggin wi a triple nave that wis built atween 1858 an 1864 in the Neo-Romanesque style on the steid o a earlier kirk. A seicont kirk in the veelage is dedicatit tae Saunt Stephen an is a late 16t- or early 17t-hunderyear biggin that wis refurbished in the 18t an 19t hunderyears.

Frascati

Frascati (pronounced [fɾaˈskaːti]) is a toun an comune in the province o Roum in the Lazio region o central Italy. It is locatit 20 kilometres (12 mi) sooth-east o Roum, on the Alban Hills close tae the auncient ceety o Tusculum. Frascati is closely associatit wi science, bein the location o several internaitional scientific laboratories.

Frascati is renouned for its white wine, Frascati. It is a important historical an airtistic centre an aw.

Frascati is the see o the suburbicarian diocese of Frascati.

La Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell (Catalan: [ɫə ˈsɛw ðurˈʒeʎ], locally: [la ˈsɛw ðuɾˈdʒeʎ]; Spaingie: Seo de Urgel, formerly in Catalan: Urgell) is a toun locatit in the Catalan Pyrenees in Spain. La Seu d'Urgell is the caipital o the comarca Alt Urgell an aw, heid o the judicial destrict o la Seu d'Urgell an the seat o Bishop o Urgell, ane o the Andorrae co-princes. It is in the destrict o Alt Pirineu i Aran (Heich Pyrenees an Aran), an is the toun wi the maist indwallers, haein 17.4% o the destrict population. La Seu d'Urgell an Puigcerdà thegither hae 30% o the population o the aurie.It is locatit at the confluence o the Segre an the Valira rivers. The ceety is in the local region o Urgellet, a Pyrenean region shapit bi 16 municipalities o Alt Urgell. Urgellet an Andorrae wur the oreeginar Coonty o Urgell wi caipital in la Seu d'Urgell afore the coonty expansion tae the sooth.Alt Urgell is the gatewey tae the state o Andorrae an the proximity tae this important population centre an economic activity is lairgely ane o the raisons for the current drive o the ceety o la Seu d'Urgell athin Alt Pirineu i Aran.The toun's patron saunts are Saunt Ot o Urgell, Saunt Sebastian, an the Virgin o Urgell. While the Virgin o Núria an Sant Ermengol are the main patrons o the diocese o Urgell. Sant Ermengol is the maist prominent in the ceety than ither patrons. Probably that's why thare are various events throuoot the year dedicatit tae Sant Ermengol, sic as the Sant Ermengol Fair, ane o the auldest in Catalonie, an the altarpiece o Sant Ermengol.

The Parc Olímpic del Segre, biggit in 1992 for the Barcelona Simmer Olympic Gemmes, is a pump-driven canoe an kayak sports venue locatit adjacent tae the historical centre o la Seu d'Urgell.

Lihula

Lihula (German: Leal) is a toun in Estonie wi a population o 1,614 (as o 2006). It is a centre o a landwart municipality in Lääne Coonty. The castle o Leal (nou: Lihula) wis first mentioned in 1211. It wis the centre o Diocese Saare-Lääne (Ösel-Wiek). On 8 August 1220, the Swadish airmy wis defeatit here bi Estonies in the Battle o Lihula.

For a short period there wis a monument in Lihula, honorin those Estonie sodgers who focht in the German Airmy against the Soviet Union durin Warld War II. Bi the order o prime meenister Juhan Parts, the authorities remuivit the monument an it currently staunds in the Occupation Museum in Tallinn.

Linköping

Linköping [ˈlɪnɕøːpɪŋ] is a ceety in soothren Swaden, wi 97,428 indwallers in 2005. It is the seat o Linköping Municipality wi 140,367 indwallers (2007) an the caipital o Östergötland Coonty. Linköping is an aa the episcopal see o the Diocese o Linköping (Kirk o Swaden) an is well kent for its cathedral.

Linköping is the centre o an auld cultural region an celebratit its 700t anniversary in 1987. Nouadays Linköping is kent for its varsity an its heich-technology industry. Dominatin the ceety's skyline frae afar is the steeple o the cathedral.

Mileto

Mileto (Greek: Miletos) is a comune (municipality) in the Province o Vibo Valentia in the Italian region Calabrie, located about 60 km soothwast o Catanzaro an aboot 6 km sooth o Vibo Valentia.

Mileto is the seat o the Roman Catholic diocese o Mileto.

Modigliana

Modigliana is a comune (municipality) in the Province o Forlì-Cesena in the Italian region Emilia-Romagna, locatit aboot 50 km sootheast o Bologna an aboot 20 km soothwast o Forlì.

Frae 1850 till 1986 it wis the seat o the diocese o Modigliana.Modigliana borders the follaein municipalities: Brisighella, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Marradi, Rocca San Casciano, Tredozio.

Osasco

Osasco (Portuguese pronunciation: [oˈzasku]) is a municipality an ceety in São Paulo State, Brazil, is locatit in the Greater São Paulo an rankin 5t in population amang São Paulo municipalities. The current mayor is Antonio Jorge Pereira Lapas (PT).

The population in 2008 is 713,066, the density is 10,970/km² an the tot aurie is 65 km². It is amang the warld mair dense ceeties, similar in density tae Tokyo an New York Ceety. It's considered the major urban centre o the Wastren portion o the Greater São Paulo. It uised tae be a destrict o São Paulo Ceety til Februar 19, 1962, when Osasco acame a municipality o its awn. In 1989 the ceety acame the seat o the Roman Catholic Diocese o Osasco.

Oslo

Oslo (Norse pronunciation: [ùʃlu] ( listen) or [ùslu]) is a coonty an municipality, as well as the caipital an lairgest ceety in Norawa. Oslo wis establisht as a municipality on 1 Januar 1838 (see formannskapsdistrikt). Foondit aroond 1048 bi Keeng Harald Hardrada, the ceety wis lairgely destroyed bi a fire in 1624. The Dens–Norse keeng Christian IV rebuilt the ceety as Christianie (briefly an aa spelt Kristianie). In 1925 the ceety reclaimit its oreeginal Norse name, Oslo. The diocese o Oslo is ane o the five oreeginal dioceses in Norawa, which oreeginatit aroond the year 1070.

Oslo is the cultural, scientific, economic an govrenmental centre o Norawa. The ceety is an' a' a hub o Norse trade, bankin, industry an shippin. It is an important centre for maritime industries an maritime trade in Europe. The ceety is hame tae mony companies athin the maritime sector, some o them are amangst the warld's lairgest shippin companies, shipbrokers an maritime insurance brokers. Oslo is a pilot ceety o the Cooncil o Europe an the European Commission intercultural ceeties programme.

Oslo is considered a global ceety an ranked "Beta World Ceety" in studies performed bi the Globalization an World Ceeties Study Group an Netwirk in 2008. For several years, Oslo haes been leetit as ane o the maist expensive ceeties in the warld alang wi such ither global caipitals as Copenhagen, Paris, an Tokyo.

Pairish

A pairish or pairishen is a kirk territorial entity constitutin a diveesion within a diocese.

Pape Pius X

Pape Saunt Pius X, born Giuseppe Melchiorre Sarto (2 Juin, 1835 – 20 August, 1914), wis Pape fae 1903 tae 1914, incomin Pape Leo XIII. He wis the frist pape syne the Conter-Reformation Pape St. Pius V tae be canonized. Mauger this, the pontificate o Pape St. Pius X wis ane o the mair controversial o modren papacies. Naetheless, he is conseedert bi mony tae hae been ane o the graetest Pontiffs iver tae ring.

Östersund

Östersund (Swadish pronunciation: [œstəˈʂɵnd]) (Soothren Sami: Staare) is an urban aurie (ceety) in Jämtland in the middle o Swaden. It is the seat o Östersund Municipality an the caipital o Jämtland Coonty. Östersund is locatit at the shores o Sweaden's fift lairgest loch, Storsjön, opposite the island Frösön, an is the anly ceety in Jämtland. Östersund is the region's cultural an economical centre an bi tradeetion a ceety o trade an commerce. Östersund haed ane o the maist extensive garrisons in Swaden prior tae its closure in the early 21st century. The ceety is the Mid Sweden Varsity's lairgest campus steid wi approximately 7 000 students. Wi a tot population o roughly 60,000 Östersund is the 24t maist populous ceety in Swaden, the 46t maist populous ceety in Scandinavie, an bi far the lairgest inland ceety in Northren Swaden.

In ither leids

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.