Enciclopedie

O enciclopedie este un compendiu lexicografic, scris în mod sistematic, al cunoștințelor umane.

Acest termen vine din greacă: εγκύκλιος παιδεία, enkylios paideia ("într-un cerc al cunoașterii").

Enciclopediile pot fi generale, conținând articole din toate domeniile (ex: Enciclopaedia Britannica) sau pot fi specializate doar pe un anume domeniu (ex: enciclopedii de muzică, fizică, etc.). În afară de acestea mai există și enciclopedii cu o varietate de domenii dintr-o singură țară sau cultură (ex: Marea Enciclopedie Sovietică sau Rocarta).

Lucrări enciclopedice s-au făcut în mare parte din istoria omenirii, dar termenul de enciclopedie nu a fost utilizat înainte de secolul XVI.

Brockhaus Lexikon
Brockhaus Enzyklopädie

Primele lucrări enciclopedice

Scriitori din antichitate (ex: Aristotel) au încercat să creeze o lucrare care să cuprindă toate cunoștințele umane din acea vreme. Faimoasa Enciclopedie Britanică a avut un început modest, între 1768 și 1771 au fost publicate trei volume. Poate cea mai cunoscută enciclopedie a acelor vremuri a fost Enciclopedia Franceză, enciclopedie editată de către Jean Baptiste le Rond d'Alembert și Denis Diderot, fiind terminată în 1772, având 28 de volume, 71.818 articole și 2.885 de ilustrații.

Enciclopedii pentru copii

Astăzi, o sumedenie de enciclopedii bazate pe multe subiecte au fost tipărite. Acestea există și în format pentru copii, având nume ca mica enciclopedie a copiilor sau prima mea enciclopedie.

Vezi și

Bibliografie

  • DEX-1996, pag. 340.

Legături externe

Altitudine

Altitudinea este înălțimea unui punct de pe suprafața pământului în raport cu un nivel de referință, considerat, de obicei, suprafața liniștită a mării, denumită altitudine absolută, sau față de alt punct de referință de pe suprafața terestră, denumită altitudine relativă.

Pe suprafața globului pământesc sunt și zone cu altitudine negativă (zone mai joase decât nivelul oceanului planetar), majoritatea situate în jurul unor lacuri: Marea Moartă, unde altitudinea negativă ajunge la - 427 m, Marea Caspică, zone întinse din Olanda etc.

Nu trebuie confundată această altitudine cu altitudinea elipsoidală, care este dată de lungimea segmentului din verticala locului în punctul stabilit, cuprins între poziția punctului pe suprafața terestră și proiecția punctului pe elipsoid (modelul folosit pentru aproximarea formei Pământului).

Altitudinea furnizată de GPS, este înălțimea deasupra elipsoidului WGS 84.

Altitudinea relativă se raportează la un nivel de bază local.

Bibliografie

Bibliografie (provenind din greacă βιβλιογραφία, biblion – carte, graphein – a scrie) indică sursele din literatura de specialitate sau lista cărților cu titlurile ordonate alfabetic din care s-a inspirat articolul sau lucrarea respectivă.

Biografii din bibliografia lexiconului bisericesc

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL, română Biografii din bibliografia lexiconului bisericesc) este o enciclopedie biografică germană ce acoperă persoane în legătură cu istoria Bisericii, fondată în 1975 de Friedrich Wilhelm Bautz.

Cumprinde circa 20,000 articole, multe din ele disponibile online. Lexiconul cuprinde un număr de peste 20 000 de articole, la unele din aceste articole au contribuit și oameni de știință renumiți. Izvoarele folosite de lexicon sunt luate din domenii diferite ca: teologie, istorie, literatură, muzică, pictură, pedagogică și filozofie.

Botanică

Botanica (din limba greacă, βοτάνη = "iarbă") este știința plantelor – o ramură clasică a biologiei care stă alături de alte ramuri clasice ca anatomia, histologia, biologia celulară, fiziologia și virologia, cât și de ramuri moderne ca: bioacustica, biochimia, biofizica, biogeografia și biomatematica.

Până în prezent au fost descrise peste 500.000 de specii de plante, care, atât pentru studiile specialiștilor, cât și pentru informarea marelui public, au trebuit sa fie clasificate și denumite.

Clasificarea organismelor s-a făcut în 5 unități sistematice mari, denumite regnuri, și anume: Monera, Protozoa, Fungi, Plantae și Animalia. Plantele fac parte din regnul Plantae. Regnurile, la rândul lor, au fost împărțite în unități din ce în ce mai mici ca: încrengătura, clasa, ordinul, familia, genul, specia. Pe lângă acestea au mai fost introduse în unele cazuri și unități sistematice intermediare, precum subîncrengătura, supraclasa etc. Denumirea speciilor de plante, ca și denumirea celorlalte specii de organisme, se face folosindu-se nomenclatura binară.

Botanica se ocupă cu studiul plantelor din punct de vedere anatomic (anatomia plantelor), morfologic (morfologia plantelor), fiziologic (fiziologia plantelor), clasificare (taxonomia plantelor), originea și evoluția organismelor vegetale.

Părintele acestei științe este considerat învățatul grec Teofrast (372 î.Hr.–287 î.Hr.), discipol al lui Aristotel. Acesta a scris mai multe lucrări despre plante. Cele mai importante sunt Cauzele plantelor și Cercetarea plantelor în nouă cărți. Teofrast elaborează un sistem de clasificare a plantelor care s-a folosit până în secolul XVIII. Un rol deosebit în dezvoltarea acestei științe au avut pe plan mondial cercetători ca Nehemiah Grew (1628–1711), fondatorul anatomiei plantelor, John Ray (1626–1704), fondatorul taxonomiei plantelor, Rudolf Camerer (1665–1721), descoperitorul organelor sexuale la plante și Carl von Linné (1707–1778), genial botanist al secolului XVIII.

Contribuții în cunoașterea plantelor au adus și învățați români precum stolnicul Constantin Cantacuzino (1650–1716), care a alcătuit cea mai veche hartă geobotanică românească, Dimitrie Brândză (1846–1895) fondatorul botanicii românești, Florian Porcius (1816–1906) unul dintre cei mai de seamă creatori ai terminologiei botanice românesti, Iuliu Prodan (1875–1959), marele ctitor al Florei României, Emanoil C. Teodorescu (1866–1949) întemeietorul școlii de algologie din România și Traian Săvulescu (1889–1963), fondatorul școlii românești de fitopatologie.

Dicționar enciclopedic român

Lucrarea Dicționar enciclopedic român este o enciclopedie românească, apărută la Editura Politică între anii 1962–1966. Cuprinde cele mai importante noțiuni de specialitate și nume proprii din domeniul culturii române și universale.

Dicționarul geografic al Regatului Poloniei și al altor țări slave

Dicționarul geografic al Regatului Poloniei și al altor țări slave (poloneză Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich) este o enciclopedie de 15 volume, editată în 1880-1902 la Varșovia.

Dicționarul este o sursă importantă de informații despre istoria fostei Uniuni statale polono-lituaniane.

Enciclopedia catolică

A nu se confunda cu Noua enciclopedie catolică.

Enciclopedia catolică, cunoscută astăzi ca Vechea enciclopedie catolică, este o enciclopedie în limba engleză publicată în Statele Unite ale Americii. Primul volum a apărut în martie 1907 și ultimul în aprilie 1914. Acesta a fost proiectată pentru a oferi cititorilor informații complete și autoritare asupra întregului ciclu de interese catolice, acțiuni și doctrine.

Encyclopedia of Life

Encyclopedia of Life (EOL; română Enciclopedia Vieții) este o enciclopedie liberă, online, colaborativă, destinată să documenteze toate cele 1,9 milioane de specii în viață cunoscute științei. El este compilat din baze de date existente și prin contribuția experților și „non-experților” din lumea întreagă. Este orientat spre a construi pagini „extensibile fără limită” pentru fiecare specie, incluzând materiale video, audio, imagini, grafice, precum și text. Suplimentar, Encyclopedia incorporează conținut din Biodiversity Heritage Library, care digitalizează milioane de pagini a literaturii tipărite din bibliotecile istorice naționale majore din lumea întreagă. Proiectul a fost susținut inițial de un angajament de 50 de milioane dolari SUA ca finanțare, condus de MacArthur Foundation și de Sloan Foundation, care au oferit 20 de milioane $ și 5 milioane $, respectiv. Celelalte 25 de milioane $ au venit de la cinci instituții de bază - Field Museum, Universitatea Harvard, Marine Biological Laboratory, Missouri Botanical Garden și Smithsonian Institution. Proiectul a fost inițial condus de Jim Edwards și dezvoltat de către David J. Patterson. În prezent instituțiile participante și donatori individuali continuă să sprijine EOL prin contribuții financiare.

EOL a fost lansat pe 26 februarie 2008 cu 30.000 de înregistrări.

Encyclopædia Britannica

Encyclopædia Britannica (ortografiat corect cu æ, dar scris frecvent Encyclopedia Britannica) este cea mai veche enciclopedie generală scrisă în limba engleză. Considerată de mulți ca fiind prima autoritate în domeniu, articolele sale sunt de regulă considerate corecte, de încredere și bine scrise.

Lexiconul Tehnic Român

Lexiconul Tehnic Român este o enciclopedie tehnică monumentală, apărută în Editura Tehnică în două ediții.

Lexiconul de istorie al Elveției

Lexiconul de istorie al Elveției (prescurtat HLS, DHS, DSS sau LIR) este un proiect din anul 1988, care este în curs de realizare. El caută să arate gradul de cunoștințe atins la nivelul actual despre istorie, aceste cunoștințe fiind prezentate sub forma unui lexicon. Lucrarea este realizată sub patronajul Academiei elvețiene pentru cultură socială, istorie. La redactarea enciclopediei lucrează 2500 de autori, enciclopedia va avea probabil un număr de 13 volume, cuprinzând 40 000 de articole.

Lista statelor lumii

La ora actuală în lume există 195 de state suverane și independente – 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite plus Vatican și Palestina care sunt observatori permanenți la Națiunile Unite.

De asemenea, alte două entități de facto – Kosovo și Taiwan – sunt recunoscute ca state suverane și independente fiecare de circa ¼ din statele lumii.

Matematician

Matematicianul este o persoană al cărei prim domeniu de studiu și/sau cercetare este acela al matematicii. Termenul generic matematician se poate particulariza pentru diferite subdomenii de activitate ale matematicii cum ar fi geometru, algebrist , analist, logician, probabilist, biomatematician, topologist, statistician, actuar etc.

Câțiva matematicieni celebri sunt Thales, Arhimede, Euclid, Isaac Newton, Carl Friedrich Gauss, Leonhard Euler, Bernhard Riemann, Euclid, Henri Poincaré, David Hilbert, Joseph-Louis Lagrange și Pierre de Fermat.

Memory Alpha

Memory Alpha (adesea abreviat MA) este o enciclopedie wiki care conține subiecte legate de universul fictiv Star Trek. Conceput de Harry Doddema și Dan Carlson în septembrie 2003 și lansat oficial pe 5 decembrie în același an, site-ul wiki este găzduit de Wikia, Inc. pe software-ul MediaWiki. Potrivit lui Jane Klobas, site-ul este o resursă mare și vibrantă de informații. Ediția din iulie 2010 a Memory Alpha conține peste 31000 de articole în limba engleză, devenind unul dintre cele mai mari proiecte wiki. Site-ul este de asemenea disponibil în limba română și mai multe limbi, inclusiv bulgară, catalană, chineză, cehă, olandeză, esperanto, franceză, germană, italiană, japoneză, poloneză, portugheză, rusă, sârbă, spaniolă și suedeză.

MusicBrainz

MusicBrainz este un proiect care-și propune crearea unei baze de date muzicale libere. Similar cu freedb, el a fost fondat ca răspuns la restricțiile impuse de CDDB.În prezent MusicBrainz conține informație despre circa 820.000 artiști, 1,2 milioane de lansări, și 13,1 milioane de înregistrări.

Piatră

Piatra este un material format dintr-un agregat natural de substanțe minerale.

Wikipedia

Wikipedia (pronunțat în română [wikiˈpedi.a] sau [vikipeˈdi.a], iar în engleză /ˌwɪkiˈpiːdi.ə/ ▶) este o enciclopedie generală, disponibilă pe Internet în mai multe limbi, având conținut ce poate fi utilizat liber și dezvoltat de oricine. Este dezvoltată prin colaborarea voluntară a unui mare număr de persoane și administrată de fundația non-profit Wikimedia. Face parte din fenomenul numit Web 2.0.

Prefixul din denumirea Wikipedia se referă la metoda „wiki” de a edita pagini de web în colaborare, o metodă simplă și rapidă care permite participarea unui mare număr de persoane la redactarea aceluiași material. În limba hawaiiană wiki wiki, scris și wiki-wiki, înseamnă „iute-iute”.

Proiectul a început în limba engleză la 15 ianuarie 2001 la inițiativa lui Jimmy Wales și Larry Sanger. Ediția în limba engleză, cea mai dezvoltată dintre versiuni, a depășit în anul 2007 pragul de 2 milioane de articole, iar numărul de articole în toate limbile a depășit 9 milioane. Ediția în limba română are în prezent aproximativ 401000 de articole. Ulterior noi proiecte au început să construiască Wikipedia în alte limbi, în prezent existând peste 200 de proiecte, dintre care circa 100 sunt active.

Wikipedia folosește software liber, fiind inspirată de ideile lui Richard Stallman, fondator al Free Software Foundation, probabil primul care a propus existența unei enciclopedii complet libere.Același nume, Wikipedia, desemnează și site-ul Wikipedia.org, unde se pot accesa articolele scrise în cadrul proiectului și unde voluntarii participă la dezvoltarea lui.

Wikipedia în limba română

Wikipedia în limba română (abreviată uneori „ro.wp”) este versiunea în limba română a Wikipediei și a fost editată pentru prima dată pe 12 iulie 2003. La 16 septembrie 2019, ora 23:41 (ora României), pe ro.wp există 400.675 articole scrise și 490.525 utilizatori înregistrați.

Wikisursă

Wikisursa este un depozit de texte originale scrise în orice limbă și aflate fie în domeniul public, fie sub o licență liberă compatibilă cu licența GFDL. Acest sit este un proiect multilingv și face parte din Fundația Wikimedia alături de alte proiecte precum Wikipedia, ce își propune să realizeze o enciclopedie cu un conținut liber.

În alte limbi

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.