Deuteronom

Deuteronomul (din greacă: Deuteronomion, ή Δευτερονόμιον, adica „un al doilea exemplar al legii”, în originalul ebraic דברים Dvarim , în traducere „Cuvinte”, după cuvintele care îl deschid) este a cincea carte a Pentateuhului, fiind, prin urmare, dupa tradiția iudaică și creștină, a cincea carte a lui Moise și a cincea carte din Vechiul Testament, și din Tanakh sau Biblia ebraică.

Biblia ebraică
Aleppo Codex Joshua 1 1
Portal Iudaism
Portal Creștinism

Vezi și

Referințe

  • Kennett, R. H. (). „The Date of Deuteronomy”. Journal of Theological Studies. The Clarendon Press. VII: 481–500. Accesat în .
Amos (carte)

Amos este o carte din Biblia ebraică (și din Vechiul Testament). Este scrisă de Amos, unul din cei 12 Profeți Minori.

Amos, care era contemporan cu Osea și cu Isaia dar mai în vârstă ca aceștia, a fost activ în jurul anilor 750 î.Hr. în timpul domniei lui Ieroboam al II-lea. Cartea lui Amos a fost prima carte biblică profetică scrisă. Amos a trăit în regatul Iuda, dar a predicat în regatul de nord al Israelului. Temele sale majore profetice sunt justiția socială, atotputernicia lui Dumnezeu și judecata divină.

Cartea Numeri

Numeri sau Cartea Numeri (în originalul ebraic: בְּמִדְבַּר B'Midbar = "În pustiu", după primele cuvinte cu care începe,în greacă Aριθμοί = adică Numere, în pronunția neo-greacă Arithmí, în latină Numeri, de unde și numele tradițional și în limba română) este a patra carte a Pentateuhului, a celor cinci Cărți ale lui Moise, cunoscute pentru evrei ca Tora, parte a Bibliei ebraice (Tanah), și a Vechiului Testament și a Bibliei

creștine. Denumirea cărții în tradiția iudeo-elenistică și creștină se explică prin faptul că ea începe cu numărătoarea, recensământul, israeliților aflați în drum, în deșert, sub conducerea lui Moise. Evreii, în tradiția lor orală, reflectată în tratatele adunate în Mișna și Talmud, o supranumesc Cartea numărătorilor - Humash Hapekudim. Pentru uzul evreilor, în Torá, cartea este divizată în 35 capitole, care fac parte din 10 pericope săptămânale, în vreme ce în Biblia creștină, ea este împărțită în 36 capitole.

Cartea a doua a Regilor

Cartea a doua a Regilor sau , pentru evrei Samuel 2 este o carte din Vechiul Testament.

Cele două cărți ale lui Samuel (ebraică: Sefer Sh'muel ספר שמואל) fac parte dintr-o serie de cărți istorice (Iosua, Judecători, Samuel și Regi) care alcătuiesc o istorie teologică a israeliților care afirmă și explică legea lui Dumnezeu pentru Israel sub îndrumarea profeților.

Cartea a patra a Regilor

Cartea a patra a Regilor (2 Regi, A doua carte a împăraților sau 2 Împărați) este o carte din Vechiul Testament.

Ecleziast

Ecleziastul (din limba greacă: Ἐκκλησιαστής, original numită Qoheleth ebraică: קֹהֶלֶת‎‎, cu sensul de "Predicatorul") este o carte din Vechiul Testament. Încă de la început se afirmă că această carte conține cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului.

Ezra-Neemia

Ezra-Neemia a fost o carte din biblia ebraică care a fost divizată de creștini în secolul al III-lea și de evrei în secolul al XV-lea. Descrie perioada începând cu căderea Babilonului (539 î.Hr.) și prezintă misiunile succesive la Ierusalim ale lui Zerubbabel, Ezra și Neemia și eforturile lor de a restaura venerarea lui Dumnezeu și de a purifica moral comunitățile evreiești.

Ezra (carte)

Cartea lui Ezra este o carte a Bibliei ebraice. Inițial combinată cu Cartea lui Neemia într-o singură carte a lui Ezra-Neemia, cele două au devenit separate în primele secole ale erei creștine. Subiectul acesteia este reîntoarcerea la Sion în urma încheierii captivității babiloniene. Cartea este împărțită în două părți: prima parte este povestea întoarcerii din exil în primul an al lui Cirus cel Mare (538 î.Hr.), finalizarea și dedicarea noului Templu al Ierusalimului, în al șaselea an al lui Darius (515 î.Hr.); a doua parte relatează misiunea ulterioară a lui Ezra la Ierusalim și lupta lui pentru salvarea de la păcatul căsătoriei cu străini.

Geneza

Geneza sau Facerea este prima carte a Pentateuhului (a celor Cinci Cărți ale lui Moise), deci și a Vechiului Testament și Tanakhului.

Habacuc (carte)

Habacuc este o carte din Vechiul Testament atribuită profetului evreu Habacuc (Avacum). Posibil a fost scrisă la sfârșitul secolului al VII-lea î.Hr.. Este a opta carte din cele 12 Profeții Mici (ebr. Trei Asar). Forma ebraică a numelui lui Habacuc este Hăbhaqquq și ar avea sensul de „îmbrățișare”, „cel care îmbrățișează” sau – mai puțin probabil – „luptă/luptător” (cum îl vrea sf. Ieronim). O copie a capitolelor 1 și 2 (dintr-un total de 3; inclusă în Comentariul lui Habacuc) a fost găsită printre manuscrisele de la Marea Moartă.

Hagai (carte)

Hagai este o scurtă carte din Vechiul Testament. Este datată în jurul anului 520 î.Hr., înainte ca Templul din Ierusalim să fie reconstruit. Conform primului verset în anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot.

Termenul Hagai în ebraică înseamnă Sărbătorile mele.

Iosua Navi

Iosua Navi sau Isus Navin (Ebraică: יְהוֹשֻׁעַ בן נון , Tiberiană: jə.ho.ˈʃu.aʕ, Israelită: Yəhoshúa bin Nun - Iosua, fiul lui Nun) este un personaj biblic care a fost urmașul lui Moise în conducerea poporului evreu. El este pomenit în Cartea Exodului, în Numeri, în Deuteronom și mai ales în Cartea lui Iosua din Biblie. El s-a născut în Egipt, în tribul lui Efraim și a trăit în jurul anului 1200 î.Hr.. În perioada cuceririi Canaanului, a ocupat poziția de comandant militar.

Iov (carte)

Cartea lui Iov (ebraică אִיוֹב‎ ʾ transliterat iyobh) este o carte din Vechiul Testament (Biblia ebraică).

Cartea prezintă povestea lui Iov, suferințele sale în momentul când se află în mâinile lui Satana, discuțiile sale cu prietenii despre originea și natura suferinței lui, provocarea sa către Dumnezeu, și, în cele din urmă, un răspuns de la Dumnezeu.

Judecători (carte)

Judecători (ebraică ספר שופטים, transliterat Sefer Shoftim) este a șaptea carte din Vechiul Testament. După cum arată și titlul, cartea prezintă istoria judecătorilor biblici (evrei).

Neemia (carte)

Neemia este o carte din Vechiul Testament. În cea mare parte este scrisă sub forma unor memorii la persoana I. Cartea se referă la reconstruirea zidurilor Ierusalimului de către Neemia, un evreu care este un înalt oficial de la curtea persană, și dedicarea orașului și oamenilor săi legilor lui Dumnezeu (Tora). Evenimentele au loc în a doua jumătate a secolului al V-lea î.Hr.. Nucleul original al cărții, memoriile la persoana I, posibil să fi fost combinate cu nucleul din Cartea lui Ezra în jurul anului 400 î.Hr., cu toate că editarea lor a continuat și în epoca elenistică.

Pentateuh

Pentateuh (Πεντετεύχως — în greacă „cinci suluri sau cutii pentru păstrarea lor”) este numele de proveniență greacă sub care sunt cunoscute în limba română primele cinci cărți ale lui Moise din Vechiul Testament - Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronom. În originalul ebraic, ele poartă numele de „Tora”, (Învățătura sau Legea), un cuvânt care vine de la verbul „yara” (hora) care înseamnă „a preda, a instrui”.

Termenul Pentateuh apare în Septuaginta , traducerea în greacă a Vechiului Testament.Pentateuhul conține primele cinci cărți ale Bibliei, cunoscute sub numele de „Cărțile lui Moise”. Pentru religia iudaică, sunt cele mai importante texte sacre. Evreii credincioși, ca și creștinii religioși după ei, cred că Pentateuhul (sau Torá) este inspirat de Dumnezeu și i-a fost dat lui Moise pe muntele Sinai.

La evrei, Pentateuhului i se mai spune, în afară de denumirea simplă Torá, תּוֹרַת־מֹשֶׁה Torat Moshé , adică Învățătura sau Legea lui Moise). Sulul de pergament pe care este scrisă Torá și care este păstrat în altar în sinagogi se numește Sefer Torá. În viziunea iudaică ortodoxă,Pentateuh-ul este unic, sfânt și etern, ceea ce înseamnă, între altele, că nimic nu poate fi schimbat.

Pentateuhul conține primele cinci cărți ale Vechiului Testament, pe care evreii îl numesc Tanah sau Mikrá. Pentru evrei nu există noțiunea de „Vechiul Testament”, care este un termen ulterior, legat de evoluția creștinismului. Pentateuhul conține următoarele cărți:

Facerea sau Geneza - Întâia Carte a lui Moise

Ieșirea sau Exodul - A Doua Carte a lui Moise

Leviticul - A Treia Carte a lui Moise

Numerii - A Patra Carte a lui Moise

Deuteronomul sau A doua Lege - A Cincea Carte a lui Moise

Proverbele și pildele lui Solomon

„Proverbele și pildele lui Solomon” este numele unei cărți din Vechiul Testament.

Vechiul Testament

Vechiul Testament este prima parte a Bibliei creștine. Conține cărțile Bibliei ebraice, deși într-o ordine diferită, la care anumite biserici adaugă și alte cărți, cunoscute ca apocrife sau cărți deuterocanonice, în funcție de preferințele fiecărei grupări teologale în parte. În bibliile protestante, cărțile apocrife nefiind canonice pot fi adăugate într-o secțiune separată între Vechiul și Noul Testament, în timp ce în alte biblii (de exemplu, în cele catolice ori ortodoxe), există apocrife plasate între cărțile protocanonice. În funcție de conținutul canonic al Vechiului Testament, protestanții au 39 de cărți, pe când ortodocșii au 44 de cărți biblice, chiar dacă e vorba de exercitarea acelorași învățături, în cadrul aceleiași religii majore.

În documentarul History Channel The Bible Unearthed (Biblia dezgropată) prof. Richard Friedman, prezentat ca autoritate mondială în materie de Biblie ebraică afirmă că ea nu este o carte, ci un conglomerat de cărți, o întreagă bibliotecă având între 100 și 150 de autori, scrisă de-a lungul unui mileniu. Data cea mai timpurie la care a început scrierea Bibliei ar putea fi 922 î.Hr., conform lui Richard Elliott Friedman. Cele mai vechi manuscrise ale Bibliei sunt sulurile de argint, ele datează din 587-586 î.Hr. și sunt scrise în paleo-ebraică.

Zaharia (carte)

Zaharia este penultima carte din Vechiul Testament, atribuită profetului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido (conform primului verset).

Țefania (carte)

Țefania este o carte din Vechiul Testament. (În Scripturile românești, un nume alternativ al cărții și al personajului este Sofonie.) Conform primului verset cartea este scrisă de Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.

Tanakh
Torah
• Geneza (Brʾeišyt)
• Exodul (Šemot)
• Levitic (Wayiqra)
• Numeri (Bəmidbar)
• Deuteronom (Devarim)
Nevi'im
Primii Profeți
• Iosua
• Judecători
• Samuel
• Regi
Profeți Târzii
• Isaia
• Ieremia
• Ezechiel
Profeți Minori
• Osea
• Ioel
• Amos
• Obadia
• Iona
• Mica
• Naum
• Habacuc
• Țefania
• Hagai
• Zaharia
• Maleahi
Ketuvim
Cărți poetice
• Psalmi (Təhillîm)
• Proverbe
• Iov
Cinci Manuscrise
• Cântarea Cântărilor
• Rut
• Plângerile
• Ecleziast
• Estera
Cărți Istorice
• Daniel
• Ezra-Neemia
• Cronici
Vechiul Testament
Pentateuch
• Geneza
• Exodul
• Levitic
• Numeri
• Deuteronom
Cărți Istorice
• Iosua
• Judecători
• Rut
• 1 Samuel
• 2 Samuel
• 1 Regi
• 2 Regi
• 1 Cronici
• 2 Cronici
• Ezra
• Neemia
• Estera
Înțelepciune&Poezie
• Iov
• Psalmi
• Proverbe
• Ecleziast
• Cântarea Cântărilor
Cărți Profetice
Cărțile profetice majore
• Isaia
• Ieremia
• Plângerile
• Ezekiel
• Daniel
Profeți Minori
• Osea
• Ioel
• Amos
• Obadia
• Iona
• Mica
• Naum
• Habacuc
• Țefania
• Hagai
• Zaharia
• Maleahi
Cărțile Bibliei

În alte limbi

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.