Culme

Culmea este un interfluviu rotunjit și prelungit ce are lungimi mari, întâlnit în munți și dealuri. La partea superioară denivelările formează vârfuri și șei.

Rodna (11)
Culme în Munții Rodnei

Vezi și

Legături externe

Aida

Aida este o operă compusă pe muzică de Giuseppe Verdi, bazată pe un libret scris de Antonio Ghislanzoni.

Opera "Aida" a fost compusă pentru inaugurarea primului teatru muzical de la Cairo și pentru sărbătorile legate de încheierea lucrărilor la Canalul Suez. Deși are acest caracter ocazional, lucrarea constituie o adevărată cotitură în creația lui Verdi. Prin înfruntarea caracterelor, forța pasiunii și expresivitatea muzicii, "Aida" este o autentică dramă romantică. Această operă reprezintă nu numai una din cele mai importante lucrări ale lui Verdi, ci și o culme a genului de operă în general. După premiera de la Cairo, adevăratul triumf, care lansează lucrarea în lumea operei, este premiera italiană.

Premiera operei a avut loc la Teatrul de Operă din Cairo în data de 24 decembrie 1871.

Durata operei: cca 2 ¼ ore.

Biserica de lemn din Ciulpăz

Biserica de lemn din satul Ciulpăz, comuna Peștișu Mic, Hunedoara, județul Hunedoara a fost ridicată în secolul XVIII. Are hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Biserica nu se află pe noua listă a monumentelor istorice.

Biserica de lemn din Ciurila

Biserica de lemn din Ciurila, comuna Ciurila, județul Cluj, aflată pe o culme cu pomi fructiferi, oferă o frumoasă perspectivă asupra satului. Este încă folosită de credincioșii din această parohie. A suferit modificări atât în interior cât și în exterior. Nu se regăsește pe lista monumentelor istorice.

Biserica de lemn din Cătălina

Biserica de lemn din Cătălina, comuna Panticeu, județul Cluj, datează din anul 1896 . Are hramul „Înălțarea Sfintei Cruci”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: cod LMI CJ-II-m-B-07551.

Biserica de lemn din Poiana Horea

Biserica de lemn din Poiana Horea, comuna Beliș, județul Cluj, a fost ctitorită în anul 1928.

Biserica are hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” și nu figurează pe noua listă a monumentelor istorice.

Biserica de lemn din Rediu

Biserica de lemn "Sfinții Voievozi" se află în comuna Rediu, județul Neamț. Se regăsește în Lista Monumentelor Istorice din anul 2004 a județului Neamț la numărul 368, având codul NT-II-m-B-10648.Biserica se află în cimitirul satului, pe o culme. În vecinătatea bisericii pe direcția nord-vestică se construiește o nouă biserică, de zid, de mari dimensiuni.

Caucaz

Caucazul este o regiune între Marea Neagră și Marea Caspică, incluzând Munții Caucaz și câmpiile înconjurătoare. Vârful cel mai înalt este Elbrus (5.642 m).

În momentul de față statele din zona caucaziană sunt: Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Pe pantele nordice ale Munților Caucaz se află Federația Rusă cu subdiviziunile ei administrative: Ținutul Krasnodar, Ținutul Stavropol și republicile autonome: Adîgheia, Karaciai-Cerkessia, Kabardino-Balkaria, Osetia de Nord, Ingușetia, Cecenia și Daghestan.

Trei entități politic-naționaliste din zonă revendică independența, dar nu sunt recunoscute de instituțiile internaționale: Abhazia, Nagorno-Karabah și Osetia de Sud. Caucazul este unul dintre cele mai diversificate locuri de pe Pământ din punct de vedere cultural și lingvistic.

Caucazul (Caucazia) este din punct de vedere geografic parte din Asia, dar din punct de vedere cultural și istoric este considerat de multe ori ca parte a Europei. Partea sudică a Caucazului este cunoscută și sub numele de Transcaucazia.

Evenimente istorice:

Războiul Arab-Khazar

Cucerirea Caucazului de către Rusia (Războiul Ruso-Caucazian)

Genocidul Armean

1991: Restabilirea independenței Armeniei, Georgiei și Azerbaidjanului

1992: conflictul din Nagorno-Karabah

Conflictul din Caucaz (2008)Repere geografice: Ciscaucazia constituie partea nordică a regiunii și cuprinde un complex de depozite piemontane și lacustre, slab cutate la contactul cu muntele, pe care s-au format mai multe unități de câmpie și podiș: Câmpia Kubanului, joasă (sub 150 m), mlăștinoasă, cu numeroase lacuri este înclinată spre Marea Neagră; are climat temperat continental și vegetație de stepă dezvoltată pe soluri cernoziomice; Câmpia Terekului, ocupată de stepa deșertică a Nogaiului și de Delta Terekului, coboară mult spre Marea Caspică, chiar până sub nivelul Oceanului Planetar (-28 m), iar spre vest urcă treptat; Depresiunea Ponto-Caspică (culoarul Kuma-Manici), vechi braț marin prin care comunicau Marea Neagră și Marea Caspică; Podișul Stavropolului care face trecerea spre munți, este format din depozite piemontane depuse în terțiar, larg cutanate și fragmentate de văi divergente adânci. Caucazul Mare se extinde ca o dorsală între Marea Neagră și Marea Caspică, separând Ciscaucazia de Transcaucazia. Din punct de vedere tectonic, Caucazul Mare reprezintă un imens anticlinoriu șariat, fracturat și străpuns de erupții neogene, care apar ca două conuri vulcanice dominante (Elbrus și Kazbek). relieful este marcat de o culme principală puternică, dominată de masive piramidale, din care se desprind perpendicular complexe de culmi secundare. Etajarea climatică a determinat formarea de numeroși ghețari montani (2000 kmp). Depresiunea Transcaucaziei situată între Caucazul Mare și Caucazul Mic, este drenată de două râuri cu scurgere contrară: Rionul spre nord-vest și Kura spre sud-est.

Muntele biblic Ararat, unde se spune că ar fi acostat Arca lui Noe, este considerat reperul regatului armean antic. Vârful munților Ararat este acoperit regulat cu zăpadă. În mitologia greacă, Caucazul, sau Kaukasos, era unul dintre stâlpii care susțineau Universul. Prometeu a fost înlănțuit aici de Zeus. Poetul latin Ovidiu plasa Caucazul în Sciția și îl descria ca pe un munte rece și veșnic, o întruchipare a foametei. Brânza este unul dintre cele mai importante produse ale zonei.

Codrul secular Runc

Codrul secular Runc este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier) situată în județul Neamț pe Dealul Runc, pe teritoriul administrativ al comunei Bahna.

Comuna Dorna-Arini, Suceava

Dorna-Arini este o comună în județul Suceava, Moldova, România, formată din satele Cozănești (reședința), Dorna-Arini, Gheorghițeni, Ortoaia, Rusca și Sunători.

Până în 1925, comuna Dorna Arini (cu excepția fostei comune Dorna pe Giumalău) a făcut parte din județul Fălticeni.

Comuna Godeanu, Mehedinți

Godeanu este o comună în județul Mehedinți, Oltenia, România, formată din satele Godeanu (reședința), Marga, Păunești și Șiroca. Comuna este așezată in munții Mehedințiului, zonă cunoscută și ca 'Banatul de Mehedinti', în partea de nord a județului pe cursul superior al râului Topolnița sau Valea Mare, cum o numesc localnicii, la un kilometru distanță de peștera Topolnița.

Câțcău, Cluj

Câțcău este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Cluj, Transilvania, România.

Comuna Cîțcău este situată pe DN 1C, Cluj-Napoca - Dej - Baia Mare, pe valea râului Someș. Comuna se intinde pe o suprafață de 37 kmp, mărginîndu-se la nord cu județul Salaj, la est și sud cu comuna Caseiu, jud. Cluj, iar la sud-vest cu comuna Vad. Cîțcăul este situat în Podișul Someșan, pe o terasă de calcare și tufuri vulcanice, ușor înclinată spre malul drept al Someșului, strajuită în partea de nord-est de dealuri înalte, împădurite spre culme, plantate cu pomi sau cultivate cu cereale. Someșul formeaza o luncă largă de cca 2-3 km, inundabilă în parte .

Dealul Vulpii-Botoaia (Ochiul de Stepă)

Dealul Vulpii-Botoaia (cunoscută și sub numele de Ochiul de Stepă) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic), situată în județul Neamț pe teritoriul administrativ al orașului Piatra Neamț.

Defileu

Un defileu este o vale îngustă și adâncă, cu versanți abrupți, de obicei creat prin eroziune de către apele curgătoare ale unui râu sau fluviu, constituind o cale naturală de trecere între munți.

Un defileu se formează acolo unde râul traversează un lanț muntos, o culme sau o regiune de podiș înalt, constituită din roci mai dure. În cuprinsul defileelor mari se întâlnesc adesea mai multe îngustări și lărgiri alternative.

Cuvinte care au înțelesuri similare, fără a fi însă sinonime perfecte, sunt trecătoare, chei și pas, respectiv neologismul canion, care se apropie cel mai mult de sensul originar al cuvântului defileu.

Muncelu Mic, Hunedoara

Muncelu Mic este un sat în comuna Vețel din județul Hunedoara, Transilvania, România.

Muncelu Mic este un sat de culme din Ținutul Pădurenilor, o fostă colonie minieră aflată în paragină. Timp de circa cinci decenii din exploatarea de minereuri neferoase de la Muncelu Mic s-au extras cupru, zinc, plumb, aur și argint. Mina s-a închis în anul 1998, după aproape o jumătate de secol de exploatare și o dată cu ea a scăzut dramatic și nivelul de trai al localnicilor, fapt care a contribuit la depopularea accelerată a zonei. În sat locuiau peste 200 de băștinași, la care se adăugau 1.000 de mineri aduși pentru exploatare. Acum sunt mai puțini de 100 de locuitori, iar trendul este unul descendent populația fiind îmbătrânită.

Munții Giumalău

Munții Giumalău reprezintă partea de vest a masivului Rarău-Giumalău, o grupă muntoasă a Carpaților Moldo-Transilvani, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali. Ca aspect al reliefului, deosebirile dintre Munții Giumalău și Munții Rarău sunt evidente, ele decurgând în primul rând din alcătuirea lor geologică. Astfel Giumalăul esta un munte cu mult mai bătrân decât Rarăul, fratele său mai mic.Cel mai înalt pisc este Vârful Giumalău, având 1.858 m altitudine.

Masivul Giumalău se află la vest de Izvorul Giumalău și Chiril, este alcătuit din roci cristaline (șisturi cristaline), în structura geografică se impune o culme centrală cu desfașurare NV - SE corespunzatoare alineamentului de roci cu rezistența cea mai mare și care au altitudini mai mari de 1400 m. În partea centrală se află vârful Giumalău (1857 m) din care se desprind spre nord - vest și sud interfluvii plate secundare în lungul cărora apar poduri netede la 1000 - 1200 m si 1350 -1450 m. Ele se termină spre Văile Bistriței și Putna prin versanți cu pantă mare.

Munții Gârbova

Munții Gârbova (sau Munții Baiului) sunt o grupă muntoasă a Carpaților de Curbură, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali.

Prezintă o culme orientată nord-sud, lungă de peste 30 km și cu înălțimi de 1700-1900 m.

Cel mai înalt pisc este Vârful Neamțu, având 1.923 m.

Alte piscuri ale masivului sunt Vârful Baiu Mare, 1.895 m, Vârful Cazacu, 1.762 m, Vârful Urechea, 1.715 m.

Ei ocupă o suprafață de circa 300 km², în cea mai mare măsură cuprinsă în bazinele superioare ale văilor Prahova și Doftana.

Poiana Ponor

Poiana Ponor este o depresiune închisă, împrejmuită de culmi înalte, parțial împădurite, situată în Munții Apuseni. Suprafața poienii, cu iarbă măruntă, se prelungește pe culmile înconjurătoare spre bazinele vecine.

Faptul cel mai remarcabil în această poiană este sistemul de pierdere al apei, care se face în patul râului prin orificii strâmte, acoperite de nisip fin numite sorburi.

Dacă există un nivel de ape scăzute există două sorburi în funcțiune. În cazul nivelelor ridicate ale apei, determinate de ploi persistente sau de topirea zăpezii, aceste sorburi nu mai pot drena întreaga cantitate de apă care se acumulează depășind patul normal al râului. Pe măsură ce apa crește și inundă zone de obicei uscate, intră în funcțiune noi sorburi. Când nici acestea nu mai pot drena apa, întreaga poiană este ocupată de apele unui lac întins. Apele suplimentare ale lacului se deversează prin partea de nord-vest a poienii peste un prag stâncos dând naștere unui torent violent de suprafață care curge spre Valea Cetăților.

Râul care străbate poiana provine din Izbucul Ponor, situat la baza unui abrupt stâncos. Izbucul este deosebit de spectaculos, constituindu-se dintr-un mic lac la intrare care este alimentat printr-un sifon. Apa izbucului provine din Șesul Padiș, respectiv din pierderile prin ponoare ale Văii Trânghieștilor, Gârjoaba, și altele. De la izbucul, părâul are un mic sector cu pat înclinat, după care cotește brusc spre dreapta și trece la un curs domol, meandrat, străbătând poiana plată, ușor înclinată, pe o distanță de circa 240 de metri, pentru a se pierde în sistemul de sorburi, de unde și denumirile de Poiana Ponor, respectiv râul Ponor.

Deasupra sorburilor, un perete calcaros în care sunt săpate câteva grote întregește farmecul poienii. Poiana Ponor este una din puținele polii tipice din munții noștri, îndeplinind dubla condiție de a avea atât alimentarea cu apă cât și drenajul subteran, pe canale carstice.

Accesul în Poiana Ponor se face dinspre Padiș, coborând pe poteca marcată pe Valea Brădetului, dinspre "Grajduri" pe un drum de tractor ce străbate pantele cu lapiezuri dinspre Izvorul Rece peste culmea golașă sau dinspre Cetățile Ponorului traversând o culme împădurită și mlăștinoasă.

Meandrele pe care râul le face au dat naștere unor terase plate, pe care turiștii obișnuiau să-și pună corturile. Acum poiana este declarată rezervație naturală, camparea fiind interzisă. Din păcate pășunatul persistă cu intensitate, riscând să compromită și acest loc unic în peisajul carstic românesc.

Trecătoare (geografie)

Trecătoarea (sau pasul) este un loc mai coborât și mai îngust localizat în lungul unei văi dintre munți sau dealuri, care servește ca loc de traversare dintr-o parte în alta, permițând trecerea peste o culme de munte sau de deal. Frecvent pasurile sunt situate chiar pe cumpăna apelor.Trecătorile sunt în general în legătură cu căi de comunicație, care leagă regiunile separate de interfluviile respective.

Vârful Gugu, Munții Godeanu

Acest articol se referă la vârful montan. Pentru orice alte sensuri, vedeți Gugu (dezambuizare).Vârful Gugu sau muntele Gugu este, cu cei 2.291 m ai săi, cel mai înalt vârf al masivului Godeanu, situat între munții Țarcu la vest, munții Retezat la nord și est și munții Cernei la sud și sud-vest.

În alte limbi

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.