Cântarea Cântărilor

Cântarea Cântărilor (în ebraică: שיר השירים, Shir ha-Shirim) este una din cărțile Bibliei ebraice, aflată în secțiunea, Ketuvim. Mai este cunoscută și sub denumirea Cântarea lui Solomon, iar în latină Canticum Canticorum.

Interpretată literal, Cântarea Cântărilor este un poem erotic[1][2] despre dragostea între Solomon și Sulamita, fiind cântate iubirea fizică dintre cei doi, frumusețea creației divine și bucuria de a trăi.

Evreii „obișnuiau s-o cânte în taverne”, „deoarece reproducerea era esențială” iar iudaismul aprecia pozitiv sexualitatea.[2]

Este o carte a Bibliei unică prin celebrarea dragostei sexuale.[3] Ea redă „vocile a doi ibovnici, care se laudă unul pe celălalt, dorindu-se unul pe altul și invitându-se la plăceri lumești”.[4] Cei doi se doresc unul pe altul și se bucură de intimitatea lor sexuală. „Fiicele Ierusalimului” formează un cor care funcționează drept public a cărui participare la aventurile erotice ale îndrăgostiților facilitează participarea cititorului.[5] Tradiția iudaică citește cartea drept o alegorie a relației dintre Dumnezeu și Israel.[6] Tradiția creștină, pe lângă aprecierea înțelesului literal drept cântec romantic despre bărbat și femeie, o citește drept alegorie a lui Hristos și al miresei sale, Biserica Creștină.[7]

Citirea Cântării Cântărilor în sinagogă

La evreii așkenazi se citește cartea Cântării Cântărilor sâmbăta care cade în săptămâna Paștelui (Pesah), potrivit cu obiceiul general din tradiția așkenază de a se citi la fiecare din cele trei mari sărbători Regalim o carte din Hagiografie (Ketuvim) potrivită cu atmosfera sărbătorii. Descrierile primăverii care caracterizează Cântarea Cântărilor se potrivesc Paștelui, care este Sărbătoarea Primăverii. În alte comunități se deschide sulul Cântării Cântărilor în noaptea de Seder (Leil Seder, din ajunul primei zi de Paște), în a șaptea zi de Paște sau la rugăciunea de seară (Arvit) din sâmbetele numărătorii Omer.

La unele comunități evreiești, mai ales din Orient, se obișnuiește citirea Cântării în fiecare vineri, înainte de primirea Shabatului, potrivit concepției kabaliștilor, după care toată ziua de Sâmbătă (Șabat) și mai ales noaptea de vineri spre sâmbătă - Noaptea sâmbetei (Leil Shabat) sunt ceasuri de apropiere și reunire dintre Israel și Divinitate.

Biblia ebraică
Aleppo Codex Joshua 1 1
Portal Iudaism
Portal Creștinism
Gustave Moreau - Le Cantique des cantiques
Cântarea Cântărilor, ulei pe pânză de Gustave Moreau

Note

 1. ^ Lisa Miller, What the Bible Really Says About Sex, Newsweek, 6 February 2011
 2. ^ a b Alexandra Silver What the Bible Has to Say About Sex Time.com, 31 octombrie 2010
 3. ^ Garrett (1993), p. 366.
 4. ^ Alter (2011), p. 232.
 5. ^ Exum (2011), p. 248.
 6. ^ Sweeney (2011).
 7. ^ Norris (2003), p. 1.

Bibliografie

 • Alter, Robert (). The Art of Biblical Poetry. Basic Books. ISBN 0465028195.
 • Exum, Jo Cheryl (). „Song of Songs”. În Newsom, Carol Ann; Lapsley, Jacqueline E. Women's Bible Commentary. Westminster John Knox Press. ISBN 9780664237073.
 • Garrett, Duane (). Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs. B&H Publishing Group. ISBN 9780805401141.
 • Norris, Richard Alfred (). The Song of Songs: Interpreted by Early Christian and Medieval Commentators. Eerdmans.
 • Sweeney, Marvin A. (). Tanak: A Theological and Critical Introduction to the Jewish Bible. Fortress Press. ISBN 9781451414356.

Legături externe

267 Tirza

267 Tirza este un asteroid din centura principală, fiind prima descoperire de asteroizi a astronomului francez Auguste Charlois, în 1887, la Observatorul din Nisa.

Amos (carte)

Amos este o carte din Biblia ebraică (și din Vechiul Testament). Este scrisă de Amos, unul din cei 12 Profeți Minori.

Amos, care era contemporan cu Osea și cu Isaia dar mai în vârstă ca aceștia, a fost activ în jurul anilor 750 î.Hr. în timpul domniei lui Ieroboam al II-lea. Cartea lui Amos a fost prima carte biblică profetică scrisă. Amos a trăit în regatul Iuda, dar a predicat în regatul de nord al Israelului. Temele sale majore profetice sunt justiția socială, atotputernicia lui Dumnezeu și judecata divină.

Cartea a patra a Regilor

Cartea a patra a Regilor (2 Regi, A doua carte a împăraților sau 2 Împărați) este o carte din Vechiul Testament.

Cartea lui Rut

Cartea lui Rut (în originalul ebraic מגילת רות „Meggilat Rut” sau „Meghilat Rut”, adică Sulul lui Rut) este una din cărțile Bibliei ebraice, unul din cele cinci suluri (Meggilot) din cadrul Scrierilor Hagiografice (Ketuvim), fiind situată între Cântarea Cântărilor și Plângerile lui Ieremia, sau ale Scrierilor istorice din Vechiul Testament, unde este situată, conform canonului creștin, mai la început, între Cartea Judecătorilor și Cartea I a Regilor.

În liturgia evreiască Sulul lui Rut este citit în sinagogă cu ocazia sărbătorii Shavuot.

Este o scriere de mică amploare și conține doar patru capitole.

Cântarea cântărilor (film)

Cântarea cântărilor este un film românesc din 1993 regizat de Gheorghe Preda.

Cărțile Bibliei

Cărțile Bibliei sunt enumerate în mod diferit în canoanele iudaismului sau de biserica romano-catolică, biserica protestantă, biserica ortodoxă greacă, biserica ortodoxă slavonă, biserica georgiană, biserica apostolică armeană, biserica siriană sau de biserica etiopiană, deși există o asemănare substanțială. Un tabel comparând canoanele unora dintre aceste tradiții apare mai jos, comparând Biblia ebraică cu Vechiul Testament creștin și cu Noul Testament. Pentru o discuție detaliată a diferențelor, a se vedea "canonul biblic".

Deuteronom

Deuteronomul (din greacă: Deuteronomion, ή Δευτερονόμιον, adica „un al doilea exemplar al legii”, în originalul ebraic דברים Dvarim , în traducere „Cuvinte”, după cuvintele care îl deschid) este a cincea carte a Pentateuhului, fiind, prin urmare, dupa tradiția iudaică și creștină, a cincea carte a lui Moise și a cincea carte din Vechiul Testament, și din Tanakh sau Biblia ebraică.

Ecleziast

Ecleziastul (din limba greacă: Ἐκκλησιαστής, original numită Qoheleth ebraică: קֹהֶלֶת‎‎, cu sensul de "Predicatorul") este o carte din Vechiul Testament. Încă de la început se afirmă că această carte conține cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului.

Ezra-Neemia

Ezra-Neemia a fost o carte din biblia ebraică care a fost divizată de creștini în secolul al III-lea și de evrei în secolul al XV-lea. Descrie perioada începând cu căderea Babilonului (539 î.Hr.) și prezintă misiunile succesive la Ierusalim ale lui Zerubbabel, Ezra și Neemia și eforturile lor de a restaura venerarea lui Dumnezeu și de a purifica moral comunitățile evreiești.

Ezra (carte)

Cartea lui Ezra este o carte a Bibliei ebraice. Inițial combinată cu Cartea lui Neemia într-o singură carte a lui Ezra-Neemia, cele două au devenit separate în primele secole ale erei creștine. Subiectul acesteia este reîntoarcerea la Sion în urma încheierii captivității babiloniene. Cartea este împărțită în două părți: prima parte este povestea întoarcerii din exil în primul an al lui Cirus cel Mare (538 î.Hr.), finalizarea și dedicarea noului Templu al Ierusalimului, în al șaselea an al lui Darius (515 î.Hr.); a doua parte relatează misiunea ulterioară a lui Ezra la Ierusalim și lupta lui pentru salvarea de la păcatul căsătoriei cu străini.

Geneza

Geneza sau Facerea este prima carte a Pentateuhului (a celor Cinci Cărți ale lui Moise), deci și a Vechiului Testament și Tanakhului.

Habacuc (carte)

Habacuc este o carte din Vechiul Testament atribuită profetului evreu Habacuc (Avacum). Posibil a fost scrisă la sfârșitul secolului al VII-lea î.Hr.. Este a opta carte din cele 12 Profeții Mici (ebr. Trei Asar). Forma ebraică a numelui lui Habacuc este Hăbhaqquq și ar avea sensul de „îmbrățișare”, „cel care îmbrățișează” sau – mai puțin probabil – „luptă/luptător” (cum îl vrea sf. Ieronim). O copie a capitolelor 1 și 2 (dintr-un total de 3; inclusă în Comentariul lui Habacuc) a fost găsită printre manuscrisele de la Marea Moartă.

Hagai (carte)

Hagai este o scurtă carte din Vechiul Testament. Este datată în jurul anului 520 î.Hr., înainte ca Templul din Ierusalim să fie reconstruit. Conform primului verset în anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot.

Termenul Hagai în ebraică înseamnă Sărbătorile mele.

Iov (carte)

Cartea lui Iov (ebraică אִיוֹב‎ ʾ transliterat iyobh) este o carte din Vechiul Testament (Biblia ebraică).

Cartea prezintă povestea lui Iov, suferințele sale în momentul când se află în mâinile lui Satana, discuțiile sale cu prietenii despre originea și natura suferinței lui, provocarea sa către Dumnezeu, și, în cele din urmă, un răspuns de la Dumnezeu.

Judecători (carte)

Judecători (ebraică ספר שופטים, transliterat Sefer Shoftim) este a șaptea carte din Vechiul Testament. După cum arată și titlul, cartea prezintă istoria judecătorilor biblici (evrei).

Neemia (carte)

Neemia este o carte din Vechiul Testament. În cea mare parte este scrisă sub forma unor memorii la persoana I. Cartea se referă la reconstruirea zidurilor Ierusalimului de către Neemia, un evreu care este un înalt oficial de la curtea persană, și dedicarea orașului și oamenilor săi legilor lui Dumnezeu (Tora). Evenimentele au loc în a doua jumătate a secolului al V-lea î.Hr.. Nucleul original al cărții, memoriile la persoana I, posibil să fi fost combinate cu nucleul din Cartea lui Ezra în jurul anului 400 î.Hr., cu toate că editarea lor a continuat și în epoca elenistică.

Proverbele și pildele lui Solomon

„Proverbele și pildele lui Solomon” este numele unei cărți din Vechiul Testament.

Zaharia (carte)

Zaharia este penultima carte din Vechiul Testament, atribuită profetului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido (conform primului verset).

Țefania (carte)

Țefania este o carte din Vechiul Testament. (În Scripturile românești, un nume alternativ al cărții și al personajului este Sofonie.) Conform primului verset cartea este scrisă de Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.

Tanakh
Torah
• Geneza (Brʾeišyt)
• Exodul (Šemot)
• Levitic (Wayiqra)
• Numeri (Bəmidbar)
• Deuteronom (Devarim)
Nevi'im
Primii Profeți
• Iosua
• Judecători
• Samuel
• Regi
Profeți Târzii
• Isaia
• Ieremia
• Ezechiel
Profeți Minori
• Osea
• Ioel
• Amos
• Obadia
• Iona
• Mica
• Naum
• Habacuc
• Țefania
• Hagai
• Zaharia
• Maleahi
Ketuvim
Cărți poetice
• Psalmi (Təhillîm)
• Proverbe
• Iov
Cinci Manuscrise
• Cântarea Cântărilor
• Rut
• Plângerile
• Ecleziast
• Estera
Cărți Istorice
• Daniel
• Ezra-Neemia
• Cronici
Vechiul Testament
Pentateuch
• Geneza
• Exodul
• Levitic
• Numeri
• Deuteronom
Cărți Istorice
• Iosua
• Judecători
• Rut
• 1 Samuel
• 2 Samuel
• 1 Regi
• 2 Regi
• 1 Cronici
• 2 Cronici
• Ezra
• Neemia
• Estera
Înțelepciune&Poezie
• Iov
• Psalmi
• Proverbe
• Ecleziast
• Cântarea Cântărilor
Cărți Profetice
Cărțile profetice majore
• Isaia
• Ieremia
• Plângerile
• Ezekiel
• Daniel
Profeți Minori
• Osea
• Ioel
• Amos
• Obadia
• Iona
• Mica
• Naum
• Habacuc
• Țefania
• Hagai
• Zaharia
• Maleahi
Cărțile Bibliei

În alte limbi

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.