Wiceadmirał

Wiceadmirał (wadm., wiceadm.) – wojskowy stopień oficerski w polskiej Marynarce Wojennej, odpowiadający generałowi dywizji w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.

Oznaki stopnia:
Czapka wiceadmirał m

czapka garnizonowa
POL PMW dyst wiceadmirał.svg
insygnia
POL PMW pagon1 wiceadmirał.svg
Naramiennik
POL PMW pagonold wiceadmirał.svg
(1952-1956)
POL PMW pagon2 wiceadmirał

"lewy przód"
POL Flaga Wiceadmirał
Flaga rangowa wiceadmirała

Geneza

Słowo "admirał" wywodzi się od arabskiego określenia Amir al-Bahr lub też Emir el-Bahr, oznaczającego pana morza - dowódcę morskiego. W XII wieku Wenecjanie i Genueńczycy zaczęli stosować tytuł admirała, jako dowodzącego flotą podczas bitwy. Następnie wprowadzono do użycia zróżnicowanie wśród admirałów, i tak: admirał dowodził flotą wojenną, wiceadmirał był zastępcą dowodzącego marynarką wojenną, a kontradmirał – starszym na redzie (najstarszym dowódcą spośród dowódców zakotwiczonych okrętów). W niektórych państwach używany był także tytuł admirała floty, oznaczający stałego dowódcę całej marynarki wojennej, który swe obowiązki sprawował także w czasie pokoju.

Dowództwa flot zaczęto nazywać admiralicjami, które w niektórych państwach przetrwały aż do współczesności i oznaczają ministerstwa (np. Admiralicja Brytyjska) lub dowództwa sił morskich (Admiralicja Federacji Rosyjskiej). Tytuły admiralskie przekształciły się w XIII-wiecznej Francji w stopnie wojskowe. W późniejszym czasie podobne transformacje nastąpiły w innych krajach.

Użycie

W Polsce stopień wiceadmirała powstał w 1921, wraz z innymi stopniami Marynarki Wojennej. Wcześniej, od 1918 używano zapożyczonego z Wojsk Lądowych stopnia generała porucznika marynarki. W latach 1921-2002 znajdował się w hierarchii między kontradmirałem a admirałem. W 2002 pomiędzy wiceadmirałem a admirałem wprowadzono stopień admirała floty. Od momentu powstania wiceadmirał jest odpowiednikiem generała dywizji w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych.

Stopień wojskowy wiceadmirała jest zaszeregowany dla grup uposażenia nr 18-18B. W kodzie NATO określony jest jako OF-07.

Jego odpowiednikami w marynarkach wojennych innych państw są m.in.:

Admirał

Admirał (adm.) – wojskowy stopień oficerski w polskiej marynarce wojennej, odpowiadający generałowi w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.

Admirał floty

Admirał floty (adm. fl., adm. floty) – wojskowy stopień oficerski w polskiej Marynarce Wojennej, odpowiadający generałowi broni w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.

Admirałowie polscy

Admirałowie polscy – lista oficerów posiadających tytuły i stopnie admiralskie w Polsce oraz admirałów obcych armii pochodzenia polskiego. Zawiera również nazwiska admirałów innych państw służących w Wojsku Polskim, polskich generałów którzy służyli w siłach morskich oraz oficerów nie posiadających stopni admiralskich, ale zajmujących stanowiska przyporządkowane do stopni etatowych admirałów.

Bitwa w Sundzie (1658)

Bitwa w Sundzie miała miejsce 8 listopada 1658 podczas wojny duńsko-szwedzkiej 1658-1660 toczonej w ramach drugiej wojny północnej w cieśninie Sund, w regionie Oresund, na południe od Kopenhagi, która oblegana była przez armię szwedzką dowodzoną przez króla Szwecji Karola X Gustawa. Była to główna bitwa w wojnie holendersko-szwedzkiej, w której Holendrzy wspierali Duńczyków, by chronić handel bałtycki.

Holendrzy pod wodzą admirała-porucznika Jacoba van Wassenaera Obdama (72-działowym galeonem flagowym "Eendracht" dowodził kapitan Egbert Bartolomeusz Kortenaer), żeglujący na Bałtyk by wesprzeć flotę duńską, mieli 41 okrętów i 1413 dział, podczas gdy Szwedzi dowodzeni przez Karola Gustawa Wrangla mieli 45 okrętów i 1838 dział. Awangardą floty holenderskiej przybyłej z odsieczą Kopenhadze dowodził wiceadmirał Witte de With, natomiast ariergardą dowodził wiceadmirał Pieter Floriszoon. Główne siły, czyli centrum floty holenderskiej, prowadził naczelny wódz Jacob Obdam. Duńska eskadra pod wodzą admirała Bjelke w sile 7 okrętów i 280 dział, mająca wesprzeć Holendrów, nie wzięła udziału w bitwie. Przyczyną były przede wszystkim niekorzystne północne wiatry. Celem floty holenderskiej było uwolnienie Kopenhagi od oblężenia.

Szwedzi z miejsca zaatakowali, jednak bez powodzenia, gdyż warunki pogodowe sprzyjały Holendrom. Holendrzy zmusili szwedzką flotę do zakończenia blokady Kopenhagi, co z kolei zmusiło Karola X Gustawa do zakończenia oblężenia.

W bitwie zginął dowodzący awangardą Witte de With. Jego okręt 59-działowy "Brederode" osiadł na mieliźnie i został otoczony przez okręty szwedzkie. Admirał holenderski w czasie walk został ciężko ranny i wzięty do niewoli, gdzie wkrótce zmarł. Na pokładzie okrętu "Jozua" zginął także wiceadmirał Pieter Floriszoon. Holendrzy stracili dwa okręty (wspomniany "Brederode" zatonął, drugi okręt 28-działowa "Breda" został zdobyty przez Szwedów, potem odzyskany przez Holendrów i później znów wpadł w ręce szwedzkie). Szwedzi stracili pięć okrętów – jeden spalony (36-działowy "Leopard") i 4 zdobyte przez Holendrów (40-działowy "Pelican", 48-działowy "Morgonstjerna", 36-działowy "Delmenhorst" oraz 40-działowy "Rose").

Centrum Operacji Morskich

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego (COM-DKM) – stacjonująca w Gdyni jednostka dowodzenia taktycznego Marynarki Wojennej podległa Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ). Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego odpowiada za planowanie, dowodzenie i koordynację działań wydzielonych sił Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim oraz za pełnienie Dyżurnej Służby Operacyjnej. COM-DKM współpracuje z innymi niż militarne organy państwa w zakresie ratownictwa morskiego, reagowania kryzysowego oraz kontroli żeglugi morskiej.

Charles Andrews Lockwood

Charles Andrews Lockwood, Jr. (ur. 6 maja 1890 w Midland, zm. 7 czerwca 1967) – amerykański wojskowy, wiceadmirał United States Navy, podczas II wojny światowej dowódca sił podwodnych Floty Pacyfiku, twórca sukcesu amerykańskich okrętów podwodnych w wojnie podwodnej na Pacyfiku.

Generalny inspektor Policji

Generalny inspektor Policji (gen. insp.) – najwyższy stopień w korpusie generałów, jak i w całej Policji. Niższym stopniem jest nadinspektor.

Odpowiedniki stopnia generalnego inspektora policji:

stopnie wojskowe: generał dywizji, generał broni i generał,

stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej: wiceadmirał, admirał floty i admirał,

Straż Graniczna: generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej),

Biuro Ochrony Rządu: generał dywizji,

Służba Celno-Skarbowa: generał

Państwowa Straż Pożarna: generał brygadier,

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu: brak odpowiednika,

Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego: brak odpowiednika.

Służba Więzienna: generałNa stopień generalnego inspektora mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Stopień generalnego inspektora policji jest dożywotni. Policjanci posiadający stopień generalnego inspektora policji zwolnieni ze służby mogą go używać, z dodaniem określenia "w stanie spoczynku" (np. były komendant główny Policji gen. insp. w stanie spoczynku Krzysztof Gajewski).

O obniżeniu stopnia lub pozbawieniu stopni generalnego inspektora policji decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Utrata stopnia generalnego inspektora policji następuje w razie:

utraty obywatelstwa polskiego lub

orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych albo

skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Generał brygadier

Generał brygadier (gen. bryg.) – najwyższy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Jedynie jeden etat może posiadać ten stopień strażacki – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest nadbrygadier.

Odpowiednik w SZ RP to generał dywizji, lecz co do funkcji to generał lub admirał, w Policji – generalny inspektor Policji, w Straży Granicznej – generał dywizji Straży Granicznej lub wiceadmirał Straży Granicznej, w Biurze Ochrony Rządu – generał dywizji. W służbach specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej nie ma odpowiednika.

Na stopień generała brygadiera mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Hans-Erich Voss

Hans-Erich Voss (ur. 30 października 1897 w Angermünde, zm. 18 listopada 1969 w Berchtesgaden w Bawarii) – niemiecki oficer marynarki wojennej, wiceadmirał. Służbę na okrętach rozpoczął w 1915 jako ochotnik. W 1917 uzyskał dyplom niemieckiej Akademii Marynarki Wojennej. Służył w niemieckiej marynarce wojennej przez okres Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. W 1942 był dowódcą ciężkiego krążownika „Prinz Eugen”, na którym spotkał ministra propagandy Rzeszy Josepha Goebbelsa. W wyniku spotkania, Goebbels zaproponował Vossowi pracę oficera łącznikowego w kwaterze kanclerza Adolfa Hitlera. Podczas zamachu 20 lipca został ranny od wybuchu bomby. W charakterze oficera łącznikowego Kriegsmarine pozostał do stycznia 1945. W dniu 1 maja 1945 opuścił bunkier Führera.

Po wojnie dostał się do sowieckiej niewoli. W sierpniu 1951 został oskarżony przez władze radzieckie pod zarzutem, że „zajmował stanowisko dowodzenia we flocie wojennej Hitlera, brał udział w wojnie napastniczej z naruszeniem prawa międzynarodowego i traktatów”. W lutym 1952 sąd wojenny w Moskwie Okręgu Wojskowego skazał go na karę 25 lat pozbawienia wolności. Na mocy dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR w grudniu 1954, został zwolniony i przekazany do Niemieckiej Republiki Demokratycznej i władzom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zmarł 18 listopada 1969 w Berchtesgaden w Bawarii.

Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine

Cesarska i królewska Marynarka Wojenna lub Austro-Węgierska Marynarka Wojenna (niem. Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine, węg. Császári és Királyi Haditengerészet, w skrócie KuKK lub CKH) – morskie siły zbrojne Austro-Węgier, istniejące od powstania „podwójnej monarchii” w 1867 aż do zakończenia I wojny światowej w 1918 roku. W roku 1915 flota ta liczyła 33 735 oficerów i marynarzy personelu. W związku z ograniczonym dostępem Austro-Węgier do morza, w czasie wojny operowała ona na niewielkim obszarze, sprowadzającym się do akwenu Adriatyku. W wyniku traktatu z Saint-Germain-en-Laye (1919) zadecydowano o utworzeniu niepodległej Austrii, okrojonej zewnętrznie do obszaru istniejącego obecnie, bez dostępu do morza.

Komandor

Komandor (kmdr) – wojskowy stopień oficerski w polskiej Marynarce Wojennej, odpowiadający pułkownikowi w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.

Kontradmirał

Kontradmirał (kadm., kontradm.) – wojskowy stopień oficerski w polskiej Marynarce Wojennej, odpowiadający generałowi brygady w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.

Lailly-en-Val

Lailly-en-Val – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Loiret.

Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 2054 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 45 osób/km² (wśród 1842 gmin Regionu Centralnego Lailly-en-Val plasuje się na 185. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 119.).

Od 1957 r. działa tu Dom Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego, placówka emigracyjna. Zmarł tam m.in. w 1973 polski wiceadmirał Józef Unrug, dowódca Marynarki Wojennej we wrześniu 1939.

Na cmentarzu w Lailly-en-Val pochowani są m.in. generałowie Antoni Durski-Trzaska i Jan Kazimierz Kruszewski, dyplomata i publicysta Kajetan Dzierżykraj-Morawski i skrzypaczka Yolanda Ostaszewska.

Marynarka Wojenna Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Marynarka Wojenna Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ros. Военно-морской флот СССР – jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Maxwell Forrest

Wiceadmirał Maxwell Forrest – jedna z drugoplanowych postaci serialu Star Trek: Enterprise (z serii Star Trek). Gra go Vaughn Armstrong.

Order Wieży i Miecza

Order Wieży i Miecza (port. Ordem Militar da Torre e Espada), właśc. Order Wojskowy Wieży i Miecza, Męstwa, Wierności i Zasługi (Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito) – najwyższe portugalskie odznaczenie państwowe ustanowione w 1459 przez króla Alfonsa V jako order rycerski.

Najważniejszym portugalskim orderem jest Wstęga Krzyża Wielkiego Trzech Orderów, która znajduje się poza aktualną listą precedencji odznaczeń, jako odznaczenie noszone wyłącznie przez urzędującego prezydenta.

Piotr Kołodziejczyk

Piotr Franciszek Kołodziejczyk (ur. 8 czerwca 1939 w Poznaniu) – polski wojskowy, wiceadmirał oraz morski oficer pokładowy okrętów torpedowych i rakietowych, od 1956 do 1992 żołnierz Sił Zbrojnych, dowódca okrętów, 3 Flotylli Okrętów i Marynarki Wojennej, minister obrony narodowej w latach 1990–1991 i 1993–1994, poseł na Sejm X kadencji.

Wybory prezydenckie w Bułgarii w 2016 roku

Wybory prezydenckie w Bułgarii w 2016 roku zostały przeprowadzone w dwóch turach – 6 i 13 listopada 2016. W ich wyniku wyłoniono nowego prezydenta Bułgarii, wraz z którym wybrano także wiceprezydenta tego kraju.

Zwycięzcą wyborów został generał Rumen Radew, startujący jako kandydat niezależny z poparciem Bułgarskiej Partii Socjalistycznej. Wiceprezydentem została eurodeputowana BSP Ilijana Jotowa. W drugiej turze głosowania para ta pokonała kandydatów GERB, którymi byli przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Cecka Caczewa i wiceadmirał Płamen Manuszew. W pierwszej turze startowało łącznie 21 kandydatów, poza tym wyborcy mieli możliwość oddania ważnego głosu „na żadnego kandydata”. Wśród pretendentów do urzędu prezydenta byli Krasimir Karakaczanow (kandydat Frontu Patriotycznego i Ataki), przedsiębiorca Weselin Mareszki, wspierany przez Ruch na rzecz Praw i Wolności były premier Płamen Oreszarski, były minister Trajczo Trajkow z Bloku Reformatorskiego oraz były wicepremier Iwajło Kałfin z Alternatywy na rzecz Bułgarskiego Odrodzenia.

Urzędujący prezydent Rosen Plewneliew nie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję, co ogłosił w maju 2016.

Stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Formoza (w JWF praktycznie do kmdr)
Szeregowi
Podoficerowie
Oficerowie
Marynarka Wojenna
Organy dowódcze
Jednostki organizacyjne

W innych językach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.