Siklag

Siklag – miejscowość biblijna, której lokalizacja jest niepewna. Według części naukowców jest utożsamiana z Tell el-Szaria, 16 km w kierunku północnego wschodu od Beer-Szeby. Pogląd ten powstał na podstawie znalezisk archeologicznych na tym terenie z czasów od późnego brązu do okresu panowania rzymskiego. Alternatywą jest lokalizacja Siklagu na Tell Chuweilife, położonym w sąsiedztwie Tell el-Szarii.

Nazwa Siklag została poświadczona przez Księgę Jozuego (19,5). Miejscowość według źródła znajdowała się na południu ziem Judy i była w posiadaniu Symeona. Jest to przekaz podważalny przez naukowców, gdyż w czasach Saula (XI wiek p.n.e.) Sikag należał do Filistynów. Dopiero Dawid (przełom XI–X wiek p.n.e.) wszedł w posiadanie Siklagu; podczas ucieczki przed Saulem Filistyni przekazali mu miasto. (1 Sm 27,1–6). W Siklagu Dawid został poinformowany o śmierci Saula (2 Sm 1,1). Miasto zostało zniszczone przez Amalekitów, co spowodowało odwet Dawida na tym plemieniu (1 Sm 30,1–31). Odrodzenie miasta nastąpiło po niewoli babilońskiej w VI wieku p.n.e.[1]

Miasto pozostaje przedmiotem zainteresowania archeologów, którzy od lat poszukiwali jego lokalizacji. W 2019 ogłoszono odnalezienie śladów Ziklagu przez zespół badaczy z Uniwersytetu Hebrajskiego oraz Izraelskiego Urzędu Starożytności[2].

Przypisy

  1. Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, oprac. A. Negev, Warszawa 2002, s. 394. Na książce ​ISBN 82-7157-461-4​; ​ISBN 83-7157-461-4​.
  2. Amanda Borschel-Dan: Archaeologists say they found town where future King David took refuge from Saul (ang.). timesofisrael.com, 2019-07-08. [dostęp 11 lipca 2019].
Achinoam z Jizreel

Achinoam z Jizreel (XI/X w. p.n.e.) – żona izraelskiego króla Dawida.

Dawid poślubił ją, jeszcze zanim został królem. Była jego trzecią żoną - po Mikal, córce Saula, i po Abigail, wdowie po Nabalu.

Wraz z mężem i jego stronnikami przebywała najpierw na dworze Akisza, króla Gat, a później w filistyńskim Siklag. Pod nieobecność Dawida miasto zostało najechane i spalone przez Amalekitów - Achinoam i Abigail znalazły się w niewoli. Dawid zdołał jednak na czele swoich ludzi dogonić napastników, rozgromić ich i uwolnić swoje żony.

Po obwołaniu Dawida królem Achinoam wraz z dworem Dawida przebywała w Hebronie. Tam urodziła mu syna Amnona. Był to najstarszy syn Dawida.

Dalsze losy Achinoam nie są znane.

Amalekici

Amalekici – koczownicze plemię semickie lub związek plemion opisywane w Biblii. Tradycja przyjmuje za jego protoplastę Amaleka, wnuka Ezawa. Lud zamieszkiwał północną część Półwyspu Synaj oraz Negeb na południu Kanaanu. Amalekici podstępnie zaatakowali Izraelitów podczas wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej, a przez następne kilkaset lat od czasu do czasu toczyli z nimi walki, aż do swej całkowitej zagłady lub rozproszenia i zmieszania się z innymi plemionami. W literaturze rabinicznej stanowią symbol narodów wrogich Żydom.

Saul (król Izraela)

Saul (hebr. שָׁאוּל; wymowa: Szaul) – postać biblijna, syn Kisza z plemienia Beniamina (ok. XI wieku p.n.e.), według Biblii pierwszy król Izraela. Swoje panowanie rozpoczął być może w 1042 p.n.e. Zginął w 1010 p.n.e. w walce z Filistynami na wzgórzach Gilboa. Poprzednik Dawida. Powołany przez proroka Samuela na wodza; dokonał zjednoczenia plemion izraelskich. Twórca scentralizowanej monarchii na terenie Palestyny.

W innych językach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.