Grzbiet górski

Grzbiet górski – obszar położony wzdłuż linii grzbietowej łączący szczyty i przełęcze danego pasma górskiego (formacji górskiej)[1].

Może być stromy lub łagodny, skalisty (grań) lub pokryty zwietrzeliną i glebą.

Jest częścią łańcucha górskiego, pasma górskiego lub masywu górskiego.

Ornak a10
Grzbiet Ornaku w Tatrach

Przypisy

  1. Encyklopedia
Dziczy Grzbiet

Dziczy Grzbiet (dawniej niem. Sauberg) – grzbiet górski na wysokości ok. 890-960 m n.p.m. znajdujący się w Masywie Śnieżnika w Sudetach, na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

Długosz (grzbiet górski)

Długosz (niem Langerberg) — grzbiet górski w północnej części Gór Kruczych, w Sudetach Środkowych. Na północ od Anielskiej Góry, od której oddzielony jest przełęczą przez którą biegnie droga powiatowa (trasa rowerowa pn. Cysterski Szlak) z Przedwojowa do Krzeszowa. Grzbiet posiada kilka kulminacji: 612 m, 600 m, 590 m. Na północy styka się ze skałkami Trzej Bracia.

Grzbiet zbudowany jest z permskich trachitów, trachybazaltów, piaskowca czerwonego spągowca oraz piaskowców i zlepieńców górnego karbonu z drobnymi pokładami węgla kamiennego. Wszystkie te utwory należą do zachodniego skrzydła niecki śródsudeckiej.

Porośnięty jest lasem świerkowo-sosnowym.

Flaki (Pieniny)

Flaki (także Palenica) – dwuwierzchołkowy (zachodni 803 i wschodni 810 m n.p.m.) grzbiet górski w Pieninach Czorsztyńskich. Znajduje się na południe od głównego grzbietu Pienin, oddzielony od niego przełęczą Sromowska Sajba (705 m n.p.m.); pomiędzy dolinami Głębokiego Potoku oraz Limbargowego Potoku. Grzbiet jest podłużny, przebiega w przybliżeniu równoleżnikowo. Na niektórych mapach wyższy jego szczyt oznaczony jest jako Flaki, niższy jako Palenica. Jest pokryty w większości lasem, ale w jego południowych stokach występują dość duże odsłonięcia skalne. Poniżej stoków południowo-zachodnich przy szosie Krośnica–Niedzica oraz południowych, na granicy z polami uprawnymi Sromowiec Wyżnych znajduje się widoczny z szosy pas skał zwanych Cisowcami z wydłużonym szczycikiem zwanym Zamczysko (695 lub 688 m). Pomiędzy nimi a Flakami znajdują się polany: Za Cisowcem i Za Zamczyskiem. Na północnym stoku natomiast rozległy zespół polan: Zaukier, Pod Stusem, Podciemiężyce oraz Mraźnica.

Nazwa jest bardzo stara, występuje w dokumentach z 1619. Nadana została prawdopodobnie przez osadników niemieckich, w języku sasko-spiskim Fleck, Flecken oznacza pólko lub polankę wyrąbaną w lesie. Według ludowych podań wyjaśnienie nazwy jest inne: „Wilki tam owce napadły i potargały, ostały ino flaki”.

Są to tereny będące własnością prywatną, ale po II wojnie światowej włączone do obszaru Pienińskiego Parku Narodowego. Nie przebiegają tędy szlaki turystyczne, co z uwagi na położenie na terenie parku narodowego oznacza niedostępność dla turystów, jednak dolne partie zachodniego stoku (do 630 m n.p.m.) trawersuje droga asfaltowa Krośnica – Sromowce Wyżne.

Występuje tutaj m.in. oset pagórkowy i pszonak pieniński – bardzo rzadkie rośliny, w Polsce występujące tylko w Pieninach i to w nielicznych tylko miejscach.

Grań

Grań – zazwyczaj stromy, ostry i skalisty grzbiet górski, ostra krawędź utworzona przez stykające się zbocza lub ostra, często silnie poszarpana, szczytowa partia pasma lub grzbietu górskiego.

Grzbiet

Anatomia zwierzątgrzbiet (łac. dorsum) – pierwotnie górna strona ciała różnych zwierząt, w szczególności:

okolice grzbietu (łac. regiones dorsi) – okolice ciała wyróżniane u ssaków, w tym:

plecy u naczelnych

grzbietowa strona tułowia (łac. notum, dorsum) u owadów

grzbietowa strona ciała (łac. notum) u ślimaków nagoskrzelnychGeografiagrzbiet górski

grzbiet podmorski

grzbiet oceanicznyTechnologiagrzbiet – w introligatorstwie, bok publikacji w formie kodeksu od strony połączenia arkuszy

Grzbiet Lasocki

Lasocki Grzbiet (czes. Pomezní hřeben, niem. Kolbenkamm) – grzbiet górski w Sudetach Zachodnich, w paśmie Karkonoszy.

Har Jatwat

Har Jatwat (hebr. הרי יטבת) – grzbiet górski w Dolnej Galilei na północy Izraela.

Hare Nacerat

Hare Nacerat (hebr. הרי נצרת) – grzbiet górski oddzielający Dolinę Jezreel od Doliny Bejt Netofa i Doliny Turan w Dolnej Galilei na północy Izraela. Większą część masywu zajmuje obszar metropolitalny Nazaretu.

Hutniczy Grzbiet

Hutniczy Grzbiet - grzbiet górski w Karkonoszach, będący bocznym ramieniem Głównego Grzbietu Karkonoszy.

Jezierski Wierch

Jezierski Wierch (słow. Jezerský vrch) – grzbiet górski w słowackiej Magurze Spiskiej, odgałęziający się na północny wschód od szczytu Bukovina (1176 m). Znajduje się w obrębie miejscowości Jezierska (słow. Jezersko) i oddziela główny ciąg doliny Jezierskiego potoku od jego dopływu wypływającego z Jezierskiego Jeziora (Jezerské jazero). Na słowackiej mapie turystycznej podana jest wysokość 915 m, nie jest to jednak szczyt, lecz punkt na grzbiecie.

Jezierski Wierch jest całkowicie porośnięty lasem. Jego górną część trawersuje ścieżka edukacyjna prowadząca z Jezierskiego Jeziora obok wyciągu narciarskiego Ski Jeziersko do wieży widokowej pod Bukoviną. Z miejsca, w którym grzbiet Jezierskiego Wierchu opada do wideł potoków, rozchodzą się w Jeziersku dwa szlaki turystyczne: zielony obok Jezierskiego Jeziora do rozdroża pod Bukoviną i niebieski doliną Jezierskiego Potoku, potem na Hrb, gdzie krzyżuje się z żółtym szlakiem na Małą Polanę.

Kiełbaśna

Kiełbaśna – mało wybitny wierzchołek w północnej grani Kudłonia w Gorcach. Południowe stoki opadają do doliny potoku Za Palacem (dopływ Koninki), północne do potoku Rychłów (dopływ Mszanki). Kiełbaśna jest szczytem zwornikowym; odchodzą od niej dwie krótkie granie: w kierunku północno-zachodnim grzbiet Grzędowej i Gębowej (810 m), opadający do Koniny, w kierunku północno-wschodnim tzw. Mizerów Groń opadający na Królewską Górę do Lubomierza. Pomiędzy tymi graniami spływa potok Rychłowiec.

Grzbiet górski, łączący Kudłoń z Kiełbaśną i Karlitą nazywany był Krzynowem.

Kiełbaśna jest zalesiona, ale pod jej wierzchołkiem znajduje się niewielka polana Jaworzynka z szałasem. Druga, również niewielka polana Holikówka znajduje się nad potokiem Za Palacem, w dolnej części stoków Kiebaśnej. Przez grzbiet i szczyt Kiełbaśnej przebiega granica Gorczańskiego Parku Narodowego.

Ornak (grzbiet)

Ornak – grzbiet górski, część północnej grani Siwego Zwornika w polskich Tatrach Zachodnich. Oddziela Dolinę Starorobociańską od Doliny Pyszniańskiej.

Pasmo Łososińskie

Pasmo Łososińskie – grzbiet górski w Beskidzie Wyspowym o przebiegu równoleżnikowym, rozciągający się między Łososiną Górną koło Limanowej a Jeziorem Rożnowskim.

Pyzówka

Pyzówka – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ, w małej kotlinie podgórskiej w obszarze źródeł potoku Obroczna. Nad Pyzówką góruje niewysoki grzbiet górski Janiłówki i Trubacza.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

Na granicy wsi (ok. 2 km od centrum) znajduje się przystanek kolejowy Pyzówka, posiadający regularne połączenia regio do Krakowa i Zakopanego.

Urodził się tu Władysław Smereczyński (ur. 10 października 1895, zm. 17 lipca 1958 w Świdrze) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant Okręgu Lwów Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej od października 1941 roku do grudnia 1942 roku, komendant Okręgu Stanisławów ZWZ-1 w latach 1940-1941, komendant Okręgu Stanisławów ZWZ od września do października 1941 roku.

Reches ha-Sulam

Reches ha-Sulam (hebr. רכס הסולם) – grzbiet górski położony na północy Górnej Galilei, na granicy izraelsko-libańskiej. Wznosi się na wysokość 361 m n.p.m. Przy szczycie góry znajduje się posterunek międzynarodowych sił rozjemczo-obserwacyjnych UNIFIL.

Rezerwat przyrody Nad Jeziorem Myczkowieckim

Rezerwat przyrody Nad Jeziorem Myczkowieckim – rezerwat przyrody położony w miejscowościach Bereżnica Niżna, Myczkowce i Solina, w gminie Solina, w powiecie leskim, w województwie podkarpackim. Leży na zachodnim brzegu Jeziora Myczkowskiego, w obrębie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 „Dorzecze Górnego Sanu” PLH180021. Jest położony na terenie leśnictwa Myczków (Nadleśnictwo Lesko).

numer według rejestru wojewódzkiego – 85

powierzchnia – 164,25 ha (akt powołujący podawał 164,17 ha)

dokument powołujący – Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 03.90.1538

rodzaj rezerwatu – krajobrazowy

przedmiot ochrony (według aktu powołującego) – grzbiet górski Berdo położony nad Jeziorem Myczkowskim i porastające go lasy z licznymi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie.W rezerwacie stwierdzono występowanie około 230 gatunków roślin, spośród których liczną grupę stanowią rośliny górskie oraz chronione i rzadkie. Do najcenniejszych należą: języcznik zwyczajny, kruszczyk szerokolistny i siny, lulecznica kraińska, groszek wschodniokarpacki, naparstnica zwyczajna, obrazki alpejskie, tojad mołdawski, sałatnica leśna, czosnek niedźwiedzi.

Rogowa (Tatry)

Rogowa (słow. Rogová) – reglowy grzbiet górski w słowackich Tatrach Bielskich, stanowiący zakończenie północno-zachodniej grani odchodzącej od Murania – krańcowego odcinka grani głównej Tatr Bielskich. Porośnięty lasami, stromo opada ku Jaworzynie Tatrzańskiej. Najwyższe wyniesienie stanowi Czerwona Skałka Murańska (1268 m n.p.m.), która obok niewielkich ścianek stanowi jedyny element skalny wzgórza. Na wschód od wierzchołka znajduje się zalesiona przełęcz Siodło za Rogową (ok. 1245 m), oddzielająca Rogową od Małego Murania.

Rogowa stanowi zachodnie zakończenie Tatr Bielskich, oddziela dolną partię Doliny Jaworowej, do której opada stromym zalesionym zboczem, od Doliny Międzyściennej. Dawniej na stromym i trawiastym północnym zboczu odbywały się zawody narciarskie, obecnie cały ten rejon jest zamkniętym dla turystów obszarem ochrony ścisłej.

Porastające Rogową lasy to w dużym stopniu pierwotne lasy bukowo-jodłowe z domieszką jaworów. W górnej części grzbietu duża część lasów została powalona przez wichury. Teren wiatrołomów został na nowo zalesiony. Oprócz Czerwonej Murańskiej Skałki wśród drzew zdarza się zobaczyć mniejsze skałki.

Val di Fiemme

Val di Fiemme (Dolina Płomieni) – region narciarsko-snowboardowy w północnych Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, 40 km od Bolzano i 60 km od Trydentu. Dolina rozciąga się na długości 35 km wzdłuż linii łączącej od strony północno-wschodniej dolinę Fassa i od strony południowo-zachodniej dolinę Cembra.

Dolinę otacza łańcuch gór Lagorai, grupa gór dolomitowych Pale di San Martino i Latemar oraz grzbiet górski Corno Nero.

W tej dolinie miały miejsce mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w roku 1991, 2003 oraz 2013.

Śląski Grzbiet

Śląski Grzbiet (1350-1450 m n.p.m.) – grzbiet górski w Sudetach Zachodnich w paśmie Karkonoszy.

W innych językach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.