Opastus

Opastus libo opastandu on didaktiekan keskeizin käziteh da tarkoittau kazvatustavottehien suundastu tavoittehellistu vuorovaikutustu, kudaman pyrgimyksenny on opastundu[1]. Opastustu pietäh kazvatuksen tärgevimänny alovehennu. Opastamine on opastuksen alakäziteh da tarkoittau sidä, midä opastai ruadau opastukses.

Lähtehet

  1. Hirsjärvi, Sirkka. Kasvatustieteen käsitteistö. Otava, Keuruu 1982. ISBN 951-1-06754-0
Aleksandra Stepanova

Aleksandra Stepanovna Stepanova on kuulužu karjalazen rahvahanrunohuon tutkii, filolougien kandiduattu, Karjalan tazavallan tiedoalan arvostettu ruadai. Enämbi 44 vuottu Aleksandra Stepanova ruadoi Karjalan tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da histourien instituutas.

David Hume

David Hume (7. oraskuudu (26. sulakuudu) 1711 – 25. elokuudu 1776) oli šotlandielaine filosouffu, empirizman, psiholougizen atomizman, nominalizman da skeptitsizman ezittäi; erähien tutkijoin mugah agnostiekku; ekonomistu da histouriekku, Šotlandien Tiijonandamisaijan eräs suurimis ezittäjis.

Hanoi

Hanoi on Vietnaman piälinnu, muan tärgei poliittine, opastus- sego kul’tuurukeskus. Vuozinnu 1902-1945 se oli Francien Indokitain piälinnu, vuozinnu 1954-1976 – Vietnaman Demokruatillizen Tazavallan (Pohjas-Vietnaman) piälinnu.

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22. sulakuudu 1724 – 12. tuhukuudu 1804) oli germuanielaine filosouffu, germuanielazen klassizen filosouffien alguhpanii, Tiijonandamisaijan da Romantizman rajal ruadanuh.

Kandopaikku

Kandopaikku (libo slingu) on kangas, paikku, lapsien kandamizeh niškoi.

Kandopaikkoi on käytetty äijis kul'tuurois jo vuozisadoi.

Paikkoi on eriluaduzii: yhtes kangaspalas azuttuloi (trikohizii da kuvottuloi paikkoi) libo, sanommo, nellikköpaikkoi, kudamis on nellikköpanielu da sih ommellut hiihnat. Toizis nellikköpaikois hiihnat ollah kaijat (mei-tai), toizis leviet (wrap-tai). Nämmis hiihnat pidäy siduo. Toizis nellikköpaikois voibi olla laput, kudamis suau hiihnoi kingiettiä (ring-tai).

Karjalan da vepsän kielen laitos

Karjalan da vepsän kielen laitos (ruadovuvvet 1990 -2013) oli Petroskoin valdivonyliopiston laitoksii, kus opastettih karjalua da vepsiä. Tänäpäi laitoksen ruavon jatkajannu on itämerensuomelazien kielien laitos, kudai perustettih Petroskoin valdivonyliopistoh endizen sijale vuvvennu 2013.

Kielitiedo Kirjalližusluvettelo

Анисимов, Н. А. Буквари. - Петрозаводска : Каргосиздатта, 1938.

Анисимов, Н. А. Буквари : уввестах луаитту колмас издания. – Петрозаводска : Карельской государственной издательства, 1938.

Анисимов, Н. А. Буквари : нелляс кохеннетту издания. – Петрозаводска : Карельской государственной издательства, 1939.

Анисимов, Н. А. Карельскойн киэлен грамматика : неполнойн среднейн и среднейн школан учебникка, Ч. 1, Фонетика и морфология / Н. А. Анисимов ; Карел. науч.-исслед. культур. ин-т. - Петрозаводск : Карельской государсвенной издательства, 1939.

Boiko T., Markianova L. Suuri ven`a-karjalaine sanakniigu – Petroskoi : Verso, 2011.

Браиловская, С. М. Лувендакнийга : начальнойн школан колманнел классал / С. М. Браиловская, М. А. Рыбникова. – Петрозаводск : Карельской государственной издательства, 1939.

Гурьев, Г. И. Карелиэн киэлен учебникка начальнолойлла школилла : 1-2 классат. 1 чуасти : Грамматика и ойгейн кирьютанда. – тойне издания. – Петрозаводск : Карельской государственной издательства, 1938.

Гурьев, Г. И. Карельскойн киэлен правописаниян упражнениейн сборникка начальнолойл школил : 1-2 классат. 1 чуасти. – тойне издания. – Петрозаводск : Карельской государственной издательства, 1939.

Дудкина, Е. И. Лувендакнийга. Ч. 3 : начальнойн школан 3-лла классалла. - Петрозаводск : Каргосиздат, 1938.

Žarinova O. Pagizemmo karjalakse - Petroskoi : Verso, 2012. - 179, [1] c. : ил.

Зайков, П. М. Карельско-русский словарь / П. М. Зайков, Л. И. Ругоева. – Петрозаводск : Периодика, 1999.

Карельскойн киэлен программа : начальнолойл школил. – Петрозаводск : Карельской государственной издательства, 1939.

Карельскойн киэлен упражнениейн сборникка : неполнололойл среднелойл и среднелойл школил. Тойне чуасти : Синтаксис. – Петрозаводск : Карельской государственной издательства, 1939.

Кариэлан киэлен программа : начальнолойлла школилла. – Петрозаводск : Карельской государственной издательства, 1938.

Кариэлан киэлен учебникка начальнолойлла школилла : Грамматика и ойгейн кирьютанда. 2 чуасти : III и IV классат. – Петрозаводска : Карельской государственной издательства, 1938.

Лувендакнийга : начальнойн школан 4 классуа варойн. - Петрозаводск : Каргосиздат, 1939.

Lingvistiekkuterminät : bülleteni № 1Petroskoi, 2000.

Макаров, Г. Н. Русско-карельский словарь : около 10 тыс. слов. – Петрозаводск : Карелия, 1975.

Никитин, В.И. Карельскойн киэлен учебникка и упражнениейн сборникка : Начальнойл школал : IV класса / В.И. Никитин, Н.А. Демина, Т.И. Вознесенская, III чуасти, Грамматика и правописания. - 2 изд., перераб. - Петрозаводска : Карельской государственной издательства, 1939.

Näytteitä karjalan kielestä. 1 : Karjalan tasavallan ja Sisä-Venäjän karjalaismurteet – Joensuu ; Petroskoi, 1994.

Ühteiskunnallis-poliitiekalline sanasto : (livvin murdeh) - Petroskoi : Periodika, 2003.

Yhteiskunnallis-poliitini sanasto : (varsinais-karjalan murreh) - Petroskoi : Periodika, 2003.

Ühteiskunnallis-poliitiekalline sanasto : (livvin murdeh) - Petroskoi : Periodika, 2004.

Yhteiskunnallis-poliitini sanasto : (varsinais-karjalan murreh) - Petroskoi : Periodika, 2005.

Pankratjeva E. Karjalan kieli. 1 Petroskoi, Periodika, 2007.

Tule pakinoilla - Petroskoi : Periodika, 2010.

Ригоев, А. Е. Карельскойн киэлен грамматика : неполнойн среднейн и среднейн школан учебникка. Ч. 2. : Синтаксис / А. Е. Ригоев, М. Е. Сергеев. - Петрозаводск : Каргосиздат, 1939.

Русско-карельско-финский разговорник / [сост.: Е. Филиппова, С.-Р. Кнууттила]. - Petroskoi : PERIODIKA, 2012.

Русско-Корельский словарь / сост. учитель Святозерского одноклас. училища Михаил Дмитриев Георгиевский ; [предисловия сост. и ред. Ф. Фортунатова]. – СПб : Тип. В. Д. Смирнова, 1908.

Словарь карельского языка : [тверские говоры] / сост. А. В. Линжина. – Петрозаводск : Карелия, 1994.

Словарь карельского языка : около 20 000 слов : [ливвиковский диалект] / сост. Г. Н. Макаров. – Петрозаводск : Карелия, 1990.

Kuundelen karielasta paginatabua : Ďoržan da Valdain karelian murrehtekstat – Petroskoi, Periodika, 2001.

Смирнова, М. А. Лувендакнийга. Ч. 2 : 2 классалла. - Петрозаводск : Каргосиздат, 1938.

Фокин, В.П. Карельскойн киэлен учебникка и упражнениейн сборникка : начальнойл школал : III класса, Ч.2, (грамматика и правописания). - Тойне переработанной издания. - Петрозаводск : Карельской государственной издательства, 1939.

Školasanasto : bülleteni : № 2 : (livvin murdeh) – Petroskoi, Periodika, 2000.

Koulusanasto : (varsinais-karjalan murreh) – Petroskoi, Periodika, 2001.

Beljakov, A. Karielan kielen učebnikka : načaljnoiloilla školilla varoin. Toine čuasti. : Gramatikka i oigie kirjutanda / A. Beljakov, D. Bubrih. - 2. izdanja, kohennettu i lizättü. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1936.

Beljakov, A. Karielan kielen učebnikka : alguškolalla varoin : 3-s i 4-s opassundavuvvet. Toine čuasti. : Gramatikka i oigie kirjutanda / A. Beljakov, D. Bubrih. - Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1934.

Beljakov, A. Luvendakniiga : karielazin načaljnoiloilla skolilla varoin : 3. klassa. Enzimäine čuasti. / A. Beljakov, J. Dudkina. - 2. Kohennettu izdanja. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1936.

Beljakov, A. Luvendakniiga : karielazin načaljnoiloilla skolilla varoin : 4. klassa. - 2. kohennettu izdanja. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1936.

Bogdanova, L. Karjalazien elaigu : tekstukogomus : (livvin murdehel) / L. Bogdanova, O. Žarinova. – Petroskoi, 2005.

Bogdanova, L. Karjalan kielen harjoituskogomus : 3-4. luokku : livvin murdehel / L. Bogdanova, T. Ščerbakova. – Petroskoi : Periodika, 2006.

Bogdanova, L. Karjalan kielen harjoituskogomus : 3-4. luokku : livvin murdehel / L. Bogdanova, T. Ščerbakova. – Petroskoi : Periodika, 2004.

Bogdanova, L. Karjalan kielen harjoituskogomus : 5. luokku : livvin murdehel / L. Bogdanova, S. Kondratjeva. – Petroskoi : Periodika, 2006.

Bogdanova, L. Karjalan kielen harjoituskogomus : 5. luokku : livvin murdehel / L. Bogdanova, S. Kondratjeva. – Petroskoi : Periodika, 2004.

Boiko, T. Karjalan kielen uardehet. – Petroskoi : Karjala, 1996.

Boiko, T. Oma sana : luvendukniigu liugiläzii algukluassoin lapsii näh. – Petroskoi : Karjala, 1993.

Bubrih, D. Metodičeskoit nevvonnat : 3-4 klassan grammatikkah školilla varoin / D. Bubrih, A. Beljakov. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1936.

Gilojeva, N. Karjalan kielen livvin murdehen algukursu / N. Gilojeva, S. Rudakova - Petroskoi, 2009.

Dudkina, J. Luvendakniiga : karielazin vanhemmiin kirjan opassunda školilla varoin. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1936.

Fenno-Ugrica : juhlakirja Lauri Postin kuusikymmenvuotispäiväksi, 17.3.1968. - Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura, 1968.

Fortunatova, J. J. Kniiga luvendah varoin : enzimäne opassundavuosi. 1. čuasti / kiänettih K. Smirnova, S. Sokolov. - Moskva : Učpedgiz, 1933.

Fortunatova, J. J. Kniiga luvendah varoin : toine opassundavuosi. 2. čuasti / kiändi A. Beljakov. - Moskva : Učpedgiz, 1933.

Fortunatova, J. J. Luvendakniiga : alguškolan enzimäzella klassalla varoin. 1. čuasti. - Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1938.

Fortunatova, J. J. Luvendakniiga : alguškolan toizella klassalla varoin. 2. čuasti. - Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1939.

Fortunatova, J. J. Luvendakniiga : alguškolan toizella klassalla varoin. 1. čuasti / kiännettih K. Smirnova, S. Sokolov. – 2. izdanja, kohennettu. - Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1935.

Fortunatova, J. J. Luvendakniiga : načaljnoin školan toizella klassalla varoin. 2. čuasti / kiändi A. Beljakov. – 4. izdanja, kohennettu. - Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1937.

Fortunatova, J. J. Luvendakniiga : toine opassundavuosi. 2. čuasti. / kiändi A. Beljakov. – 2. izdanja, kohennettu. - Moskva : Učpedgiz, 1934.

Gromova, L. G. Aiga lugie i paissa karielaksi - Tver, 2002.

Harjoituksie vienankarjalaksi : (Iänneoppi. Substantiivi). – Petroskoi : Petroskoin valtionyliopiston kustantamo, 1999.

Il`jina, O. M. Karjalan kielen harjoituskogomus. Nominat : livvin murdehel / O. M. Il`jina, J. V. Bogdanova, L. F. Markianova. – Petroskoi : Petroskoin valtionüliopiston kustantamo, 1998.

Il`jina, O. M. Karjalan kielen harjoituskogomus. Nominat : livvin murdehel / O. M. Il`jina, J. V. Bogdanova, L. F. Markianova. – 2. pain. , muuttumaton. – Petroskoi : Petroskoin valtionüliopiston kustantamo, 1999.

Il`jina, O. M. Karjalan kielen harjoituskogomus. Verbit. Infinitiivat. Partisiipat. Adverbit : livvin murdehel / O. M. Il`jina, J. V. Bogdanova, L. F. Markianova. – Petroskoi : Petroskoin valtionüliopiston kustantamo, 2000.

Karjalan kielen näytteitä : Ent. Poventsan ja Kemin kihlakuntien karjalaismurteita. III. / alkus. Eino Leskinen. – Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1936.

Karjalan kielen sanakirja. Ensimmäinen osa : A - J / toim. P. Virtaranta. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1968.

Karjalan kielen sanakirja. Toinen osa : K / toim. P. Virtaranta. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1974.

Karjalan kielen sanakirja. Kolmas osa : L - N / toim. P. Virtaranta. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1983.

Karjalan kielen sanakirja. Neljäs osa : O - P / toim. P. Virtaranta. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1993.

Karjalan kielen sanakirja. Viides osa : R - S / toim. P. Virtaranta. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1997.

Karjalan kielen sanakirja. Kuudes osa : T - Ö / [toim. R. Koponen, M. Torikka, L. Joki]. - Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 2005.

Karjalan kieli. 1 : Petroskoi, Periodika, 2007.

Karlova, O. Opastukka vienankarjalaksi : Opassuksen Federaliagenssi Korkeimman ammattiopassuksen valtijon opassuslaitos Petroskoin valtion yliop. - Petroskoi, 2008.

Karlova, O. Vienankarjalan alkeiskuršši – Petroskoi : Verso, 2011.

Kočerina, J. Opastummo livvin kieldü = Opassamma vienan kieltä : opastusozuttelii abukniigu lapsile, opastujile da vahnembile – Petroskoi : Periodika, 2004.

Kuz'mič, T. J. Vienankarjalan oppikirja : 3. luokka / Kuz'mič T. J., Pankratjeva J. V. ; Petroskoi, 2011.

Leskinen, E. Karjalan kieleen kohdistuneesta tutkimuksesta ja harrastuksesta. – eripain. julkaisusta ”AKS:n tie”. - Helsinki ; Porvoo : WSOY, 1937.

Lyydiläisiä tekstejä = Lüdishe Texte : 1. Osa / kerännyt, kääntänyt ja julkaissut P. Virtaranta. - Helsinki : Suomalais-ugrilaisen Seura, 1963.

Lyydiläisiä tekstejä = Lüdishe Texte : 2. Osa / kerännyt, kääntänyt ja julkaissut P. Virtaranta. - Helsinki : Suomalais-ugrilaisen Seura, 1963.

Lyydiläisiä tekstejä = Lüdishe Texte : 3. Osa / kerännyt, kääntänyt ja julkaissut P. Virtaranta. - Helsinki : Suomalais-ugrilaisen Seura, 1964.

Lyydiläisiä tekstejä = Lüdishe Texte : 5. Osa / kerännyt, kääntänyt ja julkaissut P. Virtaranta. - Helsinki : Suomalais-ugrilaisen Seura, 1984.

Lyydiläismurteiden äännehistoria. 2 : Vokaalit / kirjoittanut A. Turunen. - Helsinki : Suomalais-ugrilaisen Seura, 1959.

Makarov, G. Eräs reduplikatiivinen yhdyssanatyyppi karjalan kielessa. – eripain. - 1967.

Markianova, L. Karjalan kielioppi : 5.-9. luokku : livvin murdehel. – Petroskoi : Periodika, 2002.

Markianova, L. Kirjuniekku : opastundukniigu 2. kluasan liügiläzii lapsii näh. - Petroskoi : Karjala, 1992.

Markianova, L. Livvin murdehen morfolougii. Nominat da abusanat : opstusmoniste. - Petroskoi : Petroskoin valdivonüliopisto, 1993.

Markianova, L. Karjal-venäläine sanakniigu : [livvin murdehel] : läs 8 000 sanua / L. Markianova, T. Boiko. - Petroskoi : Karjala, 1996.

Markianova, L. Aberi : karjalan kielel liügiläzii lapsii näh / L. Markianova, Z. Dubrovina. - Petroskoi : Karjala, 1990.

Markianova, L. ABERI : karjalan kielel liügiläzii lapsii näh / L. Markianova, Z. Dubrovina. - Petroskoi : Periodika, 2001.

Markianova, L. Tekstukogomus paginurokkoih näh : livvin murdehel / L. Markianova, O. Il`jina, N. Kuz`mina. - Petroskoi : Petroskoin valdivonüliopiston kustantamo, 1994.

Melnik, E. Űmbäristö. Karjal : ruadotetratti № 2 : opastusvälineh 2. Luokan opastujille / kiändi L. Markianova. - Petroskoi : Karjalan valdivolline pedagoguüliopisto, 2001.

Miloradova, A. A. Bukvari / A. A. Miloradova. - Mosku : Ucpedgiz, 1933.

Palmeos, P. Karjalan valdai murrak. - Tallinn, 1962.

Pankratjeva, J. V. Karjalan kieli : 2. luokka / J. V. Pankratjeva, T. J. Horosilova. - Petroskoi : Periodika, 2008.

Pahomov, M. Tervheks ! : lugendkird` : Kuj`rven lüüdin kielel / Pahomovan Miikul, Potašovan Lid`a. - Helsingi : Lüüdilaane Siebr, 2007.

Paškova, T. V. Karjalan kielen livvin murdehen luvendo- da harjoituskogomus : (substantiivu) / T. V. Paškova ; Ven'an Federation opastus-da tiedoministerstvu korgeviman ammattiopastuksen valdivon budžiettuopastuslaitos Petroskoin valdivonyliopisto. - Petroskoi, 2012.

Punttila, M. Impilahden karjalaa. – Helsinki, 1992.

Rautio, A. Lukukirja. II oppivuosi. - Petroskoi : Valtion kustannusliike kirja. - 1933.

Remsujeva, R. Ihmeh-HETE : joka lapsen lukukirja. – Petroskoi : Periodika, 1999.

Rugojeva, L. Harjoituksie vienankarjalaksi : adjektiivit, numeraalit, pronominit / L. Rugojeva, T. Medvedeva. – Petroskoi : Petroskoin valtionyliopiston kustantamo, 2000.

Smirnov, P. P. Bukvari : karielaziin vanhemmiin kirjan opassunda školilla varoin. – 3. Idanja. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1936.

Smirnov, P. P. Karielan kielen programma : Moskun karielazella alguškolalla varoin. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1933.

Smirnov, P. P. Karielan kielen programma : Kalininskoin oblastin karielazin načaljnoilla školalla varoin. – 2. izdanjia. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1935.

Smirnov, P. P. Kolhozoin puoleh : bukvari suurilla varoin. – Moskva : Čentrizdat, 1931.

Smirnov, P. P. Metodičeskoit nevonnat : bukvarih i 1-2 klassan alguškolalla varoin. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1934.

Smirnov, P. P. Karjalan kielen učebnikka alguškolalla varoin. Enzimäne čuasti : Grammatikka i kirjutanda / P. P. Smirnov, A. A. Miloradova. – 3. izdanija. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1937.

Smirnov, P. P. Karjalan kielen učebnikka alguškolalla varoin : 1-lla i 2-lla klassalla varoin. Enzimäne čuasti : Grammatikka i kirjutanda / P. P. Smirnov, A. A. Miloradova. – 3. izdanija. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1935.

Smirnov, P. P. Karjalan kielen učebnikka alguškolalla varoin : 1-lla i 2-lla klassalla varoin. Enzimäne čuasti : Grammatikka i kirjutanda / P. P. Smirnov, A. A. Miloradova. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1937.

Stepanov, F. Upraznenjoin sbornikka karielan kieldä müöte : načaljnoilla školalla varoin 1-lla i 2-lla klassoilla. Enzimäne čuasti. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1936.

Stepanov, F. Upraznenjoin sbornikka karielan kieldä müöte : načaljnoilla školalla varoin 3-lla i 4-lla klassoilla. Enzimäne čuasti. – Moskva : Gosudarstvennoi učebno-pedagogičeskoi izdateljstva, 1937.

Ščerbakova, T. Enne Rastavua. – Petroskoi : Periodika, 2000.

Ščerbakova, T. Pajun kukkazet – keviän viestit. – Petroskoi : Periodika, 1999.

Talo eläy tavallah : (tekstikokomus vienankarjalaksi) / Opassuksen Federaliagenssi Korkeimman ammattiopassuksen valtijon opassuslaitos Petroskoin valtijon yliop. ; Zaikov P., Tarasyk M.Petroskoi, 2008.

Teksteja pakinatuntija varten. – Petroskoi : Petroskoin valtionyliopiston kustantamo, 1994.

Turunen, A. Lyydiläismurteiden äännehistoria. I : Konsonantit. – erpain. Suomalais-ugrilaisen Seuran toimitusten LXXXIX:stä osasta. – Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1946.

Volkov, A. Kieli meijän : vallitut kirjutukset karjalan rahvahan elämizeh da kielen puolistuksen näh / Aleksandr Volkov. - Petroskoi : Periodika, 2012.

Wuorikoski, J.-P. Kirjuta kaunehesti karjalakse : luojan kirjuttamizen alguopastai / Jukka-Pekka Wuorikoski ; [karjalan kielele on kiandanyh L`udmila Markianova]. - Helsinki : Karjalan Kielen Seura, 2008.

Zaikov, P. Karjalan kielen kielioppi. 5-9. – Petroskoi : Periodika, 2002.

Zaikov, P. Karjalan kielen kielioppie. 1 : Iänne- ta muoto-oppie : opetusmoniste. – Petroskoi : Petroskoin valtionyliopisto, 1992.

Michel de Montaigne

Michel de Montaigne (28. tuhukuudu 1533 – 13. syvyskuudu 1592) on frantsielaine Renessansan aigukavven kirjuttai da filosouffu, Koittehet-kniigan kirjuttai.

Pagizemmo karjalakse

Pagizemmo karjalakse (ven’akse ”Говорим по-карельски”) on filolougien kandiduatan Ol’ga Žarinovan karjalan kielen livvin murdehen opastuskirju. Kirju piästettih ilmah vuvvennu 2012 Petroskois.

Pedagougiekku Kirjalližusluvettelo

Buaban sundugaine - Petroskoi, 1994.

Žarinova O. Opastus da kazvatus karjalan kielel (livvin murreh) - Petroskoi, 2009.

Medvedeva T., Dibrova A. Opassus ta kasvatus karjalan kielella (vienankarjalan murreh) - Petroskoi, 2009.

Pekin

Pekin on Kitain Rahvahan Tazavallan piälinnu. Linnu on suurin raudutie- sego avtotiekeskus da yksi tärgielöis lendokeskuksis. Pekin on Tazavallan poliittine, opastus- sego kul’tuurukeskus. Šanhai da Honkong ollah muan ekonoumiekkukeskukset.

Pekin on yksi Kitain ennevahnallizis piälinnois. Vuonnu 2008 Pekinas piettih Kezäolimpiuadukižat.

Pekka Zaikov

Pekka Zaikov (roinnuhes 16. ligakuudu 1946) on karjalan kielen professoru, kielentutkii da opastai.

Sanni Tikka

Sanni Tikka on Karjalan Salmis rodivunnuh, Suomes eläi karjalaine aktivistu. Häi oli enzimäine, ken rubei Jovensuun rahvahanopistos, sit Jovensuun OK-opintokeskukses opastamah karjalan kieldy.

Vieno Fedotova

Vieno Fedotova on karjalan rahvahan frazeolougien keriäjy da tutkii. Vieno Fedotova on Petroskoin valdivonyliopiston karjalan da vepsän kielen laitoksen enzimäine johtai.

Yliopisto

Yliopisto (vie universitiettu) on korgeiškola, kudamas on eri aloin tiedokundua. Yliopistuo johtau rehtoru. Tavan mugah yliopistos opastutah 5-6 vuottu. Jälles sidä opastundua voibi jatkua aspirantuuras libo doktorantuuras.

Čosnokku

Čosnokku libo čosnakku libo česnokku (Allium sativum) on kazvi.

Škola

Škola on alembi opastuslaitos. Se voi olla valdivon omistukses libo yksityine. Školas opastajat opastetah, opastujat opastutah.

Ven'an školas on 11 kluassua.

Toizil kielil

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.