Soloppgang

Soloppgang er det tidspunktet solen dukker opp i horisonten i øst. Soloppgang må ikke blandes sammen med daggry, som er tiden da det begynner å lysne etter natten, en stund før selve soloppgangen. På grunn av atmosfæriske forhold vil faktisk solen ses før den stiger over horisonten, og på den måten kan både soloppgang og solnedgang ses på som optiske illusjoner.

Solens gang fra øst mot vest over jorden kommer av vår planets østoverrettede rotasjon. Denne illusjonen er likevel så overbevisende at de fleste kulturer har hatt myter og religioner bygget opp rundt det geosentriske verdensbildet.

På den nordlige halvkule kommer ikke den seneste soloppgangen ved vintersolverv (21. eller 22. desember) slik man skulle tro, men snarere en gang mot slutten av desember. I tillegg til at tidspunktet for soloppgang og solnedgang forandrer seg i løpet av året, forandrer det seg også når man reiser vekk fra ekvator.

Rett før soloppgang kan himmelen få de mest fantastiske farger. Dette er et resultat av lysbrytning i atmosfæren. Sollys er bygget opp av farger med forskjellig bølgelengde, og disse blir spredd av støvpartikler når de går gjennom atmosfæren. Det er dette som gjør at fargen på himmelen kan variere fra blått til rødt avhengig av hvor mye støv det er i atmosfæren og hvilken bane lyset tar. Når solen går ned eller står opp, blir sollyset refraktert i atmosfæren og danner et vertikalt fargespekter. Disse fargene forsvinner en etter en, og den røde enden av spekteret forsvinner først. En sjelden gang kan man se grønne flekker rett før solen kommer over horisonten.

Kerikeri.sunrise.july 20.05
Soloppgang på New Zealand.
Little Gasparilla sunrise
Soloppgang i Florida.
C solarcorona2003
En GIF-animasjon av solens gang.
SantaBarbaraSunrise 4823
Soloppgang ved Stearns Wharf, Santa Barbara, California.

Eksterne lenker

Portal: Astronomi

Algeries riksvåpen

Algeries riksvåpen ble tatt i bruk 1. november 1976. Det viser øverst en soloppgang over et fjell. I midten Fatimas hånd, innrammet av symboler på jordbruk og industri. Nederst det muslimske «stjerne og halvmåne»-symbolet, som en også finner på Algeries flagg. Nederst til høyre en stemmeurne. Den arabiske skriften rundt gir det fulle navnet på landet الجمهورية الجزائرية.

Delling

Delling (norrønt Dellingr, muligens «gryning» (eller «soloppgang») eller «den lysende») er en uklar og lite kjent gud av æsene i norrøn mytologi. Han er attestert i Den eldre Edda som ble satt sammen på 1200-tallet fra tidligere tradisjonelle kilder, og Den yngre Edda, skrevet ned på samme tid av Snorre Sturlason. I begge tilfeller er Delling beskrevet som far av Dag, den personifiserte dagen. Den yngre Edda legger til at han var den tredje ektefellen til Natt, den personifiserte natten. Delling har en viss betydning som en del av opphavsmyten i norrøn mytologi: Delling er far til Dag slik Mundelfare er far til Sol og Måne, og har således en viss betydning for balansen i det norrøne kosmos, men det finnes ingen bevart myte knyttet til Delling.

Delling nevnes også i den legendariske saga Hervors saga. Det er mulig at Delling opptrer både i et engelske etternavn og i et stedsnavn. Det er uklart om den Delling som er nevnt over er den samme som nevnes i Håvamål. Det er også en Delling som nevnes som dørvokter hos Menglad i diktet Fjolsvinnsmål.

Demring

Demring, eller daggry, er halvmørket om morgenen før soloppgang. Den gjenkjennes på det svake sollyset, mens selve sola fremdeles er under horisonten. Demring må ikke forveksles med soloppgang, som er øyeblikket da solas foregående kant kommer til syne over horisonten.

Varigheten av tussmørkeperioden mellom demring og soloppgang varierer meget avhengig av observatørens breddegrad, fra litt over tjue minutter i tropene, til mange timer i polområdene, til flere uker på polene.

Faste

Faste (norrønt: fasta) er vanlig innen ulike religioner som en tid av refleksjon, bønn, åndelig fornyelse, rensende prosess, botgjøring med mer. Fasten skjer på ulike måter, men vanligvis avstår man fra mat og eventuelt drikke fra soloppgang til solnedgang. Fasten har ulik lengde, innhold og ritualer.

Henningsvær

Henningsvær er et fiskevær og tettsted i Vågan kommune i Nordland. Henningsvær ligger på sørspissen av Austvågøya i Lofoten, 24 km. til Svolvær. Tettstedet hadde 510 innbyggere per 1. januar 2018.

Siste soloppgang før mørketida er 7. desember og første soloppgang etter mørketida er 5. januar.

Hindukalender

Hindukalenderen er en kalender som benyttes i hinduismen og har eksistert helt siden Vedaen ble skrevet, men med diverse tiltak og tilpasninger. Det er store forskjeller mellom ulike lokale indiske hinduistiske kalenderne. Hindukalenderen må ikke forveksles med den indiske nasjonale kalenderen. En ny dag i den hinduistiske kalenderen begynner med soloppgang.

Hindukalenderen har ingen fast hviledag, da hinduenes religion ikke har noen grunnlegger eller skaper som hadde en hviledag i sin gjerning. I 1957 ble det vedtatt en offisiell hindukalender, denne er basert på måne og sol, og følges av både hinduer og sikher. Kalenderen er på 12 måneder av 30/31 dager, månedene deles igjen på to inneholdende 15 dager hver, og en slik måned kalles en 'paksha'. Hvert tredje år er det skuddår, og da blir det satt inn en ekstra måned. Religiøse fester faller alltid på fullmåne, nymåne, eller på månens mørkeste tid. Kalenderen har ingen faste helligdager, fordi hver gud har sin helligdag. Normalt feires det derfor helligdag på dagen til den guden eller de gudene man er spesielt knyttet til. Hindukalenderen er til bruk for religiøse høytider, til daglig brukes den vestlige kalenderen.

Jevndøgn

Jevndøgn (ekvinoktium av latin aequus «lik», «natt») inntreffer de to dagene i året da dag og natt er like lange, og skyldes at jordens akse står vinkelrett på en tenkt linje trukket mellom solen og ekvator.

Vårjevndøgn eller jamvår faller på 20. (i Norge frem til og med 2047) eller 21. mars og høstjevndøgn på 22. eller 23. september.

I astronomien er ekvinoktium et samlebegrep for alle sammenhenger der dag og natt er like.

Kult

Kult eller kultus kommer fra latin colere som betyr «å dyrke». Kult eller kultus er religion omsatt i rituell handling og handler om den praktiske utøvelsen av religionen. Kult eller kultus er en rituell handling rettet mot det hellige, for eksempel en gudstjeneste. Kult eller kultus kan også være fra nesegrus beundring til forguding av en person.Kult blir oftest utført av flere i fellesskap, og uttrykker ærefrykt, respekt, takknemlighet eller frykt overfor guder eller andre overmenneskelige vesener (for eksempel helgener eller forfedreånder). De kultiske handlinger kan omfatte lesning eller resitasjon av hellige tekster, sang, dans, hellig måltid eller utføring av forskjellige typer offer eller oppvartning; til sammen kan slike elementer utgjøre en liturgi, som i den kristne gudstjeneste eller mahayana-buddhistiske ritualer. Religiøs kult kan finne sted i hjemmet, i friluft (for eksempel ved bestemte steder i naturen så som fjell, elver, kilder, grotter) eller i spesielle bygninger (templer, kirker) og er vanligvis knyttet til bestemte tider (soloppgang, tidsbønner), dager (søndag, sabbat, fullmåne), fester (jul, påske) eller pilegrimsferder (Mekka, Jerusalem, Lourdes, Benares).Det nye testamente gir ikke forskrifter om kult, men Apostlenes gjerninger (2, 42) snakker om at Guds ord leses og utlegges, om nattverden (den sakramentale del), om bønn og salmesang (den sakrifisielle del). I Danmark og Norge ble gudstjenesten ordnet ved Christian 3s kirkeordinans, som la hovedvekten på messen, dvs. nattverden. Kirkeritualet 1685 både forutsatte og fremmet en gudstjeneste som var vesentlig preken- og salmegudstjeneste. Høymesseliturgien som Norge fikk med alterboken 1889, søkte å gjenopplive gammelkirkelige ledd i gudstjenesten og å gjøre nattverden til dens krone. Dette er fulgt opp i senere liturgirevisjoner.Et sted hvor mennesker som tilhører en kult samles kalles et kultsted.

Madagaskars riksvåpen

Madagaskars riksvåpen ble tatt i bruk i 1993 og viser landets navn og valgspråket «Hjemland, frihet, utvikling». I midten ser man en soloppgang og på solskiven er konturen av øyen Madagaskar. Under er hodet av en afrikansk sebu.

Malawisk kwacha

Kwacha (MWK) har vært myntenheten i Malawi siden 1971. Da erstattet den malawiske pund med en kurs på 2 kwacha = 1 pund. Den deles i 100 tambala. Kwacha er også myntenheten i Zambia.

Navnet kwacha er avledet av macâca betyr «soloppgang» på bemba, mens tambala betyr «hane» på nyanja.

Marokkos riksvåpen

Marokkos riksvåpen (formelt Det kongelige våpen) ble tatt i bruk 14. august 1957, da kong Mohammed V ble proklamert til konge av Marokko. Det er designet av den franske heraldikeren J. Hainaut og tegnet av Suzanne Gautier. Skjoldets motiv er et grønt pentagram på rød bakgrunn (som i flagget) med en soloppgang over Atlasfjellene (stilisert) i bakgrunnen. Øverst er en kongekrone, mens en løve på hver side holder skjoldet. På skriftbåndet under skjoldet står det et sitat på arabisk fra Koranen: «Hvis du hjelper Allah, vil Allah hjelpe deg» (In Tançuron Allah Iançurkun - fra sura 47, vers 7).

Napp

Napp er et lite fiskevær i Flakstad kommune i Lofoten som ligger ca. 10 kilometer vest for Leknes. Det har i perioder vært regnet som et eget tettsted.

Napp er det fiskeværet i Flakstad kommune som har størst sammenlagt kailengde.Det er barnehage, sykehjem og skole med 7 klassetrinn. Napp skole ble nedlagt i 2018 grunnet for små klasser. De resterende klassene ble flyttet til Ramberg Skole. Napp har også eget skytterlag, som hadde det første hele året på sin nye bane i 2006.

I november 2009 fikk Napp oppvekstsenter en egen ballbinge ved siden av napp skole.

Siste soloppgang før mørketida er 7. desember og første soloppgang etter mørketida er 5. januar.

Ramadan

For mannsnavnet, se Ramadan (navn).

Ramadan (arabisk: رمضان) er den niende måneden i den islamske kalender og islams fastemåned. Det mest framtredende aspektet ved denne måneden er en faste som blir praktisert fra soloppgang til solnedgang av troende muslimer. Ordet «ramadan» er avledet av den arabiske roten «ramiḍa» eller «ar-ramaḍ», som betyr «brennhete» eller «tørke». Å overholde ramadan regnes som én av islams fem søyler.

Ramberg (Flakstad)

Ramberg er administrasjonssenteret i Flakstad kommune i Lofoten i Nordland. Ramberg ligger på Flakstadøya. På stedet Flakstad ved Ramberg ligger Flakstad kirke, som er bygget i 1780. Navnet Ramberg er satt sammen av ram (ramn/ravn) og berg, og betyr altså Ravneberget.

Siste soloppgang før mørketida er 8. desember og første soloppgang etter mørketida er 4. januar.

Reine

Reine er et tettsted og et fiskevær i Moskenes kommune i Lofoten i Nordland. Reine er administrasjonssenteret i kommunen, og har 314 innbyggere per 1. januar 2018. Øyene på Reine er knyttet sammen med bruer, og europavei 10 passerer stedet. Reine har vært handelssted siden 1743.

Siste soloppgang før mørketida er 9. desember og første soloppgang etter mørketida er 3. januar.

Soldatens kortstokk

Soldatens kortstokk er en samleplate med Stein Ingebrigtsen, utgitt i 1989.

Soloppgang (album)

Soloppgang er et musikkalbum med Stein Ingebrigtsen, utgitt i 1977.

Stamsund

Stamsund er et tettsted i Vestvågøy kommune i Lofoten i Nordland. Tettstedet har 1 092 innbyggere per 1. januar 2018. Stamsund er et viktig fiskevær med Lerøy Seafoods as som viktigste bedrift. Nordland Havfiske A/S er det største trålselskapet i Nord-Norge.

Stamsund har et stort kulturliv med to frie teatergrupper Teaternor samt Figurteateret i Nordland, kunstgalleri og flere kunstnere, samt alpinbakke. Overnattingsmuligheter er flere rorbuanlegg og et vandrehjem. Hotellet i Stamsund var asylmottak fra 1. september 2009. Hotellet ble renovert og gjenåpnet i juni 2018 under navnet «Live Lofoten Hotel».Siste soloppgang før mørketida er 7. desember og første soloppgang etter mørketida er 5. januar.

Sørvågen

Sørvågen er et tettsted og et fiskevær i Moskenes kommune i Lofoten i Nordland. Tettstedet har 440 innbyggere per 1. januar 2018, og ligger på sørøstsiden av Moskenesøya.

Næringsvirksomhet er hovedsakelig fiskeri og turisme. Stedet er et skolesenter og har dagligvarebutikker, fiskebruk, post, restaurant og en av de faste utstillingene til Norsk Telemuseum. Det går bilferje fra kirkestedet Moskenes til Bodø og Værøy/Røst.

I 1906 ble Sørvågen radio åpnet som en del av telenettet i norge.Siste soloppgang før mørketida er 10. desember og første soloppgang etter mørketida er 2. januar.

Tider på døgnet
Demring i Taritari (Nueva Esparta, Venezuela)Solnedgang i Knysna (Western Cape, Sør-Afrika)

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.