Silpa

Silpa (hebraisk: זִלְפָּה, «Hellende/lut») er i den hebraiske Bibelen (det gamle testamente) nevnt som ternen og slavinnen til Lea. Hun ble gitt til Jakob som hans elskerinne av Lea slik at slavinnen kunne føde Jakop barn på hennes vegne. Silpa fødte to barn med Jakob: Gad og Asjer.[1]

Silpa ble gitt som slave til Lea av hennes far Laban som bryllupspresang da hun giftet seg med Jakob.[2] I henhold til en del rabbinske kommentatorer av Mosebøkene var Silpa og Bilha (slavinne for Leas søster Rakel) yngre døtre av Laban, og således Lea og Rakels halvssøtre.[3]

I henhold til Rashi, en fransk rabbiner som kommenterte Tora1000-tallet, var Silpa yngre en Bilha, og Labans beslutning om å gi slaven til Lea var en del av det bedrag han benyttet for å lure Jakob til å gifte seg med Lea, den eldre datteren, framfor Rakel. Morgenen etter bryllupet forklarte Laban at «Vi gjør det ikke slik her hos oss at vi gir bort den yngste før den eldste.»[4] Om natten, for maskere bedraget, ga Laban den tilsørte bruden den yngste av ternene slik at Jakob skulle tro at han faktisk giftet seg med Rakel, den yngste av døtre.

Silpa opptrer også i striden mellom Jakobs hustruer om gi ham sønner. Lea fødte ikke flere barn etter sin fjerde sønn. Samtidig hadde Rakel til da ikke hadde født noen, men tilbød sin terne Bilha til Jakob slik slavinnen kunne fødte barn på hennes vegne. Etter at Bilha hadde født to barn, tok Lea opp den samme tanken, og ga Jakob sin terne Silpa til Jakob. Lea ga Silpas barn navn og var direkte involvert i deres oppfostring. Det er således ingenting som tyder på at Bilhas sosiale status endret seg, selv om delte seng med Jakob; hun var fortsatt slavinne og hadde ingen beslutning over sine barn.

Populærlitteraturen

Margaret Atwood har sin roman Tjenerinnens beretning (The Handmaid's Tale) fra 1987 gitt sin versjon av den bibelske fortellingen. Også Anita Diamants roman The Red Tent (1997) og Orson Scott Cards Rachel and Leah (2004) behandlet det samme emnet.

Referanser

  1. ^ Nettbibelen: Første Mosebok 30:9
  2. ^ Nettbibelen: Første Mosebok 29:24, 46:18
  3. ^ Pirke De-Rabbi Eliezer, xxxvi.
  4. ^ Nettbibelen: Første Mosebok 29:26

Eksterne lenker

Asjer

Asjer (hebraisk: אָשֵׁר) var i henhold til den hebraiske Bibelen (det gamle testamente) den andre sønnen til patriarken Jakob med Silpa, den yngre broren av Gad, og den åttende av Jakobs tolv sønner. Asjer ble grunnlegger av den israelittiske stammen Asjers stamme. En del bibelforskere mener at det er en opphavsmyte hvor Asjer er en eponymisk metafor som ga en etiologi for denne stammen i henhold til de andre i det israelittiske forbundet.

Association of Southeast Asian Nations

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) er en økonomisk og politisk sammenslutning av sydøstasiatiske nasjoner, som ble grunnlagt i 1967 av Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore og Thailand. Stiftelsesmøtet ble holdt i Bangkok, Thailand. ASEAN har til formål å styrke den økonomiske, sosiale, og kulturelle utvikling i, og mellom, medlemslandene. (Forbundet har ingen overnasjonal utøvende myndighet, slik EU har, tildels.)

ASEAN dekker et areal på 4,46 million km², som er 3% av jordas landareal, og har en befolkning på ca. 600 millioner mennesker, som er 8,8% av verdens befolkning. I 2010 hadde det samlede nominelle BNP vokst til 1,8 billioner USD. Hvis ASEAN hadde vært en enkelt enhet ville det rangere som den niende største økonomien i verden.

Bilha

Bilha (hebraisk: בִּלְהָה, «Nølende/stammende; blyg») er i den hebraiske Bibelen (det gamle testamente) nevnt som ternen og slavinnen til Rakel. Hun ble gitt til Jakob som hans elskerinne av Rakel da hun selv ikke klarte å bli gravid, og i henhold til Første Mosebok fødte Bilha to sønner: Dan og Naftali. Det er ingenting som tyder på at Bilhas sosiale status endret seg da hun delte seng med Jakob; hun var fortsatt slavinne og barna fikk navn av Rakel som også oppfostret dem, noe som er indikert ved Rakels uttalelse «Hun kan føde på mine knær, så jeg også kan få barn ved henne.» Det er også en referanse til en incestuøs forbindelse mellom Bilha og Jakobs sønn Ruben.

Cougar Town

Cougar Town er en amerikansk komiserie som gikk på ABC fra 2009 til 2015. Courteney Cox spiller hovedrollen.

Serien handler om Jules Cobb som er nylig skilt og i frustrasjon over å være over 40 og singel. Hun lever med sin 17 år gamle sønn (spilt av Dan Byrd) og prøver å oppleve 20-årene på nytt da hun gikk glipp av den tiden ved å ta av seg sønnen. Hun er bestevenn med naboen Ellie Torres (Christa Miller) som er gift og har en liten sønn. Jules arbeider som eiendomsmegler hvor hun arbeider sammen med Laurie Keller (Busy Philipps) som er endel år yngre, og prøver å hjelpe Jules med å komme seg ut å treffe menn, samt å ha det moro, feste og leve livet.

Serien utspilles i den fiktive byen «Gulf Haven» i Sarasota County Florida, men spilles egentlig inn hos Culver Studios i Culver City California.

I Norge gikk serien på TVNorge.

Elsker

Elsker/elskerinne er begrep som primært betegner en mann (kvinne) som har et seksuelt forhold til en kvinne (mann) vedkommende ikke er gift, forlovet og, i vår tid også samboer, med, spesielt for å beskrive en emosjonell, intim og privat relasjon til en annen person enn den vedkommende har et offentlig kjent og formalisert forhold til. Begrepet har tilsvarende bruk og betydning også i forhold mellom to personer av samme kjønn.

Et elsker-/elskerinneforhold er gjerne stabilt over tid, idet minste semi-permanent, men vanligvis deler ikke partene bolig åpent og offisielt. Forholdet er ofte, men ikke alltid, også hemmelig. Det kan også implisere at elskeren/elskerinnen ”holdes”, dvs. at den andre dekker deler av husholdningsutgiftene eller bidrar til økonomien på annen måte. Spesielt i historisk perspektiv, i tider hvor det var langt større økonomiske forskjeller enn i dag mellom klasser, samfunnsgrupper og kjønn, var dette utbredt.

Frustrerte fruer sesong 2

Frustrerte fruer sesong 2 fortsetter fra der sesong 1 sluttet.

Frustrerte fruer sesong 3

Frustrerte fruer sesong 3 fortsetter fra der sesong 2 sluttet.

Første Mosebok

Første Mosebok eller Genesis (hebraisk: בראשית – Bĕrêšîṯ, «I begynnelsen») er første bok i Bibelen, både i Den hebraiske bibel (Tanakhen) og i Det gamle testamentet, hvor den utgjør første bok i Pentateuken. Innen jødedommen er boken den første i samlingen Tora, som betyr «loven» eller «rettledningen». Fra Esras og Nehemjas tid (ca 450 f.Kr.) blir disse bøkene tilskrevet Moses, og ifølge både kristen og jødisk tradisjon er forfatteren Moses. I tillegg til fortellinger inneholder boken både poetiske tekster og slektstavler.Første Mosebok deles som regel inn i to deler; den første delen kalles «urhistorien» og utgjør kapittel 1–11. Urhistorien forteller om skapelsen av himmel og jord, og om de første menneskene, Adam og Eva i Edens hage, samt om deres barn Kain og Abel. Gud ser at menneskets ondskap er stor på jorden, og legger verden øde i en storflom; Noah finner derimot nåde i Guds øyne, og overlever med sin familie i arken. Slektstavlene i kapitlene fire, fem, ti og elleve har til hensikt å vise at Adam er alle menneskers stamfar, og fortellingen om Babels tårn i kapittel elleve forklarer hvorfor Jordens folkeslag snakker forskjellige språk og er spredt ut over jorden.Den andre delen (kapittel 11–50) omhandler israelittenes (jødenes) forhistorie, og kalles «patriarktiden». Kapittel 11–25 forteller om Guds pakt med Abraham og Sara, og løftet om at jordens folk skal få velsignelse gjennom Abraham; kapitlene inneholder også fortellingen om Sodoma og Gomorras utslettelse og om Abrahams ofring av sønnen Isak. I kapitlene 25–36 fortelles det om Isak og hans sønner Jakob (Israel) og Esau, blant annet Jakobs kamp med engelen. I siste del (kapittel 37–50) havner Jakobs sønn Josef i Egypt, hvor israelittene slår seg ned som venner av farao.Det gamle testamente er opprinnelig skrevet på hebraisk, og på hebraisk kalles Første Mosebok for be'resjit, «i begynnelsen», etter tekstens åpningsord. I den eldste greske bibeloversettelsen, Septuaginta, kalles Første Mosebok for Genesis, som betyr «kilde» eller «opphav». Fortellingene fra Første Mosebok til Kongebøkene utgjør en sammenhengende historie.

Gad (bibelsk person)

Gad (hebraisk: גד, «[God] Lykke») var i henhold til den hebraiske Bibelen (det gamle testamente) den første sønnen til patriarken Jakob med Silpa, og den syvende av Jakobs tolv sønner. Gad ble grunnlegger av den israelittiske stammen Gads stamme. En del bibelforskere mener at det er en opphavsmyte hvor Naftali er en eponymisk metafor som ga en etiologi for denne stammen i henhold til de andre i det israelittiske forbundet.

Gilmore Girls

Gilmore Girls er en amerikansk drama- og komiserie som gikk på amerikansk TV fra 2000 til 2007.

Israels ti forsvunne stammer

Israels ti forsvunne stammer, eller Israels ti tapte stammer henviser til teorier om at de gamle jødiske stammer, etter at oldtidens Israel ble fullstendig ødelagt, ble sendt i eksil som slaver i det gamle Assyria og at mange jødiske grupper har sagntradisjoner om disse stammenes fortsatte, skjulte eksistens, eller om deres fremtidige tilbakevenden til Israel.

Dette er et tema som dels er basert på autentiske historiske kjensgjerninger, dels på en nedskrevet religiøs tradisjon, dels på legender, sagn og tradisjoner forøvrig, og dels på vidtgående spekulasjoner. Det finnes en omfattende litteratur om De tapte stammene og ingen av kildene kan legges til grunn for pålitelige svar. Vår tids bruk av genealogiske DNA-tester har imidlertid forenklet arbeidet med å bekrefte hvorvidt bestemte folkegrupper tilhører De tapte stammer.

Jakob (stamfar)

Jakob (hebraisk: יַעֲקֹב – Yaʿăqōḇ, i betydningen «hæl» eller «beintrekker»; gresk: Ἰακώβ – Iakṓb; arabisk: يَعْقُوب – Yaʿqūb), senere kjent som Israel (hebraisk: יִשְׂרָאֵל – Yiśrāʾēl, «blir med Gud»; gresk: Ἰσραήλ – Israḗl; arabisk: إِسْرَائِيل‎ – Isrāʼīl), er beskrevet i den hebraiske Bibelen (Det gamle testamentet), i Talmud, Det nye testamentet, og i Koranen, som den tredje patriark av den hebraiske folket som Gud inngikk en pakt med, og som stamfar til stammene i Israel, og etter ham har hans etterkommere blitt oppkalt etter, «israelitter».

I den hebraiske Bibelen er han sønnen til Isak og Rebekka, sønnesønn av Abraham og Sara, og av Betuel, og den yngre tvillingbroren av Esau. Jakob fikk tolv sønner og minst en datter med sine to hustruer, Lea og Rakel, og med deres kvinnelige slaver Bilha og Silpa. Barna som er nevnt i Første Mosebok var Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asjer, Jissakar, Sebulon, datteren Dina, Josef, og Benjamin.Før Benjamin ble født hadde Jakob fått sitt nye navn Israel av Jahve. Navnet «Israel» kan bli oversatt som «Gud utfordrer», men andre betydninger har også blitt foreslått. En del bibelforskere mener at navnet kommer fra verbet śœarar («å herske, være sterk, ha autoritet over»), dermed betyr navnet «Gud styrer» eller «Gud dømmer». Andre mulige meninger er «Guds fyrste» (fra King James-utgaven) eller «El slåss/strides».Som et resultat av en alvorlig tørke i Kanaan, flyttet Jakob til Egypt på den tiden da hans sønn Josef var egyptisk visekonge. Etter at Jakob døde der 17 år senere, førte Josef levningene av Jakobs legeme til landet Kanaan hvor han ga sin far en storstilt grav i den samme Makpela-hulen hvor også Abraham, Sara, Isak, Rebekka og Jakobs hustru Lea var gravlagt.

Joey (TV-serie)

Joey er en amerikansk TV-serie med Matt LeBlanc i hovedrollen. Serien ble tatt av TV-skjermen midt i 2. sesong, og de siste episodene ble aldri sendt i USA, men ble vist på norske TV-skjermer. Serien var lite populær. Serien er en spin-off til Venner for livet.

Serien følger Joey Tribbiani til Los Angeles etter at han har forlatt vennene i New York. Han håper på å få litt fart på skuespillerkarrieren sin. Agenten Bobbie (Jennifer Coolidge) skaffer ham to mulige oppdrag. Dessverre velger han feil oppdrag, og serien blir kansellert. Den andre serien derimot blir en knallsuksess. Han treffer også søsteren Gina (Drea De Matteo) og nevøen Michael (Paulo Costanzo). Joey skaffer seg en leilighet, og Michael, som ønsker seg litt privatliv fra moren, flytter inn sammen med ham. Joey stifter også bekjentskap med vaktmesteren, Alex (Andrea Anders).

Lea (bibelsk person)

Lea (hebraisk: לֵאָה, Le'a, fra akkadisk: Leˀa; «ku») er i henhold til den hebraiske Bibelen (det gamle testamente) den første av to samtidige hustruer av den hebraiske patriark Jakob og mor til seks av hans sønner og minst en datter, Dina. Lea var datter av Laban og niese av Rebakka, Jakobs mor. Jakob hadde til hensikt gifte seg med en av Labans døtre og han valgte Leas yngre søster Rakel. Etter syv års arbeid fikk han henne, men Laban byttet henne ut med Lea slik at Jakob måtte arbeide ytterligere syv år for å få gifte seg med Rakel også. Det ble Leas lodd å være mindre elsket enn Rakel. På den annen side fødte Lea de barn som Rakel ikke kunne.

Liste over statsledere i 1995

Liste over statsledere inneholder statsoverhoder, regjeringsledere og andre ledere som styrer over selvstendige stater og territorier i 1995.

Liste over statsledere i 1996

Liste over statsledere inneholder statsoverhoder, regjeringsledere og andre ledere som styrer over selvstendige stater og territorier i 1996.

Panyapedaliodes

Panyapedaliodes er en slekt av sommerfugler som hører til underfamilien ringvinger (Satyrinae) i den store familien flikvinger (Nymphalidae). Slekten er én av ganske mange slekter som ble spaltet av fra den kjempestore slekten Pedaliodes i 1964.

Rakel (bibelsk person)

Rakel (hebraisk: רחל, Raḥel, i betydningen «søye, hunsau») er i henhold den hebraiske Bibelen (det gamle testamente) favoritthustruen til patriarken Jakob, den ene av de tre bibelske patriarker, og som mor av Josef og Benjamin. Hun var datter av Laban og den yngre søsteren til Lea, den første hustruen til Jakob. Jakob var også hennes fetter, og hun var den yngre niesen til Rebekka, Jakobs mor.

Visva-Bharati-universitetet

Visva-Bharati University er et statlig universitetssystem i India med campus i Santiniketan nær Bolpur i delstaten Vest-Bengal, India. Det ble opprettet i 1863 av poeten og forfatteren Rabindranath Tagore, som landets andre universitet i moderne tid. «Visva Bharati» betyr «Verdens forening med India».

Undervisningen ved VBU holder meget høy standard i nasjonal målestokk. Mange av de ledende nasjonalistene i India studerte her. Universitetsstatusen ble tildelt i 1951. VBU har to skoler, åtte institutter og femten vitenskapelige sentra.

Sentrene ved VBU er :

Nippon Bhavana

Indira Gandhi Centre for National Integration

The Computer Centre

Rural Extension Centre (REC)

Silpa Sadana

Palli-Charcha Kendra

Centre of Bio-technology

Centre of Mathematics Education

Centre for Applied Rural Education

Centre for Science in Villages

Sikhsa-Charcha

Agro-Economic Research Centre

Centre for Environmental Studies

Centre for Journalism and Mass Communication

Rathindra Krishi Vigan KendraStudiene gis i en lang rekke fag, opp til doktorgradsnivå. Studenttallet er om lag 6 500, og det er 511 vitenskapelig ansatte.

Blant tidligere studenter finner vi økonomen Amartya Sen.

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.