Sidsel Ulfstand

Sidsel Ulfstand (– død 1575) var en dansk godseier og lensmann.

Hun var datter av riksråd Jens Holgersen Ulfstand og Margrethe Trolle (1475–1522).[1] Sidsel Ulfstand giftet seg senest i 1532 med riksråd Knud Pedersen Gyldenstierne (1480–1552), paret fikk syv barn. Etter at han døde, arvet hun godsene Ljungby (senere Trolle Ljungby) i Skåne, Tim i Nørrejylland og Bønnet på Falster (sistnevnte etter sine brødre). Hun arvet også mannens embete som lensmann i Villand herred i Skåne.

Som lensmann lånte hun kronen penger under Syvårskrigen, hun sørget også for utrustning av armeen, utskrivning av bønder til krigstjeneste. Hun inndrev også skatt og sørget for reparasjoner av veier, broer og befestninger.[2]

Hun sås ikke sjeldent ved hoffet, og var i 1559 en av de kvinner som broderte gobeliner til salen på det kongelige slott, i 1565 sydde hun kong Frederik II skjorter og undertøy.[1]

Mens Gyldenstierne stadig levde, bodde de i Kalundborg, hvor også Christian II tilbragte sine siste år. Ellers bodde hun mest på Ljungby, men sås også jevnlig på Bønnet. Hun døde 1575, og ble begravet ved sin mann i Vor Frue i Kalundborg. Parets relieffer ses på en gravsten ved kirken.[3]

Sidsel Ulfstand
Gravsten over Knud Gyldenstierne og Sidsel Ulfstand
gravsten over Knud Gyldenstierne og Sidsel Ulfstand ved Vor Frue i Kalundborg
Født16. århundre
Død1575
Gravlagt Vor Frue kirke (Kalundborg)
Ektefelle Knud Pedersen Gyldenstierne
Far Jens Holgersen Ulfstand
Barn Axel Gyldenstjerne
Beskjeftigelse Godseier, lensherre
Nasjonalitet Danmark

Referanser

  1. ^ a b «Sidsel Ulfstand | Gyldendal - Den Store Danske». denstoredanske.dk (dansk). Besøkt 4. august 2019.
  2. ^ «Dansk Kvindebiografisk Leksikon - Sidsel Ulfstand». www.kvinfo.dk. 15. mai 2003. Besøkt 4. august 2019.
  3. ^ «Kalundborg kirke». www.gravstenogepitafier.dk. Besøkt 4. august 2019.
Axel Gyldenstjerne

Axel Gyldenstjerne (født ca. 1542, død 13. juli 1603 på Gotland) var dansk embetsmann og norsk stattholder.

Hans ungdom er lite beskrevet, men han kommer inn i historien under sjuårskrigen (1563–70), da han var ved kong Fredrik IIs hoff, og ute i operasjoner. Etter krigen mottok han len i Danmark og Skåne. Fra 1579 var han landsdommer i Skåne; fra 1581 var han medlem av Riksrådet og i 1585 var han sammen med Valkendorf ansvarlig for riksstyret i kongens fravær.

Da Fredrik døde i 1588, og Christian IV ble innsatt som barnekonge, utnevntes Gyldenstjerne til stattholder i Norge og lensherre over Akershus. I løpet av hans tid som stattholder ble sorenskriverembetet opprettet, Akershus festning ble rustet opp, skattetrykket økte, grensene mot Sverige ble ettergått i nord, og Gyldenstjerne spilte personlig en rolle i å oppmuntre Peder Claussøn Friis til å oversette kongesagaene til norsk.

Gyldenstjerne fratrådte etter eget ønske i 1601, og mottok to len i Blekinge. Han deltok på en reise til Russland 1602–03, som ledsager for den danske kongens bror, prins Hans, som skulle giftes med tsar Boris Godunovs datter. Prinsen døde før bryllupet, og Gyldenstjerne døde selv under hjemreisen.

Jens Holgersen Ulfstand

Jens Holgersen Ulfstand (født 1450, død 6. februar 1523), var en dansk riksråd og admiral. Han hadde fra 1486 Lindholm slott i Skåne i forlening, og fra 1510 Villand herred og fra samme tid Sølvesborg.

Vor Frue kirke (Aalborg)

For andre kirker med samme navn, se Vår Frue kirke .

Vor Frue kirke er en kirke som ligger i sentrum av Aalborg på Jylland. Den ble oppført i 1877-1878 etter tegninger av arkitekt J.E. Gnudtzmann av rød mursten i nyromantikk og innviet 22. desember 1878. Bygningen inneholder imidlertid rester av et benediktinernonnekloster oppført av granittkvadre over profilert dobbeltsokkel i begynnelsen av 1100-tallet. Klosterkirken besto av apside, kor og skip med korsarmer. Klosterkirken ble bygget om flere ganger og i 1876 var den blitt så ødelagt at det ble vedtatt å rive den og føre opp en ny.

Den nåværende kirkebygningen består av apside og et treskipet skip med korsarmer. Hovedinngangen er mot nord. Over inngangsdøren er det et relieff fra 1878 som forestiller Maria med barn etter modell av billedhugger F.E. Ring.

Vestportalen med relieffkvadre var opprinnelig nordportal i klosterkirken. Portalen har to frisøyler med uthugne baser og kapitéler. Langs rundbuen er det et siksakbånd som menes å være av engelsk-normannisk opprinnelse. Tympanonen er endret, men har i midten en opprinnelig skulptur; Sankt Peter med nøklene.

I trekantgavlen ovenfor er det satt inn fem billedkvadre; den tronende Kristus, flukten til Egypt, oppvekkelsen av Lasarus (eller hyrdenes tilbedelse) samt to udyr. Nord for portalen ses en relieffkvader med Herodes, rundt Herodes er det to knelende figurer.

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.