Metrobuss

Metrobuss er tre busslinjer i Trondheim med tilhørende 24 meter lange dobbelleddbusser som ble satt i drift fra 3. august 2019.[1]

Metrobuss
Metrobuss på linje 2 ved Trondheim sentralstasjon 5. august 2019, tre dager etter åpningen av systemet.
Metrobuss på linje 2 ved Trondheim sentralstasjon 5. august 2019, tre dager etter åpningen av systemet.
Basisdata
Transporttype Bussmetro (dobbeltleddbuss)
Sted Trondheim
Åpnet 3. august 2019
Drift
Eier AtB
Operatør Vy Buss, Tide Buss
Antall linjer 3
Antall stasjoner Ca. 150
DalenHageby 18-09-06B
Holdeplass for Metrobuss i Trondheim på Dalen Hageby
Metrobussholdeplass Grillstad
Metrobussholdeplass på Grillstad linje M1, nesten fullført sept. 2018

Beskrivelse

Metrobuss administreres av selskapet AtB, som fra før av administrerer kollektivtrafikken i Trondheim og hele Trøndelag. Bussene opereres av AtBs underleverandører Vy Buss og Tide Buss, med henholdsvis 44 og 14 busser.

Oppstarten 3. august 2019 ble rapportert som relativt vellykket.[2]

Metrobussene er en del av Miljøpakke Trondheim, og gikk tidligere under navnet Superbuss.[3][4] For å betjene de 24 meter lange metrobussene er det bygd særskilte plattformer med plass for flere busser etter hverandre, lange leskur med sanntidsinformasjonstavler og billettautomater.[5] Den første av disse holdeplassene ble oppført på Dalen Hageby allerede i 2017.

Det bygges omlag 130 lengre bussholdeplasser med akseptabel standard, hvorav mange av disse må bygges opp på nytt ved eksisterende holdeplasser, mens andre legges til nye steder siden avstanden mellom holdeplassene økes i forhold til tidligere ruter. Det bygges åtte omstigningspunkter, seks knutepunkter og ca. ti kilometer med nytt kollektivfelt på eksisterende veitrasé. Også flere strekningstiltak med hensyn til geometri må iverksettes, samt fremtidig utvidelse av Elgeseter gate, Innherredsveien, Olav Tryggvasons gate og Kongens gate.

Prosjektet har blitt kritisert for kostnadene, leddbussenes framkommelighet vinterstid, mer behov for overgang mellom bussruter, større andel ståplasser enn sitteplasser, og for tilgjengelighet for rullestolbrukere.

Hovedlinjer

De 58 bussene trafikkerer tre linjer på tvers av Trondheim[6]:

Flere busslinjer på tvers med bussbytte på holdeplasser ved de tre hovedlinjene for Metrobuss.

Omstignings- og knutepunkter

Omstigningspunkter og knutepunkter er metrobusstasjoner der man enkelt kan bytte mellom metrobusslinjer og bydelslinjer.[7]

 • Ranheim: Omstigningspunkt ved endeholdeplassen til linje 1, der avganger vil korrespondere med lokalruter til Reppe og Værestrøa.
 • Skovgård: Omstigningspunkt som betjenes av linje 1, og bydelslinjer til Vikåsen, Brundalen, Charlottenlund, og Stjørdal.
 • Strindheim: Viktig knutepunkt i den nye rutestrukturen, der man kan bytte mellom flere bydelslinjer som tillater reiser på tvers av byen uten behov til å reise via sentrum. Knutepunktet betjenes av linje 1 og er endeholdeplassen til linje 2.
 • Trondheim sentralstasjon: Knutepunkt for alle typer reisende, der man vil kunne bytte mellom linje 2, bybusser, regionsbusser og tog.
 • Prinsenkrysset: Allerede et viktig knutepunkt i den tidligere rutestruktur, der man kan bytte mellom de tre metrobusslinjene, tolv bydelslinjer og trikken.
 • Studentersamfundet: Omstigningspunkt som betjenes av alle tre metrobusslinjer.
 • Lerkendal: Viktig knutepunkt i den nye rutestrukturen der man, i likhet med Strindheim, kan bytte mellom flere bydelslinjer som tillater reiser på tvers av byen uten behov til å reise via sentrum. Betjenes av linje 1 og 2.
 • Tonstad: Svært viktig omstigningspunkt i den nye rutestrukturen, der man enkelt kan bytte mellom linje 1 og 2 til matebusser som betjener Flatåsen, Tillerringen og Sjetnemarka.
 • Tiller: Nytt knutepunkt skal bygges utenfor City Syd, der man vil kunne bytte mellom linje 1 og lokalruter til Melhus og Klæbu utenfor rush-tiden.
 • Heimdal: Nytt knutepunkt skal bygges ut ved Heimdal Stasjon, der man kan bytte mellom linje 1 og 2, tog, og lokalruter til Flatåsen, Tillerringen, Klett, Ringvål, Sandmoen, Spongdal, Heggstadmyra og Lundåsen.
 • Lund: Omstigningspunkt ved endeholdeplassen til linje 1 og 2.
 • Hallset: Omstigningspunkt ved endeholdeplassen til linje 3, der man kan bytte til lokalbuss som betjener Buenget, og buss til Granåsen og Flatåsen utenfor rush-tiden.
 • Voll: Omstigningspunkt ved Voll Studentby som betjenes av linje 3.

Referanser

 1. ^ «Om Metrobuss». Miljøpakken. Besøkt 21. februar 2019.
 2. ^ «Har folk ute for å bistå passasjerer mandag». Adresseavisen. 5.8.2019. s. 10-11.
 3. ^ Adressa.no 9.6.2017: Nå heter det ikke lenger superbuss. Av Ann Iren Bævre
 4. ^ Adressa.no – 11 ting du trenger å vite om superbuss (Av Roy Tommy Bråten. Publisert 23. februar 2017, besøkt 6. september 2018)
 5. ^ AtB.no – Slik blir stasjonene og holdeplassene (Besøkt 6. september 2018)
 6. ^ «Slik blir linjene fra august 2019». AtB (norsk). Arkivert fra originalen 9. november 2018. Besøkt 8. november 2018.
 7. ^ «Miljøpakken » Knute- og omstigningspunkt for Metrobuss». miljopakken.no. Arkivert fra originalen 10. januar 2019. Besøkt 10. januar 2019.

Eksterne lenker

2019

2019 (MMXIX) i den gregorianske kalenderen er et normalår som begynner på en tirsdag.

Bussmetro

Bussmetro (også kjent som bus rapid transit (BRT) eller superbuss) er et system hvor bussene går med hyppige avganger og har en fast frekvens i samsvar med hverandre. Det er et alternativ for valg av kollektivtransport. Hensikten med bussmetro er at det skal fungere som et fremkomstmiddel som skal redusere den ordinære biltrafikken, og øke bussbruken. På den måten kan byer unngå kø og knuter i trafikken. Per 2015 er bussmetro tatt i bruk i mer enn 150 byer over hele verden.

Bybanen i Bergen

Bybanen i Bergen er et kollektivt skinnegående transportmiddel (bybane) i Bergen. Den går fra sentrum (Byparken) til Flesland.

Bybanen ble vedtatt bygget i 2000, og utbyggingen startet i januar 2008. Første delstrekning, fra sentrum til Nesttun, ble åpnet for passasjertrafikk 22. juni 2010 av Dronning Sonja. Andre delstrekning til Lagunen åpnet 21. juni 2013. Tredje delstrekning ble åpnet til Birkelandsskiftet 15. august 2016 og åpnet videre til Flesland 22. april 2017.

Bybanen er en sporvei som i all hovedsak har egen trasé, noe som muliggjør hurtigkjørende og store sporvogner. Vognene til Bybanen i Bergen målte 32 m og hadde plass til 212 personer, men er nå forlenget til 42 m.

Utbyggingen av Bybanen har vært preget av politiske kontroverser, og videre utbygging, inkludert Byggetrinn 4 til Fyllingsdalen.

Dobbelleddbuss

Dobbelleddbuss er tredelte busskjøretøy med to ledd, beregnet på store passasjermengder i ordinær busstrafikk eller som del av BRT/Bussmetro med egne busstraseer.

Farte

Farte (markedsført som farte og farte.no) er en informasjonskanal for kollektivtrafikken i Telemark. Farte er eid av Telemark fylkeskommunes avdeling for samferdsel og regional utvikling, som en fylkeskommunal enhet, og har som hovedoppgave å samordne kollektivtrafikk og skoleskyss i fylket. Enheten er selv kollektivtransportforvalter for Telemark. Mellom 1. januar 2006 og 1. juli 2015 var dette ansvaret satt ut til selskapet Vestviken Kollektivtrafikk.

Farte har avtaler med forskjellige buss- og fergeselskaper som utfører kollektivtransporten i Grenland og øvrige områder i Telemark. Busstrafikken utføres av Drangedal Bilruter, Telemark Bilruter, Tinn Billag og Vy Buss. Fra 1. juli 2019 tar Vy Buss over all ikke-kommersiell busstrafikk i fylket.

Helle (Kragerø)

Helle er et sted i Kragerø kommune i Telemark. Helle inngår i tettstedet Vadfoss/Helle sammen med Vadfoss. Statistisk sentralbyrå regner Helle og Vadfoss som ett tettsted med 1571 innbyggere 1. januar 2008. Helle består av områdene Nordbø, Sollia, Måneliheia og Skarbo. Sentrum på Helle er ikke stort, men har en nærbutikk, serveringsstedet Hellekroa, en frisørsalong og Furubo omsorgsboliger.

I 1580 ble det anlagt et sagbruk på Strand. Det kjørte helt til det ble avviklet i 1930, etter 350 års virke.

På Gamle Sollia ligger Hellekirken som er relativt ny, og like ved Hellekirken Barnehage. Hele området ligger nå under Sannidal prestegjeld/-sokn, i motsetning til før da Skarbo og Fossing lå under Skåtøy prestegjeld. På Nordbø ble det nylig bygget en stor ny grunnskole, Helleskolen, som tok over for Årø skole og Skarbo skole. Rett ved Helleskolen er det idrettsanlegg og kunstgressbane. Et postkontor ble lagt ned rundt årtusenskiftet. På Skarbo holdt en kjettingfabrikk maskinene i gang i mange år, men måtte opphøre produksjonen på 1990-tallet.

Helle er forbundet med omverden via fylkesvei 363, som går fra E18 i nordøst til Kragerø by i sør og Sannidal i vest. Mot Skarbo strekker fylkesvei 210 seg østover. Metrobuss og Drangedal Bilruter har begge avganger hver halvtime til Sannidal/Kragerø. I tillegg er det diverse spesialavganger i forbindelse med pendling.

Av innsjøer finnes blant andre Øvre og Nedre Strandtjenn, Langtjenn, Bastautjenn, Årømyrtjenna og Svarttjenn.

Leangen stasjon

Leangen stasjon er en jernbanestasjon på Meråkerbanen i bydelen Leangen øst for Trondheim. Fra Leangen går forbindelseslinjen Stavne-Leangenbanen til Stavne stoppested på Dovrebanen.

Stasjonen åpnet i 1881, og betjenes av lokaltog fra Vy. Stasjonen har vært fjernstyrt fra Trondheim stasjon siden 1976 og ubetjent siden 1984. Dagens stasjonsbygning er fra 1944. Den har lenge vært planlagt revet. Stasjonen betjener industriområder og nærliggende boligarealer på Leangen og de store kjøpesentrene Lade Arena og Sirkus Shopping som ligger på hver sin side av jernbanelinjen.

Fra Leangen stasjon gikk det et langt sidespor til bedrifter langs Haakon VIIs gate og på Lade. Sporet ble nedlagt i 1995 grunnet manglende vedlikehold og økonomisk støtte fra de ulike bedriftene. Det var stor trafikk på dette sidesporet og stasjonen ble utstyrt med en rekke oppstillingsspor i den anledning. Disse er i 2018 fortsatt på plass, men lite i bruk.

Leangen stasjon skal flyttes lenger vest slik at en får bedre overgangsmuligheter til det øvrige kollektivsystemet i området, særlig det nye Metrobuss-systemet. Arbeidet med den nye stasjonen startet 1. september 2018 og skal være ferdig 1. august 2019, i følge Bane NOR.

Nordjyllands Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab (NT) er et dansk trafikkselskap som står for all busstrafikk i Nordjylland, samt jernbanene under Nordjyske Jernbaner. Selskapet ble opprettet som følge av kommunereformen og overtok både navnet og oppgavene fra trafikkselskapet som ble drevet av Nordjyllands Amt.

NT eies av Region Nordjylland og de elleve kommunene i dekningsområdet, som samtidig er bestillere av trafikk med busser og lokalbaner med tilhørende planlegning av ruter og kjøreplaner. Aalborg kommune står dog selv for planlegning av ruter og kjøreplaner. Selve driften av bussene er outsourcet til private leverandører etter en kontrakt med NT. Den største leverandøren er Arriva, som blant annet driver en del av bybussene og metrobuss 2 i Aalborg. NT omfatter 267 busslinjer betjent av 398 busser, samt to jernbaner. Bussene har i gjennomsnitt årlig ca. 12,5 millioner påstigninger. NT har hovedsete i Kennedy Arkaden på John F. Kennedys Plads i Aalborg, bygningen hvor Aalborg bussterminal også holder til.

NT eier en del av Nordjyske Jernbaner, liksom selskapet har aksjer i Rejseplanen A/S og Rejsekortet A/S.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.