Lagune

Lagune (fra italiensk og spansk laguna, av latin åpent område, fordypning), er grunne bukter som er blitt avstengt fra havet geologisk ved smale landtunger, gjerne av koraller som da kalles atoller, eller ved sand, gjerne ved langgrunne kyster eller ved elvedeltaer som for eksempel Nilen-deltaet og Po-deltaet.

Andre eksempler er lagunene ved Venezia, samt Wisłalagunen og Den kuriske bukten, hvor henholdsvis Wisła og Nemunas renner ut. Laguner som er skapt av elvedeltaer vil etter hvert bli fylt av sand og slam fra elven og vil gå over til å bli et lavt og flatt landområde med en rekke elveløp gjennom, slik som ved utløpet av Mississippi ved New Orleans.

Kara-Bogaz Gol from space, September 1995
Kara bogaz gol lagunen i Turkmenistan.

Eksterne lenker

Atoll

En atoll er en eller flere koralløyer som helt eller delvis omkranser en grunn lagune. Korallene danner korallrev tilknyttet atollen. Koraller bygger rev bare i varme tropiske og subtropiske farvann. Ordet kommer fra dhivehi atholhu. Atoller er dannet fra utslukkede vulkaner som ofte reiser seg flere tusen meter opp fra havbunnen. Over tid har vulkanen sunket og erodert ned til under havflaten, mens de tilhørende korallrevene har fortsatt å vokse i høyden.

Brakkvann

Brakkvann eller brakkvatn er en blanding av ferskvann og saltvann, og dannes hovedsakelig der hvor elver munner ut i havet.

Brusand

Brusand er en bygd og et tettsted i Hå kommune sør på Jæren i Rogaland. Tettstedet har 415 innbyggere per 1. januar 2018, og ligger langs fylkesvei 44, mellom Vigrestad og Ogna. Brusand ligger på en smal sandstripe mellom Bjårvatnet og havet. Her finner man en sandstrand som er 7 kilometer lang. Mellom stranda og bygda finnes Norges eneste naturlige lagune. På Brusand finner du også de såkalte Hitlertennene, dette er minnesmerker etter 2. verdenskrig.

På Brusand finner man også det største gulrotpakkeriet i Norge, Bru Gard.

Brusand har et fotballag kalt Brusand IL, her spiller personer både fra Brusand, Ogna og Sirevåg. Draktene til Brusand IL har grønne og gule striper.

Laget har to fotballbaner som brukes: Om sommeren blir fotballbanen på Brusand brukt, og om vinteren spilles det på kunstgrasbanen på Ogna.

Den blå lagune

Den blå lagune (Islandsk: «Bláa lónið») er et geotermisk spa med mineralholdig vann og er en av Islands mest besøkte attraksjoner. Vannet er spillvann fra det geotermiske kraftverket Svartsengi kraftverk. Stedet ligger ved Grindavík på Reykjaneshalvøya, sydvest på Island. Den blå lagune ligger ca. 13 km fra Keflavík internasjonale lufthavn og 39 km fra hovedstaden Reykjavík.

Lagunen får vann fra det geotermisk kraftverket Svartsengi. Vann med meget høy temperatur hentes fra grunnen, nær en lavaflyt, og brukes for å drive turbiner som genererer elektrisitet. Etter at vannet har gått gjennom turbinene, går det gjennom en varmeveksler for å gi varme til et kommunalt fjernvarmeanlegg. Deretter ledes nok vann ut i lagunen til å holde en konstant temperatur, mens det øvrige vannet ledes til et annet sted.

Lagunens økosystem er unikt. Blågrønne alger og hvite kiselutfellinger danner en naturlig avleiring på bunnen av lagunen og gir vannet en akvamarin farge. Det varme vannet er rikholdig på mineraler som silisiumdioksid og svovel. Vannet i lagunen holder året rundt en snittemperatur på 37°C.Anlegget inkluderer en egen klinikk for ambulatorisk behandling av pasienter med psoriasis og andre hudlidelser. Behandling ved klinikken inkluderer undersøkelse og kontroll av hudleger, sykepleie, bading i et eget basseng for pasienter, UVB-lysterapi og bruk av egne hudpleieprodukter som er utviklet på grunnlag av vannet i lagunen. Vitenskapelige studier viser at regelmessig bading i Den blå lagune er en effektiv behandling av psoriasis. De islandske helsemyndighetene anerkjenner behandlingen som et regulært behandlingstilbud for pasienter med psoriasis.

Anlegget ved Den blå lagune har strenge renslighetsregler, så gjestene må dusje uten klær i det kommunale badet både før og etter bading.

Det ble hevdet at den blå lagune fremstod grønn i juni 2007, noe som vakte undring både blant beboere og turister.Den blå lagune ble brukt som pauseområde for første del av The Amazing Race 6. Den ble også benyttet i filmen Hostel: Part II i dens spa-scener. I Incubus-dokumentaren Incubus: Look Alive ble den vist i forbindelse med bandets besøk på Island.

Den blå lagune (1980)

Den Blå Lagune (originaltittel: The Blue Lagoon) er en amerikansk romantisk drama- og eventyrfilm fra 1980 med Brooke Shields og Christopher Atkins i hovedrollene. Regi er ved Randal Kleiser. Filmen er basert på 1908-boka med samme tittel, skrevet av Henry De Vere Stacpoole.

Den blå lagune (andre betydninger)

Den blå lagune har flere betydninger:

Den blå lagune, spa på Island

Den blå lagune (1980), en film fra 1980

Den blå lagune (1949), en film fra 1949

Den kuriske bukten

Den kuriske bukten (eller lagune, litauisk: Kuršių marios, tysk: Kurisches Haff, russisk: Kуршский залив) er skilt fra Østersjøen ved Den kuriske halvøy og er innenfor Litauens og Russlands territorium. Den har navnet fra det gamle landskapsnavnet Kurland som omfattet hele området mellom Rigabukten og det tidligere Königsberg.

Elven Nemunas renner ut i bukten ved havnebyen Klaipėda hvor det er en smal passasje fra bukten og ut i Østersjøen. Den sørlige delen utgjør den russiske enklaven Kaliningrad. Området rundt bukta var det historiske området til kuronierne og gammelprøysserne.

Funafuti

Funafuti er en korallatoll i øystaten Tuvalu, og regnes som landets hovedstad. Regjeringen sitter i byen/bydelen Vaiaku på Fongafale. Ved folketellingen i 2002 var innbyggertallet 4 492, noe som gjør Funafuti til landets mest folkerike atoll.Det er en smal landstripe mellom 20 og 400 meter bred som omringer en stor lagune, 18 km lang og 14 km bred. Med sine 275 km² er den Tuvalus klart største lagune. Landarealet for de over 30 øyene og holmene utgjør totalt 2,4 km², mindre enn 1 % av atollens samlede areal.

Den mest berømte bygningen er kirken. Blant andre severdigheter er restene av et amerikansk fly som krasjet på Funafuti under andre verdenskrig, da amerikanske styrker brukte rullebanen på Funafuti under forsvaret av Gilbertøyene og Marshalløyene. USA gjorde krav på Funafuti en gang på 1800-tallet, inntil man inngikk en vennskapsavtale i 1979, som trådte i kraft i 1983.

Den største øya er Fongafale, der det finnes fire byer, en av disse er Vaiaku, der Tuvalus regjering og parlamentet "Fale I Fono" har sitt sete. Fongafale og Vaiaku omtales iblant som Tuvalus hovedstad, men offisielt er hele atollen Funafuti hovedstad i landet.Atollen har også en internasjonal flyplass, Funafuti internasjonale lufthavn.

Kjellströmdalen

Kjellströmdalen er en 27 km lang og 3-5 km bred dal på midtre Spitsbergen, lengst øst i Nordenskiöld Land og danner grensen mot Heer Land. Dalen er en bred og flatbunnet u-dal, og i dalbunnen renner den sterkt forgreinete Kjellströmelva, som renner ut i Van Mijenfjorden.

Ytterst danner dalen en tidevanns-lagune kalt Braganzavågen, og ved denne ligger gruvesamfunnet Sveagruva. Umiddelbart før Sveagruva går en liten sidedal med isbre inn til gruven Svea Nord, med veiforbindelse.

Dalen går nordøstover innover i fjellandskapet, med 800 meter høye topper i øst og 900 meter høye i vest. En sideelv, Lundströmelva, danner Lundströmdalen som skiller lag med Kjellströmdalen midtveis. Denne sidedalen går nordover og krysser over i Reindalen helt øverst i denne. ferdselen fra Sveagruva til Reindalen og Longyearbyen går likevel ikke omveien gjennom denne tilgjengelige krysningsdalen, men rett over fjellet via Slakbreen.

Det er ingen vernestatus i Kjellströmdalen.

Dalen har fått sitt navn etter den svenske topografen Carl Johan Otto Kjellström (1855–1913).

Kloakkanlegg

Kloakkanlegg har slamutskiller, senkebasseng med klortilsetning, mekanisk siling osv.

Kloakkbehandling, eller behandling av avløpsvann fra husholdning, er prosessen med å fjerne forurensning fra avfallsvann, både avrenning og avløp. Det omfatter fysiske, kjemiske og biologiske prosesser for å fjerne fysiske, kjemiske og biologiske forurensninger. Hensikten er å oppnå en avfallshåndtering (eller behandlet effluent) og faste stoffer av avfall eller sludge som kan kastes eller tilbakeføres til miljøet. Dette materialet er ofte utilsiktet forurenset med giftige organiske og uorganiske stoffer.

Kloakk er produsert fra boliger, institusjoner og kommersielle og industrielle bedrifter.

Det kan behandles nær sin opprinnelse (i septiktanker, biofilter eller luftbehandlingssystemer), eller samles og transporteres via et nettverk av rørledninger og pumpestasjoner til et kommunalt behandlingsanlegg. Kloakksamling og transport hører inn under lokale, regionale og nasjonale regler og forskrifter. Industrielle kilder til avløpsvann krever ofte spesialiserte behandlingsprosesser (se Behandling av industriell kloakk).

Kloakkbehandling involverer tre trinn, kalt primær, sekundær og tertiær behandling. Først blir faste stoffer skilt fra avløpsvannstrømmen. Så blir oppløst biologisk materiale gradvis konvertert til en fast masse ved å bruke spesialiserte, vannbårne bakterier. Tilslutt blir biologisk faste stoffer nøytralisert og så kastet eller gjenbrukt, og det behandlede vannet kan bli desinfisert kjemisk eller fysisk (for eksempel i laguner og mikro-filtrering). Det endelige resultatet (effluent) kan slippes ut i en bekk, elv, bukt, lagune eller våtmarksområde, eller det kan brukes til gjødsling av en golfbane, grøntområde eller park. Hvis det er tilstrekkelig rent, kan det også føres tilbake til grunnvannet.

Kildeseparering er en metodikk som splitter avløpet i to, i gråvann og svartvann og egner seg svært godt for reduksjon og gjenbruk av vann og bærekraftig utnyttelse av organisk avfall (inkl svartvann) til råstoff for organisk gjødsel (fosfor, nitrogen og kalium) og biogass.

Koralløy

Koralløy er en øy dannet av korallrev, og kan være av typen cay, atoll eller hevet lagune. Typisk blir korallrevene dannet omkring vulkaner i tropiske hav. Når vulkanen blir inaktiv og synker, eller slites ned av erosjon, fortsetter korallene å vokse i de øverste vannlagene som en tidsvannsring av korallrev rundt den tidligere vulkanen. Etterhvert danner de en fullstendig eller delvis ring, en atoll, omkring et grunt havområde, en lagune. Dersom det er et ikke-vulkansk korallrev som hever seg på ett sted, dannes en cay - som mange steder i Florida Keys.

Koraller og polypper kan vokse flere hundre meter i høyden. Dersom sand og materiale fra døde atoller over tid for bygge seg opp, kan det bidra til at sandlaget når over havoverflaten og en ny øy dannes. Dersom palmer eller andre vekster slår rot i sanden vil det over tid dannes rotsystemer og jord som holder på sanden og bidrar til å stabilisere den nye øya. Dersom øya får vokse i høyden på grunn av sandflukt, jordvekst eller landheving, kan lagunen tørrlegges.

Hevingen kan også være et resultat av endring i jordskorpen kombinert med endringer i havnivået, eller ved fornyet vulkansk aktivitet.

Eksempler på et sammenhengende atoll med en lagune helt oversvømt i form av en mer eller mindre tydelig depresjon i en øy der kysten består av rester fra det gamle korallrevet, er Nauru og Niue. Eksempler av en atoll der lagunen er oversvømt av tidevannet, men tørt deler av tiden, er Aldabraøya og Europaøya.

Eksempel på en vulkansk fjelløy omgitt av korallrev er Bora Bora. Mellom vulkanen og korallsteinen kan det være en depresjon med et sumpområde. Denne typen øy kalles «makatea», et ord av polynesisk opprinnelse. Eksempler er Makatea, Mangaia og Rimatara.

Lord Howe-øya

Lord Howe-øya er ei øy i Australia. Den ligger i Tasmanhavet, rundt 600 km øst for Australia. Administrativt tilhører den delstaten New South Wales. Den har et areal på 14,6 km² og 350 innbyggere. I tillegg til de faste beboerne kan det maksimalt være 400 turister på øya til enhver tid.

Øya er halvmåneformet, omkring 10 km lang og 1,5 km bred. Den består av en erodert rest av en 6,9 millioner år gammel vulkan. Et korallrev og en lagune ligger beskyttet til på innsida av øyas halvmåneform.

Lord Howe-øya ble oppdaget i februar 1788 av HMS «Supply», under befal av løytnant Lidgbird Ball, som var på vei til Norfolkøya med fanger for å opprette en bosetning der. Øya var ubebodd, og ble oppkalt etter en engelsk admiral. Den første bosetningen ble dannet i 1833.

Siden 1982 har øya vært på Verdensarvlista, på grunn av sitt sjeldne dyre- og planteliv.

Moffen naturreservat

Moffen naturreservat er et naturreservat som ble vedtatt opprettet den 3. juni 1983. Naturreservatet omfatter øya Moffen og en sjøsone ut til 300 m fra land eller skjær ved laveste vannstand. Området er et viktig hvilested for hvalross.

Verneområdet består av en tilnærmet rundt trekantet øy med lagune i midten, formet nesten som en atoll. Den ligger umiddelbart nord for 80 grader nordlig bredde, og er ofte isfri sommerstid.

Ny-Caledonias barriererev

Ny-Caledonias barriererev ligger i Ny-Caledonia i det sørlige Stillehavet. Det er verdens nest største korallrev, nest etter Det store barriererevet på nordkysten av Australia.

Revet er 1 500 kilometer langt, omkranser Ny-Caledonias største øy Grand Terre, øya Île des Pins og flere mindre øyer. Det danner en lagune som er 24 000 kvadratkilometer stor og har en gjennomsnittsdybde på 25 meter. Revet ligger opptil 30 km fra strendene. En arm av revet, Entrecasteaux-evet, strekker seg 200 km mot nordvest og omgir Bélepøyene. Det er flere åpninger i revet for skipstrafikk. Boularipassasjen, som leder inn til Ny-Caledonias hovedstad og største havn Nouméa er markert av fyret Amedee.

Revet har et rikt og variert dyre- og planteliv. Den truede sjøkuarten dugong (Dugong dugon) lever her, og revet er en viktig yngleplass for den truede suppeskilpadden (Chelonia mydas).

Generelt sett er revenes miljøtilstand god. Noen av de østlige områdene er imidlertid skadet av utslipp fra nikkelutvinning, og slamavsetninger fra elvemunninger har begravet de deler av revene som ligger nærmest.

Orbetello

Orbetello er en kommune i provinsen Grosseto i Toscana i Italia. Den ligger om lag 35 km sør for Grosseto, i en lagune med samme navn.

Saksun

Saksun (IPA: [ˈsaksʊn], dansk: Saksen) er en bygd og et sogn på Færøyene. Bygden ligger ved en lagune ved nordvestkysten av Streymoy, omkranset av fjell. Den 1. januar 2015 hadde Saksun 10 innbyggere.Administrativt var Saksun sogn en del av Norðstreymoyar prestagjalds kommuna fra innføringen av det lokale selvstyret i 1872. I 1913 ble Haldarsvíkar og Saksunar kommuna utskilt som en egen kommune, og bestod frem til delingen i 1944. Saksunar kommuna sammenfalt med det 31 km² store sognet. I 2005 gikk Saksun inn i Sunda kommuna.

Saksun er et annekssogn i prestegjeldet Norðstreymoy med Saksunar kirkja som sognekirke.

Urfugler

Urfugler (Archaeopteryx) er en slekt som gjerne refererer til de to antatt tidligste fugleartene verden kjenner til; Archaeopteryx lithographica og Archaeopteryx bavarica (som har noe lengre bakbein). Arten hadde fjærdrakt på linje med dagens fugler, og fjæra var trolig like avansert.

Det er tilsammen funnet sju fossile eksemplarer av de to artene, i kalkskifer som ble dannet fra finkornet kalkslam avsatt i en lagune ved Solnhofen i Tyskland, for cirka 150 millioner år siden (jura). På denne tiden befant dette landområdet seg i tropiske strøk.

Nå har imidlertid en gruppe forskere reist tvil om hvorvidt Archaeopteryx er basale fugler eller reptiler. De har plassert slekten i gruppen Deinonychosauria, som per definisjon er reptiler. Det gjenstår imidlertid mange spørsmål før man kan konkludere. Kan hende vil nye studier flyttet Archaeopteryx tilbake til fuglene.

Venezialagunen

Venezialagunen (italiensk Laguna di Venezia) er en lagune i Adriaterhavet der byen Venezia ligger. Det venetianske navnet er opphavet til navnet for en grunn, lukket bukt eller vik med saltvann.

Den venetianske lagune strekker seg fra Sile i nord til Brenta i sør og har et areal på 550 km². Ca 8% av lagunen er landområde, inkludert selve Venezia og flere mindre øyer. Ca 11% er permanent vann eller kanaler, mens rundt 80 % er gjørmete strender, tidevannsgrunner eller marskland.

Lagunen er knyttet til Adriaterhavet via tre innganger: Lido, Malamocco og Chioggia. Siden lagunen ligger innerst i en nesten innelukket sjø får området store tidvannsvariasjoner. Den mest ekstreme springfloen blir kalt acqua alta (italiensk for «høyt vann»), som regelmessig gir oversvømmelser i mye av Venezia.

Den venetianske lagune er en del av et system som i romertida strakk seg fra Ravenna og nordover til Trieste. På 500-tallet var lagunen et tilfluktssted for romanske folk som flykta fra inntrengende fiender (hovedsakelig hunere). Senere ble lagunen kjernen i Republikken Venezia. Lagunen er fortsatt viktig som havn, for Arsenale di Venezia og fiske.

Lagunen ble dannet for seks til sju tusen år siden da havet steg etter den siste istida og flømte inn over den adriatiske kystsletta. Elvesediment kompenserte for den synkende kystsletta og sedimenter fra elven Po drev langs kysten og lukket viker og bukter. Venetianske prosjekt på 1300- og 1500-tallet hindret lagunen i å utvikle seg til myrland. Pumping av vannførende sjikt siden 1800-tallet har gjort lagunen dypere. Opprinnelig var mange av øyene sumpaktige, men drenering har gjort det mulig å bo her. Mange av de mindre øyene er fullstendig kunstige, mens noen av områdene rundt havnebyen Mestre er øyer som har forsvunnet. De gjenværende øyene er hovedsakelig sanddyner, inkludert de ved kyststripa (Lido, Pellestrina og Treporti).

De største øyene eller øygruppene i området:

Venezia 5,17 km²

Sant'Erasmo 3,26 km²

Murano 1,17 km²

Chioggia 0,67 km²

Giudecca 0,59 km²

Mazzorbo 0,52 km²

Torcello 0,44 km²

Sant'Elena 0,34 km²

La Certosa 0,24 km²

Burano 0,21 km²

Tronchetto 0,18 km²

Sacca Fisola 0,18 km²

Isola Di San Michele 0,16 km²

Sacca Sessola 0,16 km²

Santa Cristina 0,13 km²Andre øyer:

Cavallino

Lazzaretto Nuovo

Lazzaretto Vecchio

Lido

Pellestrina

Poveglia

San Clemente

San Francesco del Deserto

San Giorgio in Alga

San Giorgio Maggiore

San Lazzaro degli Armeni

Santa Maria della Grazia

San Pietro di Castello

San Servolo

Santo Spirito

Sottomarina

Vignole

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.