Kommune

En kommune (tidligere kalt primærkommune) er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet innen en statsdannelse. En kommune har delvis selvstyre i lokale saker.

Ordet kommune er lånt fra fransk commun, som igjen er dannet av det latinske communis, som betyr «felles».

Kommunebegrep i noen land

Flagg Land Kommunebegrep
Argentina Argentina municipio
Bahrain Bahrain بلدي
Belgia Belgia gemeente / commune / Gemeinde
Bolivia Bolivia municipio
Brasil Brasil município (ved Distrito Federal deler man inn i administrative regioner)
Canada Canada municipality (engelsk) municipalité (fransk)
Chile Chile municipio eller comuna
Colombia Colombia municipio
Costa Rica Costa Rica cantón
Danmark Danmark kommune
Ecuador Ecuador cantón
El Salvador El Salvador municipio
Filippinene Filippinene baranggay
Finland Finland kunta / kommun
Frankrike Frankrike commune
Færøyene Færøyene kommuna
Grønland Grønland kommuneaqoue
Hellas Hellas Δήμος
Honduras Honduras municipio
Island Island sveitarfélag
Italia Italia comune
Kypros Kypros Δήμος/Belediye
Luxemburg Luxembourg commune
Mexico Mexico municipio (ved Mexicos føderale distrikt deler man inn i delegaciones)
Nederland Nederland gemeente
Norge Norge kommune
Paraguay Paraguay distrito
Peru Peru provincia og distrito
Polen Polen gmina
Portugal Portugal município / concelho
Puerto Rico Puerto Rico municipio
Romania Romania municipiu og comună
Spania Spania municipio (concejo)
Storbritannia Storbritannia district i England
Sveits Sveits (politische) Gemeinde, commune, comune m.m.
Sverige Sverige kommun
Tyskland Tyskland Gemeinde
Uruguay Uruguay municipio og comuna
USA USA city, borough i Alaska og parish i Louisiana
Venezuela Venezuela municipio

Norge

Artikkelen inngår i serien om

Norske kommuner

Statsvåpen

Politisk

KommunelovenKommunestyreKommunevalgFormannskapOrdførerKommunal parlamentarisme

Historie

FormannskapsloveneKommunestrukturSkilsmissekommuneTidligere kommuner

Se også

Norges kommuner • Kommune • Norges fylkerFylkeskommuneKommunaldepartementetNorges politiske systemNorges historie

Se den utdypende artikkelen Norges kommuner

I Norge er kommunestyret det øverste politiske organet i kommunen, og velges ved kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. Da velger lokalbefolkningen, dvs. kommunens innbyggere, representanter til kommunestyret. Deretter velger kommunestyret ordfører, og han eller hun kommer som oftest fra det største partiet og har kommunestyrets flertall bak seg. Kommunene har også en administrasjon med fast ansatte. Den administrative sjefen kalles rådmann. Oslo, Bergen og Tromsø har ingen rådmann. Der er det i stedet innført parlamentarisme med et byråd.

Forløperen til kommunene, formannskapsdistriktene, ble innført med formannskapslovene fra 1837. Oppdelingen tok utgangspunkt i landets 396 prestegjeld. Først med Matrikkelloven av 1853 byttet man betegnelse til kommune og herad (nynorsk). På slutten av 1800-tallet oppsto en rekke nye kommuner ved kommunedeling, og antallet kommuner toppet seg i 1930 med 747 kommuner. Etter 1960 er det blitt færre kommuner. Endrede kommunikasjonsforhold er en viktig årsak til at kommunene kunne bli større rent geografisk. Veinettet er bygd ut og lokaltrafikk er i liten grad basert på sjøveis transport. Pr. januar 2017 er det 426 kommuner i Norge, og fra 1. januar 2018 reduseres antallet til 422.[1]

Norske kommuners oppgaver

Kommunene er pålagt å administrere og utføre ulike oppgaver. Det dreier seg om

Sektor Arbeidsområder, drift av
Helse og sosial Primærhelsetjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Alders- og sykehjem
Helsevern for psykisk utviklingshemmede
Rus- og psykisk helsearbeid
Sosialhjelp
Undervisning Barnehage
Grunnskole
Skolefritidsordning (SFO) Kulturskole
Spesialundervisning for funksjonshemmede
Teknisk/
samferdsel
Lokale veier og gang- og sykkelveier, inkluderer brøyting
Vann, kloakk og renovasjon
Brannvesen og redningstjeneste
Feiervesen
Parker, kommunal skog og idrettsanlegg
Lokalt miljøvern
Kommunal forvaltning og planmyndighet
Kultur Folkebibliotek
Fritidsklubber
Kommunale kulturskoler
Kommunale kunstutstillingslokaler
Kirker, gravkapeller og gravlunder

Kommuner i Norden

Referanser

  1. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet (31. desember 2016). «Startskudd for nye Sandefjord kommune». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 2. januar 2017.

Eksterne lenker

Administrasjonssenter

Administrasjonssenter (eller administrasjonssentrum) er i Norge ofte brukt om en fylkeshovedstad eller byen eller stedet der en kommune ledes fra. Statistisk sentralbyrå regner administrasjonssenteret i en kommune som stedet i den grunnkretsen som rådhuset ligger i. Det kan også brukes om andre beliggenheter til en administrasjon, for eksempel en koloni, oversjøisk territorium, biland eller lignende. I andre land brukes betegnelsen også om stedet hvor firma ligger, men sjelden på norsk.

Arendal

Arendal er en by og en kommune i Aust-Agder fylke, og den er også fylkets administrasjonssenter. Kommunen Arendal omtales gjerne som storkommune etter at fem kommuner, Arendal, Hisøy, Tromøy, Moland og Øyestad, ble slått sammen 1. januar 1992. Antall innbyggere i kommunen er 44 645 per 1. januar 2018.

Arendal nevnes første gang som en viktig havn i et tollregnskap fra 1528. I 1610 forteller Peder Claussøn Friis at Arendal var et ladested. Mye tyder på at Arendal er den eldste byen på Agder. Fulle kjøpstadsrettigheter fikk Arendal i 1723. Tettstedet Arendal har 43 396 innbyggere per 1. januar 2018.

Kommunen grenser i sørvest mot Grimstad, i nordvest mot Froland, og i nordøst mot Tvedestrand. Mot sydøst har kommunen en lang kystlinje mot Skagerrak.

Bærum

Bærum (B'ærum , tidligere uttalt Bæròm) er en kommune i Akershus fylke i Norge, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum utgjør sammen med nabokommunen Asker den vestlige delen av Akershus fylke, fysisk adskilt fra de øvrige delene av fylket og kollektivt omtalt som Asker og Bærum. Bærum grenser i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordøst til Oslo og i sørøst til Indre Oslofjord. Administrasjonssenteret er Sandvika, som i dag har status som by. De østlige og tettest befolkede delene av kommunen er en del av det sammenhengende byområdet Oslo. Bærum er også en del av Oslo bispedømme og av Oslo politidistrikt, begge deler sammen med nabokommunene Oslo og Asker.

Bærum har landets høyeste gjennomsnittlige inntekts- og utdannelsesnivå. Ifølge skattelistene har Bærum landets høyeste prosentvise andel av millionærer med 20,03 % av innbyggerne.

Drammen

Drammen er en by og kommune i Buskerud der Drammensvassdraget munner ut i Drammensfjorden. Byen grenser mot Lier i nordøst, Svelvik i sørøst, Sande og Holmestrand i sør og Nedre Eiker i vest. Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Kommunen slås sammen med Nedre Eiker og Svelvik til nye Drammen kommune fra 1. januar 2020 og blir da Norges 7. største kommune i folketall.Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge, Drammensregionen, som igjen er en del av storbyregionen omkring Oslo. Tettstedet Drammen er landets femte største og den bymessige bebyggelsen strekker seg langt ut over kommunegrensene; inn i Lier, Røyken, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Tettstedets samlede befolkning er på 117 510 innbyggere per 1. januar 2018. Drammen kommune har 68 824 innbyggere, og er den tiende største i landet, etter folketall. Ca 28 prosent av Drammens befolkning har innvandrerbakgrunn.

Fredrikstad

For redningsskøyten, se RS «Fredrikstad».

Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 80 977 innbyggere (per 1. januar 2018). Den er således Østfolds største, Østlandets tredje største by og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere.

Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby (se Renessansen), med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 290 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler.

Bysamfunnet Fredrikstad og bysamfunnet Sarpsborg regnes i statistiske sammenhenger ofte som tettstedet og dobbeltbyen Fredrikstad/Sarpsborg, som har 112 464 innbyggere per 1. januar 2018. 66 108 av disse bor i den delen av Fredrikstad kommune som er byområde. Byen Fredrikstad ligger ved Glommas utløp.

Hamar

Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør til Stange. Nærmere 223 km², eller ca. 64 %, av kommunen eies av Vang Almenning. Hamar er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i Innlandet med 30 930 innbyggere per 1. januar 2018. Stortettstedet hadde 91 015 innbyggere per 1. januar 2015 og er en del av Mjøsbyregionen.

Byen er fylkesadministrasjonssete for Hedmark fylke. Norsk Tipping har sitt hovedkvarter på Hamar.

Byen var en av vertsbyene under OL på Lillehammer i 1994. Skøyteløpene ble avholdt i Vikingskipet, mens kortbaneløp og kunstløp foregikk i Hamar OL-amfi, og byen var vertskap for flere store teater- og kulturbegivenheter.

Ishockeylaget Storhamar Hockey, fotballagene Ham-Kam og Fart og håndballaget Storhamar kommer fra Hamar.

Byen har et rikt kulturliv, med aktive kor, teatergrupper og idrettslag på alle nivåer, og et variert utbud av konserter, teaterforestillinger, filmvisninger og kunstutstillinger tilbys regionens godt 90 000 innbyggere.

Harstad

Denne artikkelen omhandler kommunen. Se også Harstad (by).

Se KV «Harstad» for skipet med samme navn.Harstad, på nordsamisk Hárstták, er nest største kommune i Troms, etter folketall. Byen (tettstedet) Harstad har 20 977 innbyggere, kommunen 24 820. Kommunen har en vekst i folketallet på omkring 2 % per tiår.

Harstad by er tredje størst i Nord-Norge etter folketall. Regionen Harstad–Sortland–Narvik utgjør Nord-Norges tettest befolkede område med omkring 110 000 innbyggere.

Kommunen omfatter den nordøstlige delen av Hinnøya, og fra 1. januar 2013 også tidligere Bjarkøy kommune. Harstad grenser til Tranøy i nordøst, Andøy ute på Andfjorden i nordvest, Kvæfjord i vest og Tjeldsund (i Nordland fylke) i sør. I sørøst forbinder Tjeldsundbrua Hinnøya med Skånland og fastlandet over Tjeldsundet, og i øst ligger Vågsfjorden hvor Harstad grenser til Ibestad.

Selve byen ligger øst på Hinnøya. Her møtes den nord- og sørgående Hurtigruten hver morgen. Det går hurtigbåt mellom Harstad, Finnsnes og Tromsø flere ganger daglig; ruta er en av landets største i antall passasjerer. Fra bysentrum til Evenes flyplass er det en veistrekning på 44 km.

Haugesund

Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge. Kommunen ligger helt nordvest i fylket og grenser til Tysvær i øst, til Karmøy i sørvest og til Sveio i Hordaland i nord.

Tettstedet Haugesund hadde 44 873 innbyggere (hvorav 8 618 tilhører Karmøy) per 1. januar 2018, og er med det det 14. største tettstedet i landet. Byen fungerer som regionsenter for Haugalandet samt Sveio og Etne i Sunnhordland, et område med til sammen rundt 110 000 innbyggere.

Haugesund er en ung by som vokste frem fra midten av 1800-tallet som følge av rike sildeforekomster i havområdene utenfor. Den fikk status som ladested i 1854 og kjøpstadrettigheter i 1866. Selv om silda etter hvert forsvant, har byen fremdeles tilknytning til maritime næringer gjennom verftsindustri og shipping. Sjøfartsdirektoratet er siden 2006 lokalisert i Haugesund. I dag er imidlertid handels- og servicenæringen dominerende, og Haugesund hadde i 2014 landets 8. største omsetningstall per innbygger innen detaljhandel (133 897 kr per innbygger).

Kommune (Brasil)

En kommune i Brasil heter município og er den minste politiske administrative enheten i Brasil. Den befinner seg under de føderale enhetene (UF – Unidade Federativa, eller delstat). Den har kun to myndigheter, den utøvende (Prefeitura) og den lovgivende (Câmara municipal). Generelt sett er en kommune satt sammen av en by, et hovedsete og omkringliggende områder, men de kan også være satt sammen av forskjellige tettsteder innenfor det samme kommuneområdet. Når byer utvikler seg i større grad og de begynner å nærme seg andre kommuner, blir det gitt navnet Metropolregion. Dette skjer veldig ofte for hovedstedene i delstatene.

Det er kommunen som har den direkte praktiske omsorgen for de forskjellige livsaspektene til innbyggerne, slikt som eiendomsregister, vedlikehold av mindre viktige adkomstveier, asfaltering, trafikkontroll på adkomstveier under deres kontroll samt grunnskoleutdanningen. Kommunen tilbyr også helsestasjoner for sine innbyggere. De kontrollerer og verifiserer publikumstransport innenfor kommunen (taxi, bybusser, lokaltrafikk). Kommunen har også ansvar for den lokale søppelhåndteringen samt de åpne markedene.

De politiske inndelingene i kommunen (distrikter) er underlagt rådhuset (Prefeitura). En kommune er delt opp i bairroer innenfor samme region. Det kan også være under-prefeituras som desentraliserer administrasjonen sin dag-til-dag operasjon. Uansett er all utøvende politisk makt under ordførerens (Prefeito) kontroll og dens utpekte assistenter (tillitsverv).

Kommunen har ingen væpnet politistyrken, men har derimot et kommunepoliti (guarda municipal) som generelt ikke benytter skytevåpen.

I Brasil er kommunegrensene sjelden i samsvar med bybebyggelsesgrenser, hverken naturlige eller kulturelle i en by, men er satt i samsvar med politiske interesser fra de lokale oligarkene.

I dag har Brasil 5 560 kommuner fordelt på 26 delstater og et føderalt distrikt.

Kristiansand

Kristiansand (tidligere skrevet Christianssand/Christiansand) er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges sjette største kommune etter folketall og hadde 92 282 innbyggere pr 4. kvartal 2018. Tettstedet Kristiansand hadde 63 441 innbyggere per 1. januar 2018. Byen er oppkalt etter Christian IV.

Kristiansand grenser i vest til Søgne og Songdalen, i nord til Vennesla og Birkenes, Aust-Agder, og i øst til Lillesand, Aust-Agder. De interkommunale aktivitetene i Knutepunkt Sørlandet inkluderer alle disse kommunene, samt Iveland.

Larvik

Larvik er en by og kommune i Vestfold. Larvik er etter den store kommunesammenslåingen i 1988 og 2018 den kommunen som har størst areal i fylket. Den grenser i nord mot Kongsberg og Holmestrand, i øst mot Sandefjord, og i vest mot Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner i Telemark fylke.

Kommunen ble i forbindelse med kommunereformen slått sammen med Lardal kommune 1. januar 2018.

Lillehammer

Lillehammer er en by og kommune i Gudbrandsdalen i Oppland, ved nordenden av Mjøsa. Den grenser i nord mot Øyer, i sørøst mot Ringsaker, i sør mot Gjøvik, i sørvest mot Nordre Land, og i vest mot Gausdal. Sentrum, Nordre Ål, Søre Ål, Røyslimoen og Vårsetergrenda ligger på østsiden der Lågen renner ut i Mjøsa. Jørstadmoen, Fåberg og Rudsbygd ligger nord for sentrum, og Vingnes og Vingrom på vestsiden av Mjøsa.

Lillehammer blir også kalt «dølabyen» ut fra sin beliggenhet ved inngangsporten til Gudbrandsdalen. Byen er den nordlige endestasjonen for «Skibladner».

Molde

Molde er en by og en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Kommunen grenser i vest til Aukra, i nord mot Fræna og Gjemnes og i øst mot Nesset. Sør for Langfjorden i øst ligger Rauma, sør for Moldefjorden er Vestnes, og vest for Julsundet er Midsund kommune.

Navnet antas å komme fra et norrønt gårdsnavn, Moldar, en flertallsform av mold. Byvåpenet, en hval som jager sild inn i en tønne, henspiller på sildefisket som reddet byen fra hungersnøden i 1740-årene. I samtiden var hvalen, som fulgte sildestimene inn i fjordene, et sikkert tegn på at vårsildfisket kunne begynne. En person fra Molde kalles en moldenser. Molde endret status fra ladested da stedet fikk sin bystatus i 1742 til stor motstand fra Bergen og Trondheim.

Molde er administrasjonssted for Møre og Romsdal fylkeskommune, fylkesmannen i Møre og Romsdal og bispesete for Møre bispedømme. Molde er «veghovedstad» for Midt-Norge ved at Statens vegvesen har sitt regionkontor plassert i byen. Molde er også fylkets største industrikommune målt i antall sysselsatte. Industrien omfatter blant annet Oskar Sylte Mineralvannfabrikk (kjent for sin brus med ananassmak), Brunvoll, Linjebygg Offshore, en avdeling av National Oilwell Varco og annen verkstedindustri, samt en stor lysarmaturfabrikk (Glamox). Her ligger også Høgskolen i Molde, stort sykehus, Aker stadion, Seilet hotell, Romsdalsmuseet og den gamle storgården Moldegård. Molde huser Nord-Makedonias generalkonsulat i Norge og et av Norges topplag i fotball.

Kommunen hører inn under Molde lensmannsdistrikt i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Romsdal domssogn og Frostating lagdømme. Den dekket tidligere de to prestegjeldene Molde og Bolsøy i Molde domprosti.

Sandnes

Sandnes er en by og kommune i Rogaland. Kommunen grenser til Gjesdal, Time, Stavanger, Klepp og Sola og ligger innerst i Gandsfjorden. Sandnes kommune er med sine 76 328 innbyggere per 1. januar 2018 Norges syvende største by og åttende største kommune. Medregnet Stor-Stavanger som er en sammenhengende bebyggelse i Randaberg (10 591), Sola (25 868), Sandnes (80 058) og Stavanger kommuner er Sandnes en del av det tredje største tettstedet i landet med 242 819 innbyggere (per 1. april 2015). Byen ligger lengst nord i Jær-regionen omtrent 1,5 mil sør for Stavanger. Byene er vokst sammen og er etter SSBs definisjon å regne som ett tettsted og utgjør en del av Stavangerregionen, en region med en samlet befolkning på 332 405 innbyggere.

Sandnes var opprinnelig mest kjent for sin tegelverk- og pottemakerindustri, mens produksjonen av tekstilprodukter og sykler har satt byen på kartet i nyere tid. Næringslivet er i dag preget av mye olje- og gassrelatert virksomhet. Byen har historisk sett hatt en nær tilknytning til sykkel ettersom Den Beste Sykkel (DBS) startet sin produksjon av sykler her. Sykkelrittet Nordsjørittet har sin målgang i byen. Hver sommer arrangeres Blinkfestivalen i sentrum hvor verdenseliten i ski og skiskyting samles. Byen huser også Vitensenteret, et museum som blant annet formidler kunnskap om naturvitenskap og teknologi gjennom ulike utstillinger. Sandnes er også Rogalands tredje største landbrukskommune og dermed også en av Norges største.

Skien

Skien (utt. /²ʃe:en/) er en by og en kommune i Telemark, og er administrasjonssentrum i fylket. Skien grenser i nord til Sauherad og Kongsberg, i øst til Siljan, i sør til Porsgrunn og Bamble, og i vest til Drangedal og Nome, og er en del av området som kalles Grenland.

Byen er en av Norges eldste, og tettstedet ble til rundt år 1000. Den er den eneste middelalderbyen i Norge som ikke er grunnlagt av en konge. Gjennom trelast- og sagbruksindustri ble Skien fra 1500-tallet et av Norges viktigste kommersielle og kulturelle sentre, og beholdt posisjonen som en av Norges fremste byer frem til begynnelsen av 1800-tallet. I dag er IKT og annen kunnskapsbasert virksomhet i ferd med å overta som den viktigste næringsveien i Skien.

Skien er kjent som fødebyen til dramatikeren Henrik Ibsen, som ofte henter motiver fra Skien i sin diktning, og kommunen bruker mye ressurser på å forvalte og formidle kunstnerens liv og verker. Polfareren Hjalmar Johansen var også fra Skien, og han var med på å stifte Idrætsforeningen Odd. Norges eldste eksisterende fotballklubb, Odds ballklubb, har utspring i denne idrettsforeningen. Skien har tre store teaterbygninger, Ibsenhuset fra 1970-årene, Festiviteten som stod ferdig i 1891 og Teater Ibsen på Klosterøya som sto ferdig i 2016.

Kommunen og byen er Norges 11. største, med 55745 innbyggere per 1. januar 2016. Byen Skien er del av en sammenhengende byområde i kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble, og tettstedet Porsgrunn/Skien er det syvende største i landet med 107 102 innbyggere per 1. januar 2016 (herav i Skien 55 745, i Porsgrunn 36 484 og i Bamble 14 873).

Tromsø

Se også Tromsø (by) og Tromsø (tettsted)

Tromsø (nordsamisk: Romsa, kvensk: Tromssa) er en kommune i Troms fylke. Tromsø kommune er den mest folkerike kommunen i Nord-Norge og den niende største kommunen i Norge.

I kommunesenteret, byen Tromsø, ligger sete for Troms fylke, for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, for Arktisk råd og Universitetet i Tromsø. Tromsø hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Byen går ofte under navnene «Nordens Paris», «Ishavsbyen» eller «Porten til ishavet», og blir også kalt «9000-byen» eller «69-byen», jmf postnummer og breddegrad. Navnene kommer av byens internasjonale historie som handelsby, utelivsby og startplass for ekspedisjoner av ulike slag. På flere områder er også forskningsmiljøene i Tromsø nasjonalt ledende.Tromsø kommune hadde 75 638 innbyggere per 1. januar 2018. Det sentrale byområdet består av flere SSB-definerte tettsteder. Tromsø tettsted på Tromsøya hadde 39 762 innbyggere per 1. januar 2018, Tromsdalen 16 958 innbyggere, Kvaløysletta 8 882 innbyggere. Tettstedene ble tidligere regnet som ett, men ble delt som følge av at SSB tok i bruk en ny statistisk metode gjeldende fra 1. januar 2013. I tillegg inngår også de mindre tettstedene Kjosen (375), Fagernes (265) og Movik (372) i byområdet, som per 1. januar 2017 hadde i alt 65 461 innbyggere.

Byens største arbeidsplasser er UiT Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetssykehuset Nord-Norge. Framsenteret ble opprettet 29. september 2010 og huser blant annet Norsk Polarinstitutt, som har sitt hovedsete i Tromsø. Nordlysobservatoriet ble opprettet i 1928, og to bedrifter tilknyttet Kongsberg Gruppen henter ned satellittdata fra verdensrommet på oppdrag fra inn- og utland. Fiskeindustrien har stor betydning. Norges Råfisklag og Norges sjømatråd har sine hovedkvarter i Tromsø. Også SpareBank 1 Nord-Norge har sitt sete i byen. Videre ligger Skatt nord og flere mindre institusjoner i Tromsø.

Tromsø en utpreget tjenesteytingskommune, der noe over 3/4 av kommunens yrkesaktive er ansatt i offentlig og privat tjenesteyting eller forretningsvirksomhet. Tromsø kommune fikk sin nåværende utstrekning 1. januar 2008 da søndre del av Reinøya ble overført til Karlsøy kommune. Den største endringa skjedde 1. januar 1964 da bykommunen ble slått sammen med nabokommunene Tromsøysund, Kvaløy-delen av Hillesøy (Senja-delen til Lenvik) og det meste av Ullsfjord (Svensby-området til Lyngen). Tromsøregionen består av kommunene Tromsø og Karlsøy, og er siden 2003 en av 16 byregioner i Norge. Tromsøregionen har 75762 innbyggere per 1. januar 2018. Siden 2010 inngår kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i Tromsø-områdets regionråd.

Trondheim

Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem (sørsamisk: Tråante), er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge (etter Oslo og Bergen) med 193 501 innbyggere (per 1. januar 2018). Bysenteret (Midtbyen) ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus, og mot Indre Fosen i Trondheimsfjorden.

Byen ble ifølge Olav Tryggvasons saga etablert av Olav Tryggvason i året 997, og byen feiret sitt tusenårsjubileum i 1997.

Trondheim er et sentrum for høyere utdanning, og huser det største campusen på landets største universitet. I 1767 ble vitenskapsmuseet opprettet. Norges tekniske høgskole (NTH) ble opprettet i 1910. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble opprettet i 1996.

St. Olavs hospital ble opprettet på Øya i Trondheim i 1910, under navnet Nye Trondhjem sykehus. Det er idag et av Norges største helseforetak og eies av Helse Midt-Norge. Kulturinstitusjoner er også representert i bybildet. Trondheim kunstmuseum ble etablert i 1997 og Rockheim ble åpnet i 2010.

Trondheim er et knutepunkt for jernbanen i Norge; her møtes Dovrebanen sørfra med Meråkerbanen og Nordlandsbanen nordover. Europavei 6 går gjennom kommunen, og Europavei 14 til Sverige begynner her. Byens flyplass er Trondheim lufthavn, Værnes i Stjørdal kommune.

Tønsberg

Tønsberg er en by, kommune og fylkeshovedstaden i Vestfold. Med et innbyggertall på 51 887 (per 2018) er den Vestfolds største tettsted og Norges tiende største byområde. Kommunen grenser i vest mot Sandefjord, i nordvest mot Re, i nord mot Horten, i nordøst mot Moss, i øst mot Fredrikstad og i sør mot Færder.

Tønsberg var lenge en by med et svært begrenset areal, og bybebyggelsen gikk allerede på 1800-tallet ut over bygrensene, inn i kommunene Færder (tidligere Nøtterøy) og Sem. En byutvidelse i 1877 ga Tønsberg en stripe av Nøtterøy med viktige maritime industriarealer. I 1988 ble kommunene Tønsberg og Sem slått sammen. Tønsberg har store jordbruksarealer, og viktige våtmarker for fuglelivet.

Tønsberg er en middelalderby og er regnet som Norges eldste by; ifølge Snorre var byen grunnlagt før år 871.Osebergskipet, Norges mest spektakulære arkeologiske funn, ble gravd fram i Slagendalen, og funnstedet, Oseberghaugen, er tilrettelagt for besøkende.

1. januar 2020 skal Tønsberg og Re kommune slå seg sammen til nye Tønsberg kommune.

Ålesund

Ålesund er en kommune i Møre og Romsdal fylke.

Kommunen omfatter Ålesund (by) og store deler av tidligere Borgund kommune på flere øyer innenfor. Kommunen ligger ytterst ved fjordsystemene på Sunnmøre og er et tjeneste- og kommunikasjonsknutepunkt for regionen. Kommunen har stort og eksportrettet næringsliv.

Tettstedet Ålesund i Ålesund og Sula kommuner hadde 52 626 innbyggere per 1. januar 2018. Tettstedet er landets 9. største, det største som i sin helhet ligger på øyer og det største mellom Bergen og Trondheim.

Fra 1. januar 2020 blir Ålesund kommune utvidet ved sammenslåing med kommunene Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog.

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.