Høydedrag

Høydedrag er en langstrakt rekke med åser, berg eller lave fjell. Sammen med utløpere og forgreininger kan de oppnå en kompleks geografisk struktur. Et høydedrag kan ligge innenfor et større høylandsområde, i et åslandskap eller på lavlandsområder. De kan også ligge mellom og knytte sammen to eller flere høylandsområder, og kalles da ofte en landrygg.

Den kjedeformede formen på et høydedrag er en følge av landskapets felles opphav gjennom fjellbyggende krefter, eller som følge av jordbevegelser i istiden. Høydedrag har i det vesentlige en enhetlig geologisk alder, men kan bestå av flere typer bergarter og sedimenter.

Se også

Airdrie

Airdrie (skotsk: Airdrie, skotsk-gælisk: An t-Àrd Ruigh) er en by i North Lanarkshire, Skottland. Byen ligger på et høydedrag ca 130 moh omtrent 19 km øst for bysenteret i Glasgow og er sammen med nabobyen Coatbridge en del av det urbane området Stor-Glasgow. Byen hadde i 2006 36 853 innbyggere.Bakgrunnen for navnet er ukjent, det opptrer første gang i de skotske arkivene (engelsk: Register of the Great Seal of Scotland, latin: Registrum Magni Sigilii Regum Scotorum) i 1373 som Ardre. I 1546 hadde navnet blitt Ardry og i 1587 Ardrie. Dagens navneform Airdrie har eksistert siden 1630. Områdets topografi kan tyde på at navnet kan tolkes som å komme fra gælisk An Àrd Ruigh og bety beite/høydedrag. En annen tolkning er at det stammer fra gælisk An Àrd Àirighe som betyr seter. En tredje mulighet er at det stammer fra gælisk Ard Reidh som betyr høydedrag.

Barbados

Barbados er en øystat øst i Det karibiske hav. Det regnes som en del av De små Antiller og har statene Saint Lucia og Saint Vincent og Grenadinene som nærmeste naboer. Barbados tilhører verdensdelen Nord-Amerika, men ligger bare 434 kilometer nordøst for Venezuela og det søramerikanske kontinentet.

Landet har et areal på 431 kvadratkilometer og er hovedsakelig flatt i terrenget, men det er noen høydedrag mot midten av øya. Øya har ikke vulkansk opphav, og er for det meste bygget opp av kalkstein-korall. Klimaet på øya er tropisk.

Levestandarden i landet er blant de høyeste i verden og ligger på 0,788 på Human Development Index-skalaen. Dette er det tredje beste i Nord-Amerika.

Esker

Esker (rullesteinsås, «geiterygg») er lange, ofte buktede rygger av sand, grus og stein som er dannet av avsetninger fra smeltevannselver som renner i tunneler under isbreer.

Navnet kommer av det irske ordet eiscir som betyr «rygg eller høydedrag som typisk deler to sletter eller lavtliggende flater». Ordet ble opprinnelig brukt til å beskrive lange, bølgeformete rygger som nå er kjent for å bestå av glasifluvialt materiale avsatt av smeltevannselver inne i isbreer. Materialet blir lagt der hastigheten på vannet avtar. Etter hvert som tunnelen tettes igjen, smelter vannet seg oppover i isen og nye lag avsettes. Vanntrykket i smeltevannstunnelene kan bli så høyt at vannet presses oppoverbakke. Etter at isen smelter blir avsetningene liggende som forhøyninger i terrenget. For at eskerne skal bevares må isen bevege seg lite.

Fløya

Fløya er et høydedrag vestligst på øya Kirkelandet i Kristiansund kommune. Stedet har sitt navn etter en vindfløy som sto her i seilskutetida. Den hadde til oppgave å vise vindretningen for sjøfolk ombord i skip på havna.

Kristiansund Museum anla sitt første friluftsmuseum ved Fløya tidlig på 1900-tallet. Bygningene ble senere flyttet til Dalen gård på Gomalandet.

Fløya terrasse er et av gatenavnene i området som gjenbruker det tradisjonelle lokale stedsnavn.

Golanhøydene

Golanhøydene (arabisk: هضبة الجولان – Haḍbatu 'l-Jawlān; hebraisk: רמת הגולן – Ramat haGolan) er et høydedrag på opp til om lag 1 000 moh., 1 150 km² stort, og ligger der landene Jordan, Syria, Libanon og Israel møtes. Området har vært okkupert av Israel siden 1967, og annektert av samme land siden 1981, noe som ikke er anerkjent av det internasjonale samfunnet. Syria anser området som syrisk. Høydene har militærstrategisk betydning, har viktige vannforekomster og tiltrekker seg turister.

Grefsenåsen

Grefsenåsen er et høydedrag lengst sørvest i Lillomarka. Høyeste punkt er Grefsenkollen på 379 meter over havet. Grefsenkollveien fører til toppen hvor en restaurantbygning ble oppført i 1927.

Grefsenåsen er et populært tur- og rekreasjonsområde og blir benyttet til mange ulike aktiviteter – fra ordinær mosjon, trening, sykling og skiidrett til klatring og hangglider.

Høyland

Som stednavn og personnavn, se Høyland (andre betydninger).Høyland er innen fysisk geografi et sammenhengende landområde som ligger minst 200 meter over havet. Høyland kan betegne mange forskjellige landskapstyper, som høytliggende platå, fjellkjeder og høydedrag. Mange elver og vassdrag har utspring fra høylandsområder. I sørligere strøk er det vanlig med seterdrift, det vil si det årlige vandring av bønder og gjetere med sine dyr for å slippe den intense sommervarmen i dalstrøk, for å komme til grønnere beiter for dyrene sine, og for å dyrke vekster spesielt tilpasset høyfjellsjordbruk.

Eksempel på høyland er De etiopiske høylandene i Afrika. Eksempel på høyfjellsvekst som dyrkes der er teff.

Karpatene

Karpatene (rumensk: Carpaţi; polsk, tsjekkisk og slovakisk: Karpaty; ukrainsk: Карпати; tysk: Karpaten; serbisk: Karpati; ungarsk: Kárpátok) er en fjellkjede som danner en bue omtrentlig 1500 km langs Sentral-Europa, noe som gjør den til etter den skandinaviske fjellkjede til Europas nest lengste fjellkjede.I vest starter fjellkjeden nær Bratislava ved Donau og strekker seg i en 1 500 km lang bue gjennom Tsjekkia (3%) og Slovakia (17%), Polen (10%), Ungarn (4%), Ukraina (11%), Romania (53%) og Serbia (2%). Høyeste fjell er 2 655 meter og ligger i slovakisk del av Tatrafjellene. Denne fjellkjeden ble dannet på samme tid som Alpene. Tatrafjellene er den mest kjente delen av Karpatene.

Fjellkjeden er habitat for den største andelen i Europa av brunbjørn, ulv, gemse, og gaupe, og størst konsentrasjon i Romania. Her finnes også over en tredjedel av alle europeiske plantearter. Karpatene og dens høydedrag har også mange varme kilder og naturlig mineralvann, og hvor Romania har bortimot en tredjedel av totalen i Europa. Romania har også den største overflaten av urskog i Europa (om man ser bort fra Russland), totalt rundt 250 000 hektar (65 prosent), det meste i Karpatene, og hvor de sørlige Karpatene utgjør Europas største ufragmenterte skogområde.

Lampasas County

Lampasas County er et fylke i den amerikanske delstaten Texas. Det ligger i de sentrale delene av staten. Det grenser mot Hamilton County i nord, Coryell County i nordøst, Bell County i sørøst, Burnet County i sør, San Saba County i vest og mot Mills County i nordvest.

Lampasas Countys totale areal er 1 849 km² hvorav 5 km² er vann. År 2000 hadde fylket 17 762 innbyggere og administrasjonssenteret ligger i byen Lampasas. Fylket har fått sitt navn etter elven Lampasas River.

Fylket regnes til regionen Central Texas. Det meste av landskapet er prærie med noen bratte, trappelignende høydedrag.

Lokalradio

Lokalradio også kalt nærradio, er kringkasting av radioprogrammer innenfor et relativt begrenset geografisk område, typisk en by, kommune eller fylke.

I Norge må en ha konsesjon for å sende nærradio. Vanligvis gis konsesjonen innen en eller flere kommuner. Stedets geografi avgjør en lokalradios rekkevidde utover konsesjonsområdet. For at radiosendingene skal kunne mottas best mulig kreves normalt fri sikt til senderen. Derfor ligger noen steder i skyggen for radiobølgene (bak høydedrag eller fjell) og da kan signalet bli dårlig eller helt borte. Mange steder kan en ta inn en radiosending på refleksbølger, radiobølger som reflekteres av fjellsider eller bygninger og sendes videre i en ny retning (speil).

Lågøya

Lågøya er også en liten øy i indre Oslofjord.

Lågøya er ei øy som hører til Svalbard. Den ligger nordvest for Nordaustlandet og har sjelden blitt besøkt. Arealet er 103,5 km². Sør og øst for øya skilles den fra Nordaustlandet av henholdsvis Franklinsundet og Lady Franklinfjorden. Øya har ingen vesentlige fjell eller høydedrag. Det høyeste punktet ligger på 57 moh. Den har ikke noe permanent isdekke.Den inngår i Nordaust-Svalbard naturreservat.

Lübeck

Hansestadt Lübeck (dansk: Lybæk) er en nordtysk havneby i delstaten Schleswig-Holstein, cirka 65 kilometer nordøst for Hamburg. Lübecks verneverdige gamleby ligger på et høydedrag mellom elvene Wakenitz og Trave som knytter den til Østersjøen ved Travemünde 15 kilometer lenger nord. Med sine drøyt 211 000 innbyggere (2007) er Lübeck nest største by i delstaten Schleswig-Holstein. Lübeck blir også kalt byen med de sju tårn etter kirketårnene som dominerer silhuetten av gamlebyen. Hansabyen Lübeck ble i 1987 oppført på UNESCOs verdensarvliste.

Maha Sarakham (provins)

Maha Sarakham (มหาสารคาม) er en provins i det nordøstlige Thailand (kalt Isan-området). Befolkningen anslås (2005) til 951 600. Arealet er totalt 5 291,7 km².

Provinshovedstaden heter også Maha Sarakham. Provinsen ble kolonisert i 1865, og ble erklært provins formelt i 1868.

Provinsen består for det meste av rismarker rundt elven Chi, bare i nordøst er det noe høydedrag opp til 230 moh.

Guvernør siden 2007 er Rangsan Phia-rotwong.

Sluse

En sluse, eller et sluseanlegg, er en innretning som muliggjør heving og senking av båter og andre vanngående fartøy fra ett vannivå til et annet slik at forsering av høydedrag, stryk eller dammer kan gjøres uten lange omveier, tunneler eller akvedukter.

Tøyenparken

Tøyenparken er en 93 mål stor park langs et høydedrag på Tøyen i Oslo. Fra 2014 arrangeres Øyafestivalen i parken.

Ullernåsen

Ullernåsen, eller Ullertoppen, er et høydedrag og et boligstrøk i Bydel Ullern i Oslo. Strøket, som også omtales som Øvre Ullern, befinner seg i det såkalte «beste vest», og grenser til Røa i nord, Lysakerelva i vest, Øraker i sørvest, Ullern i sør, og Montebello i øst (med det trange dalsøkket Mærradalen som grense).

Høydedraget er på 201 meter over havet. Rett nord for topp-platået går grensen til bydel Vestre Aker.

Området ble utparsellert fra eiendommen Øvre Ullern i 1929, mens de nederste eiendommene ble utskilt fra eiendommen Øraker året før. Den eldste bebyggelsen består av villaer, men etter andre verdenskrig har Ullernåsen også fått noe blokkbebyggelse, blant annet fire større punktblokker.

Ullernåsen T-banestasjon og Åsjordet stasjon – som også ligger i strøket – på Kolsåsbanen åpnet i 1942.

Vannskille

Et vannskille er grensen mellom to tilsigsfelt.

Nedbøren som faller på hver sin side av et vannskille vil altså ende i ulike elver eller sågar ulike hav.

Det fins vannskiller av varierende orden, der høyeste orden er vannskiller mellom ulike oseaner, f.eks. Andesfjellene, som er vannskillet mellom Atlanterhavet og Stillehavet.

Nestlavere orden er vannskiller mellom ulike bihav til samme hav.

Eksempler på dette er det europeiske hovedvannskillet mellom Middelhavets tilsigsfelt i sør og Atlanterhavets i nord.

Grensen mellom Norge og Sverige går for en stor del langs vannskillet mellom Norskehavet og Østersjøen.

Vannskiller av lavere orden er vannskiller mellom ulike elver som munner ut i samme (bi)hav.

Slike vannskiller er vist med grå linjer i figuren til høyre.

Det fins vannskiller av enda lavere orden, som er vannskillene mellom bielvene til samme elv.

Begrepet hovedvannskille brukes om viktige vannskiller, dvs. av høyere orden, men uten at det fins noen faste regler for «hvor høy orden» det skal være. I Norge omtales for eksempel gjerne Jotunheimens og Dovrefjellets vannskille mellom Norskehavet og Skagerrak som hovedvannskille.Vannskiller går vanligvis langs fjellkammer eller bergrygger. Det fins eksempler på vannskiller uten iøynefallende høydedrag som atskiller tilsigsfeltene, for eksempel mellom elvene Rienz (Rienza) og Drau (Drava) i Pustertal i Tirol, som bare skilles gjennom et forholdsvis flatt platå. Innsjøen Rostojávri på grensen mellom Troms og svensk Lappland har to utløp, ett mot vest gjennom Rostaelva i Målselvvassdraget, og ett mot øst gjennom Rostoeatnu i Torneälvvassdraget. Vannskillet mellom Norskehavet og Østersjøen går således tvers gjennom innsjøen. En tilsvarende egenskap gjelder for Lesjaskogsvatnet, men dette vannets doble utløp er kunstig frembrakt gjennom en oppdemming i 1660-årene.Til slutt kan det forekomme at det underjordiske vannskillet avviker fra det overjordiske.

Dette er tilfellet når det fins barrierer for grunnvannet som ikke er sammenfallende med topografien på overflaten.

I en slik situasjon vil en regndråpe havne i forskjellige elver, avhengig av om den renner av overjordisk eller om den siver inn i grunnen først.

Vassdrag

Et vassdrag er et sammenhengende system av elver, bekker, innsjøer og isbreer innenfor et nedbørområde, regnet fra sine utspring i skog og fjell og ned til et felles utløp i havet, en innsjø eller ei større elv.

Fjellkjeder og andre høydedrag utgjør ofte et vannskille.

Amazonas er verdens største vassdrag, med et nedbørsfelt på 6 144 727 km², noe som utgjør en tredjedel av Sør-Amerikas areal. Europas største vassdrag er Volga (1 410 994 km²).

Wuhan

Wuhan (kinesisk: 武汉, pinyin: Wǔhàn) er en kinesisk storby som er hovedstad i provinsen Húběi i det sentrale Kina. Befolkningen innen bygrensene anslås (2004) til 4 104 000, men som by på subprovinsnivå har Wuhan et større territorium, med 7,16 millioner innbyggere.

Navnet Wǔhàn betyr «Den djerve kineser» og er en moderne sammentrekning av tre andre bynavn. Byen ble nemlig til i 1953 da kommunistregjeringen slo sammen tre separate byer som nesten hadde vokst sammen. Den viktigste av de tre var Wǔchāng, de andre var Hànkǒu og Hànyáng.

Wuhan ligger ved sammenflødet av elvene Yangzi Jiang og Han Jiang (汉江/漢江). De tre opprinnelige byene lå inntil hver sine kombinasjoner av land. Buområdet er flatt, og er foruten av elvene også preget av mange små innsjøer. Mot sør går terrenget over i høydedrag.

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.