Guro Ødegård

Guro Ødegård (født 1967) er en norsk sosiolog. Hun er forsker II og forskningsleder ved Seksjon for ungdomsforskning ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Guro Ødegård
Født1967
Sykkylven
Utdannet ved Universitetet i Oslo
Beskjeftigelse Forsker
Nasjonalitet Norge

Utdanning og arbeid

Ødegård tok doktorgraden i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 2009. Samme år begynte hun å jobbe ved Institutt for samfunnsforskning, hvor hun arbeidet frem til 2016.

Ødegård ble ansatt som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i 2016.[1]

I 2018 ble Ødegård medlem av et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer i utsatte byområder.[2]

Forskning

Omdreiningspunktet for Ødegårds forskningsinteresser er ungdom og demokratisk deltagelse, noe som omfatter både studier av ungdoms deltagelse i frivillige organisasjoner og evaluering av forsøket med stemmerett for 16-åringer. Hun har også forsket på flerkulturelle lokalsamfunn og sivilsamfunnets rolle som arena for sosial og politisk integrasjon. Ødegård har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og har ledet et offentlig utvalg om statens tilskuddspolitikk over frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.[3]

Forskning og publikasjoner[3]

Forskningsprosjekter
 • Idrettens posisjon i ungdomstida Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.
 • Ungdom i endring] Prosjektet tar for seg hvordan sosial ulikhet utspiller seg i ungdomstida.
 • Barn og unges fritid i et likestillingsperspektiv] Prosjektet skal kartlegge forskning fra de siste ti år (2008-2018) som på ulike måter behandler barn og unges fritid i kombinasjon med kjønn og kjønnsstereotyper.
 • International Civic and Citizenship Education Study 2016 (ICCS)
 • Minoritetsjenter og idrettsdeltakelse] Dette prosjektet gir en oversikt over hvor mange Oslo-ungdommer i alderen 13-19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på minoritetsjenters deltagelsesmønster, ser vi på ungdoms motiver for å drive med fysisk aktivitet og hvordan deltagelesmønster har endret seg over tid.
 • Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo] Basert på Ung i Oslo-undersøkelsen 2015 har vi i denne rapporten studert samfunnspolitisk engasjement blant ungdom, målt gjennom deres tilknytning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og deltakelse i politiske aktiviteter. Hensikten er å øke forståelsen av ungdoms organiserte fritid og demokratiske deltakelsesmønster, ved å se på ulikhet i deltakelse etter faktorer som kjønn, innvandrerbakgrunn og familieressurser. Vi har også sett på sammenhengen mellom unges deltakelse i frivillige organisasjoner og politiske aktiviteter, og hvordan unges oppslutning om frivillige organisasjoner, politisk interesse og deltakelse ved valg har endret seg over tid.
 • Ungdoms opplevelse av makt og innflytelse i politiske beslutningsstrukturer
 • Leder for Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget
Publikasjoner og forskningsresultater (et utvalg)
 • Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi? Representation]. Vol. 53.
 • Ødegård, Guro; Takle, Marianne (2018). Nye former for tilhørighet. Migrantorganisasjoner for barn og ungdom i en norsk sivilsamfunnskontekst. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Kapittel 10. s. 271-298. Cappelen Damm Akademisk.
 • Ødegård, Guro; Svagård, Vegard (2018). Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere? Tidsskrift for ungdomsforskning]. Vol. 18.
 • Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning]. Vol. 18.
 • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro (2018). Changing patterns of volunteering and participation. Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin (Red.). Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Kapittel 2. s. 25-65. Springer.
 • Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette; Moshuus, Geir (Red.).Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.
 • Takle, Marianne; Ødegård, Guro (2016). When Policy Meets Practice: A Study of Ethnic Community-Based Organizations for Children and Youth. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Governance. s. 99-117. Springer.
 • Ødegård, Guro (2016). Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser. Sosiologi i dag. Vol. 46.
 • Saglie, Jo; Ødegård, Guro; Aars, Jacob (2015). Rekruttering av unge folkevalgte: Nominasjoner, personstemmer og kontekst. Tidsskrift for samfunnsforskning]. Vol. 56.
 • Ødegård, Guro; Loga, Jill; Steen-Johnsen, Kari; Ravneberg, Bodil (2014). Fellesskap og forskjellighet : integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. ISBN: 978-82-7935-355-3. 200 s. Abstrakt forlag.
 • Ødegård, Guro (2010). Motløs ungdom? : Nytt engasjement i et gammelt demokrati. Opprinnelig levert som forfatterens doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo, 2009. ISBN: 9788281520349

Referanser

 1. ^ «Guro Ødegård». www.facebook.com. Besøkt 8. juli 2019.
 2. ^ Kunnskapsdepartementet (26. oktober 2018). «Ekspertutvalg skal se på utsatte byområder». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 8. juli 2019.
 3. ^ a b storbyuniversitetet, OsloMet-. «Guro Ødegård». www.oslomet.no (norsk). Besøkt 8. juli 2019.
Guro

Guro er en norsk kvinnenavn dannet som en kortform av Gudrun, som er dannet av de norrøne leddene guð, «guder», og run, «hemmelig kunnskap». Navnet er ikke blant de mest brukte i Norge og er svært lite brukt utenfor Norge.

KOLON teater

KOLON teater var en liten, norsk alternativ teatergruppe med ulike skuespillere som eksisterte fra 1980 og til 2009. Teatret har turnert på videregående skoler og ungdomsskoler med den hensikt å skape debatt om ulike tema som angår ungdom, deriblant spørsmål knyttet til rusmidler, med teaterets virkemidler. De ulike turnegruppene har spilt 3 556 forestillinger, og hvert år har de ulike gruppene spilt for 30 000-40 000 ungdommer.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.