Gull

Gull er et metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Au og atomnummer 79. ISO 4217 koden er XAU.

Gull
Au-TableImage
Basisdata
NavnGull
SymbolAu
Atomnummer79
Utseendemetallisk gult
Plass i periodesystemet
Gruppe11
Periode6
Blokkd
Kjemisk serietransisjonsmetall
Atomegenskaper
Atomvekt196,966569 u
Empirisk atomradius135 pm
Kalkulert atomradius174 pm
Kovalent atomradius144 pm
Elektronkonfigurasjon[Xe] 4f14 5d10 6s1
Elektroner per energinivå2, 8, 18, 32, 18, 1
Oksidasjonstilstander−1, 0, +1, +2, +3, +5
Krystallstrukturkubisk flatesentrert
Fysiske egenskaper
Stofftilstandfast stoff
Smeltepunkt1 064,18 °C
Kokepunkt2 856 °C
Molart volum10,21 · 10-6 /mol
Tetthet19 320 kg/m³
Hardhet2,5 (Mohs skala)
Fordampningsvarme334,4 kJ/mol
Smeltevarme12,55 kJ/mol
Damptrykk2,37 Pa ved 1 337 K
Lydfart1 740 m/s
Diverse
Elektronegativitet etter Pauling-skalaen2,54
Spesifikk varmekapasitet128 J/(kg · K)
Elektrisk ledningsevne45,2 · 106 S/m
Termisk konduktivitet317 W/(m · K)
Første ionisasjonspotensial   890,1 kJ/mol
Andre ionisasjonspotensial1 980 kJ/mol

SI-enheter & STP er brukt, hvis ikke annet er nevnt. MV = Manglende verdi – legg gjerne inn.

Historie

Sun symbol
Gulls alkymistiske symbol

Gull var et av de første metallene som ble bearbeidet av mennesker. På grunn av at det forekom i ren og naturlig form var lett å bearbeide og hadde et vakkert og holdbart utseende.

Historikerne mener det var egypterne og sumererne som oppdaget gullet for omtrent 7 000 år siden. I mange kulturer er metallet ansett for å ha magiske krefter og ble derfor brukt som religiøst symbol. Gull er også generelt blitt brukt som økonomisk verdimåler om både nasjoner og enkeltindividers verdi og status, gjennom tidene er gull også blitt flittig brukt til i kunstnerisk utsmykking. Omkring 5 000 år f.Kr. utformet egypterne kulturgjenstander i gull, og det eldste gullsmykket vi i dag kjenner til stammer fra gravkammeret til Farao Zer av Abydos og skriver seg fra ca. år 3 100 f.Kr. I gravkammeret til farao Menes, ca. 3 100 f.Kr, er det notert at verdien av én del gull tilsvarer verdien av 2,5 deler sølv.

Rundt 2 000 f.Kr var verdiforholdet mellom gull og sølv 1:6, mens forholdet mellom jern og sølv var 1:8. Gull var med andre ord mindre verdt enn jern.[1] Et av de eldste daterte gullfunnene i Norge er en bronsespenne med fremside i gullfolie som ble funnet i en ødelagt gravrøys på Furutoppen ved Larkollen i 1984. Funnet er datert til å være skapt et sted mellom 900-700 f.Kr. Ifølge teorier kan den enten ha blitt mistet av tidlige gravrøvere eller blitt etterlatt som et gudeoffer.[2]

Gull har fascinert mennesker i tusener av år, og metallet har hatt stor innflytelse på menneskets historie. Gulljakt har ført til både geografiske oppdagelser, invasjoner og erobringer. Gullstandarder har gjennom tidene også blitt brukt som målestokk for lands og enkeltpersoners makt og status i forhold til andre.

Det norske navnet på gull stammer fra indogermansk ghel som betyr «gulglinsende». Det kjemiske symbolet Au er en forkortelse av det latinske navnet: aurum, som språklig betyr «skinnende morgengry».

Electron shell 079 Gold
Gullatomets elektronskall

Egenskaper

Gull er et meget mykt, formbart og metallisk gult transisjonsmetall. Det kan trekkes ut i tynne tråder og bankes så tynt at det blir gjennomsiktig. Det er svært korrosjonsbestandig og regnes som edelmetall og tungmetall. Gull er uløselig i de fleste syrer; kongevann som er en blandig av salpetersyre og saltsyre er et av svært få unntak. Gull løses opp av flytende cyanidløsninger, og denne egenskapen gjør at cyanidløsninger benyttes ved kjemisk utvinning av gull. Løsninger med halogenene klor, brom eller jod løser også opp gull, og kan være et mindre giftig alternativ til cyanidløsninger.

Gull har god elektrisk- og termisk ledningsevne, og lar seg lett legere med andre metaller. Rent metallisk gull er smaksløst og ikke giftig. Gull har en egenvekt på 19 300 kg/m³, og smeltepunktet er 1 064 °C.

Isotoper

Naturlig forekommende gull består utelukkende av den stabile isotopen 197Au. I tillegg finnes 36 kunstig fremstilte ustabile (og dermed radioaktive) isotoper, hvorav de mest stabile er 195Au med halveringstid 186,09 døgn, 196Au med halveringstid 6,183 døgn, 199Au med halveringstid 3,139 døgn, 198Au med halveringstid 2,69517 døgn, 198m1Au med halveringstid 2,27 døgn og 194Au med halveringstid 38,02 timer. Alle de resterende isotopene har halveringstider kortere enn 1 døgn, og de fleste kortere enn 1 minutt.[3]

CAS-nummer: 7440-57-5

Forekomst

Gull forekommer overalt på jorden, selv havet inneholder gull. Det finnes i kvartsganger i fast fjell, i sand og grus langs elvebredder, og i bunnen av tidligere elveleier. Det er svært få steder hvor man i dag vasker ut gull ved elvebredden, slik som i «gamle dager». Nå brytes gullførende kvarts i fjellet og blir så ført til store knusemaskiner som finknuser kvartsen slik at den ser ut som fin sand. På grunn av gullets høye egenvekt vil gullet synke til bunns, mens sanden skylles vekk. Ved de store gullgruvene brukes i dag en kjemisk-elektrolytisk prosess som omdanner gullet til natriumgullcyanid, som det rene gullet så blir felt ut av.

I 2007 var Australia verdens største gull-produsent med 280 tonn, fulgt av Sør-Afrika (270 tonn), Kina (250 tonn) og USA (240 tonn).[4]

Funn i Norge

I Norge er gull funnet på en rekke lokaliteter:

Anvendelse

Or Venezuela
Gullklump

I ren tilstand – 1000/1000 – er gull svært mykt. For å øke metallets mekaniske styrke legeres gullet med f.eks. sølv og kobber, eller bare sølv. Disse andre metallene tilsettes i visse forhold for at gullet skal få de egenskaper og fargenyanser man ønsker. Selv om gull ikke har noen biologisk betydning, kan det brukes i mat som dekorasjon og fargestoff. Gull som mattilsetning har E-nummer E-175. Gull har vært mye brukt i tannfyllinger på grunn av sin korrosjonsbestandighet, ugiftighet og utseende. Elektronikkindustrien bruker mye gull i kretskort og mikroelektronikk, og til å forgylle kontaktpunkter.

Gullsmykker

Det finnes gullsmykker i en rekke fargenyanser som rødt, hvitt, brunt, svart og grønt. Mye kobber gir en rødlig blanding, mye sølv gir en lysere blanding. For å få «hvitt gull» blandes gull med palladium, nikkel eller sølv. Hvitt gull blir ofte rhodinert (dekket med metallet Rhodium) for å få en ekstra "hvit" og skinnende overflate. Gull har en rekke kvaliteter som gjør det til et fascinerende metall og ikke minst uunnværlig i moderne teknologi og industri. Gull er ikke bare sjeldent og meget vakkert; det kan brukes om og om igjen, det verken korroderer, blekner, knuses eller brekker.

Karat

Utdypende artikkel: Karat (gull)

Karat er måleenheten for hvor mye rent gull det finnes i en gull-legering. 1 karat betyr at gullets vekt i legeringen tilsvarer 1/24 av totalvekten. En gullbarre på 240 gram inneholder da 10 gram rent gull. Rent gull betegnes som 24 karat.

Gull i språk, symbolikk og heraldikk

Gold-crystals
Gull

I språket brukes ordet gull om grunnstoffet gull og i sammensetninger med det, for eksempel i ord som gullgraving, gullsmed og gullbarrer. Gull brukes også om det som er gyllent eller likner på gull, for eksempel gullfisk, gullvinger og gullfaks. I kunsten og kulturen generelt har gull tradisjonelt symbolisert noe som er opphøyd eller spesielt verdifullt, for eksempel i form av gullkroner og gullmedaljer eller i begreper som gullgutt, gullalderen, og gullbryllup.

Gull brukes også som farge i kunst og håndverk, enten som bladgull eller i andre stoffer/materialer som gir et synsinntrykk av gull.

I heraldikken skal som regel alle våpenskjold ha gull eller sølv (heraldikkens metaller) + minst én annen farge. Gull i våpenskjold betyr derfor ikke noen spesielt opphøyd status eller lignende. Gull og sølv inngår i heraldikkens tinkturer. I avbildninger av våpen kan gull erstattes med gul farge, særlig på tekstiler, så som flagg og faner.

Våpen eller flagg med bare gull og sølv, eller gult og hvitt, har i europeisk heraldikk ofte en kristen lyssymbolikk hentet fra middelalderens forestillingsverden, så som Nord-Trøndelags fylkesvåpen, Jerusalemskors, Jerusalems kristne korsfarervåpen og Vatikanstatens flagg.

Gull i kvarts
Typisk forekomst av gull i kvarts.

I heraldiske beskrivelser av våpen, såkalte blasoneringer, brukes ordet gull ofte som adjektiv, for eksempel på denne måten: Gull løve på rød bunn. I engelske blasoneringer brukes ordet Or om gull.

Litteratur

Gullpris

Gold price in USD
Gullprisen og kursen på US dollar fra 1960 til 2012

Gull er en råvare som handles over børs som fastsetter gullprisen. Verdens største råvarebørs er NYMEX i New York. Mange nasjoner har lager av gull som sikkerhet for sin valutabeholdning, og gullprisen svinger derfor motsatt av US dollar. Tidligere var det enkelte lands valuta ofte knyttet opp mot gullprisen, faktisk sto det på sedlene at utsteder-banken garanterte at gull tilsvarende seddelens pålydende kunne utbetales i bytte for seddelen. Gull har også vært mye brukt i mynter, og opprinnelig tilsvarte myntens gullverdi myntens pålydende.

I dag har Norges Bank bare syv gullbarrer igjen.[5] I 2004 solgte banken ut 16 tonn gullbarrer på det internasjonale gullmarkedet i London. Begrunnelsen var at gull bare utgjorde omkring en prosent av bankens internasjonale reserver, og derfor i liten grad bidro til å spre risikoen i reservene. Dessuten har gull historisk sett gitt lav avkastning.[6] Imidlertid er 16 tonn gull verdt en milliard kroner mer i 2008 enn i 2004, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 13 prosent. Senere har Norges Bank solgt ytterligere 17,5 tonn gull.[7]

Se også

Referanser

  1. ^ Tom Segalstad: Leting etter mineralressurser, P2-akademiet, bind 1
  2. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. juni 2006. Besøkt 9. mars 2009.
  3. ^ Lawrence Berkeley National Laboratory – Isotoptabell for gull Arkivert 15. mai 2008 hos Wayback Machine.
  4. ^ US Geological Survey – Mineral Commodity Summaries 2008 (pdf)
  5. ^ Norges Bank – FAQ Gull Arkivert 11. august 2011 hos Wayback Machine. Besøkt 27. juli 2011
  6. ^ Norges Bank – Pressemelding 24. januar 2008 Arkivert 30. april 2009 hos Wayback Machine. Besøkt 25. januar 2009
  7. ^ Dagbladet 18. januar 2008: Fikk ikke med seg milliardhopp

Kilder

  • Norsk steinbok: norske mineral og bergartar av Torgeir T. Garmo, Universitetsforlaget, 1995

Eksterne lenker

Portal: Kunst

2009

2009 (MMIX) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en torsdag.

FN har erklært 2009 til å være det Internasjonale Astronomiåret.

Dette året er også utpekt av Regjeringen til Kulturminneåret 2009.

Håvard Bøkko

Håvard Bøkko (født 2. februar 1987) er en norsk skøyteløper. Han er en eldre bror til skøyteløperen Hege Bøkko og representerer Hol Idrettslag. Han var med på det norske laget som vant gull på lagtempo under Vinter-OL 2018 i Pyeongchang.

Ishockey

Ishockey er et lagspill som spilles på en islagt bane der de to lagene med køller forsøker å få en puck inn i motstanderens mål. Ishockey er en fysisk sport man bør være både sterk og teknisk for å spille. Spillet «ble utformet i Canada rundt 1850», og idretten har vært olympisk øvelse siden 1920. Det internasjonale ishockeyforbundet har arrangert verdensmesterskap siden 1930, og Norges Ishockeyforbund har arrangert norgesmesterskap siden 1935. De fleste toppspillerne spiller i dag i den nordamerikanske ligaen NHL. Mats Zuccarello Aasen og Andreas Martinsen er 2 av 8 nordmenn som har spilt i NHL. Norge er regnet som en av toppnasjonene i verden men, har aldri vunnet verken olympisk medalje eller VM medalje

Johann Olav Koss

Johann Olav Koss (født 29. oktober 1968 i Drammen) er en norsk tidligere skøyteløper. I OL i 1994 toppet han sin karriere med tre gull i ett og samme mesterskap, og satte samtidig tre verdensrekorder.

Kongens fortjenstmedalje

Kongens fortjenstmedalje er en norsk utmerkelse som ble innstiftet 1. februar 1908 av kong Haakon VII «til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste». Statuttene er senest revidert 30. mars 2012. Medaljen finnes i to valører, gull og sølv. Medaljen tildeles ifølge statuttene fra 2012 for særlig samfunnsgagnlig eller frivillig innsats, for særlig fortjenstfullt arbeid over lang tid eller for livsinnsats som er til eksempel for andre. Kongens fortjenstmedalje i gull tildeles ifølge statuttene fra 2012 bare i særskilte tilfeller (før 2012 for innsats av landsomfattende og samfunnsmessig betydning).

Kongens fortjenstmedalje i sølv ble i 2012 omdøpt til Kongens fortjenstmedalje.Kongens fortjenstmedalje i gull rangerer som den 8. høyeste dekorasjonen i Norge. Kongens fortjenstmedalje rangerer som den 11. dekorasjonen.

Kors

Kors (latin crux) er en grafisk figur der to linjer krysser hverandre, vanligvis i rett vinkel. Kors er også gjenstander med denne formen og bilder av den. Korstegn brukes særlig som matematisk symbol for addisjon og positivt fortegn. En kors- eller T-formet marterpæl ble også brukt som tortur- og henrettelsesinstrument da Jesus fra Nasaret ble korsfestet. Korsformen har siden gradvis blitt hovedsymbol i kristendommen og kirken. Kors i en mengde enkle og forseggjorte formvarianter brukes som symbol i kirkekunst og andre steder samt som figur i mønstre, dekorasjoner, skrifttegn, flagg, våpenskjold, logoer, bumerker og andre kjennetegn.

Liste over olympiske medaljevinnere i friidrett (menn)

Dette er de mannlige OL-medaljørene i friidrett.

Se også OL-medaljører i friidrett, damer.

Marit Bjørgen

Marit Bjørgen (født 21. mars 1980 i Rognes ved Støren) er en norsk tidligere langrennsløper som med åtte gull-, fire sølv- og tre bronsemedaljer er tidenes mestvinnende vinterolympier.Hun er mestvinnende VM-medaljør i langrenn med 26 medaljer, hvorav 18 gullmedaljer; én fra 2003, tre fra 2005, fire fra 2011, fire fra 2013, to fra 2015 og fire fra 2017.

Hun ble kalt «VM-dronningen» av Oberstdorf i 2005 med tre gull, én sølv og én bronse. Etter svake resultater i mesterskapene i 2006, 2007 og 2009 ble hun «OL-dronning» i OL 2010 i Vancouver med tre gull, én sølv og én bronse. Bjørgen ble dermed den tredje norske utøver gjennom tidene og den første siden 1924 med fem medaljer i ett og samme OL. Både i VM 2011 og 2013 vant hun fire gull og én sølv. Under OL 2014 i Sotsji vant Bjørgen tre gull, mens hun vant to gull-, en sølv- og to bronsemedaljer under vinter-OL 2018 i Pyeongchang.

Bjørgen har deltatt i verdenscupen i langrenn fra 1999 til 2018 og har vunnet sammenlagt fire ganger, sprintverdenscupen fire ganger og distansecupen to ganger. Hun er med sine 114 seire den langrennsløperen i verden som har vunnet flest verdenscuprenn individuelt. Hun har også 29 verdenscupseire i stafett, samt 25 norske mesterskap i langrenn. Hun vant Tour de Ski 2014/15.

Bjørgen er samboer med den tidligere kombinertløperen og olympiske mester Fred Børre Lundberg. Sammen har de to barn.

Metall

Andre betydninger: Musikksjangeren Heavy metal

Metall er en fellesbetegnelse for metalliske grunnstoffer eller legeringer av disse.

Metaller kan ha forskjellige egenskaper. Wolfram er ekstremt hardt og har et veldig høyt smeltepunkt. I motsetning er kalium veldig mykt, kan formes med hendene, og smelter ved 63,38 grader celsius. Kvikksølv er det eneste kjente metallet som er flytende ved romtemperatur. Metaller generelt gjenkjennes ofte ved den metalliske glansen.

At metaller har vært svært viktige for menneskenes utvikling, ser man i metallnavnene på tidsaldre som jernalderen og bronsealderen.

En legering er en blanding av ulike grunnstoffer som oppfører seg som et metall og inneholder minst ett, men gjerne flere ulike, metalliske grunnstoffer.

Ole Einar Bjørndalen

Ole Einar Bjørndalen (født 27. januar 1974 i Drammen) er en norsk tidligere skiskytter som representerte Simostranda IL i skiskyting og Byåsen IL i langrenn. Han har vunnet 95 verdenscuprenn: 94 i verdenscupen i skiskyting og ett i verdenscupen i langrenn.

Han har seks sammenlagtseire i verdenscupen, den seneste sesongen 2008–2009. 13 sesonger på rad kom han blant de tre beste i verdenscupen sammenlagt. Bjørndalen har 58 medaljer fra OL og VM, hvorav 28 er gullmedaljer. I tillegg har Bjørndalen 3 medaljer fra verdensmesterskapet i sommerskiskyting. Så totalt har Ole Einar 61 OL- og VM-medaljer. Han har 44 NM-gull i skiskyting, 30 NM-gull i vinterskiskyting, hvorav 20 individuelle NM-gull; normaldistanse (4), sprint (6), jaktstart (6) og fellesstart (4), samt 10 NM-gull i stafett og lag; stafett (8) og lag (2) (1996 og 1997). Bjørndalen har i tillegg 14 individuelle NM-gull i sommerskiskyting: sprint (7) og jaktstart (7).Blant alle hans meritter er fire gull under Vinter-OL 2002 i Salt Lake City hans beste mesterskap.

Han blir kalt «Kongen av skiskyting». Bjørndalen var elev ved Norges Toppidrettsgymnas på Geilo i årene 1990-1993.

Petter Northug

Petter Northug jr. (født 6. januar 1986) er en norsk tidligere langrennsløper fra Mosvik i Nord-Trøndelag som representerte Strindheim IL. Han er kjent for sin sterke spurt og voldsomme taktomslag. Northug slo gjennom i 2006 og har vunnet tretten VM-gull, hvorav sju av dem er individuelle, og han har vunnet alle VM-distanser. I tillegg har han to OL-gull og 38 enkeltseire i verdenscupen, og han vant verdenscupen sammenlagt i 2009/2010 og i 2012/2013. Han la opp som langrennsløper 12. desember 2018.Northug ble sommeren 2016 formelt tilkjent seieren i Tour de Ski 2015, etter at vinneren Martin Johnsrud Sundby ble dømt for feil bruk av astmamedisin i løpet av touren. Northug har selv sagt at dette ikke teller som seier, og at han fortsatt ville jage sin første Tour de Ski-triumf i løpet av karrieren.Han er storebror til skiløperne Tomas og Even Northug.

Sommer-OL 1928

Sommer-OL 1928 ble avholdt i Amsterdam i Nederland. USA ble beste nasjon. Norge kom på delt nittendeplass med en gull-, to sølv- og en bronsemedalje. Gullmedaljen ble vunnet av Kronprins Olav i seiling i 6-meter-klassen med Johan Anker som rormann.

Sommer-OL 1992

Sommer-OL 1992 ble avholdt i Barcelona i Spania. SUS hadde flest deltagere i sin tropp. Linda Andersen ble første norske kvinne som vant gull i et sommer-OL. Det skjedde i seiling, i klassen europajolle. Jon Rønningen vant også gull i bryting. Norge tok fire sølv- og en bronsemedalje.

Sommer-OL 1996

Sommer-OL 1996 ble avholdt i Atlanta i USA. USA ble mestvinnende nasjon med totalt 101 medaljer, hvorav 44 gull, mens Norge tok sju medaljer totalt, hvorav to gull.

De olympiske lekene i Atlanta er de andre i historien som har latt seg arrangere uten statsstøtte. I likhet med lekene i Los Angeles i 1984 brukte Atlanta i stor grad eksisterende idrettsanlegg.

Storbritannia under Sommer-OL 2012

Storbritannia, representert av British Olympic Association (BOA), deltok under Sommer-OL 2012 i London i Storbritannia fra 27. juli til 12. august 2012 som vertsnasjon.

Britiske utøvere har deltatt i samtlige moderne sommer-OL og er sammen med Australia, Frankrike og Hellas det eneste landet som har vunnet medaljer i samtlige sommer-OL. London er den eneste byen som har arrangert sommer-OL tre ganger, etter tidligere å ha arrangert lekene i 1908 og 1948. Storbritannia sendte 541 utøvere (279 menn og 262 kvinner) til lekene, og fikk automatiske kvoteplasser i alle 26 idrettsgrener.Storbritannias olympiatopp (UK Sport) hadde som sitt mål å ta mellom 48 og 70 medaljer, minimum én mer enn landet tok under Sommer-OL 2008. Den 7. august 2012 hadde Storbritannia nådd målet om 48 medaljer, og også tangert antall gullmedaljer (19) fra lekene i Beijing. Dette førte til at 2012-lekene ble de beste for landet siden 1908.

Til slutt tok Storbritannia 65 medaljer (29 gull, 17 sølv og 19 bronse), og kom på en tredjeplass på medaljetabellen. Landet tok minst en medalje i totalt 17 grener, og tok gull i 11 av dem. Britiske utøvere dominerte medaljestatistikken i sykling der de tok totalt tolv medaljer (åtte gull), og i hestesport der de tok fem medaljer (tre gull) på seks øvelser. Storbritannia toppet også medaljetabellen i triatlon, boksing og roing. Tolv utøvere tok mer enn en medalje.

Taekwondoutøveren Jade Jones, triatlonutøveren Alistair Brownlee, og slalåmpadlerne Etienne Stott og Timothy Baillie, vant Storbritannias første gull i disse disiplinene. Nicola Adams ble den første kvinnelige olympiske mesteren i boksing, da 2012 var første gangen dette stod på kalenderen. 2012 var også første gang at Storbritannia deltok i håndball, etter å ha blitt automatisk kvalifisert.

Selv om Storbritannia aldri hadde vunnet medalje i dressur, dominerte de denne disiplinen med å vinne to gull og en bronse, og Charlotte Dujardin ble en av fem utøvere som tok to gull i lekene. Dette var også første gang noen andre enn Tyskland vant gull i lagkonkurransen i dressur siden 1980. Andy Murray ble den første britiske tennisspilleren som tok gull siden grenen ble gjenninnført i 1988; han ble også den eneste britiske utøveren som tok to medaljer på en enkelt dag. Skytteren Peter Wilson vant det første gullet i skyting for Storbritannia på 12 år.

Ved å vinne to gullmedaljer i London ble banesyklist Chris Hoy Storbritannias mest suksessrike utøver i historien med totalt syv medaljer og seks gull, og gikk forbi tidligere roer Steve Redgrave. Hoy har også flest olympiske medaljer (syv medaljer og fire gull) sammen med syklisten Bradley Wiggins som vant gull i temporittet. Ben Ainslie ble samtidig den mest suksessfulle seileren i den olympiske historien etter å ha vunnet sin fjerde gullmedalje i finnjolle. Med tre medaljer (to gull og en sølv) ble Victoria Pendleton den beste kvinnelige olympiske utøveren etter å ha gått forbi Kelly Holmes

Svømming under Sommer-OL 1988

Svømming under Sommer-OL 1988. Det ble konkurrert i 31 svømmeøvelser, 16 for menn og 15 for damer under OL 1988 i Seoul. Øst-Tyskland vant elleve gullmedaljer, USA varnt åtte.

Therese Johaug

Therese Johaug (født 25. juni 1988) er en norsk langrennsløper fra Dalsbygda i Os som representerer Idrettslaget Nansen.

Hun ble verdensmester i 30 km fri teknikk og 4 × 5 km stafett i Ski-VM 2011 i Oslo, og på 10 km fri teknikk og 4 × 5 km stafett i Ski-VM 2013 i Val di Fiemme. I Ski-VM 2015 i Falun ble hun «VM-dronning» da hun tok gull på 15 km skiathlon, 30 km klassisk og 4 × 5 km stafett. Hun tok tre gull også i VM 2019 i Seefeld. Hun ble olympisk mester i 4 × 5 km stafett i OL 2010 i Vancouver.

Hun er tolv ganger norgesmester på ski og har per 24. mars 2019 vunnet 53 verdenscuprenn, inkludert etappeseire i Tour de Ski og andre «tour»-konkurranser. Hun vant verdenscupen sammenlagt i 2013/14 og 2015/16. Hun har vunnet Tour de Ski i 2013/14 og 2016 og Ski Tour Canada 2016. Hun har vunnet Skarverennet seks ganger på rad (2007–2012), og ti ganger totalt (2007–2019).Johaug testet i 2016 positivt på Klostebol, og ble utestengt i 18 måneder fra 18. oktober samme år. Hun ble dermed hindret fra å delta blant annet i VM i Lahtis 2017 og OL i Pyeongchang i 2018.

Hun er siden 2010 utøverambassadør for den humanitære organisasjonen Right To Play.

USA under Sommer-OL 2008

USA under Sommer-OL 2008. 596 sportsutøvere fra USA deltok i 27 grener i Sommer-OL 2008 i Beijing. USA ble nest beste nasjon på den uoffisielle medaljestatistikken med 36 gull-, 38 sølv- og 36 bronsemedaljer. Friidrettsutøveren Lopez Lomong var landets flaggbærer under åpningsseremonien.

VM i friidrett 1987

VM i friidrett 1987 ble arrangert på Olympiastadion (Stadio Olimpico) i Roma, Italia i tidsrommet 28. august og 6. september. Mesterskapet hadde deltakere fra 159 nasjoner.Mesterskapet ble dominert av Øst-Tyskland og USA med ti VM-gull hver, og Sovjetunionen kom like bak med sju. De østtyske kvinnene gjorde seg spesielt bemerket og bekledde seierspallene med to utøvere i hele seks øvelser. Silke Gladisch (Möller) doblet med seier på både 100- og 200 meter, og bidro til sølv på 4 x 100 meter stafett. Blant mennene var det Carl Lewis (USA) som ble VM-konge med gull og verdensrekord på 100 meter, samt gull også i lengde og på 4 x 100 meter stafett. Stevnets andre verdensrekord var bulgarske Stefka Kostadinovas 2,09 i høydehopp.

Som under det første mesterskapet i Helsingfors 1983 fikk Norge én gullmedalje, denne gang ved Ingrid Kristiansen på 10 000 meter.

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.