Endemisk

Endemisk (av gr. endemos - opphold på et sted) og stedegen er uttrykk som brukes i biologien om arter, slekter og familier som har en utbredelse som er begrenset geografisk til et bestemt naturlig område eller miljø (liten geografisk spredning).

Endemiske arter og grupper kalles endemismer. Det totalt motsatte av en endemisme er en ubikvist eller kosmopolitt. Ingen av disse begrepene har en klar avgrensing.

Orange-breasted Sunbird (Nectarinia violacea)
Fynbossolfugl (Anthobaphes violacea) finnes bare i Cape floraregion i Kapp-provinsen, Sør-Afrika og er et eksempel på en endemisk art

Utbredelse

En skiller ofte mellom paleoendemismer og neoendemismer. Paleoendemismer har tidligere hatt en videre utbredelse, men er nå begrenset til et lite område, et såkalt refugium. Neoendemismer har oppstått der de finnes i dag og har aldri forekommet andre steder.

Tropiske områder har det største antallet endemiske arter, og dermed også det største biologiske mangfoldet. Det minste antallet endemiske arter finner man i arktiske strøk.

Endemiske arter er mer sårbare for utryddelse enn kosmopolitiske arter, og krever derfor særlig overvåking og eventuelt vern.

Oseaniske øyer har endemiske arter som er tilpasset det spesielle miljøet; fugler har for eksempel ofte mistet evnen til å fly. Når mennesket og dets følgesvenner slår seg ned på øya, ender det ofte med utryddelse for de endemiske artene. Det motsatte kan også skje: flatormen Arthurdendyus triangulatus var endemisk for New Zealand, men har spredd seg til De britiske øyer, der den betraktes som en skadelig invaderende art.

Endemisk sykdom

Endemisk (endemi) er også et uttrykk som brukes innen medisin. En endemisk sykdom er således en sykdom som til stadighet opptrer innen et begrenset geografisk område, stort eller lite. Uttrykket epidemisk (epidemi) er det motsatte.

Litteratur

Brakksvalefamilien

Brakksvalefamilien (Glareolidae) er en familie av vade-, måse- og alkefugler (Charadriiformes) som består av 17 arter (36 taxa) fordelt i fem slekter, hvorav to monotypiske. Artene minner om loer og terner med lange til svært lange vinger og korte til lange undere ekstremiteter. Brakksvalefamilien er endemisk for den gamle verden og har størst biologisk mangfold i den afrotropiske faunaregion. Artene trives i tørre forhold, fra ørken til savanne, med for noen arters del nærhet til vann, og for de fleste i lavere høyder, selv om noen er å finne opp mot 2 000 moh. Det knytter seg usikkerhet til en av de monotypiske slektene.

Brilledverghegre

Brilledverghegre (Calherodius leuconotus) er en mellomstor art i hegrefamilien (Ardeidae), og eneste art i slekten Calherodius. Arten er endemisk for Afrika sør for Sahara. Den består som to underarter.

Dusktigerhegre

Dusktigerhegre (Tigriornis leucolopha) er en monotypisk art i hegrefamilien (Ardeidae), og eneste art i slekten Tigriornis. Arten er endemisk for regnskogen i det ekvatoriale beltet i Vest-Afrika.

Kinnskjeggugle

Kinnskjeggugle (Xenoglaux loweryi) er en art ugler som

ble oppdaget i 1976, og eneste art i slekten

Xenoglaux (som betyr «rar ugle»).

Den er endemisk til et lite område i Andesfjellene i

Amazonas og San Martin nord i Peru.

Den holder seg i tåkeskog med tett underskog og epifytter på

omtrent 1890-2200 moh.

Denne uglen er stort sett brun, men den har en hvitaktig mage og øyenbryn.

De store øynene er rød-oransje.

Selv om den ikke har dusker på ørene, strekker ansiktsfjærene seg ut

slik at det ser ut som den har lange dusker.

Den blir 13-14 cm lang, og er dermed en av verdens minste ugler.

Veldig lite er kjent om denne arten. Den har blitt fanget i nett ved tre

ulike anledninger, men har aldri blitt observert under normale

omstendigheter før tidlig i 2007, da den ble observert tre ganger på

høylys dag. Uglesangen ble tatt opp om natten.

Den lever trolig av insekter.

Arten regnes som utrydningstruet. Man regner med at den totale

populasjonen er på mellom 250 og 1000 individer.

Kurol

Kurol (Leptosomus discolor) er en mellomstor fugl i kurolslekten (Leptosomus), der den er eneste art. Slekten er også eneste slekt i kurolfamilien (Leptosomidae), som igjen er eneste familie i ordenen Leptosomatiformes. Kurolen er endemisk for Madagaskar og Komorene.

Madeira

Madeira er ei øy i det østlige Atlanterhavet. Den tilhører Portugal. Madeira er videre navnet på en sjølstyrt region (Região Autónoma da Madeira), som i tillegg består av øya Porto Santo og de to ubebodde øygruppene Selvagensøyene og Desertasøyene.

Øyene har et samla areal på 797 kvadratkilometer (noe mindre enn Sørøya i Finnmark) og et innbyggertall på omkring 275 000. Hovedstaden heter Funchal.

Papuaugle

Papuaugle (Uroglaux dimorpha) er eneste art i slekten Uroglaux og hører til i uglefamilien (Strigidae), der den regnes som basal i underfamilien Ninoxinae (haukugler). Arten er endemisk for Ny-Guinea, inkludert øya Yapen.

Procambarus delicatus

Procambarus delicatus er en art av ferskvannskreps innenfor den artsrike slekten Procambarus, og den tilhører underslekten Ortmannicus som har en ganske stor utbredelse nord-sør i USA fra omtrent de store sjøene og Appalachene gjennom Midtvesten ned mot Mexico.

Arten hører videre under familien Cambaridae (orden Reptantia) blant tifotkrepsene. Procambarus delicatus er en av anslagsvis 160 arter i slekten Procambarus. Denne arten er endemisk til Lake County i Florida.

Procambarus nueces

Procambarus nueces er en art av ferskvannskreps innenfor den artsrike slekten Procambarus, og den tilhører underslekten Ortmannicus som har en ganske stor utbredelse nord-sør i USA fra omtrent de store sjøene og Appalachene gjennom Midtvesten ned mot Mexico.

Arten hører videre under familien Cambaridae (orden Reptantia) blant tifotkrepsene. Procambarus nueces er en av anslagsvis 160 arter i slekten Procambarus. Arten er endemisk til Atascosa County i Texas.

Ryukyudue

Ryukyudue (Columba jouyi) var en art i duefamilien i slekta Columba. Arten var endemisk for laurbærskogene i Japan, og er i dag utdødd.

Shasta County

Shasta County er et fylke i den amerikanske delstaten California.

Fylket er det eneste levestedet for shastakreps, en lokalt endemisk ferskvannskreps som anses som en truet art.

Sikksakkhegre

Sikksakkhegre (Zebrilus undulatus) er en monotypisk liten art i hegrefamilien (Ardeidae), og eneste art i slekten Zebrilus. Arten er endemisk for det nordlige Sør-Amerika.

Sjimpanse

Sjimpanse (Pan troglodytes) tilhører slekten sjimpanser (Pan) og er store aper (Hominidae). Arten er endemisk for Afrika sør for Sahel og nord for Kongofloden. Fire underarter aksepteres.

Svabergringvinge

Svabergringvinge (Hipparchia alcyone norvegica) er en sommerfugl som tilhører gruppen ringvinger (Satyrinae) i den artsrike familien flikvinger (Nymphalidae). Den har en forekomst i de indre delene av Telemark og Aust-Agder som er temmelig isolert fra artens øvrige utbredelse. Noen har regnet de norske bestandene som en egen art, Hipparchia norvegica. Det er i så fall den eneste dagsommerfuglen som er endemisk for Norge.

Svartknoppkeiserdue

Svartknoppkeiserdue (Ducula myristicivora) er en fugl i duefamilien, i slekta Ducula. Arten er endemisk for øya Yapen i Indonesia..

Synotaxidae

Synotaxidae er en gruppe (familie) av edderkopper som tilhører undergruppen Entelegynae i gruppen Araneomorphae. De finnes bare på den sørlige halvkulen.

Tanagarfamilien

Tanagarfamilien eller tanagarer (Thraupidae) er en stor familie av sangfugler (Passeri) i gruppen av spurvefugler (Passeriformes). Gruppen er endemisk for den nye verden, noe som inkluderer Amerika og øyene i havet utenfor. Familien teller cirka 408 arter med tilsammen 943 taxa som er fordelt i 105 slekter. Slektene er videre fordelt i 15 underfamilier.Ifølge BirdLife International er 4 arter kritisk truet, 16 arter, sterkt truet, og 33 arter sårbare blant tanagarene. I tillegg er 28 arter nær truet, mens de resterende 327 artene betraktes som livskraftige. De fire mest truede artene er rubinstrupetanagar (Nemosia rourei), som er endemisk for delstatene Minas Gerais, Espirito Santo og Rio de Janeiro i det østre Brasil, floreanatrespurv (Geospiza pauper) og mangrovespurv (G. heliobates), som begge er endemiske for Galápagosøyene i Stillehavet, og goughspurv (Rowettia goughensis), som er endemisk for Gough Island og de bevokste småøyene rundt i Sør-Atlanteren.

Vansjøen

Vansjøen (tyrkisk Van Gölü, kurdisk Gola Wanê, armensk Վանա լիճ, Wana lič) er Tyrkias største innsjø. Den ligger 1 640 moh. og har et areal på ca. 3 600–3 700 km².

Vansjøen har ingen utløp og ligger i et endorheisk bekken. Vannet er sterkt alkalisk og har pH 9,8. Det innheholder mye natriumkarbonat (soda). Regnet etter volum er Vansjøen er den største sodasjøen i verden og den fjerde største innsjøen uten utløp.Den spesielle kjemiske sammensetningen av vannet gjør at bare en fiskeart, Alburnus tarichi, kan leve i Vansjøen. Denne fisken er endemisk for innsjøen, og det drives et omfattende fiske etter den.

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.