Encyklopedi

En encyklopedi (fra gresk ἐγκύκλιος παιδεία, enkyklios paideia, «allmenn dannelse») er et oppslagsverk som inneholder oppslag om menneskelig viten i en utførlighet som oppfyller et dagligdags informasjonsbehov.[1] Det skilles mellom universelle og fagspesifikke encyklopedier. Den første forsøker å fremstille flest mulig kunnskapsområder, mens den siste behandler enkeltområder, men til gjengjeld gjerne betydelig mer utførlig.[1] En encyklopedi inneholder noe lengre og mer utdypende artikler enn et konversasjonsleksikon.[2] Encyklopedier er gjerne sortert alfabetisk og delt inn i artikler. Artiklene i encyklopedier er også gjerne lengre enn oppslagene i en ordbok.

Wikipedia er et eksempel på en meget generell encyklopedi som har som mål å dekke alle emneområder.

Encyclopedie de D'Alembert et Diderot - Premiere Page - ENC 1-NA5
Encyklopedi fra 1772
Prirucni slovnik naucny, encyclopedia in Czech language
Encyklopedi i flere bind.

Historie

Den eldste fullstendig bevarte encyklopedi går for å være Naturalis historia fra det første århundre etter Kristus. Men grensene mellom forskjellige typer kunnskapsverker var og er flytende. Man kan kanskje innordne encyklopediene mellom lærebøkene på den ene side, og ordbøkene på den andre. Å gjøre en alfabetisk systematikk til et kjennemerke ville være uhistorisk; et encyklopedisk verk kan godt være bygd opp etter en annen metodikk.

Selve uttrykket «encyklopedi» slo gjennom med den franske Encyclopédie (1751–1780).

Tanken bak en 'encyklopedi' strekker seg altså meget lenger tilbake enn til opplysningstiden og til Frankrike. Men det var særlig da og der at en fornyet iver gjorde seg gjeldende. En del opplysningsfilosofer skrev litteratur og tekster som var kritiske og drøftende, og målet var å få folk til å revurdere sitt syn på aktuelle saker og problemstillinger.

Det var da opplysningsfilosofen og forfatteren Denis Diderot sammen med 200 medarbeidere startet på det omfattende arbeidet med å samle all verdens kunnskap inn i et stort leksikon – en encyklopedi. Disse forfatterne ble kalt encyklopedistene. Arbeidet tok over 30 år og ble solgt i store opplag, først i 1772, under tittelen Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.

Også britene var tidlig ute med sin Encyclopædia Britannica, som ble utgitt i Edinburgh i Skottland allerede i 1771. Dette var allerede en meget omfattende encyklopedi, hvor særdeles dyktige medarbeidere hadde sammenfattet sin tids viten, især også når det gjaldt naturvitenskap, men også meget omfattende innenfor områder som geografi. Derfor blir Britannica av 1771 utgitt den dag i dag som et meget leseverdig sammendrag av 1700-tallets kunnskap på disse områdene.

Innholdet i opplysningstidens leksikon hadde ofte et kritisk syn på kirken og adelen, eksempelvis Diderot's leksikon som tok stilling for Newton og måtte skrives av anonyme forfattere for å unngå kirkelig forfølgelse. Gjennomført hadde teksten i de tidligste encyklopedier ofte nokså liberale grunntanker.

Se også

Referanser

  1. ^ a b «RCCD LAMP - Glossary of Library Terms». 3. august 2007. Arkivert fra originalen 3. august 2007. Besøkt 8. mai 2016.
  2. ^ Leksikon - historikk Store norske leksikon

Portal: Litteratur

Amfidromia

Amfidromia (gresk: τὰ Ἀμφιδρόμια; «sirkulasjon») var i antikkens Hellas en seremoniell festival i Athen og Attika som ble feiret den femte eller sjuende dagen etter et barns fødsel.

Det var en familiefestival hvor det nyfødte barn ble ønsket velkommen og innført i familien, og barn av fattigere familier fikk sine navn. Rikere familier holdt en navnseremoni for sine barn på den tiende dagens som ble kalt for dekate ( Δεκάτη, «tiende»). Denne seremonien, i motsetning til amfidromia, var åpen til publikum ved invitasjon. Ingen særskilt dag var fastsatt for denne høytideligheten; men det skjedde ikke svært lenge etter barnets fødsel da det var en forestilling at de fleste barn døde før den sjuende dagen, og det var derfor generelt foretrukket å holde høytideligheten etter denne perioden. Hvis barnet overlevde de første sju dager, var det antatt det også ville fortsette å leve.

I henhold til Suda, en senere bysantinsk encyklopedi, ble festivalen holdt på den femte dagen da kvinnene som hadde gitt sin assistanse til fødselen vasket sine hender, men denne renselsen kom før den virkelige høytideligheten. Venner og slektninger av foreldrene ble invitert til festivalen amfidromia, som ble holdt på kvelden. De kom vanligvis med presanger, og blant de som er nevnt er blekksprut og nesledyr. Disse gavene var opplagt viktige som sjømat og nevnt som tradisjonelle festivalgaver i Suda. Det var også mye ublandet vin å drikke. Huset ble dekorert på utsiden med olivengreiner om barnet var en gutt, eller med laurbærkranser med ull om barnet var en pike; og et måltid ble forberedt, om et fragment fra Efippos av Athen skal bedømmes, var gjestene svært glade.Barnet ble deretter båret rundt ildstedet av en barnepike, og deretter ble det presentert for husgudene og til familien. På samme tid fikk det også sitt navn hvor gjestene var dets vitner. Å bære barnet rundt ildstedet var den prinsipielle delen av høytideligheten, og fra hvor festens navn var avledet. Men en skola (kommentar) til Aristofanes hevder at navnet er avledet fra det fakta at mens navnet ble gitt til barnet, bevegde og danset gjestene rundt det. Festivalen ble tidvis kalt fra dagen den skjedde.I Platons dialog Theaitetos sier Sokrates metaforisk om amfidromia at datoen som den nyfødte er endelig sett av faren, som da bestemmer om det skal beholdes eller ikke. I praksis ville en slik beslutning ble tatt før festen.

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon (kort Store norske leksikon, forkortet SNL) var en generell encyklopedi som oppstod i 1978, da forlagene Aschehoug og Gyldendal slo sin leksikonvirksomhet sammen. Utgiveren Kunnskapsforlaget har fremdeles de to forlagene som hovedeiere. Forlaget definerte verket som et nasjonalleksikon.

Siden 2007 distribueres leksikonet utelukkende i gratis nettutgave. Det blir utgitt av Foreningen Store norske leksikon, og er ikke lenger eid av Kunnskapsforlaget. Store norske leksikon ble på 2000-tallet gradvis omgjort til en stiftelse knyttet til universitetene, med medfinansiering fra Stiftelsen Fritt Ord.

Catholic Encyclopedia

Catholic Encyclopedia, også kjent som Old Catholic Encyclopedia og Original Catholic Encyclopedia, er en engelskspråklig encyklopedi utgitt i USA. Det første bindet kom ut i mars 1907 og de tre siste i 1912, etterfulgt av et registerbind og senere supplerende bind. Målet med leksikonet var «to give its readers full and authoritative information on the entire cycle of Catholic interests, action and doctrine.» (å gi leseren fullstendig og autoritativ informasjon på alt som angår katolske interesser, handlinger og doktriner.)Catholic Encyclopedia ble utgitt av Robert Appleton Company, et forlag dannet i New York i februar 1905 med utgivelse av leksikonet som eneste formål. De fem medlemmene i encyclopediens redaksjonskomite var også styret i forlaget. I 1912 ble forlagets navn endret til The Encyclopedia Press. I hele forlagets levetid gav det kun ut dette verket.

Denis Diderot

Denis Diderot (født 5. oktober 1713, død 31. juli 1784) var en fransk filosof, forfatter og redaktør av den første moderne encyklopedi. Han ble en av opplysningstidens mest fremtredende personer og blant de mest radikale og frittalende, som førte til at han ble arrestert flere ganger. Diderot var overbevist om at dersom religiøse dogmer vek for fornuften, og fornuften fikk fullt spillerom, kunne menneskene løse alle deres problemer. Han var også kjent for å komme frem med ubehagelige tanker - som at det den frie vilje er en illusjon, at Gud ikke eksisterer og at universet ikke har en mening. Han stod for ateisme, individualisme og materialisme.

Handbook of the Birds of the World

Handbook of the Birds of the World (HBW) er en engelskspråklig ornitologisk encyklopedi, utgitt av Lynx Edicions (etablert 1989 i Barcelona, Spania). Oppslagsverket er verdens mest komplette ornitologiske bokverk og omhandler alle verdens fugler. Det består av 17 bind, hvorav første bind ble publisert i 1992. Serien er redigert av Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal og David A. Christie.

Ikkepedia

Ikkepedia (oversettelseslån fra engelsk Uncyclopedia, «Uleksikon») er en satirisk wiki på norsk og har flere søsternettsider på andre språk. Nettstedet (grunnlagt i 2006) er utformet som en parodi på Wikipedia der hvem som helst kunne redigere innholdet. Den engelske Uncyclopedia ble startet i januar 2005 som en videreutvikling av den engelskspråklige Wikipedias informasjonsside Bad Jokes and Other Deleted Nonsense («Dårlige spøker og annet slettet sludder»). Nettstedet profilerer seg som The content-free encyclopedia («Den innholdsfrie/-løse encyklopedi») – en parodi på Wikipedias The free encyclopedia, «Den frie encyklopedi». Artiklene er som regel satiriske eller rent nonsensaktige.

Det eksisterer to uavhengige paraplyprosjekter. Den ene, Uncyclomedia, hoster de fleste språkene (også den norske og den svenske). Den andre er Uncyclopedia som går sin egen vei i oppretting av nye språk hos wiki-bedriften Wikia. Wikia har 25 % (20/79) av alle språk mens Uncyclomedia har resten, med unntak av den koreanske, nedertyske ("plattdüütsch") og russiske versjonen.

I senhøsten av 2008 bestemte bidragsytere til den norske Ikkepedia å opprette en annen uavhengig nettside som heter Artigpedia.

Leksikon

Leksikon (fra gresk λεξικόν, ‘ordsamling’), flertall leksikon el. leksika, er oftest et større oppslagsverk med større eller mindre saksforklaringer. Historia naturalis (ca. 70 e.Kr.) av Plinius den eldre blir ofte regnet som det første leksikon. Et leksikon vil i dagligtale være det samme som en encyklopedi.

Innen lingvistikk er leksikon et språks forråd av ordstammer og avledningsformer.

Naturalis Historia

Naturalis Historia er et stort vitenskapelig verk eller en encyklopedi skrevet av Plinius den eldre. Verket er skrevet rundt år 77, og består av 37 bøker og inneholder en samling av fakta og allegoriske fakta.

Bok 1: Innholdsfortegnelse

Bok 2: En matematisk og metrologisk oversikt over universet

Bok 3-6: Geografi og etnografi, over den kjente verden

Bok 7: Antropologi og menneskets fysiologi

Bok 8-11: Zoologi

Bok 12-19: Botanikk og landbruk

Bok 20-27: Planter som brukes i medisin

Bok 28-32: Medisinsk zoologi

Bok 33-37: Mineraler og medisin, kunst og smykkesteinerBøkene finnes i en rekke oversettelser bl. a. i Loeb Classical Library der de er fordelt i 10 bind.

New Advent

New Advent er en katolsk online-encyklopedi.

Det inneholder dokumenter og lenker til katolske doktriner og apologetikk. Den inkluderer en liste over de mest populære katolske nettsteder målt etter trafikk og en blogg som dreier seg rundt hovedproblemområdene i den katolske kirke.

Nordisk familjebok

Nordisk familjebok er et klassisk svensk oppslagsverk. Første opplag kom ut i 20 bind i årene 1876–1899. Andre opplag blir kallet ugleopplaget eller på svensk Uggleupplagan. Bokryggen på flere av bindene er dekorert med en ugle. Andre opplag kom ut i 38 bind fra 1904 til 1926. Det blir sett på som det mest komplette svenske oppslagsverket (encyklopedi).

Tredje opplag (20 + 3 bind) ble utgitt mellom 1923 og 1937, og var en sterk konsentrering av leksikonmaterialet. I 1942 overtok Svensk uppslagsbok AB (det senere Förlagshuset norden AB, rettene til Nordisk familjebok og gav i årene 1951 til 1957 ut det fjerde opplaget i 22 bind.

Sofokles

Sofokles (gresk: Σοφοκλῆς, Sophoklēs; født ca. 497/6 f.Kr., død vinteren 406/5 f.Kr.) er den ene av tre antikke greske tragedieforfattere med skuespill som har overlevd og blitt bevart for ettertiden. Hans første dramaer var skrevet senere enn Aiskhylos', og tidligere enn eller samtidig med Evripides'. I henhold til det bysantinske Suda, en encyklopedi fra 900-tallet e.Kr., skrev Sofokles 123 skuespill i løpet av sitt liv, men kun syv av disse er bevart i en fullstendig utgave: Ajax; Antigone; Kvinnene fra Thrakis; Kong Oidipus; Elektra; Filoktetes; og Oidipus i Kolonos. I bortimot femti år var Sofokles den mest berømte forfatter i dramakonkurransene i bystaten Athen i Hellas. Disse skjedde i løpet av de årlige religiøse festivalene til Lenaia og Dionysia. Han konkurrerte i rundt 30 konkurranser, vant kanskje 24 av dem, og ble aldri bedømt lavere enn andreplass. Aiskhylos vant 14 konkurranser og ble tidvis overvunnet av Sofokles, mens Euripides vant kanskje 4 konkurranser.Den mest kjente tragedien til Sofokles handlet om Oidipus (Ødipus) og Antigone: de er også kjent som «de thebenske skuespill» eller «Theben-kretsen», skjønt hvert av dramaene var faktisk en del av en forskjellig tetralogi, de andre delene av disse er nå gått tapt. Sofokles påvirket teaterets og dramaets utvikling, hovedsakelig ved å innføre en tredje skuespiller, dermed reduserte viktigheten av det tradisjonelle koret i representasjonen av stykkets handling og intrige. Han utviklet også sine figurer i en langt større grad enn hva tidligere dramatikere hadde gjort, eksempelvis Aiskhylos.

Store russiske encyklopedi

Store russiske encyklopedi (eller SRE) (russisk: Большая российская энциклопедия (БРЭ) – Bolsjaja rossijskaja entsiklopedija - BRE) er et nytt universelt leksikon i 30 bind, utgitt i Russland fra 2004. Det blir utgitt med hjelp av Det russiske vitenskapsakademi etter Vladimir Putins presidentdekret № 1156 i 2002.Hovedredaktøren for Store russiske encyklopedi er Vitenskapsakademiets president Jurij Osipov. Redaksjonens styre omfatter 80 av akademiets medlemmer, herunder nobelprisvinnerne Zjores Alfjorov og Vitalij Ginzburg.Det første, innledende bindet, som ble utgitt i 2004, handlet utelukkende om Russland, og er planlagt gjenutgitt hvert femte år. Fra 2005 til 2010 er det utgitt seksten bind, fra «А» til «Ласточковые».

Store sovjetiske encyklopedi

Store sovjetiske encyklopedi eller SSE (russisk: Большая советская энциклопедия eller БСЭ, norsk transliterasjon: Bolsjaja sovetskaja entsiklopedija – BSE) er et av de største og mest omfattende leksikonene på russisk, utgitt av det statlige forlaget Sovetskaja entsiklopedija.

Suda

For den russiske elva se Suda (elv).

Suda (gresk Σοῦδα, også Σουΐδας, Suidas) er en stor og omfattende bysantinsk–gresk historisk encyklopedi om antikkens Middelhavsverden fra 900-tallet e.Kr. Det er et encyklopedisk leksikon med 30 000 artikler, mange av dem basert på antikke kilder som senere har gått tapt. Navnet stammer fra det bysantinsk–greske ordet suda som betyr «festning». Det alternative navnet Suidas stammer fra en feil av Eustathios fra Thessalonike, som forvekslet tittelen med navnet på den antatte forfatteren, Suidas.

Svensk uppslagsbok

Svensk uppslagsbok er en svensk encyklopedi som ble utgitt i to opplag mellom 1929 og 1955.

Wikipedia

Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter. Vær oppmerksom på at Wikipedia er et Wikimedia-prosjekt.Wikipedia er en internasjonal internettbasert encyklopedi som utgis av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation, med hovedsete i Florida i USA. Den er en wiki, som betyr at alle kan redigere innholdet.

Ordet Wikipedia er en sammensetning av det hawaiiske ordet wiki («rask, kjapp, hurtig») og den siste delen av det greske ordet encyklopedi.

Wikipedia har over 50 millioner artikler på 287 språk (per mai 2014). Mer enn 5 millioner av disse finnes i den engelskspråklige utgaven. Den nest største utgaven er den nederlandske, med mer enn 1,8 millioner artikler. Deretter følger den tyskspråklige utgaven med mer enn 1,7 millioner artikler. Den tyske utgaven har også blitt utgitt på DVD. På fjerdeplass kommer den svenskspråklige versjonen med mer enn 1,6 millioner artikler. Deretter følger den franskspråklige versjonen, med over 1,5 millioner artikler. Den italienske utgaven har mer enn 1,1 millioner artikler. Det finnes to utgaver på norsk, én på bokmål/riksmål og én på nynorsk. Den førstnevnte har over 519 000 artikler, mens nynorskutgaven har mer enn 150 000 artikler. Ifølge Alexa er Wikipedia en av verdens 10 mest besøkte nettsider og den engelskspråklige versjonen benyttes av 97 prosent av alle nettbrukere i USA når de søker informasjon fra nettbaserte leksikon.Grunnleggeren Jimmy Wales har uttalt at Wikipedias formål er «å skape og utgi en så god som mulig fri flerspråklig encyklopedi til alle verdens mennesker på deres eget språk».

Wookieepedia

Wookieepedia, the Star Wars Wiki er et nettleksikon for informasjon om det fiktive Star Wars-universet, inkludert informasjon om alle seks filmene, samt TV-serien The Clone Wars og Expanded Universe. Det er en spesialisert wiki som ble opprettet for å være en omfattende encyklopedi om Star Wars-universet, med enkelte artikler på opptil 60 000 ord, og er nesten utelukkende skrevet fra et perspektiv innenfor dette universet. Navnet Wookieepedia er et teleskopord bestående av «Wookiee» og «encyclopedia», og et ordspill på navnet Wikipedia. Logoen henspiller også på Wikipedia, hvor den uferdige puslespill-globen er byttet ut med den uferdige, andre Dødsstjernen.

Wookieepedia er en entusiast-bygget versjon av Holocron, en database som drives og vedlikeholdes av Lucasfilm for å holde styr på alt i Star Wars-universet og sikre kontinuitet innenfor det.

Zhongguo da baike quanshu

Zhongguo da baike quanshu (kinesisk: 中国大百科全书, pinyin: Zhōngguó dà bǎikē quánshū, «Den store kinesiske encyklopedi») er Kinas mest omfangsrike (2010) encyklopedi.

Zhongguo da baike quanshu utkom med sin førsteutgave mellom 1980 og 1993 på Den store kinesiske encyklopedis forlag (中国大百科全书出版社, Zhōngguó dà bǎikē quánshū chūbǎnshè) i Beijing. Den har over 80.000 oppslagsord i 73 bind pluss et registerbind. Bindene er ordnet etter 66 temakretser; første bind (1980) befattet seg med astronomi.

En CD-ROM-versjon og en abonnementsbasert onlineversjon finnes også.

En annenutgave av verket ble utgitt i 2009.

Det samme kinesiske forlag har også utgitt den ti bind store kinesiske oversettelse av Concise Encyclopædia Britannica og en oversettelse av Den store sovjetiske encyklopedi.

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.