Blodkultur

Blodkultur er en medisinsk undersøkelse som foretas ved mistanke om sepsis som betyr at det vokser bakterier i blodet.

Vanligvis brukes et prøveglass, «vacutainer-glass» med en buljong og nesten lufttomt rom under en tett gummikork. Ved blodprøvetakning med en kanyle i en vene, trekkes blod inn i røret av undertrykket i glasset. Det forekommer også at det brukes tomme vakuumglass til å ta blodprøven og blodet overføres etterpå til en eller flere litt større flasker med ferdig buljong. Det brukes ofte både flasker med og uten surstoff for å dyrke bakterier som er aerobe ( som vokser i surstoff) og anaerobe (som vokser i surstoffritt miljø.)

Glasset settes i et varmeskap, inkubator ved kroppstemperatur, ofte i ett døgn før blandingen strykes ut på andre vekstmedier i petriskåler og undersøkes under mikroskop for å identifisere bakteriene i blodet.

Blutkultur - blood culture
blodkulturglass

Det er viktig at blodkulturen ikke forurenses med bakterier fra pasientens hud, fra andre pasienter eller fra helsepersonellet. Bruk av hansker og desinfiserende alkoholoppløsning er aktuelt ved prøvetakning.

Bruk

Selv om blodkultur oftest brukes ved mistanke om sepsis er det en viktig undersøkelse ved mistanke om endokarditt, som er en tilstand med bakterievekst på innsiden av hjertet og på hjerteklaffene.

Ved identifikasjon av bakterien blir det enklere for behandlende leger å velge antibiotikabehandling som er effektive mot den aktuelle bakterien. Ved resistensbestemmelse av bakteriene dyrkes de på en agaroverflate med små lapper impregnerte med de aktuelle antibiotika. Bakterier som er resistente, (som tåler det spesielle antibiotikum på lappen) vokser helt inn til lappen, men rundt lappen med et effektivt antibiotikum har en ring rundt uten bakterier.

Endokarditt

Endokarditt er en betennelse av hinnen (endokardiet) som dekker innsiden av hjertet samt overflatene av hjerteklaffene. Betennelsen sitter som regel i hjerteklaffene (enten de naturlige eller kunstige hjerteklaffer). Andre deler som kan være involvert er skilleveggen mellom høyre og venstre hjertekammer, hjertestrengene og hjerteveggen.

En endokarditt innebærer gjerne dannelsen av én eller flere vegetasjoner, som er ansamlinger av blodplater, kolonier av mikroorganismer samt noen få betennelsesceller. I subakutt infeksiøs endokarditt, kan vegetasjonen også inneholde en kjerne av granulomatøst vev som kan utvikle seg til bindevev eller bli forkalket.Det finnes flere måter å klassifisere endokarditt på. Den enkleste er å klassifisere basert på årsaken som er enten infeksiøs eller ikke-infeksiøs, avhengig av om det er en mikroorganisme som er kilden til betennelsen eller ikke. Diagnosen baseres på funn ved undersøkelser som ekkokardiogram samt dyrkning av bakterier i blod (blodkultur).

Osteomyelitt

Osteomyelitt er en infeksjonssykdom som setter seg i bensubstans. Infeksjonen kan i prinsippet sette seg hvor som helst, men sitter oftest knenært hos barn, det vil si; distale femur og proksimale tibia. Årsaken er en hematogen spredning av steptokokker eller stafylokokker. Kan også forekomme etter operativ behandling av lukkede brudd.

Hos barn er ofte de lokale symptomene sparsomme, men det er vanlig at barnet ikke vil bruke det infiserte benet. En skal derfor være obs om et barn hinker eller ikke vil gå på foten i fravær av et traume. Pasienten trenger ikke alltid ha feber, og nedsatt almenntilstand. Sterke smerter i det angrepne beinvevet er også til stede.

Diagnosen er lett å stille klinisk, men blir ofte oversett, blant annet fordi tilstanden ikke kan sees på røntgen i tidlige stadier. Både senkningsreaksjonen og C-reaktivt protein (crp) vil være forhøyet. Også antall hvite blodceller vil være forhøyet. Ved mistanke om osteomyelitt skal en prøve til blodkultur taes snarest. En eventuell abscess skal punkteres, slik at en får materiale til bakterie- og resistensbestemmelse. I fravær av bevis med røntgen, vil en CT eller MR uvurderlig informasjon vedrørende diagnostisering og behandling.

Behandlingen starter så tidlig som mulig med antibiotika. Den første tiden vil antibiotikaen gis intravenøst. Behandlingen skal fortsette en stund etter pasienten er blitt symptomfri.

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.