Søylestraum

Søylestraum (engelsk mantle plume eller hot spot, 'heit flekk') er ei søyle av magmatisk lava som stig opp frå stort djup i mantelen, gjennom ei såkalla mantel-diapir. Slike søylestraumer skapar eit basaltisk lavakammer eller utbrot som kan danne øyer (som Réunion), eller heve større område opp som ved Yellowstone og Island.

«Heite flekkar» viser til stader i bakken der mantelen er ekstra varm. Hawaii, Kanariøyene og Kapp Verde er døme på vulkanområde som ligg over slike flekkar. Island ligg både på ein heit flekk og på ein midthavsrygg.

Dei største områda vi kjenner som er danna av søylestraummar er Dei sibirske trappene (251 mill år sidan), Island, Yellowstone-provinsen, og basaltområda i Aust-Afrika.

Hotspot(geology)-1
Diagram som viser ei gjennomskjering av litosfæren (i gult) med magma som strøymer i gjennom mantelen (i raudt)
Eifel

Eifel er ei låg vulkansk fjellkjede vest i Tyskland. Han ligg i sørvestlege delar av Nordrhein-Westfalen og nordvest i Rheinland-Pfalz.

Eifel grensar til elva Mosel i sør og til Rhinen i aust. I nord held kjeda fram som Hautes Fagnes (Hohes Venn) og i vest Ardennane. Ardennane og Eifel er eigentleg den same geologiske regionen og dei er eit enkelt vulkanfelt.

I tertiærtida var Eifel eit omfattande vulkanområde. Nokre av åsane er vulkanske skorsteinar og innsjøane i området er tidlegare vulkankrater. Det siste utbrotet fann stad for rundt 10 000 år sidan. Vulkansimen i Eifel er skapt av ein søylestraum, ein stad der varmt stoff frå djup i mantelen stig til overflata. Forsking har vist at mantelplumen framleis er aktiv. Eifelområdet stig 1-2 mm kvart år. Tidlegare hadde Eifelvulkanane inaktive fasar på 10 000 til 20 000 år mellom aktive fasar, noko som tyder at det kan vere mogelege utbrot her i framtida.

Det er fleire kjeder innanfor Eifel:

Den nordlegaste heiter Ahrgebirge og stig opp nord for elva Ahr i landkreis Ahrweiler.

Sør for elva ligg Hohe Eifel, der ein finn det høgaste fjellet i Eifel, Hohe Acht på 747 meter.

I vest, ved den belgiske grensa, ligg åsane som vert kalla Schneifel (opphavleg Schnee-Eifel som tyder «Snø-Eifel»), som er opp mot 698 meter høge.

Den sørlege halvdelen av Eifel er ikkje like høge. Ho vert kryssa av fleire elvar som går frå nord til sør mot Mosel. Den største av desse elvane er Kyll, og åsane på kvar side av denne elva vert kalla Kyllwald.

I sør endar Eifel med Voreifel i nærleiken av Mosel.

Nürburgring, ein av dei mest kjende bilbanane i verda ligg i Eifel. Den nordlege sløyfa (Nordschleife) av banen vert òg kalla «det grøne helvete» (Grüne Hölle), sidan ho er ein lang, vanskeleg og farleg del gjennom den lokale skogen.Sidan 2004 har eit 110 km² stort område av Eifel vore ein del av Eifel nasjonalpark.

Ein attraksjon i området er Eifelakvedukten, ein av dei lengste akveduktane i Romarriket, som gjev byen Köln vatn.

På andre språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.