West-Europa

West-Europa onderscheidt zich van Zuid-, Noord-, Centraal- en Oost-Europa door de geografie en door de verschillen in klimaat en cultuur. Het begrip West-Europa heeft echter geen officiële status, maar wordt gehanteerd door de Verenigde Naties[1] en de Duitse Ständiger Ausschuss für geographische Namen (StAGN).[2]

Volgens de StAGN behoren de volgende landen tot West-Europa:

Anders dan de StAGN kennen de Verenigde Naties (VN) het begrip "Centraal-Europa" niet. De VN vullen "West-Europa" anders in en rekenen ook de volgende landen tot West-Europa:

De volgende landen liggen volgens de StAGN in West-Europa, maar worden door de VN onder een andere streek in Europa gerekend:

Frankrijk wordt, vanwege zijn ligging en cultuur, ook wel tot Zuid-Europa gerekend. Voor Spanje en Portugal is dit bijna altijd het geval, al wordt het Iberisch schiereiland soms Zuidwest-Europa genoemd. Andorra rekent men soms tot West-, en soms tot Zuid-Europa. Ook het westelijk gelegen IJsland wordt zelden tot West-Europa, maar meestal tot Noord-Europa gerekend.

Grossgliederung Europas
In het paars: West-Europa volgens de StAGN
Europe subregion map UN geoscheme
In het lichtblauw: West-Europa volgens de Verenigde Naties
Portal.svg Portaal West-Europa

West-Europese Tijd

De volgende Europese landen gebruiken West-Europese Tijd:

Deze tijdzone wordt ook gehanteerd op de Deense Faeröer en de Britse Kroonbezittingen Man, Jersey en Guernsey. Met uitzondering van IJsland geldt in al deze gebieden 's zomers de West-Europese Zomertijd.

Time zones of Europe (Crimea disputed)
In het blauw: West-Europese Tijd

West-Europese Unie

WEU Map
In het rood: de lidstaten van de West-Europese Unie voor haar opheffing in 2011

Van 1954 tot 2011 was in West-Europa de West-Europese Unie actief, een Europese organisatie voor militaire samenwerking. Deze organisatie had haar wortels in het verdrag van Brussel, dat in 1948 werd gesloten door vijf West-Europese landen: België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Al in 1954 werd de WEU uitgebreid met niet-West-Europese landen, namelijk Duitsland en Italië. In 1990 traden Spanje en Portugal toe tot de WEU, in 1995 Griekenland.

Alle tien lidstaten waren ook lid van de Europese Unie en van de NAVO. De organisatie werd op 30 juni 2011 opgeheven, nadat het verdrag van Lissabon haar feitelijk overbodig had gemaakt.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)
  2. Jordan Europa Regional
Streken in Europa

Centraal-Europa · West-Europa · Noord-Europa · Oost-Europa · Zuid-Europa · Zuidoost-Europa · Zuidwest-Europa

Adventief (biogeografie)

De term adventief is in de biogeografie een status van een plant, dier of ander organisme. Het gaat om organismen die onopzettelijk op een nieuwe plaats terechtgekomen zijn, dus niet spontaan of door natuurlijke oorzaken. Van een adventief spreekt men alleen, als de soort zich niet inburgert, in tegenstelling tot een exoot, die juist wel inburgert. Soorten, die een tijd adventief voorkomen, kunnen later toch inburgeren, zoals in West-Europa gebeurd is bij de Turkse tortel.

Wanneer deze dieren of planten in het gastland geen predatoren hebben, kan de populatie zo groot worden dat er een behoorlijk ecologisch onevenwicht uit voortkomt. Voorbeelden zijn de Amerikaanse vogelkers, de coloradokever en het konijn in Australië.

Het voorkomen van adventieven kan bij planten en dieren verschillende oorzaken hebben.

Boeddhisme per land

Op deze pagina staan gegevens met betrekking tot de verspreiding van het boeddhisme.

Grasland

Grasland is een gebied van enige omvang met een vegetatie die gedomineerd wordt door

grassen. Veel graslanden zijn cultuurgraslanden die in gebruik zijn voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland. Grote natuurlijke graslanden zijn steppen en savannen.

In West-Europa is grasland vaak verbonden met menselijk beheer. De meeste graslanden zijn in gebruik als cultuurgrond voor de landbouw. Een deel van de graslanden heeft een bestemming als natuurgebied gekregen. Zonder beheer zouden vrijwel al deze graslanden op den duur veranderen in bos.

Groothertog

Groothertog (Latijn magnus dux; Duits Großherzog; Frans grand-duc; Engels grand duke) is een vorstelijke titel die lager is dan die van koning, maar hoger dan die van (soeverein) hertog of prins. Het vrouwelijke equivalent is groothertogin. De term is vermoedelijk ontstaan in Duitsland, alwaar men ermee naar de heersers ("grootvorsten") van middeleeuwse Russische staten verwees.

Heidendom

Onder heidendom of paganisme worden in het algemeen alle religies begrepen die noch monotheïstisch zijn, noch op de Bijbel zijn gebaseerd. In West-Europa gaat het om voorchristelijke, niet-abrahamitische religies van voornamelijk Keltische, Germaanse en Slavische oorsprong. Het woord paganisme is afgeleid van het Latijnse paganus, wat bewoner van het (platte)land betekent.

Hooiwagens

Hooiwagens (Opiliones; vroeger Phalangida genoemd) vormen een orde van geleedpotige dieren binnen de spinachtigen. Er zijn meer dan zesduizend soorten, waarvan er ongeveer 25 in noordwestelijk Europa voorkomen. In West-Europa komen vooral de gewone hooiwagen (Phalangium opilio), bonte hooiwagen (Paroligolophus agrestis) en de muurhooiwagen (Opilio parietinus) zeer algemeen voor.

Kilometer

De kilometer (symbool km) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, gelijk aan 1000 meter. De kilometer is sedert de invoering van het metriek stelsel de gebruikelijke eenheid om een reisafstand over land aan te geven. Zie mijl.

1 kilometer is ongeveer gelijk aan:

0,621 371 192 Engelse mijl

0,54 zeemijl (1 zeemijl komt overeen met 1/60 breedtegraad: 40 000 / (60 × 360 km)

3281 voet

de golflengte van een (lange) radiogolf met een frequentie van 300 kHz (zie ook elektromagnetische straling).Lengtes om een kilometer mee te vergelijken:

de kilometerwei (kilometerweg) te Nijega (Smallingerland).

1,3 km, de hoogte van de Haltitunturi, het hoogste punt in Finland.

1,99 km, de overspanning van de Akashi-Kaikyobrug, de langste hangbrug ter wereld (in 2003).

2,1 km, de hoogte van de Kebnekaise, het hoogste punt in Zweden.

4,808 km, de hoogte van de Mont Blanc, het hoogste punt in West-Europa.

5,642 km, de hoogte van de Elbroes, de hoogste berg van Europa.

5,895 km, de hoogste piek in Afrika, de Kilimanjaro.

6,6 km, de lengte van de Westerscheldetunnel, de langste in slappe grond geboorde tunnel ter wereld.

7,5 km, de diepte van de Caymantrog, het diepste punt in de Caraïbische Zee.

8,848 km de hoogte van de Mount Everest, het hoogste punt op aarde, ten opzichte van zeeniveau.

11,035 km de diepte van de Marianentrog, het diepste punt op aarde, ten opzichte van zeeniveau.

Koninkrijk Groot-Brittannië

Het Koninkrijk Groot-Brittannië, soms ook beschreven als het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië (Engels: United Kingdom of Great Britain), was een staat in West-Europa van 1707 tot 1801.

Koninkrijk Schotland

Het Koninkrijk Schotland (Schots-Gaelisch: Rìoghachd na h-Alba, Schots: Kinrick o Scotland) was een staat in West-Europa die bestond uit het noordelijke deel van het eiland Groot-Brittannië, het huidige Schotland.

Lasaeidae

Lasaeidae zijn een familie van tweekleppigen uit de superorde Imparidentia.

Leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties telt vijftien leden. Vijf leden hebben een permanente zetel, de overige tien leden worden door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor een periode van twee jaar gekozen; elk jaar worden er vijf nieuwe landen gekozen. Tot 1966 waren er zes niet-permanente landen. Om een mondiale verdeling van de zetels te garanderen krijgt ieder van de vijf onofficiële regionale VN-groeperingen een aantal zetels toebedeeld.

Oost-Europa

Oost-Europa is een omvangrijk deel van het Europese continent. Europees Rusland wordt steeds tot Oost-Europa gerekend; dat gebied alleen beslaat al meer dan 40% van de totale oppervlakte van het Europese continent. De vraag welke landen precies tot Oost-Europa behoren, blijft echter onderwerp van discussie.

Ruscus

Ruscus (Muizendoorn) is een geslacht uit de aspergefamilie. De soorten komen voor in West-Europa, het Middellandse Zeegebied, Macaronesië, de Kaukasus en Iran.

Slavenhandel

Slavenhandel is het kopen en verkopen van mensen om door middel van de handel in deze slaven financieel voordeel te behalen.

Een slavenhandelaar is een persoon die andere mensen als persoonlijk bezit toe heeft geëigend via ontvoering of handel en die deze slaven verder verhandelt. Er zijn vele verschillende vormen van slavernij en slavenhandel. Zowel in sedentaire als nomadische culturen over de hele wereld kwam slavenhandel voor. Slavenhandelaars kochten slaven bij lokale heersers, die vaak krijgsgevangenen, maar niet zelden ook hun eigen burgers aan de handelaars verkochten, of ze gingen op jacht en vingen zelf mensen die vervolgens als slaaf werden beschouwd.

Ten tijde van het Romeinse Rijk was er een levendige handel van slaven uit alle delen van het rijk en de omringende gebieden.

Het woord 'slaven' is afgeleid van het Byzantijns-Griekse Sklaviní (Σκλαβηνοί of Σκλαβινοί) waarmee de Slavische volkeren aangeduid werden. Als Saqaliba (Arabisch: صقالبة, Siqlabi) werden deze gedurende de Middeleeuwen in de islamitische wereld (het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Sicilië en Spanje) verhandeld.

Door de opkomst van het feodalisme in West-Europa werd de slavernij daar geleidelijk vervangen door de lijfeigenschap. Ook de slavenhandel verdween geleidelijk uit West-Europa. Met het ontstaan van de wereldhandel en de behoefte aan goedkope arbeidskrachten in de koloniën gingen West-Europeanen zich echter opnieuw met slavernij en slavenhandel inlaten door slaven te kopen.

Stripalbum

Een stripalbum of stripboek is een album met een deel van een stripverhaal, een geheel stripverhaal of meerdere stripverhalen. Een stripalbum bevat vaak een compleet afgerond verhaal.

Stripalbums over eenzelfde persoon of groep personen worden soms als stripreeks uitgegeven. In de stripreeks worden de stripalbums opvolgend genummerd. In West-Europa bestaat een stripalbum meestal uit 48 of 56 bladzijden. Stripalbums worden uitgegeven met harde kaft (hardcover) of zachte kaft (softcover), op oblong- of op gewoon formaat.

Taalgrens

Een taalgrens is een grens tussen gebieden waar een verschillende taal wordt gesproken.

De term wordt meestal gebruikt om naar de grens tussen de Germaanse en Romaanse talen in West-Europa te verwijzen. Die grens loopt onder andere door België, Frankrijk en Zwitserland. De taalgrens in België, tussen het Nederlandstalige noorden en het Franstalige zuiden, loopt van west naar oost en is wettelijk vastgelegd. Verder is er een taalgrens in het Franse department Moselle en spreekt men van de Röstigraben (rösti-grens) tussen de Duitse en Franse gebieden in Zwitserland.

Uvulaire tril

De uvulaire tril (ook wel keel-r of huig-r genoemd) is een medeklinker die in het Internationaal Fonetisch Alfabet wordt aangeduid met ʀ en in X-SAMPA met R\.

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland was (de naam van) een staat in West-Europa van 1801 tot 1927. De staat was de voorloper van het huidige Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Westerse wereld

De westerse wereld, ook bekend als het Westen of de Occident, is een groep landen waarvan de precieze samenstelling afhangt van de context waarin de term gebruikt wordt.

De meest gebruikte betekenissen verwijzen naar een groep cultureel en etnisch verwante staten die met name tussen 1500 en het heden een dominante positie opbouwden in kapitalistische delen van de wereld, vaak zeer rijk en machtig zijn: eerst West-Europa, geleidelijk een steeds groter deel van Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, en later ook Australië en Nieuw-Zeeland. Dit valt niet samen met het westelijk halfrond. Een groot deel van West-Europa, waaronder Nederland en België, ligt namelijk ten oosten van de meridiaan van Greenwich, en dus op het oostelijk halfrond.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.