Viceadmiraal

De viceadmiraal is een rang bij vrijwel alle zeestrijdkrachten en volgt in het algemeen op de admiraal. Viceadmiraal is een driesterrenfunctie en equivalent aan luitenant-generaal bij land- en luchtmacht. In de zeiltijd was de viceadmiraal tijdens zeeslagen de bevelvoerder van het voorste eskader, dat voor de hoofdmacht uitvoer en als eerste slaags raakte met de schepen van de tegenstander.

Nederland

Nl-marine-vloot-vice-admiraal

Bij de Koninklijke Marine volgt de viceadmiraal (doorgaans gespeld als vice-admiraal) op de luitenant-admiraal. Hoewel de luitenant-admiraal (luitenant = plaatsvervanger) net als de viceadmiraal de plaatsvervanger was van de admiraal (of eigenlijk van de admiraal-generaal), is deze bij de Nederlandse marine al sedert de 17e eeuw boven de viceadmiraal gesteld.

In de praktijk is de viceadmiraal de hoogst bereikbare rang. Die van luitenant-admiraal wordt nog zelden bekleed (uitsluitend als de Commandant der Strijdkrachten afkomstig is uit de marine) en die van admiraal bestaat formeel niet meer.

In de 17e-eeuwse marine benoemde elke admiraliteit een eigen luitenant-admiraal en viceadmiraal.

België

Functie
schaal
NAVO
Landcomponent Medische Component Luchtcomponent Marinecomponent
OF-8 Luitenant-generaal
Generaal
Functieschaal OF-8 is onbekend Luitenant-generaal
Generaal
Viceadmiraal
Admiraal

Zie ook

Admiraal

Admiraal is de hoogste militaire rang in de meeste zeemachten.

Admiraal is een viersterrenrang, gelijkwaardig aan de generaal bij het leger. In Nederland was de admiraalsrang echter nog een rang hoger (zie beneden voor meer uitleg).

Bevelhebber der Zeestrijdkrachten

De bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BdZ) was tot 2005 in Nederland de hoogste operationele functie binnen de Koninklijke Marine. De functie werd bekleed door een viceadmiraal. De BdZ stond rechtstreeks onder de minister van Defensie. Met de chef Defensiestaf, hoewel dat formeel de hoogste militaire adviseur van de minister is en nog één rang hoger, bestond geen hiërarchische relatie. De bevelhebber der Zeestrijdkrachten gaf leiding aan

de commandant der Zeemacht in Nederland,

de commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië (tot (1949)

de commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied en

de commandant van het Korps Mariniers.De functies van BdZ en die van chef van de Marinestaf werden door één persoon uitgeoefend.

Brixham

Brixham is een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Torbay, in het Engelse graafschap Devon met 17.457 inwoners.

Brixham is de plaats waar Willem III landde tijdens de Glorious Revolution in 1688. Ter ere van dit feit is van hem een standbeeld opgericht in de stad. Dicht bij het standbeeld van Willem III is ook een kleine obelisk, die met zijn landing in 1688 verband houdt. In de haven ligt een te bezichtigen replica van de Golden Hind (Gouden Hinde), het schip waarmee viceadmiraal Sir Francis Drake, de latere bestrijder van de Spaanse Armada, van 1577 tot 1580 om de wereld zeilde. Ook aan de haven is, in Old Market House, het Visserijmuseum te vinden. Brixham is bekend om zijn grote visserijhaven. Elk jaar wordt hier de Brixham Trawler Race georganiseerd, waar af en toe ook Nederlandse schepen aan mee doen. Begin mei is er het jaarlijkse Brixham Pirate Festival, waarbij altijd een poging wordt gedaan om een record te verbreken om zo veel mogelijk mensen in piratenkostuum op 1 plek verzameld te krijgen.

Commandant Zeestrijdkrachten

De commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) is bij de Koninklijke Marine de vlagofficier die het bevel voert over alle Nederlandse marine-eenheden. De functie is eind 2005 ingesteld, tijdens een grote herstructurering van de bevelvoering van de krijgsmachtdelen. Hierbij kwam de functie van bevelhebber der Zeestrijdkrachten te vervallen en werd die van Commandant der Zeemacht in Nederland opgewaardeerd tot de huidige CZsk. De Commandant Zeestrijdkrachten valt rechtstreeks onder de commandant der Strijdkrachten.

De voormalige commandant van het Korps Mariniers is sinds de integratie van vloot en mariniers een nevenfunctie van een van de vlagofficieren in de staf van C-ZSK. C-ZSK is tevens Admiraal Benelux. Dat houdt in dat de operationele eenheden van zowel de Nederlandse als de Belgische marine onder bevel staan van een gezamenlijk Nederlands/Belgische staf.

Ten aanzien van eenheden die zijn uitgezonden in het kader van internationale missies (onder de vlag van de VN) bestaat een met de commandant der Strijdkrachten gedeelde verantwoordelijkheid.

De huidige (en vijfde) C-ZSK is sinds september 2017 viceadmiraal Rob Kramer. Hij is de opvolger van luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk.

Commandant der Zeemacht in Nederland

De commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED) was bij de Koninklijke Marine de Vlagofficier (in de rang van Viceadmiraal) die het bevel voerde over de marine-eenheden in Europa; het Commandement der Zeemacht in Nederland.

De functie stond onder de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ), naast de Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS) en de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB).

Eind 2005 werd een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd bij de marine. De functie van BDZ werd afgeschaft en die van CZMNED werd opgewaardeerd tot Commandant Zeestrijdkrachten (CZSK). De CKMARNS is nu Plaatsvervangend CZSK en het Commando Zeestrijdkrachten Caribisch Gebied (CZMCARIB) is ondergebracht in de organisatiestructuur van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). De CZSK staat onder de (nieuwe functie van) Commandant der Strijdkrachten (CDS).

CZMNED was met zijn staf gevestigd in Den Helder in het monumentale gebouw genaamd Paleis, naast het Koninklijk Instituut voor de Marine Inmiddels is de staf verhuisd naar de Marinehaven. Het oude officiersverblijf gebouw Albatros is verbouwd en is omgedoopt in Admiraliteit.

Francis Drake

Francis Drake (Tavistock (Devon, Engeland), circa 1540 - Portobelo (Panama), 28 januari 1596) was een Engels kaper, viceadmiraal, ontdekkingsreiziger, zeeheld, politicus en de eerste Engelsman die de wereld rondvoer, in de jaren 1577 tot 1580.

Hendrik Alexander Ruysch

Hendrik Alexander Ruysch (Zutphen, 1 februari 1767 - Rotterdam, 15 november 1839), ook geschreven als Ruijsch, was een Nederlandse jonkheer en viceadmiraal.

Jacob van Heemskerck

Jacob van Heemskerck (gedoopt, Amsterdam, 13 maart 1567 - bij Gibraltar, 25 april 1607) was een Nederlands zeevaarder en viceadmiraal bij de Admiraliteit van Amsterdam.

Jan de Moor (viceadmiraal)

Jan de Moor († 27 mei 1573) was de eerste viceadmiraal van Zeeland. Hij was de zoon van Lieven de Moor, schepen van de 2de bank te Gent, en kleinzoon van Lieven de Moor en Anna Palma.

Jan de Moor, eerst een zeeofficier in Habsburgse dienst, werd in 1569 kapitein-ter-zee bij de Watergeuzen. In 1572 was hij als kapitein betrokken bij de eerste acties van de Watergeuzen bij Vlissingen. Op 26 april 1572 werd hij benoemd tot viceadmiraal van Vlissingen.

Op 27 mei 1573 sneuvelde hij voor Rammekens; tijdens een krijgsraad schoot een kanonskogel de helft van zijn hoofd weg.

Zijn zoon Joos de Moor volgde in zijn voetsporen, alsook zijn kleinzoons die marinekapiteins waren: Josias de Moor en Abraham de Moor, en zijn achterkleinzoon Abraham, die marinekapitein, en Cornelis de Moor, die luitenant was. Allen vielen in de strijd.

Zijn kleinzoon Jan de Moor was burgemeester in Vlissingen.

Rouwwapens zijn opgehangen in de kerk te Vlissingen voor dit geslacht De Moor.

Johan de Liefde (viceadmiraal)

Johan (of Jan) Evertsen de Liefde (Rotterdam, vermoedelijk 1619 - 21 augustus 1673) was viceadmiraal van Holland en West-Friesland onder de raad van de Admiraliteit van Rotterdam

Joost de Moor

Joost of Joos de Moor, ook wel Joos de Momper geheten, (circa 1548 - Vlissingen 18 februari 1618) was een Nederlands viceadmiraal uit de 16e eeuw.

Joos was de zoon van Jan de Moor, de eerste viceadmiraal van Vlissingen.

Kaiserliche Marine

De Kaiserliche Marine was de Duitse Marine van het Duitse Keizerrijk. Het bestond tussen 1871 en 1919, voortkomend uit de Preußische Marine en de Marine des Norddeutschen Bundes. Keizer Wilhelm II breidde de marine enorm uit, uitmondend in een wapenwedloop tussen het Duitse Rijk en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel niet verslagen, werd de marine grotendeels vernietigd bij Scapa Flow in 1919 door de eigen bemanning na het verlies van de landoorlog aan het westfront van de Eerste Wereldoorlog. De namen van de grote schepen van de Kaiserliche Marine werden voorgegaan door SMS van Seiner Majestät Schiff.

Luitenant-admiraal

Luitenant-admiraal is de hoogste rang bij de Koninklijke Marine in Nederland. Luitenant-admiraal is een vier-sterrenfunctie en komt overeen met generaal bij de landmacht en de luchtmacht. De vergelijkbare rang bij de Engelse en Amerikaanse marines is Admiral.

Luitenant-generaal

Een luitenant-generaal is een militaire rang die wordt gebruikt in veel landen.

Nico Rost van Tonningen

Nicolaas Albertus (Nico) Rost van Tonningen (Ambarawa, 8 september 1889 – Zeist, 15 januari 1979) was een Nederlands viceadmiraal en opperceremoniemeester.

Schout-bij-nacht

De schout-bij-nacht (of in vroeger eeuwen achteradmiraal) is bij de Koninklijke Marine een vlagofficier de derde in rang na luitenant-admiraal en viceadmiraal.

Slag bij Lillo

De Slag bij Lillo was een zeeslag tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Kort na de noodlottige Slag op de Mookerheide, op 30 mei 1574, behaalden de Zeeuwen een belangrijke overwinning.

Een geuzenvloot van 64 lichte Zeeuwse schepen onder Lodewijk van Boisot vernietigde een voor anker liggende Spaanse vloot tussen de forten Lillo en Liefkenshoek bij Antwerpen. De Spaanse aanvoerder, viceadmiraal Adolf van Haamstede, meende dat het versterking was uit Spanje die op hem af kwam en kon zich niet snel genoeg op Antwerpen terugtrekken. Hij werd gevangengenomen en tien schepen werden buit gemaakt. Hun bemanning werd aan land gezet en de schepen werden opgenomen in de Zeeuwse vloot.

Vlagofficier

Een vlagofficier is bij de Koninklijke Marine een hooggeplaatste leidinggevende militair. Vergelijkbare rangen worden bij landmacht en luchtmacht opperofficier genoemd.

Vlagofficieren voeren een commandovlag of een onderscheidingsvlag, al naargelang hun taak. Deze wordt in de mast bij hun hoofdkwartier of op hun schip gehesen.

In de marine zijn admiraal, luitenant-admiraal, viceadmiraal en schout-bij-nacht en commandeur vlagofficieren.

Bij de landmacht, luchtmacht en het Korps Mariniers zijn generaal, luitenant-generaal, generaal-majoor en brigadegeneraal of commodore vlag- of opperofficier.

Een schip waarop de bevelvoerend vlagofficier vaart, wordt vlaggenschip genoemd. Op een schip kan slechts één commando- of onderscheidingsvlag worden gehesen, namelijk die van de hoogst aanwezige officier. Andere vlaggen zoals seinvlaggen, landsvlag en geus doen hierbij niet ter zake. Het gaat in het woord vlaggenschip alleen om de commandovlag.

Zeeslag bij Duins

De Slag bij Duins (The Downs) in het Kanaal vond plaats op 31 oktober 1639 (gregoriaanse kalender). Een Nederlandse oorlogsvloot onder bevel van luitenant-admiraal Maarten Harpertszoon Tromp en viceadmiraal Witte de With behaalde een beslissende overwinning op een Spaanse oorlogsvloot van 55 schepen, de Tweede Spaanse Armada onder bevel van admiraal Antonio de Oquendo.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.