Oppervlakte

Oppervlakte verwijst in het Nederlands zowel naar een verschijningsvorm als naar de afmeting daarvan.

  • Het oppervlak is het scheidingsvlak aan bijvoorbeeld de bovenkant tussen een lichaam en zijn omgeving.
    Als voorbeeld kan men denken aan een platdak van een gebouw dat een 2-dimensionaal vlak is.
    Het oppervlak van bijvoorbeeld een voetbal is bolvormig en is 3-dimensionaal.
  • De oppervlakte is een afmeting, het stelt de grootte van dit scheidingsvlak of een deel ervan voor.

In de normale taal worden beide begrippen door elkaar gehaald.

De SI-eenheid van oppervlakte is de vierkante meter: m². Deze is afgeleid van de SI-eenheid meter. In het dagelijks gebruik kan de vlaktemaat ook in andere eenheden worden uitgedrukt, bijvoorbeeld in are of bunder.

In het Engels zijn er voor beide begrippen verschillende vertalingen: surface voor de verschijningsvorm en area voor de afmetingen. In het Duits en het Frans wordt datzelfde onderscheid gemaakt.

Formules

Figuur Kenmerken Oppervlakte
2-dimensionaal
vierkant zijden a
rechthoek zijden a en b
rechthoekige driehoek rechthoekszijden a en b
driehoek basis c, hoogte h
driehoek zijden a, b en c, halve omtrek s = ½ (a + b + c)
driehoek zijden a, b en tussen liggende hoek γ
trapezium evenwijdige zijden a en c, hoogte h
ruit diagonalen p en q
parallellogram basis b, hoogte h
cirkel straal r
3-dimensionaal
bol straal r
cilinder (open) straal r, hoogte h
cilinder (onder en bovenzijde afgesloten) straal r, hoogte h
kegel (open) straal r, hoogte h
kegel (gesloten) straal r, hoogte h

Wiskunde

De maattheorie levert een exacte en algemene definitie voor het begrip oppervlakte aan de hand van een maat. Voor vlakke tweedimensionale figuren hanteert men de Lebesgue-maat op . Voor gekromde oppervlakken bestaat enerzijds het volumebegrip uit de differentiaalmeetkunde, anderzijds de Haar-maat uit de theorie der Lie-groepen.

Zie ook

Wikibooks Wikibooks heeft meer over dit onderwerp: Cursus wiskunde: Oppervlakte.
Atlantische Oceaan

De Atlantische Oceaan is de oceaan die de continenten Afrika en Europa in het oosten van de continenten Noord- en Zuid-Amerika in het westen scheidt. Na de Grote Oceaan is het zowel in oppervlakte als volume de tweede oceaan ter wereld. De Atlantische Oceaan bedekt ongeveer een vijfde deel van de Aarde. De oppervlakte bedraagt 76.762.000 km² en inclusief de aangrenzende zeeën 106.450.000 km². De gemiddelde diepte is 3926 m en inclusief aangrenzende zeeën 3332 m. Het diepste punt bevindt zich in de trog van Puerto Rico op 8605 m onder zeeniveau. In de oceaan bevinden zich twee gyres (ringvormige zeestromingen): de Noord-Atlantische gyre en de Zuid-Atlantische gyre.

Azië

Azië is het grootste werelddeel op de planeet Aarde. Aan de westkant grenst het aan Europa en Afrika, in het noorden aan de Noordelijke IJszee, in het oosten en zuidoosten aan de Grote Oceaan en in het zuiden aan de Indische Oceaan. In het jaar 2006 telde het continent circa 3,97 miljard inwoners, ofwel 61% van de totale wereldbevolking (6,5 miljard). Azië, met een oppervlakte van 43.810.000 km², bedekt

8,6% van de totale oppervlakte van de Aarde en 29,4% van de totale landoppervlakte. Cultureel is Azië erg heterogeen samengesteld.

Bestuurlijke indeling van Schotland

Schotland is bestuurlijk onderverdeeld in 32 raadsgebieden (Engels: council areas).

Deze onderverdeling is ingevoerd in 1996. Van 1975 tot 1996 was het land onderverdeeld in regio's.

De traditionele indeling in graafschappen (counties) blijft echter zeer populair in het spraakgebruik en wordt ook nog gebruikt door de post. Voor ceremoniële doeleinden is het land verdeeld in Lieutenancy areas die ongeveer, maar niet helemaal met de graafschappen overeenstemmen.

Bevolking

Bevolking, populatie of inwoners is het aantal mensen die in een bepaald geografisch gebied of land leven.

Vaak wordt het woord bevolking in combinatie met het inwonertal gebruikt om het aantal inwoners aan te duiden. Het gaat dan zowel om formeel geregistreerde ingezetenen als om mensen die om de een of andere reden niet bekend zijn bij overheidsinstanties – hetzij door een gebrekkige bevolkingsadministratie, hetzij doordat mensen zich aan inschrijving hebben onttrokken of zich na vestiging nog niet gemeld hebben. Veel statistische bureaus zullen het aantal ongeregistreerde inwoners schatten om tot een zo waarheidsgetrouw mogelijk inwonertal te komen.

De bevolkingsdichtheid geeft aan hoeveel mensen of organismen een oppervlakte-eenheid bewonen. Dit wordt uitgedrukt in inwoners per vierkante kilometer.

Bevolking en bevolkingsdichtheid van een gebied is statistische informatie die op veel plaatsen is terug te vinden, bijvoorbeeld in een willekeurige atlas. Al naargelang het gebruik van deze informatie kunnen de cijfers zijn opgesplitst naar bevolkingsgroepen, leeftijd of geslacht. In dat geval wordt er gesproken over de bevolkingssamenstelling.

Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid of relatieve bevolking geeft de verhouding aan tussen het aantal inwoners en de oppervlakte van een bepaald topografisch gebied. Meestal wordt de bevolkingsdichtheid uitgedrukt in het aantal inwoners per vierkante kilometer. Soms is dat ook per vierkante mijl (ca. 2,5 km2) of per hectare (ha).

In 2018 woonden er ruim 7,46 miljard mensen op de wereld. Dit zijn er 52 per vierkante kilometer landoppervlak, en 15 per vierkante kilometer over het hele oppervlak.

Verwant aan de bevolkingsdichtheid is de adresdichtheid, die aangeeft hoeveel huisadressen er zijn op 1 km² van het betrokken gebied.

Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire is een regio in het midden van Frankrijk. Het gebied heeft een oppervlakte van 39.151 km² en telde in het eerste decennium van de 21e eeuw ongeveer 2,6 miljoen inwoners. Voor 17 januari 2015 had deze regio de naam Centre.

Hectare

Een hectare is een eenheid van oppervlakte van 100 m × 100 m = 10 000 m² en wordt als ha afgekort.

Een hectare is een afkorting van hecto-are ofwel 100 aren. Eén are heeft een oppervlakte van 10 m × 10 m = 100 m².

Er gaan 100 hectare in 1 km². Een vierkante kilometer heeft een oppervlakte van 1 000 000 m².

De hectare en de are bestaan als eenheidsmaat sinds de invoering van het metriek stelsel in 1816. Daarvoor hanteerde men begrippen als bunder en morgen (ongeveer gelijk aan een hectare), die berekend waren op basis van in die tijd geldende lengtematen zoals: een el, een voet, een roede, een duim. De afmetingen die daarmee werden aangeduid, verschilden van plaats tot plaats en van gebied tot gebied. Deze benamingen zijn alleen nog in gebruik in de lokale spreektaal.

Honshu

Honshu of Honsjoe (Japans: 本州), eerder Hondo genoemd, is het grootste eiland van Japan. De oppervlakte is ongeveer 230.500 km²; dit is 60 % van de totale oppervlakte van Japan. Honshu is ongeveer 1300 kilometer lang en de breedte varieert van 50 tot 240 kilometer. De kustlijn is 5450 kilometer lang. Het eiland telde in 2010 ongeveer 104 miljoen inwoners.

Lapland (Zweeds landschap)

Lapland (Zweeds: Lappland) is een zogenoemd landschap in het Noord-Zweedse landsdeel Norrland. Het omvat delen van de provincies Västerbottens län en Norrbottens län en heeft een oppervlakte van 109.700 km².

Lijst van Belgische gemeenten

Volgende pagina's geven een alfabetische lijst van de Belgische gemeenten met bijkomende informatie per gewest:

Lijst van gemeenten in het Vlaams Gewest

Lijst van gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lijst van gemeenten in het Waals GewestLijsten van gemeenten naar parameter:

Voor bevolkingsdichtheid, inwonertal en oppervlakte; zie Tabel van Belgische gemeenten

Lijst van Belgische gemeenten naar bestuurlijke indelingAndere pagina's met betrekking op de Belgische gemeenten:

Lijst van voormalige Belgische gemeenten

Lijst van vroegere plaatsnamen in België

Lijst van steden in België

Lijst van vlaggen van Belgische gemeenten

Lijst van Japanse eilanden

De vier hoofdeilanden van Japan zijn:

Hokkaidō

Honshū

Kyūshū

Shikoku

Noord-Amerika

Noord-Amerika is een continent dat volledig op het noordelijk halfrond ligt en bijna volledig binnen het westelijk halfrond. Het wordt beschouwd als een noordelijke subcontinent van de Amerika's. Het wordt in het noorden begrensd door de Noordelijke IJszee, in het oosten door de Atlantische Oceaan, in het westen en zuiden door de Grote Oceaan en in het zuidoosten door Zuid-Amerika en de Caraïbische Zee.

Noord-Amerika heeft een oppervlakte van ongeveer 24.709.000 km², ongeveer 4,8% van de oppervlakte van de Aarde of ongeveer 16,5% van het landoppervlak. Het aantal inwoners wordt geschat op bijna 579 miljoen mensen (2016) verdeeld over 23 onafhankelijke staten. Noord-Amerika is het op twee na grootste continent qua oppervlakte, na Azië en Afrika en het op drie na grootste qua werelddeelbevolkingsaantal na Azië, Afrika en Europa.

Norrbotten

Norrbotten is een zogenoemd landschap in het Noord-Zweedse landsdeel Norrland. Het heeft een oppervlakte van 26.671 km² en grenst in het zuiden aan Västerbotten, in het westen aan het Zweedse landschap Lapland en in het oosten aan Finland. Het behoort tot de provincie Norrbottens län. In Norrbotten bevindt zich de stroomversnelling Storforsen.

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt. Het staat hiermee in tegenstelling tot het grondwater dat bij bronnen opwelt, het op de polen en in gletsjers in de vorm van ijs gebonden water en waterdamp in de dampkring. Tezamen vormen al deze vormen van water de hydrosfeer van de Aarde.

Oppervlaktewateren kunnen natuurlijke of kunstmatige wateren en watergangen zijn. Grote wateren zijn plaatselijk van invloed op de temperatuur en het weer. Hoe groter de oppervlakte, hoe meer de wind kan toenemen, maar ook smallere stroken water kunnen net als bergen een barrière vormen tussen meteorologische weerfronten.

Siberië

Siberië (Russisch: Сибирь, Sibir) is de naam voor een groot gebied in Noord-Azië dat voor het grootste deel is gelegen in het Aziatische deel van Rusland.

South West England

South West England (Letterlijk: Zuidwest-Engeland, Cornisch: Rannvro Soth West) is een regio van Engeland met ongeveer 5 miljoen inwoners en daarmee de zevende regio naar inwoneraantal. Naar oppervlakte is het de grootste regio. Het gebied werd tot en met de 17e eeuw West Country genoemd.

Een belangrijk evenement in deze regio is het jaarlijks terugkerende West Country Carnival, een carnavaleske optocht van uitbundig verlichte wagens.

Ook het bekende archeologische monument Stonehenge ligt in deze regio.

Staten van de Verenigde Staten

De Verenigde Staten van Amerika bestaan uit vijftig staten (dat wil zeggen deelstaten) die in een zekere mate van onafhankelijkheid van de Amerikaanse federale overheid kunnen opereren.

Tandkarpers

De Tandkarpers (Cyprinodontiformes) vormen een orde binnen de straalvinnige vissen. Ze zijn nauw verwant met de Kornaarvisachtigen en worden daar soms bij ingedeeld.

Veel populaire aquariumvissen behoren tot deze orde. Ze staan erom bekend om moeilijke omgevingen te overleven, zoals brak of erg warm water of in situaties waar geen ander type vis kan overleven. Het zijn omnivoren die leven aan de oppervlakte waar zuurstofrijk water aanwezig is.

Vierkante kilometer

Een vierkante kilometer (km²) is een oppervlakte-eenheid. Het is de oppervlakte van een vierkant met zijden van één kilometer lang. De vierkante kilometer wordt doorgaans gebruikt om de oppervlakte van gebieden mee aan te geven. Vroeger maakte men vaker gebruik van de oppervlaktemaat bunder, die van streek tot streek een andere grootte had, maar in 1816 werd gestandaardiseerd tot 1 hectare.

Een vierkante kilometer is gelijk aan 100 hectare, dit is 1.000.000 m². Het komt overeen met ca. 150 voetbalvelden.

De landoppervlakte van België is ca. 28.635 vierkante kilometer; de oppervlakte inclusief het binnenwater is 30.528 km²; 6,2% van de totale oppervlakte is binnenwater.

Het landoppervlak van Nederland is ca. 33.883 vierkante kilometer; de oppervlakte inclusief het binnenwater is 41.528 km²; 18,41% van de totale oppervlakte is dus binnenwater.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.