Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten is een katholieke advocatie van Maria. Dit feest wordt jaarlijks op 15 september, de dag na het feest van de Kruisverheffing gevierd. Doorheen de eeuwen kent OLV van Smarten een grote verering binnen het volksgeloof.

Deel van de serie over
Maria
Mariabeeld
moeder van
Jezus

Mariologie

Salida 2006
Een Spaanse Dolorosa, typisch met de tranen uit kristal, Granada
Pfarrkirche-St-Andreas-Farchant-Missionskreuz-2
Beierse Dolorosa, aan de voet van het Kruis.
Seven Sorrows S Stefano Rotondo Roma
De zeven Weëen die het Hart doorboren, Fresco in Santo Stefano Rotondo, Rome.
Mater Dolorosa by Aelbrecht Bouts, mid 1490s - Fogg Art Museum - DSC02366
Mater Dolorosa, Aelbrecht Bouts.

Met dit feest gedenkt de Katholieke Kerk de zeven smarten van Maria:

 1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus, Lukas 2:25-35
 2. De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-14
 3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel, Lukas 2:42-51
 4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
 5. Maria staat onder Jezus' kruis (zie Stabat Mater), Johannes 19:25-27
 6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafneming (zie Piëta)
 7. Jezus wordt begraven, Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas 23:50-56, Johannes 19:38-42

Deze gedenkdag heeft een eigen sequentie, het Stabat Mater.

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten wordt in Nederland bijzonder vereerd in Hoorn, Oud-Zevenaar, Roosendaal (kapel), Bergharen en onder de titel Besloten Tuin in Warfhuizen. Onze-Lieve-Vrouw van Smarten is de patrones van Slowakije, de staat Mississippi en Mola di Bari in Italië.

Iconografie

Er zijn strenge regels hoe een Dolorosa wordt afgebeeld, hierdoor ze is nadrukkelijk te onderscheiden van een Piëta en van stabat Mater. In de westerse iconografie wordt Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten afgebeeld als een vrouw van wie het hart doorstoken is met zeven zwaarden. Vaak wordt ze als oudere vrouw afgebeeld, waarbij alle aandacht uitgaat naar de expressie op het gezicht. Vaak neemt Maria een biddende en berustende houding aan. Normaal draagt ze eenvoudige kleding zoals voor Joodse vrouwen geldt. In de 17de-eeuwse Spaanse canon wordt Maria veelal gekroond voorgesteld en draagt ze een grote mantel uit zwart fluweel die kostbaar is geborduurd.

Gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

Kapellen

Kerken

Congregaties

Broederschappen

 • Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, Sint-Niklaas.
 • Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van VII Weëen, Lede.
 • Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, Brussel.
 • Broederschap van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin, Warfhuizen.
 • Koninklijke broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, Córdoba.
 • Koninklijke broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, Jerez de la Frontera.
 • Koninklijke broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, Granada. Patrones van de stad en Pauselijk gekroond.[1]
 • Koninklijke broederschap en congregatie van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën, Almería.[2]

De titulares van de Koninklijke Broederschap van de Zigeuners in Sevilla is Onze-Lieve-Vrouw, gekroond van de Zeven Weeën.

Pauselijk gekroonde Dolorosa's

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties
 1. https://web.archive.org/web/20160508205759/http://hermandadangustiaspatronagranada.org/
 2. http://hermandaddelasangustias.blogspot.com.es/
Boyen

Boyen (ook: Booien) is een gehucht ten noorden van Stokkem.

Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën (Brussel)

De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën was een door het hof gepatroneerde broederschap in Brussel die de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van Smarten tot doel had. Het was een open gebedsgemeenschap met vele duizenden leden, van hoge gezagsdragers en geestelijken over kunstenaars tot gewone Brusselaars. Ze verfraaiden hun kapel in de Sint-Gorikskerk met schilderijen en beeldhouwwerken, verspreidden boekjes en prenten, en organiseerden een jaarlijkse processie waarin de Zeven Weeën met tableaux vivants en toneel aanschouwelijk werden gemaakt.

Colijn van Rijssele

Colijn van Rijssele (Brussel, 2de helft 15de-begin 16e eeuw) was een Zuid-Nederlands dichter, mogelijk te vereenzelvigen met Colijn Caillieu. Hij werd in 1498 lid van de conferentie der Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Van Rijssele was de schrijver van De spiegel der minnen, dat in 1561 in Haarlem door Dirck Volkertsz. Coornhert werd uitgegeven naar een oud versleten exemplaar. Het werd vervolgens in 1577 en 1617 herdrukt. Het kan worden gezien als het oudste burgerlijk drama in de Europese letterkunde. Het stuk bestaat uit zes batement spelen verdeeld over samen 6169 verzen en is gesitueerd in Middelburg en Dordrecht.

Het verhaal gaat over de Middelburgse koopmanszoon Dierick den Hollander die een relatie heeft met de eenvoudige linnennaaister Catharina Steermertens. De ouders van koopmanszoon hebben er moeite mee en sturen hun zoon naar Dordrecht. Wanneer zij dan eindelijk overstag gaan is het al te laat, de zoon is ziek en sterft. Ook de linnennaaister sterft wanneer ze van de dood hoort. De moraal van het verhaal is mint bi mate; overdaad is nooit goed, ook niet in de liefde.In 1913 is het stuk herschreven en opnieuw uitgegeven door Margaretha Wilhelmina Immink.

Dolores (Copán)

Dolores (uit het Spaans: "Onze-Lieve-Vrouw van Smarten") is een gemeente (gemeentecode 0407) in het departement Copán in Honduras.

Het dorp maakte eerst deel uit van de gemeente Santa Rosa de Copán. Vanaf 1907 hoorde het bij de gemeente Dulce Nombre. In 1919 werd het een zelfstandige gemeente.

Het dorp ligt op de hellingen van de berg Bañaderos.

Dolores (Intibucá)

Dolores (uit het Spaans: "Onze-Lieve-Vrouw van Smarten") is een gemeente (gemeentecode 1005in het departement Intibucá in Honduras.

Het dorp is in 1877 gesticht onder de naam San Juan Yolula of San Juan Panila, op een plek die nu in de gemeente Erandique ligt. Vrij snel werd het verplaatst naar de huidige locatie.

Het huidige dorp ligt op een geaccidenteerd terrein. Door de gemeente lopen de rivieren San Juan en Toro.

Heilige Naam van Maria

De Heilige Naam van Maria is een vrije gedachtenis in de Katholieke Kerk op 12 september. Zij werd ingevoerd door Paus Innocentius XI als uiting van dank voor de zege die door Jan Sobieski te Wenen werd bevochten op de Turken (op 12 september 1683). Het is het patroonsfeest van de congregatie van de Paters Maristen.

Kapel Schaberg

Kapel Schaberg (ook: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Smarten) is een betreedbare kapel welke zich bevindt aan de Tongersesteenweg te Borgloon.

De kapel is al oud. Muurankers geven het jaartal 1606 weer, maar deze muurankers zijn bij een recente restauratie aangebracht. Het gebouwtje onder zadeldak heeft vakwerk in de voor- en achtergevel, gevuld met baksteen. Op de ankerbalk werd de inscriptie AVE M X SCHABERS X PCI aangebracht, maar de ijzeren letters Bid voor de ziel van Johannes Schabergs werden na 1980 verwijderd.

Aan de linkerzijde van de kapel bevinden zich drie linden.

De kapel werd gerestaureerd van 1974-1975 en ze werd in 1980, samen met de lindebomen en een 19e-eeuws huis als beschermd stadsgezicht geklasseerd.

Kapel van Lenneke Mare

De Kapel van Lenneke Mare (Frans: Chapelle de Marie-la-Misérable) is een kerkgebouw in Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en aan Lenneke Mare.

Kapel van Oetersloven

De Kapel van Oetersloven is een kapel in het gehucht Oetersloven van Berlingen in de Belgische gemeente Wellen.

De huidige barokke kapel is 17e-eeuws. De eerste kapel die hier stond werd gebouwd vóór 1187 door de toenmalige heer van Wellen die aan een kruistocht deelnam. Ze werd in 1423 toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Opvallend in het interieur is een gepolychromeerd beeld van Onze-Lieve-Vrouw uit 1423.

In de 18e eeuw stond hier ook een kluizenarij. Ze werd afgebroken na de dood van de laatste kluizenaar in 1894.

Op 1 mei komen er nog steeds honderden mensen uit omliggende dorpen naar deze kapel.

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten (Caberg)

De veldkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten in het Lanakerveld in de buurt Oud-Caberg in Maastricht-West werd gebouwd in 1921 ter vervanging van een eerdere kapel op dezelfde locatie.

Klooster van Pietralba

Het Heiligdom van Pietralba (Duits: Maria Weißenstein) is een heiligdom in Zuid-Tirol, Italië, ten zuidoosten van Bolzano, op 1520 m boven zeeniveau, in het dal van Laives, in de gemeente Nova Ponente.

Het klooster van Pietralba vindt zijn oorsprong in 1553 toen Maria hier verschenen zou zijn aan de bergboer Leonard Weißensteiner. Uit dankbaarheid bouwde hij een kapel, waar passanten om bijstand konden bidden. Deze kapel, die de Oorsprongskapel werd genoemd, werd al snel een bedevaartsoord voor talloze pelgrims.

In 1673 werd er een kerk gebouwd. Tussen 1719 en 1722 werd deze kerk in de stijl van de barok herbouwd. Op last van de Rooms-Duitse keizer Jozef II werd het inmiddels op deze plaats gestichte klooster voor een groot deel vernietigd, maar het werd in 1800 weer helemaal opgebouwd.

In 1885 werd het in de kerk bewaarde beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten door de aartsbisschop van Trente gekroond. De ceremonie werd bijgewoond door 130 priesters en 15.000 gelovigen. Het klooster wordt bewoond door de paters servieten van Maria. Paus Johannes Paulus I hield – toen hij patriarch van Venetië was – zijn jaarlijkse vakantie hier. In 1988 bezocht diens opvolger, paus Johannes Paulus II het heiligdom.

Kruisverheffing

De Heilige Kruisverheffing is een feest in de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk. De liturgische kleur op dit feest is rood. De datum valt bij de Katholieke en een deel van de Orthodoxe kerken op 14 september en een ander deel van de orthodoxe kerken viert het in lijn met de juliaanse kalender op 27 september.

Het Heilig Kruis werd - naar overgeleverde verhalen - gevonden door Sint-Helena, de moeder van Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder ontdekt zou zijn. Hierover werd voor het eerst bericht in 325 door Eusebius van Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van bisschop Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit het jaar 383 is er een verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar Jeruzalem maakte.

De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat terug tot de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 september 335. Deze kerk werd gebouwd in opdracht van Helena, op de plaats waar - volgens de overlevering - het lichaam van Christus tussen kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd meer bepaald op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha.

Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan volgens de traditie Jezus geleden had - aan het volk getoond.

Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. Vooral vanaf de kruistochten ontstond een onstuitbare verspreiding van kruis-relieken en aansluitend werd het feest van de Kruisverheffing gevierd op de plaatsen waar de relieken terechtkwamen.

De Regel van Benedictus (41, 6-8) laat naar oude kerkgebruiken bij het feest van de Kruisverheffing de kleine vasten beginnen, die in de grote vasten (de veertigdagentijd voor Pasen) uitloopt. Bijgevolg is dit feest in de Benedictijnse traditie van bijzonder belang en hebben kloosterordes uit deze traditie zoals de Cisterciënzers en Trappisten een rol gespeeld in de verspreiding van het feest in Europa. Het tonen van het kruis als teken van verlossing door Christus, verspreidde zich zo over de hele Kerk.

Rechtstreeks aansluitend op het feest van de Kruisverheffing is de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gewijd aan het verdriet en lijden van Maria. Deze gedachtenis is steeds op 15 september.

Wanneer het feest van de Kruisverheffing samenvalt met een zondag heeft dit feest altijd voorrang op de zondagsliturgie.

La Paz (gemeente in Honduras)

La Paz (uit het Spaans: "De vrede") is de hoofdplaats en een gemeente (gemeentecode 1201) van het departement La Paz in Honduras.

De plaats ligt in het westen van de Vallei van Comayagua, aan de voet van de berg Los Manueles. La Paz ligt aan de beken Muracaguara en Jocotul. De straten van La Paz zijn verhard.

Mater Dolorosa (klooster)

Mater Dolorosa was een klooster van de congregatie der Passionisten, dat in 1907 werd gesticht in het Gelders-Limburgse dorp Molenhoek aan de Stationsstraat. Mater Dolorosa was het eerste passionistenklooster in Nederland.Het verzoek aan de gemeente Mook en Middelaar om een klooster te mogen bouwen kwam van Pater Clemens (Leonard Fleischeuer), overste van de Passionisten. De ligging van het land met de naam De Hooven nabij het station was een belangrijke reden om hier een klooster te willen bouwen. De toestemming werd verkregen, en op 27 oktober 1907 werd het eerste deel opgeleverd en betrokken. In 1925 werd als laatste de kloosterkapel opgeleverd. Ten zuiden van het klooster lag de kloostertuin. Het tegenwoordige Paterspaadje vormde de zuidgrens van het kloosterterrein, de spoorlijn de oostgrens en het Laantje de westgrens.

In 1934 werd aan de kapel van het klooster de rectoraatskerk van Molenhoek gebouwd, naar een ontwerp van de architect Joseph Franssen. Dit was een gevolg van de ontstane gewoonte van leken om de zondagsmis bij de paters te volgen, waarvoor pas in 1931 officieel toestemming kwam na wat bekend werd als de Mookse kwestie.

De kerk werd gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Pas op 1 januari 1981 werd Molenhoek een zelfstandige parochie, als afscheiding van Mook en Heumen.

In 1975 werd het klooster, dat ten oosten van de kerk in het verlengde van de kloosterkapel stond, afgebroken. De kloosterkapel, die behouden bleef, werd in gebruik genomen als sacristie.

Mater dolorosa

Mater dolorosa kan verwijzen naar:

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, bijnaam van de heilige Maria

Mater Dolorosa (klooster), klooster der Passionisten te Molenhoek

Huize Weipoort, een klooster te Zoeterwoude van de congregatie der Kruisheren

Oetersloven

Oetersloven is een gehucht van Berlingen, een deelgemeente van Wellen in de Belgische provincie Limburg.

Het gehucht bevindt zich in het zuidwesten van de gemeente Wellen en is gelegen op zo'n kilometer ten noordwesten van de dorpskom van Berlingen nabij de gemeentegrens met Borgloon.

In de buurt van Oetersloven werden bij opgravingen werktuigen gevonden die teruggaan tot de prehistorie. Daarnaast werden er ook sporen gevonden die wijzen op een Romeinse aanwezigheid.

Centraal in het gehucht bevindt zich de Kapel van Oetersloven. Het huidige gebouw in barokstijl dateert uit de zeventiende eeuw en is opgevat als een kapel van drie traveeën met driezijdige koorsluiting. De kapel is opgetrokken in baksteen verwerkt met mergelsteen. Het geheel is wit beschilderd en wordt bedekt door een zadeldak uit kunstleien.

Het meubilair bestaat uit onder andere een piëta in beukenhout gewijd aan de Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, een gemarmerd barokaltaar en verscheidene ex-voto's.

Oetersloven is gelegen in Vochtig-Haspengouw. Ten oosten van het gehucht bevindt zich het hoogste punt van de gemeente Wellen. De hoogte in Oetersloven varieert tussen de 58 en 83 meter. De vruchtbare gronden rondom het gehucht zijn uitermate geschikt voor fruitteelt en in mindere mate voor akkerbouw.

Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkapel (Kapelberg)

De Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkapel is een kapel op een heuvel in de gemeente Roosendaal in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De kapel op de kapelberg staat in het uiterste noorden van de gemeente vlak bij de A17. In het noordoosten ligt de Kapelweg.

De kapel is een rijksmonument en is gewijd aan de Onze-Lieve-Vrouw van Smarten.

Santa Beata Maria Vergine Addolorata a piazza Buenos Aires

De Santa Beata Maria Vergine Addolorata a piazza Buenos Aires is een kerk in Rome, gelegen in de wijk Trieste aan het piazza Buenos Aires dat door Romeinen doorgaans Piazza Quadrata (vierkant plein) wordt genoemd. De kerk is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. De kerk werd gesticht op initiatief van Jose León Gallardo die het bouwwerk kon realiseren dankzij giften van de Argentijnse bisschoppen die hiermee een thuiskerk voor de Argentijnse gemeenschap in Rome wilden realiseren. De eerste steen voor de kerk werd gelegd op 9 juli 1910, niet toevallig de honderdste jaardag van de onafhankelijkheid van Argentinië.

Schootsheide

Schootsheide (ook: Heikant of Hei) is een gehucht ten zuidoosten van Neeroeteren in de Belgische gemeente Maaseik.

De Schootsheide was een uitgestrekt moerassig heidegebied dat zich over diverse gemeenten uitstrekte. Vanaf midden 19e eeuw werd dit gebied ontgonnen en ontstond ook dit gehucht.

In 1932 werd hier, nabij Grotlaan 81, een Lourdesgrot gebouwd met een kapelletje, en in 1939 werd dit uitgebreid tot een Mariapark met een calvarieberg, statiekapelletjes van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, en een Mariakapel.

Op de Schootsheide werden in de tweede helft van de 19e eeuw wateringen aangelegd, die deels nog intact zijn. Ten oosten van Schootsheide stroomt de Bosbeek, en in de Bosbeekvallei bevindt zich een natuurreservaat, Tösch-Langeren.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.