Misjnee Tora

Misjnee Tora of Mishneh Torah is een door de Rambam geschreven joods wetboek. Het behandelt alle denkbare onderwerpen in de joodse wet, inclusief onderwerpen die heden ten dage niet meer van toepassing zijn, zoals de wetten met betrekking tot de offerdienst in de joodse tempel.

Een tweede titel van het boek is Jad HaChazaka ('de sterke hand'). Het is geschreven tussen 1170 en 1180, toen de Rambam in Egypte woonde, en wordt over het algemeen beschouwd als zijn meesterwerk.

Onderdelen

 1. Madda (Kennis):
  1. Jesodee Hatora: Geloof in God en andere Joodse geloofsprincipes
  2. De'ot: algemene gedragsregels
  3. Talmoed Tora: Tora-studie
  4. Awoda Zara: het verbod op avodah zara, afgodendienst
  5. Tesjoewa: de regels en filosofie van tesjoeva (het tot inkeer komen)
 2. Ahawa (Liefde): de geboden die continu moeten worden vervuld om door middel van het vervullen van die geboden altijd aan God te denken, zoals gebed en tefilin
 3. Zemaniem (Tijden):
  1. Sjabbat
  2. Eroew,
  3. Jom Tow: verboden op grote joodse feestdagen, waar die verschillen met de regels van de sjabbat
  4. Sjewitat `Asor: wetten van Jom Kipoer, behalve de dienst in de tempel (zie Avodat Jom Hakipoeriem)
  5. Chametz Oematza: zie Pesach
  6. Sjofar weloelaw wesoeka: zie Rosj Hasjana en Soekot
  7. Chanoeka Oemegilla: zie Chanoeka en Poerim
 4. Nasjiem (Vrouwen):
  1. Isjoet: wetten van het huwelijk
  2. Geroesjin: wetten van echtscheiding
  3. Jiboem WaChalitsa: het leviraatshuwelijk
  4. Na'ara Betoela: de wetten met betrekking op een man die een ongetrouwde vrouw verleidt of verkracht
  5. Sota
 5. Kedoesja (Heiligheid)
  1. Isoeree Bia: verboden seksuele relaties, inclusief nida (menstruele onreinheid), incest, overspel. Omdat interhuwelijken met niet-Joden verboden zijn, zijn ook de regels voor bekering tot het jodendom hierbij opgenomen.
  2. Ma'achalot Asoerot: verboden voedsel (zie kasjroet)
  3. Sjechieta: rituele slacht
 6. Hafla'a (Scheiding): wetten van beloften en zweren
 7. Zera'iem (Zaden): landbouwwetten
 8. Awoda (Heilige dienst): de wetten van de joodse tempel
 9. Korbanot (Offeringen): wetten voor offeringen in de joodse tempel, behalve voor offeringen namens het gehele
 10. Tehora (Reinheid): de wetten van rituele reinheid
 11. Neziekien (Verwondingen): strafrecht
 12. Kinjan (Aankopen): wetten van kopen en verkopen
 13. Misjpatiem (Rechten): civiel recht
 14. Sjofetiem (Rechters): de wetten betreffende de wetgevers, het Sanhedrin, de koning, en de rechters.
Orthodox jodendom (Portaal)Menora
Hoofdrichtingen:Chardal · Chassidiem · Jeroesjalmie · Litouws · Mizrachie · Modern · Sefardiem
Chassidisch:Satmar · Belz · Chabad · Tzanz · Toldos Aharon · Dushinsky · Bobov · Pshevorsk · Breslov
Orthodoxe wereld:Beroemde leiders · Jiddisch · Jesjiva · Beis Yaakov (meisjesschool)
Organisaties:Edah HaChareidis        België en Nederland: Joods Antwerpen · Cheider
Joodse geloofsprincipes

De dertien geloofsprincipes van de Rambam (Rabbi Moshe ben Maimon) bevatten de kern van het jodendom zoals Rambam dit in zijn Misjnee Tora (Sanhedrientraktaat, hfst 10) heeft omschreven. Deze geloofsprincipes worden inmiddels door bijna alle stromingen in het jodendom als leidraad gehanteerd. In het orthodoxe jodendom worden ze alle als bindend geaccepteerd. Het liberale jodendom wijkt op een paar kernpunten af, met name over de volledige onbetwistbare Goddelijke herkomst van de Thora.

Hieronder staan ze weergegeven in de vorm van een gebed of declaratie.

Maimonides

Maimonides, ook bekend als de Rambam, (Hebreeuws: Rabbi Mosjé ben Maimon; Arabisch: Moesa ibn Maimon, موسى بن ميمون) (Córdoba (Spanje), 30 maart 1138 – Fustat (Caïro), 13 december 1204) was een rabbijn, rechtsgeleerde, filosoof en arts. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste rabbijn uit het post-Talmoedisch jodendom. Zijn filosofische werk heeft tot op de dag van vandaag niet alleen grote invloed op het joodse denken, maar ook daarbuiten.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.