Jozua (persoon)

Jozua of Jehosjoe'a (Hebreeuws: יְהוֹשֻׁעַ jəhôšua‛ en יֵשׁוּעַ ješûa‘, "JHWH (is) redder / redding / hulp") was volgens de traditie van de Hebreeuwse Bijbel de opvolger van Mozes als leider van de Israëlieten. Hij heette oorspronkelijk Hosea, maar Mozes hernoemde hem tot Jozua.[1] Het Bijbelboek Jozua is naar hem genoemd.

Jozua was de zoon van Nun, uit de stam van Efraïm,[2] en was de dienaar en assistent van Mozes.[3] Hij voerde het leger aan in de slag tegen de Amalekieten[4] en was een van de twaalf verkenners die door Mozes naar Kanaän werden gestuurd.[5]

Na de dood van Mozes werd Jozua de leider van Israël[6] en had hij een centrale rol bij de verovering en verdeling van het land.[7] Zoals Mozes met zijn toekenning van instructies de leefomstandigheden van de Israëlieten had bepaald, zo verschafte Jozua met de inname en verdeling van het land de basis voor het verdere leven van het volk.

De verovering van Kanaän begon bij Jericho. Jozua betoonde zich een wrede en meedogenloze legerleider. Onder zijn leiding werden alle inwoners van verschillende steden, mannen, vrouwen en kinderen, en al hun vee omgebracht,[8] wat overigens in strijd was met eerdere instructies van Mozes, namelijk dat jonge maagden in leven moesten worden gehouden.[9] Bij de verovering en verwoesting van Ai werd de koning van Ai levend bij Jozua gebracht; Jozua hing hem vervolgens aan een boom op en liet hem hangen tot aan de avond,[10] wat Jozua waarschijnlijk al eerder had gedaan met de koning van Jericho.[11]

Karolingischer Buchmaler um 840 001
Jozua (l), Mozes (m) en het Israëlische volk uit een Karolingisch manuscript uit 840

Receptie

Hoewel historisch niets bekend is over de persoon Jozua, is hij de geloofsgeschiedenis in gegaan als leidende persoon bij het begin van Israël in Palestina. De receptie benadrukt de militaire rol van Jozua, zoals in Josephus,[12] maar kent ook andere kenmerken, zoals profeet[13] en leraar van de Thora.[14]

In de middeleeuwen was het Jozua, en niet Mozes, die met koning David en Judas Makkabeüs tot de drie Joodse helden behoorde, die samen met drie voorbeelden uit het christendom (koning Arthur, Karel de Grote en Godfried van Bouillon) en heidendom (Hektor, Alexander de Grote en Julius Caesar) de meest uitgelezen voorbeelden uit de wereldgeschiedenis vormden.

Doorwerking

Joshua fought the battle of Jericho is een bekende negrospiritual, waarin de wonderbaarlijke instorting van de stadsmuren wordt bezongen.

Stamboom van Jozua

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
Rachel
 
Potifera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef
 
 
 
Asnath
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efraïm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutelach
 
Ezer
 
Elad
 
Beria
 
Asriël
 
Machir
 
Selofchad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bered
 
 
 
 
 
 
 
Seëra
 
Refach
 
 
 
Gilead
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tachat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telach
 
Peres
 
Seres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tachan
 
 
 
Ulam
 
Rekem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tachat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladan
 
 
 
Bedan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammihud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutelach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozua
Bronnen, noten en/of referenties
 1. Numeri 13:16
 2. Numeri 13:8,16; Jozua 24:30; Rechters 2:9
 3. Zie onder andere Exodus 24:13; 32:17; 33:11; Numeri 11:28; Jozua 1:1
 4. Exodus 17:8-13
 5. Numeri 13
 6. Numeri 27:15-23; Deuteronomium 1:38; 31:1-8
 7. Jozua 1-24
 8. Zie bijvoorbeeld Jozua 6:21 en 8:25
 9. Numeri 31:17,18 - In een inventarisatie in Numeri 31:32-35 van buit uit de Kanaänitische steden werden daarentegen wel tweeëndertigduizend maagden genoemd.
 10. Jozua 8:23,29
 11. Jozua 8:2
 12. Flavius Josephus: Oude geschiedenis van de Joden, IV.165
 13. Dode Zee-rollen 4Q175 en 4Q379
 14. Dode Zee-rol 4Q47
 1. Numeri 13:16
 2. Numeri 13:8,16; Jozua 24:30; Rechters 2:9
 3. Zie onder andere Exodus 24:13; 32:17; 33:11; Numeri 11:28; Jozua 1:1
 4. Exodus 17:8-13
 5. Numeri 13
 6. Numeri 27:15-23; Deuteronomium 1:38; 31:1-8
 7. Jozua 1-24
 8. Zie bijvoorbeeld Jozua 6:21 en 8:25
 9. Numeri 31:17,18 - In een inventarisatie in Numeri 31:32-35 van buit uit de Kanaänitische steden werden daarentegen wel tweeëndertigduizend maagden genoemd.
 10. Jozua 8:23,29
 11. Jozua 8:2
 12. Flavius Josephus: Oude geschiedenis van de Joden, IV.165
 13. Dode Zee-rollen 4Q175 en 4Q379
 14. Dode Zee-rol 4Q47
Profeten van het jodendom en het christendom in de Hebreeuwse Bijbel
Genesis:Henoch · Noach · Abraham · Isaak · Jakob · Jozef
Van Exodus tot Deuteronomium:Aäron · Mozes · Mirjam · Bileam · Debora · Pinechas · Job
Koningen:Samuel · Natan · Gad · Azarja · Iddo · Zacharia · Semaja · Ahia · Oded· Hanani · Jehu · Chaziel · Eliëzer · Elia · Micha · Elisa · Amos · Jona · Hosea · Jesaja · Micha · Jeremia · Chulda · Sefanja · Nahum · Habakuk
Babylonische ballingschap:Daniël · Ezechiël · Obadja · Joël
Na de ballingschap:Ezra · Nehemia · Haggai · Zacharia · Maleachi
Jericho

Jericho (Hebreeuws: יריחו Jericho, Arabisch: أريحا, Er-Riha of Arīḩā) is een stad op de Westelijke Jordaanoever, niet ver van de rivier de Jordaan en ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van de Dode Zee. De stad ligt ongeveer 260 meter onder zeeniveau. In 2007 had de stad 18.346 inwoners. De stad wordt bestuurd door de Palestijnse Autoriteit. Jericho staat bekend als de oudste continu bewoonde stad ter wereld.

Jozua

Jozua kan verwijzen naar:

In de Hebreeuwse BijbelJozua (boek), een boek in de Hebreeuwse Bijbel.

Jozua (persoon), eerst assistent van Mozes, daarna zijn opvolger; ook een van de twaalf die Mozes uitzond om het Beloofde Land te verspieden.

Jozua (hogepriester), de zoon van Josadak, de eerste hogepriester (Haggai 1:1) van de Joden na hun Babylonische ballingschap die eindigde toen Babylon viel in 539 v.Chr.; elders Jesua genoemdOverigeEvangelische Gemeente Jozua, een evangelische gemeente te Dordrecht

Jozua (voornaam), een jongensnaam

Jozua Dieleman, een jazzpianist

Jozua Douglas, een kinderboekenschrijver

Jozua François Naudé, een Zuid-Afrikaans politicus

Jozua (voornaam)

Jozua is een van oorsprong Hebreeuwse jongensnaam. De naam betekent God is zijn hulp, God redt of God, de Redder.

De Hebreeuwse naam voor Jozua is Jehosjoea. De latere vorm Jesoea van Jehosjoea was de naam van Jezus in het Hebreeuws. Jezus is de gelatiniseerde vorm van deze naam.

Afgeleide voornamen zijn: Joshua, Jozias en Jozka.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.