Geslacht (biologie)

In de taxonomie, de indelingsleer van de biologie, is een geslacht of genus (meervoud genera) een taxonomische rang boven de rang van soort. De wetenschappelijke naam van een soort bestaat altijd uit de geslachtsnaam, beginnend met een hoofdletter, met daarop volgend het epitheton dat altijd met kleine letters wordt geschreven. Boven een geslacht is de rang van onderfamilie en bij grote onderfamilie eerst nog een geslachtengroep.

Soorten binnen eenzelfde geslacht zijn nauwer aan elkaar verwant dan aan soorten in andere geslachten. Dat de tijger (Panthera tigris) en de leeuw (Panthera leo) in hetzelfde geslacht Panthera geplaatst worden, geeft een dergelijke verwantschap aan.

Wetenschappelijke geslachtsnamen behoren in gedrukte tekst cursief weergegeven te worden en altijd met een hoofdletter: Panthera. Nederlandstalige namen worden nooit cursief weergegeven.

Van sommige geslachten is de wetenschappelijke naam overgenomen in het algemeen spraakgebruik, zoals aster (Aster) en "dahlia" (Dahlia), maar daarbij is het niet vanzelfsprekend dat wat in de volksmond met die naam wordt aangeduid ook overeenkomt met wat bedoeld wordt met de wetenschappelijke naam. Zo is een rododendron wel altijd een Rhododendron-soort, maar het omgekeerde is niet waar, want planten die vaak met azalea worden aangeduid, behoren volgens de wetenschappelijke indeling ook tot het geslacht Rhododendron. De tot de Vlinderbloemenfamilie behorende acacia (Robinia pseudoacacia) en mimosa (Acacia sp.) hebben ook misleidende namen. Kruidje-roer-mij-niet behoort weer tot het geslacht Mimosa.

Andere geslachtsnamen klinken bekend vanwege het product dat door leden van het geslacht geleverd wordt: zo klinkt Nicotiana bekend vanwege de nicotine, uit de tabaksplant (Nicotiana tabacum). Sommige geslachtsnamen zijn overgenomen in termen met een ongunstige klank: fytoftora (van Phytophtora) of bacil van Bacillus.

LevenDomein (biologie)Rijk (biologie)Stam (biologie)Klasse (biologie)Orde (biologie)Familie (biologie)Geslacht (biologie)Soort

De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een familie bevat een of meer geslachten. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.
Albania

Albania kan verwijzen naar:

Albania (Caquetá), gemeente in departement Caquetá, Colombia

Albania (La Guajira), gemeente in departement La Guajira, Colombia

Albania (Santander), gemeente in departement Santander, Colombia

Albania (geslacht), geslacht (biologie)

de Engelse en Latijnse naam van Albanië

Genus

Genus kan verwijzen naar:

Geslacht (biologie), een groepering van een of meer biologische soorten

Geslacht (taalkunde), indeling van zelfstandige naamwoorden

Geslacht (Nederlands) de indeling in woordklassen van Nederlandse (zelfstandige) naamwoorden

Genus (wiskunde), een begrip uit de wiskunde met een aantal uiteenlopende betekenissen

Genus (recht), overkoepelend rechtsbegrip

Geslacht

Geslacht kan verwijzen naar:

Sekse, biologische kenmerken die betrekking hebben op de rol bij de voortplanting

Gender (identiteitsaspect) staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten

Geslachtsorgaan, de morfologische structuren die de voortplanting van de soort dienen

Geslacht (taalkunde), een eigenschap (genus) die vooral zelfstandige naamwoorden in vele talen bezitten

Geslacht (Nederlands), het taalkundig geslacht zoals zich dat in het Nederlands manifesteert

Connector (elektrotechniek), een stekkerverbinding (mannelijk) en contactdoos (vrouwelijk)

Familie (verwanten), de afstammelingen van één persoon met dezelfde achternaam

Geslacht (biologie) of genus, een van de belangrijkste taxonomische rangen in de biologie

Genus (wiskunde) heeft verschillende, maar verwante betekenissen in de topologie en de algebraïsche meetkunde

geslachtsnaam, achternaam of familienaam

Myotomys

Myotomys is een geslacht (biologie) van knaagdieren uit de Otomyinae dat voorkomt in Zuid-Afrika en Lesotho. Deze soorten worden meestal tot Otomys gerekend, maar enkele primitieve morfologische kenmerken en verschillende fylogenetische analyse geven een nauwere verwantschap met Parotomys aan, zodat Myotomys weer provisioneel als een apart geslacht wordt gezien. Een latere fylogenetische analyse van morfologische en biochemische gegevens geeft echter aan dat Myotomys parafyletisch is.Er zijn twee soorten:

Myotomys sloggetti (bergen van Lesotho en Zuidoost-Zuid-Afrika)

Myotomys unisulcatus (Karroo en Namakwaland in Noord-Kaap en Oost-Kaap in Zuid-Afrika)

Systematiek en taxonomie van A tot Z

Verwante overzichten zijn:

Biologie van A tot Z

Biogeografie van A tot Z

Ecologie van A tot Z

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.