Encyclopedie

Een encyclopedie (Grieks: enkuklios paideia, afgerond totaal van kennis) is een doorgaans alfabetisch gerangschikte verzameling lemma's met informatie over allerlei gebieden van kennis of over een gespecialiseerd terrein, vaak met aanvullingen zoals afbeeldingen, geluidsopnames en videomateriaal. Waar een woordenboek zich beperkt tot het geven van een definitie, synoniemen en taalkundige informatie over het woord, biedt een encyclopedie feitelijke kennis over het met dat woord aangeduide onderwerp, verklaart het belang en de ontwikkeling ervan, verhaalt hoe het onderwerp zich verhoudt tot een meer algemeen kennisgebied en verwijst naar eventuele onderdelen, afgeleiden en deelgebieden.

In de academische wereld wordt het woord encyclopedie ook gebruikt voor het leervak dat een algemene inleiding tot een wetenschap inhoudt en dat ingaat op de fundamenten van die wetenschap en de contekst met andere wetenschappen, met een overzicht van de verschillende vakdisciplines en dat in de bacheloropleiding wordt aangeboden.

Encyclopedie
Een meerdelige encyclopedie (Kleine Winkler Prins Encyclopedie)

Etymologie

Ringelbergius, 'Lucubrationes...KYKLOPEDEIA...' ed. Basel 1541 original
Lucubrationes vel potius absolutissima kyklopaideia van Joachimus Fortius Ringelbergius, Basel 1541, waarin het woord kyklopedeia voor het eerst op het titelblad verschijnt

Het Nederlandse woord encyclopedie stamt af van het klassiek Grieks "ἐγκύκλιος παιδεία" (transliteratie: "enkyklios paideia") en betekent letterlijk "algemene vorming" of "afgerond totaal van kennis". Het woord encyclopedie dateert uit de zestiende eeuw. Encyclopedische projecten van voor de zestiende eeuw werden eerst aangeduid als spiegel (Speculum) of som (Summa), later als woordenboek (Dictionnaire historique et critique van Pierre Bayle, 1697) of lexicon (Konversationslexikon van Brockhaus, 1796-1811).[1]

Sommige encyclopedieën bevatten echter uitsluitend specialistische kennis op een enkel gebied. De term werd in 1541 voor het eerst (bijvoeglijk) gebruikt door de Antwerpenaar Joachimus Fortius Ringelbergius (ca. 1499–ca. 1556) in zijn werk Lucubrationes vel potius absolutissima kyklopaideia (Bazel, 1541). Als zelfstandig naamwoord in de titel kwam het als eerste voor in Encyclopaedia seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam prophanarum epistemon (Bazel, 1559) van de Kroatische encyclopedist Pavao Skalić (1534-1573).

De ordening in rubrieken berust op een wetenschapssystematiek die teruggaat op de Artes Liberales uit het hellenistisch opvoedkundig model, en op de moderne systematiek der wetenschappen zoals die werd ontwikkeld door de filosoof sir Francis Bacon. De alfabetische ordening van een encyclopedie is van recentere datum.

Soorten

Encyclopedieën kunnen algemeen van aard zijn en artikelen bevatten over allerlei onderwerpen, of ze kunnen gespecialiseerd zijn - bijvoorbeeld een medische encyclopedie of een taalkundige encyclopedie.

Naast algemene encyclopedieën bestaan er thematische encyclopedieën, bijvoorbeeld op het gebied van de film, gezondheidszorg, kunst, popmuziek, planten, dieren, geschiedenis, wijn, auto's, landen of lesbianisme. Bovendien bestaan er encyclopedieën voor bepaalde doelgroepen zoals de Encyclopedie voor de jeugd.

Men onderscheidt ruwweg twee manieren waarop de informatie ontsloten wordt:

 • het Angelsaksische type, met enkele lange, diepgravende, veelal thematisch opgezette artikelen, en een uitgebreid register. Bekendste voorbeeld is de Encyclopædia Britannica.
 • het Duitse type (Konversationslexicon), met een groot aantal beknopte artikelen.

Een encyclopedie wordt samengesteld door encyclopedisten. Doorgaans is er een centrale redactie die vakspecialisten inhuurt om artikelen te schrijven of bij te werken.

Verkoop

De aankoop van een encyclopedie op papier was een kostbare zaak, waarmee uitgevers veel geld konden verdienen. De verkoop gebeurde regelmatig via (al dan niet telefonische) colportage, waarbij de verkopers uitgebreid wezen op het belang van het in huis hebben van een encyclopedie (bijvoorbeeld "voor de kinderen"). Een encyclopedie gold vroeger als een aankoop voor het leven. Dat geldt niet voor de digitale versie. Van diverse encyclopedieën op cd-rom komen elk jaar nieuwe versies uit.

Geschiedenis

Vroege encyclopedieën

Brockhaus Lexikon
Delen van een oude editie van de Brockhaus, een Duitstalige encyclopedie

De bij de Grieken aanwezige behoefte om de wetenschappelijke kennis te inventariseren ten dienste van de opvoeding van de vrije burger leidde tot het schrijven van repertoria, die als vroegste voorlopers van de encyclopedie kunnen worden aangemerkt. Zo schreef volgens de overlevering Plato's leerling Speusippos een dergelijk repertorium, dat niet bewaard is gebleven. Het gezamenlijke werk van Aristoteles had een sterk encyclopedisch karakter, omdat daarin systematisch het geheel van kennis en wetenschap uit die tijd werd bestreken.[2]

Bij de Romeinen kwamen de eerste werken voor die als een encyclopedie aangemerkt kunnen worden, zoals de Naturalis historia van Plinius de Oudere uit de 1e eeuw.

De Etymologiae van Isidorus van Sevilla is een encyclopedisch werk uit de 7e eeuw dat eeuwenlang groot gezag genoot. Een belangrijk werk was ook de Suda, een encyclopedie uit de 10e eeuw over klassieke en Byzantijnse schrijvers. Dankzij de Suda is veel kennis over de Griekse oudheid bewaard gebleven.

Middeleeuwen

Uit de 13e eeuw is het Speculum maius van Vincent van Beauvais bekend, een zeer omvangrijk werk van 80 delen. Andere middeleeuwse encyclopedieën zijn onder meer:

Latere encyclopedieën

De Brit John Harris (ca. 1666–1719) wordt vaak genoemd als de eerste die in 1704 het nu bekende encyclopedieformaat bepaalde met zijn Lexicon technicum. Zijn landgenoot Ephraim Chambers publiceerde in 1728 een hierop gebaseerd naslagwerk genaamd Cyclopaedia. De Encyclopædia Britannica begon bescheiden: tussen 1768 en 1771 werden drie delen gepubliceerd. De editie van 2010 was de laatste papieren uitgave van de voornoemde encyclopedie.[3]

Van de vroege algemene encyclopedieën is het bekendste voorbeeld wellicht de Franse Encyclopédie, geredigeerd door Jean le Rond d'Alembert en Denis Diderot, en uitgebracht in 1772. Dit naslagwerk was sterk polemisch en antiklerikaal: de Rooms-Katholieke Kerk en het christelijk geloof moesten het ontgelden. Pierre Larousse werkte in die traditie verder. Deze encyclopedie werd in veel landen verboden.

De Berlijnse arts Johann Georg Krünitz schreef tussen 1773 en 1796 de eerste moderne Duitse encyclopedie, de Oekonomische Encyklopädie. Van dit werk verschenen (grotendeels postuum) 242 delen met in totaal ongeveer 170.000 pagina's.

De Parijse encyclopedist en uitgever Pierre Larousse publiceerde de Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (zeventien delen van elk 1500 bladzijden), die verscheen tussen 1866 en 1877. Bij uitgeverij Larousse verscheen in de periode 1898-1907 ook de Nouveau Larousse illustré (zeven delen, met supplement) van Claude Augé (1854-1924), die opviel door de overvloedige illustraties. Van deze laatste encyclopedie, die meer informatief en educatief van karakter was, werden gedurende dertig jaar meer dan 250.000 exemplaren verkocht.

Opkomst van de digitale encyclopedie

Ongeveer vanaf de jaren 90 van de 20e eeuw verschenen de eerste digitale encyclopedieën: deze waren niet meer op papier, maar op cd-rom of dvd of online toegankelijk. Deze waren al snel veel goedkoper, bij een gelijk aantal of zelfs groter aantal en uitgebreidere artikelen, dan de gedrukte exemplaren. Een ander verschil met voorheen was dat aanpassingen aan artikelen snel doorgevoerd kunnen worden en beschikbaar gesteld aan klanten zonder dat deze een jaarlijks te verschijnen supplement moeten aanschaffen of zelfs een hele nieuwe druk moesten bestellen. Dit betekende het einde van de papieren encyclopedieën. Na 1993 zijn er in Nederland geen grote encyclopedieën meer op papier verschenen: de negende druk van de Winkler Prins, verschenen tussen 1990 en 1993, was de laatste.

De Encyclopædia Britannica kwam in 1999 kosteloos beschikbaar op het internet; de uitgever hoopte op voldoende advertentie-inkomsten, maar stapte al snel over op betaalde abonnementen. De Encyclopædia Britannica Eleventh Edition, de editie uit 1911 van de Encyclopædia Britannica, is integraal beschikbaar op het web; deze editie is publiek domein omdat ze meer dan 70 jaar oud is.[4]

Een andere encyclopedie, Microsoft Encarta, verscheen in de jaren 1990 op cd-rom en later op het web. Dit project is in 2009 stopgezet.[5][6]

In januari 2001 ging Wikipedia van start: een digitale encyclopedie uitgevoerd als een wiki, een project waarin iedereen met een internetaansluiting tekst, beeld en geluid kan toevoegen en veranderen. Binnen enkele jaren groeide Wikipedia uit tot de grootste en meest geraadpleegde encyclopedie ooit. Uit een onderzoek uit 2005 bleek dat de kwaliteit van veel Wikipedia-artikelen toen nog steeds niet veel verschilde met die van een 'gesloten' encyclopedie.[7]

Nederlandstalige encyclopedieën

De eerste volwaardige Nederlandstalige encyclopedie, de Winkler Prins Encyclopedie, werd eigenhandig geschreven door Anthony Winkler Prins en bestond uit zestien delen (1870-1882). De hoogtijdagen voor Nederlandstalige encyclopedieën waren de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. De voornaamste waren:

Externe links

Voetnoten
 1. G.J. van Bork, e.a. 'encyclopedie-1.' Algemeen letterkundig lexicon, online.
 2. Oosthoek encyclopedie. 1968-1973, deel 5, p. 105
 3. "Britannica niet langer op papier", NOS.nl, 14 maart 2012.
 4. Encyclopaedia Britannica 11th ed. 1911 in DJVU (1911)
 5. Noam Cohen: "Microsoft Encarta Dies After Long Battle With Wikipedia", New York Times, 30 maart 2009.
 6. Andreas Udo de Haes: "Microsoft trekt stekker uit Encarta", Webwereld, 31 maart 2009.
 7. Special Report: Internet encyclopaedias go head to head, Nature, december 2005, DOI:10.1038/438900a.

Literatuur

 • (nl) Griep, Jac. L., J.A. van Houtte (hoofdred.) (1968-1973) - Oosthoeks Encyclopedie in 15 delen + supplement. Utrecht : A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij N.V., 6e uitgave.
 1. G.J. van Bork, e.a. 'encyclopedie-1.' Algemeen letterkundig lexicon, online.
 2. Oosthoek encyclopedie. 1968-1973, deel 5, p. 105
 3. "Britannica niet langer op papier", NOS.nl, 14 maart 2012.
 4. Encyclopaedia Britannica 11th ed. 1911 in DJVU (1911)
 5. Noam Cohen: "Microsoft Encarta Dies After Long Battle With Wikipedia", New York Times, 30 maart 2009.
 6. Andreas Udo de Haes: "Microsoft trekt stekker uit Encarta", Webwereld, 31 maart 2009.
 7. Special Report: Internet encyclopaedias go head to head, Nature, december 2005, DOI:10.1038/438900a.
Catholic Encyclopedia

De Catholic Encyclopedia is een Engelstalige encyclopedie over de Katholieke Kerk en over onderwerpen die vanuit dit perspectief worden beschreven, die in 1913 in de Verenigde Staten door The Encyclopedia Press werd gepubliceerd.

Der Neue Pauly

Der Neue Pauly is een encyclopedisch naslagwerk voor de Oudheid. Het was de tweede poging om een actueel naslagwerk te maken dat kon tippen aan de 84-delige Real-encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (1893-1983), het toenmalige standaardwerk, dat ook wel kortweg Pauly of Pauly-Wissowa wordt genoemd.

De eerste poging was Der Kleine Pauly (KlP), waarmee geprobeerd werd de oorspronkelijke Pauly te actualiseren. Al snel besloot men dat een volledig nieuw werk nodig was en ging men over tot het schrijven van Der Neue Pauly. Deze had meer succes dan zijn voorganger en is voor vele zaken hét nieuwe naslagwerk.

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging

De Encyclopedie van de Vlaamse Beweging is een encyclopedisch naslagwerk dat de Vlaamse Beweging beschrijft aan de hand van relevante (Vlaamse en niet-Vlaamse) personen, gebeurtenissen, publicaties, organisaties, mythen enzovoort. De eerste editie verscheen in 1975 bij Uitgeverij Terra-Lannoo te Tielt en draagt als jaaraanduiding 1973-1975.

Encyclopædia Britannica

De Encyclopædia Britannica is een Engelstalige algemene encyclopedie, geschreven door honderd voltijds redacteuren en meer dan vierduizend auteurs. Het is de oudste Engelstalige encyclopedie die nog steeds in productie is. De eerste editie in drie delen verscheen tussen 1768 en 1771; de vijftiende editie, gereviseerd in 2010, was de laatste die in druk verscheen en telde 32 delen met in totaal meer dan 32.000 bladzijden. De artikelen in de Encyclopædia Britannica worden beschouwd als accuraat, betrouwbaar en goed geschreven.

De Encyclopædia Britannica verscheen voor het eerst in de tweede helft van de 18e eeuw in Edinburgh als onderdeel van de Schotse verlichting. In vergelijking met de Franstalige Encyclopédie was de Encyclopædia Britannica extreem conservatief. Latere edities werden traditioneel opgedragen aan het regerende staatshoofd.

In de jaren 70 van de 19e eeuw werd de Encyclopædia Britannica voor het eerst uitgegeven vanuit Londen. De krant The Times was de uitgever. De elfde editie werd uitgegeven door de Universiteit van Cambridge. Na deze elfde editie werden de rechten verkocht aan Sears Roebuck en verhuisde de Encyclopædia Britannica naar Chicago, Illinois. Roebuck schonk de rechten in 1941 aan de Universiteit van Chicago. In 1996 werden de rechten gekocht door de Zwitserse miljardair Jacqui Safra.

Het merk "Britannica" is nu in handen van het bedrijf Encyclopædia Britannica Inc. De compleetste versie van de Encyclopædia Britannica bevat ongeveer 120.000 artikelen met 44 miljoen woorden. De papieren uitgave bevat 32 delen met 65.000 artikelen. Op internet kunnen korte samenvattingen gratis worden ingezien en krijgt men tegen betaling toegang tot alle artikelen. Ook is er een cd-rom- en dvd-variant met beide ongeveer 100.000 artikelen.

Aan de laatste versie van de Encyclopædia Britannica hebben meer dan 4000 mensen bijgedragen, onder wie erkende wetenschappers als Milton Friedman, Carl Sagan en Michael DeBakey.

De huidige hoofdredacteur is Dale Hoiberg. Daarvoor werd deze functie tussen 1992 en 1997 bekleed door Robert McHenry.

Encyclopædia Britannica Eleventh Edition

De Encyclopædia Britannica Eleventh Edition (1910-1911) is misschien wel de beroemdste editie van de Encyclopædia Britannica. Sommige artikelen werden geschreven door de bekendste toenmalige geleerden. Hoewel de artikelen nog altijd interessant en waardevol zijn voor moderne wetenschappers als culturele artefacten uit de 19e en vroege 20e eeuw, is de inhoud van sommige ervan achterhaald en problematisch als bron voor hedendaagse studenten en onderzoekers.

Encyclopédie

De Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ("Encyclopedie of beargumenteerd woordenboek van de wetenschappen, kunsten en beroepen") was een intellectuele en artistieke onderneming die het boegbeeld werd van de Verlichting in Frankrijk in de 18e eeuw. De eerste 28 delen zijn in Frankrijk gepubliceerd tussen 1751 en 1772. Denis Diderot en Jean le Rond d'Alembert waren de redacteuren. Daarom wordt dit werk meestal aangeduid als de 'Encyclopedie van Diderot en d'Alembert'. De 'verlichte' kring rond Diderot en d'Alembert worden de Encyclopedisten genoemd. Hun werk werd in sommige landen, zoals Rusland, verboden.

Engelstalige Wikipedia

De Engelstalige uitgave van Wikipedia is de oudste editie van deze online encyclopedie. Hij werd begonnen op 15 januari 2001. Veel conventies, richtlijnen en functies die zijn ontwikkeld tijdens de opbouw van de Engelstalige Wikipedia, zijn later overgenomen door Wikipedia's in andere talen.

Gran Enciclopèdia Catalana

De Gran Enciclopèdia Catalana vaak afgekort tot GREC of GEC is een encyclopedie in het Catalaans en een Catalaanse uitgeverij. Het eerste deel is in 1968 verschenen. In 1997 verscheen ze voor het eerst in een onlineversie. In 2008 verscheen de laatste papieren versie. Sedertdien wordt, net zoals voor de Encyclopædia Britannica, alleen de onlineversie regelmatig bijgewerkt. Als uitgeverij heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in de publicatie van naslagwerken en andere publicaties die bijdragen tot de normalisatie van de Catalaanse taal en cultuur.

Grote Sovjetencyclopedie

De Grote Sovjetencyclopedie (GSE) (Russisch: Большая советская энциклопедия (БСЭ); Bolsjaja sovetskaja entsiklopedija of BSE) is een van de grootste en meest uitgebreide encyclopedieën in het Russisch en werd uitgegeven door de staatsuitgeverij van de Sovjet-Unie.

Lemma (naslagwerk)

Een lemma (meervoud lemma's of lemmata), trefwoord of ingang is het woord waarop een begrip in naslagwerken, bijvoorbeeld een woordenboek of een encyclopedie, kan worden opgezocht. In veel naslagwerken staat achterin een overzicht van de lemma's: de index of het register. Bij een lemma staan soms verwijzingen naar diverse pagina's: op al deze pagina's wordt het lemma genoemd. Bij elektronisch zoeken tikt men het lemma in het zoekvak.

Een lemma is meestal het eerste, vaak vetgedrukte, woord van een artikel in een woordenboek of encyclopedie. Om een artikel te kunnen vinden, moet het lemma bekend zijn waarmee het artikel begint. Zo vind je het voltooid deelwoord gezocht onder het lemma zoeken, de infinitief van het desbetreffende werkwoord. Vandaar dat naast lemma ook de synoniemen trefwoord en ingang worden gebruikt.

Memory Alpha (wiki)

Memory Alpha is een wiki die gaat over de televisieserie Star Trek.

Memory Alpha werd in november 2003 begonnen door de Nederlander Harry Doddema en Amerikaan Dan Carlson. Er bestaat een Nederlandse versie van de wiki en er zijn ook Chinese, Duitse, Esperanto, Franse, Poolse, Portugese, Russische, Servische, Spaanse, Tsjechische en Zweedse versies.

In januari 2014 bevat de Engelse encyclopedie 36.603 artikelen. De Nederlandstalige Memory Alpha heeft 7.319 artikelen.

De naam Memory Alpha komt uit de originele Star Trek aflevering "The Lights of Zetar" en was de naam van de bibliotheek van de Verenigde Federatie van Planeten.

Microsoft Encarta

Microsoft Encarta was een digitale encyclopedie (aanvankelijk op cd-rom) die van 1993 tot 2009 door Microsoft op de markt werd gebracht.

Naturalis historia

De Naturalis historia is een encyclopedie bestaande uit 37 boeken, waarin de Romein Plinius de Oudere halverwege de 1e eeuw na Chr. (het eerste boek verscheen in 77) alle hem bekende feiten en feitjes heeft verzameld, om zo te proberen een compleet beeld van de (toen bekende) wereld te geven.

Nederlandstalige Wikipedia

De Nederlandstalige Wikipedia is de Nederlandstalige editie van het Wikipedia-project: een vrije internetencyclopedie die door vrijwilligers wordt geschreven. De Nederlandstalige Wikipedia dateert van juni 2001. Van juni 2013 tot juli 2014 was het, gemeten naar het aantal artikelen, de grootste editie van Wikipedia na de Engelstalige Wikipedia. Daarna werd de Nederlandstalige versie van Wikipedia hierin ingehaald door de Zweedstalige, Franstalige, Duitstalige en de Cebuano Wikipedia.

De naam Wikipedia en de servers waarop deze draait, zijn eigendom van de Wikimedia Foundation. Landelijke verenigingen, waaronder Wikimedia Nederland en Wikimedia België vzw, ondersteunen de Wikimedia Foundation binnen een bepaald geografisch gebied.

On-Line Encyclopedia of Integer Sequences

De On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) is een database van rijen van gehele getallen die via internet kan worden geraadpleegd. Het wordt gezien als een van de belangrijkste bronnen over rijen van gehele getallen in de wiskunde. De database is vrij toegankelijk.

Wiki

Een wiki (zelden ook WikiWiki) is een verzameling hypertekstdocumenten, inclusief de hiervoor benodigde software. Een wiki is een applicatie of computerprogramma, waarmee webdocumenten door meer redacteuren samen kunnen worden bewerkt. Bekende voorbeelden van wiki's zijn Wikipedia, Catawiki en Wikia. De term is afgeleid van het Hawaïaanse woord wiki, dat 'snel, vlug, beweeglijk' betekent.

Wikipedia

Wikipedia is een meertalige internetencyclopedie, die door auteurs op vrijwillige basis wordt geschreven. Wikipedia wordt gepubliceerd onder een vrije licentie, waardoor de inhoud elders opnieuw te gebruiken is. De website is eigendom van de Wikimedia Foundation; het is het oudste en bekendste project van deze organisatie.

Wikipedia is opgezet in de vorm van een wiki, hetgeen betekent dat elke inhoudelijke pagina door iedere bezoeker bewerkt kan worden. Voor Wikipedia is een apart programma ontworpen. De software, MediaWiki, is opensourcesoftware die ook gebruikt wordt door de andere projecten van de Wikimedia Foundation en door talloze andere projecten en bedrijven.

Wikispecies

Wikispecies is een project van Wikimedia, dat op 13 september 2004 van start is gegaan. De bedoeling is om een taxonomisch overzicht te bieden van zo veel mogelijk levende wezens. De definitie is dan ook "de vrije soortenlijst die iedereen kan bewerken". Er staan geen lopende teksten over soorten in: Wikispecies is geen encyclopedie, maar biedt een classificatie met literatuurverwijzingen. Als Wikispecies in die zin origineel onderzoek publiceert, wijkt het af van Wikipedia waar dat niet is toegestaan. Over en weer verwijzen Wikispecies en Wikipedia naar elkaar. Bij de oprichting in 2004 is bepaald dat Wikispecies geen afsplitsing van Wikipedia mag zijn. Het motto is: "Wikispecies is free. Because life is public domain!" Het plan is om Wikispecies na voltooiing op te nemen in Wikidata. Nieuwe afbeeldingen moeten worden opgeladen naar Wikimedia Commons, van waaruit ze zo nodig en spaarzaam aan een Wikispecies-artikel kunnen worden toegevoegd. Als voorbeeldartikel noemt Wikispecies Panthera tigris: een classificatie met bronnen en een afbeelding. Anders dan op Wikipedia mogen de medewerkers aan Wikispecies op hun gebruikerspagina's hun wetenschappelijk curriculum vitae of publicatielijst geven.

Wikispecies is beschikbaar in 131 talen en telde eind juni 2015 classificaties van meer dan 427.000 soorten.

Winkler Prins Encyclopedie

De Winkler Prins is een algemene Nederlandstalige encyclopedie. De eerste uitgave verscheen in 1870 en was bijna volledig van de hand van de doopsgezinde predikant Anthony Winkler Prins. Hij maakte daarbij veel gebruik van de Duitse Brockhaus-encyclopedie. Vanaf de tweede druk, de laatste onder redactie van Winkler Prins, werd Elsevier de uitgever van de encyclopedie. Ook de 3e tot en met de 5e druk zijn gebaseerd op, en bevatten illustratiemateriaal van de Brockhaus. De negende druk, in 26 delen, verscheen tussen 1990 en 1993 en bevat circa 75.000 artikelen. De encyclopedie gold lange tijd als de leidende encyclopedie in het Nederlands taalgebied, mede doordat zij de omvangrijkste was (Grote Oosthoek 20 delen, Grote Spectrum Encyclopedie 20 delen). Van de laatste vier drukken hadden vooral de 6e en de 9e een goede gedegen naam, de 7e en 8e waren minder wetenschappelijk en meer gepopulariseerd. De opzet was die van een 'Konversationslexicon' met overwegend korte artikelen, in tegenstelling tot het Angelsaksische model met een zogenaamde 'macropedia' (zoals het deel met lange artikelen bij de Encyclopædia Britannica heet).

De eerste drukken van de Winkler Prins kwamen op de lijst van verboden boeken (Index librorum prohibitorum) van de Katholieke Kerk te staan.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.