Benjamin Mazar

Benjamin Mazar, geboren als Binyamen Maisler, (Ciechanowiec, 28 juni 1906 - Jeruzalem, 9 september 1995) was een Israëlisch archeoloog. Hij was als professor verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

Mazar werd geboren in Polen. Zijn opleiding tot archeoloog volgde hij in Duitsland, aan de universiteiten van Berlijn en Giessen. Hij was een van de studenten van William Albright. Op 23-jarige leeftijd emigreerde hij naar het Britse Mandaatgebied Palestina. In 1943 trad hij toe tot de faculteit archeologie aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

Tussen 1951 en 1977 was Mazar professor Joodse Geschiedenis en de Archeologie van Palestina aan de (inmiddels van Oost- naar West-Jeruzalem verhuisde) Hebreeuwse Universiteit. In 1952 werd hij rector van de universiteit en het jaar daarop werd hij voor een periode van acht jaar de bestuursvoorzitter. Verder stond Mazar aan de basis van het Israëlische ministerie van oudheden en was hij vanaf 1959 voorzitter van de Israel Exploration Society.

Mazar heeft leiding gegeven aan verschillende opgravingen, waaronder die in Tel Qasile (1949-1951, 1956), Ein Gedi (1960-1967) en op de Tempelberg in Jeruzalem (1968-1978). Laatstgenoemde opgraving lag politiek gevoelig, omdat deze in het gebied ligt dat tijdens de Zesdaagse Oorlog veroverd is (1967). Mazar heeft meer dan 300 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. In 1968 werd hij onderscheiden met de Israel Prize, de hoogste Israëlische cultuurprijs.

Mazar wist zijn passie voor archeologie aan de volgende generaties over te dragen. Zijn zoon Ori en vooral zijn kleindochter Eilat en zijn neef Amihai maakten naam als archeologen in Israël.

Bronnen, noten en/of referenties
Mazar 1936
Benjamin Mazar
Amihai Mazar

Amihai Mazar (Haifa, 19 november 1942) is een Israëlisch archeoloog. Sinds 1994 is hij professor aan de archeologische faculteit van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, waar hij de Eleazar Sukenik-leerstoel voor de archeologie van Israël bekleedt. Mazar wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van de Bijbelse archeologie. Zijn Archaeology of the Land of the Bible wordt wereldwijd op veel universiteiten als leerboek gebruikt.

Benjamin (voornaam)

Benjamin is een jongensnaam. De naam is afkomstig van de jongste van de twaalf zonen van Jakob, zie Benjamin (zoon van Jakob).

De naam Benjamin is Hebreeuws en betekent zoon van het geluk.

In de Nederlandse taal wordt de naam Benjamin vooral figuurlijk gebruikt voor de jongste uit een gezin of een groep mensen.

De term kan ook gebruikt worden als aanduiding voor een 'stoute' jongen.

De voornamen Benny, Ben en Bennie zijn varianten van Benjamin.

Filistijnen

De Filistijnen waren een zeevarend volk dat zich aan het eind van het 2e millennium v.Chr. op de kuststrook in het zuiden van Kanaän vestigde en intensieve contacten lijkt te hebben onderhouden met Alashia (Cyprus), Myceens Griekenland en Minoïsch Kreta. De Filistijnen stichtten vijf onafhankelijke stadstaten, die een soort stedenbond vormden (pentapolis). Gedurende de 12e en 11e eeuw v.Chr. hadden de Filistijnen de hegemonie in het gebied, maar in de eeuwen daarna zagen ze hun macht tanen. Tijdens de neo-Assyrische periode (ca. 800-626 v.Chr.) beleefden de Filistijnse steden opnieuw een periode van bloei. Na de verovering door de Babyloniërs in 604 v.Chr. zijn de Filistijnen geleidelijk opgegaan in omliggende volken.

Dankzij opgravingen in Filistijnse plaatsen wordt er almaar meer bekend over de Filistijnse cultuur. Van belang is met name het Filistijns aardewerk, dat zich door kunstige patronen onderscheidt van Kanaänitisch aardewerk uit deze periode en dat vaak wordt gebruikt om Filistijnse archeologische vondsten te dateren. Uit de archeologische gegevens blijkt dat de cultuur van de Filistijnen zich in de 12e en 11e eeuw duidelijk onderscheidt van die van de andere volken in de levant, maar dat er vanaf de 10e eeuw sprake is van culturele assimilatie aan omliggende culturen. Dat blijkt op gebieden als voeding, taal en schrift, maar ook op het gebied van de godsdienst. Aanvankelijk vereerden de Filistijnen een godin, vermoedelijk de moedergodin uit de Myceense of Minoïsche beschaving. Later namen zij ook Kanaänitische en Egyptische goden op in hun pantheon.

In de Hebreeuwse Bijbel worden de Filistijnen vaak genoemd als tegenstanders van de Israëlieten. Daarnaast worden de Filistijnen vermeld in Egyptische, Assyrische en Babylonische bronnen. Ook uit enkele meer recent gevonden Filistijnse inscripties kunnen gegevens worden afgeleid met betrekking tot de Filistijnen.

Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem

De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem (Hebreeuws: האוניברסיטה העברית בירושלים - ha-Universita ha-Ivrit B'irushalayim, Arabisch: الجامعة العبرية في القدس - al-Ǧāmiʻah al-ʻIbriyyah fil-Quds, Engels: Hebrew University of Jerusalem, afgekort HUJI) is een van de oudste van de acht universiteiten in Israël, opgericht in 1925 op de Scopusberg. Het is ook een van de grootste en meest vooraanstaande instituten voor hoger onderwijs en onderzoek in het land.

Israëlische Academie van Wetenschappen

De Israëlische Academie der Wetenschappen, gevestigd in Jeruzalem, werd opgericht in 1961 door de staat Israël om het contact tussen wetenschappers uit de wetenschappen en geesteswetenschappen in Israël te bevorderen, om de regering te adviseren over onderzoeksprojecten van nationaal belang, en om topkwaliteit te bevorderen. De academie is samengesteld met 102 van de meest vooraanstaande geleerden van Israël.

Het Academiehuis bevindt zich naast de officiële residentie van de president van Israël en de Raad voor het Hoger Onderwijs in Israël, op het Albert Einsteinplein in Jeruzalem.

Op het gebied van de wetenschappen financiert de Academie projecten over geologie, flora en fauna van Israël en faciliteert zij de deelname van Israëlische wetenschappers aan onderzoek dat deel uitmaakt van internationale projecten, zoals hoge-energiefysica aan de CERN en synchrotronstraling aan de European Synchrotron Radiation Facility.

Op het gebied van de geesteswetenschappen financiert zij onderzoek naar de Tenach en Talmoed, de Joodse geschiedenis, Joodse filosofie, de Joodse kunst en de Hebreeuwse taal, alsmede Hebreeuwse proza en poëzie.

De Academie beheert het fonds van de Einsteinstudiebeurzen, dat streeft naar het bevorderen van de relaties tussen wetenschappers uit de hele wereld en de Israëlische academische gemeenschap, het Israel Science Fund, met een jaarlijks budget van 53 miljoen dollar, en een aantal middelen voor onderzoek op basis van subsidies van het Adler Fund for Space Research, de Wolf Foundation en het Fulks Fonds voor Medisch Onderzoek. De Academie beheert ook het Israëlisch Academisch Centrum in Caïro, waar Israëlische geleerden helpen met onderzoek naar Egypte en de Egyptische cultuur.

De Academie heeft de status van waarnemer bij de European Science Foundation en er lopen uitwisselingsprogramma's met de Britse Royal Society, de British Academy, de Zweedse Academie en de National Research Council van Singapore.

Lijst van archeologen

Hieronder een lijst van archeologen.

Lijst van personen geboren in 1906

Dit is een lijst van personen die geboren zijn in 1906.

De inhoud van deze pagina is gebaseerd op gegevens in Wikidata. Als er onvolkomenheden in deze lijst zitten, gelieve dan aldaar de gegevens aan te passen. Achter iedere persoon is hiervoor een link aanwezig met de aanduiding bewerken.

Wijzigingen in Wikidata worden met enige (on)regelmatigheid geautomatiseerd overgenomen naar deze pagina.

Lijst van personen geboren op 28 juni

Dit is een lijst van personen die geboren zijn op 28 juni.

De inhoud van deze pagina is gebaseerd op gegevens in Wikidata. Als er onvolkomenheden in deze lijst zitten, gelieve dan aldaar de gegevens aan te passen. Achter iedere persoon is hiervoor een link aanwezig met de aanduiding bewerken.

Wijzigingen in Wikidata worden met enige (on)regelmatigheid geautomatiseerd overgenomen naar deze pagina.

1170 - Waldemar II van Denemarken, Deense koning en hertog, monarch (overleden in 1241) bewerken

1243 - Go-Fukakusa, Japanse Keizer (overleden in 1304) bewerken

1248 - Hojo Tokisuke, Japanse Rokuhara Tandai, bushi (overleden in 1272) bewerken

1425 - Adolf van Kleef-Ravenstein, Nederlandse heer (overleden in 1492) bewerken

1476 - Paus Paulus IV, paus, Deken, aartsbisschop, Camerlengo van het Heilig College van Kardinalen en Kardinaal-bisschop, rooms-katholiek priester en diplomaat van de Heilige Stoel (overleden in 1559) bewerken

1490 - Albrecht van Brandenburg, markgraaf, aartsbisschop van Mainz, Keurvorst, kardinaal en katholiek bisschop, rooms-katholiek priester uit de Mark Brandenburg (overleden in 1545) bewerken

1491 - Hendrik VIII van Engeland, Prins van Wales, koning van Engeland en componist uit het Koninkrijk Engeland (overleden in 1547) bewerken

1550 - Johannes van den Driesche, Nederlandse academisch docent, theoloog en historicus (overleden in 1616) bewerken

1557 - Philip Howard, Britse Graaf van Arundel, lid van het Hogerhuis (overleden in 1595) bewerken

1560 - Jean Baptiste de Lascaris de Castellar, Franse (overleden in 1657) bewerken

1577 - Peter Paul Rubens, hofschilder, diplomaat en kunstschilder uit de Spaanse Nederlanden (overleden in 1640) bewerken

1585 - Sisto Badalocchio, kunstschilder en graficus (overleden in 1647) bewerken

1609 - Pieter van Lint, Nederlandse kunstschilder (overleden in 1690) bewerken

1616 - Lucas Franchoys de Jongere, kunstschilder en prentkunstenaar uit de Zuidelijke Nederlanden (overleden in 1681) bewerken

1641 - Maria Casimira de la Grange d'Arquien, Franse koningin, koningin-gemalin, hofdame en Starost (overleden in 1716) bewerken

1642 - Jacob de Graeff, Nederlandse politicus (overleden in 1690) bewerken

1664 - Nicolas Bernier, Franse componist, muziektheoreticus en organist (overleden in 1734) bewerken

1669 - Lebrecht van Anhalt-Bernburg-Hoym, Duitse aristocraat (overleden in 1727) bewerken

1690 - Pedro José Manuel Martínez de Arizala, Spaanse rooms-katholiek priester (overleden in 1755) bewerken

1692 - Louise Maria Theresa Stuart, prinses en prinses uit het Koninkrijk Groot-Brittannië (overleden in 1712) bewerken

1695 - Christiane Mariane von Ziegler, Duitse dichter, salonnière, librettist en schrijver (overleden in 1760) bewerken

1712 - Jean-Jacques Rousseau, filosoof, botanicus, componist, choreograaf, schrijver, musicoloog, letterkundige, romanschrijver, autobiograaf, muziektheoreticus, pedagoog, natuuronderzoeker, toneelschrijver, encyclopedist, correspondent en politicoloog uit de Republiek van Genève (overleden in 1778) bewerken

1719 - Étienne-François de Choiseul, Franse hertog, premier, minister van oorlog en minister van Buitenlandse Zaken, diplomaat, officier, staatsman en militair (overleden in 1785) bewerken

1742 - Petrus Jacobus de Clerck, kloosterstichter en klerk uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (overleden in 1831) bewerken

1752 - Karl von Eckartshausen, Duitse schrijver, archivaris, mysticus en filosoof (overleden in 1803) bewerken

1754 - Claude François de Malet, Franse officier en militair (overleden in 1812) bewerken

1754 - William Nassau de Zuylestein, graaf en heer, militair (overleden in 1830) bewerken

1759 - Jan Ekels de Jonge, Nederlandse kunstschilder en tekenaar (overleden in 1793) bewerken

1762 - Jean van den Branden de Reeth, uit de Oostenrijkse Nederlanden (overleden in 1826) bewerken

1767 - Jan Alingh, Nederlands burgemeester (overleden in 1841) bewerken

1772 - Pierre-Guillaume Seron, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (overleden in 1840) bewerken

1772 - Hugo Christiaan Carsten, politicus (overleden in 1832) bewerken

1783 - Jan Cornelis Pieters Salverda, dichter (overleden in 1836) bewerken

1787 - Hendrik Jan Oosting, Nederlandse burgemeester (overleden in 1879) bewerken

1787 - Harry Smith, Britse Baronet, militair (overleden in 1860) bewerken

1792 - Louis Fendius, Luxemburgse politicus en rechter (overleden in 1861) bewerken

1794 - John Biscoe, Britse ontdekkingsreiziger (overleden in 1843) bewerken

1796 - Caroline Amalia van Augustenburg, Duitse koningin, gemalin en componist (overleden in 1881) bewerken

1798 - Alexis du Roy de Blicquy, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (overleden in 1875) bewerken

1799 - Amelie van Württemberg, Duitse hertogin en hertogin, aristocraat (overleden in 1848) bewerken

1804 - Franz Julius Ferdinand Meyen, Duitse botanicus, pteridologist, bryologist, arts, ornitholoog, lichenoloog, academisch docent en natuurkundige (overleden in 1840) bewerken

1810 - Pierre Hallet, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (overleden in 1888) bewerken

1815 - Robert Franz, Duitse prefect, dirigent, componist, musicoloog, pianist en functionaris (overleden in 1892) bewerken

1816 - Louis Bonnet, Belgische senator en arts (overleden in 1897) bewerken

1816 - Jeremias Frederik Abresch, jurist en rechter (overleden in 1885) bewerken

1818 - Adam Claessens, katholiek bisschop en titulair bisschop, rooms-katholiek priester (overleden in 1895) bewerken

1824 - Paul Pierre Broca, Franse onverwijderbaar senator en senator van de Derde Republiek, arts, anatoom, antropoloog, neuroloog, bioloog en chirurg (overleden in 1880) bewerken

1825 - Emil Erlenmeyer, Duitse scheikundige, academisch docent en apotheker (overleden in 1909) bewerken

1831 - Joseph Joachim, Hongaarse componist, dirigent, concertmeester, musicoloog, muziekpedagoog, academisch docent, muzikant en violist (overleden in 1907) bewerken

1831 - Fernand de Rossius, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en advocaat (overleden in 1885) bewerken

1835 - Franciscus Henricus Josephus Smits, Nederlandse politicus (overleden in 1916) bewerken

1841 - Carolus Gustavus Walravens, Belgische katholiek bisschop en titulair bisschop, rooms-katholiek priester (overleden in 1915) bewerken

1845 - Marie Gasparine van Saksen-Altenburg, Duitse koningin en prinses (overleden in 1930) bewerken

1845 - Emil Theodor Kortoe, Noorse dirigent (overleden in 1892) bewerken

1846 - Willem Eduard Bok, Zuid-Afrikaanse politicus (overleden in 1904) bewerken

1846 - Sara Frederica Hendriks, Nederlandse kunstschilder (overleden in 1925) bewerken

1846 - Camille Pelletan, Franse politicus en journalist (overleden in 1915) bewerken

1848 - Jean Bourdeau, Franse filosoof, socioloog, vertaler, essayist en schrijver (overleden in 1928) bewerken

1848 - Anatoli Stessel, officier uit het Keizerrijk Rusland (overleden in 1915) bewerken

1849 - Léopold Fagnart, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en advocaat (overleden in 1899) bewerken

1852 - Napoleon Daems, Belgische beeldhouwer (overleden in 1939) bewerken

1853 - Paul Ferrant, Nederlandse politicus (overleden in 1912) bewerken

1853 - Sam van Eeghen, Nederlandse politicus (overleden in 1934) bewerken

1855 - François Marie Baud, Nederlandse burgemeester (overleden in 1936) bewerken

1855 - Theodor Reuß, Duitse journalist, zanger, operazanger, feminist en vrijmetselaar (overleden in 1923) bewerken

1859 - José Sánchez Guerra, Spaanse journalist, politicus en advocaat (overleden in 1935) bewerken

1861 - Jose Luna, Filipijnse arts (overleden in 1917) bewerken

1862 - Ferdinand Folef Frederik Zeger van Asch van Wijck, Nederlandse burgemeester (overleden in 1927) bewerken

1862 - Johannes Pfannenstiel, Duitse gynaecoloog en academisch docent (overleden in 1909) bewerken

1863 - Hendricus Aloysius Petrus de Waart, Nederlandse organist en componist (overleden in 1931) bewerken

1864 - Amalie Harloff, Noorse zangeres en operazangeres (overleden in 1900) bewerken

1864 - Karl Leopold Eugen von der Goltz, graaf, militair uit het Duitse Keizerrijk (overleden in 1944) bewerken

1865 - Otto Kockert, Duitse dirigent, pianist, arrangeur en componist (overleden in 1941) bewerken

1867 - Luigi Pirandello, toneelschrijver, schrijver, dichter, romanschrijver, scenarioschrijver en auteur uit het Koninkrijk Italië (overleden in 1936) bewerken

1868 - Tokichi Setoguchi, Japanse dirigent, klarinettist, componist, musicoloog en muziekpedagoog (overleden in 1941) bewerken

1872 - Lóránt Hegedüs, Hongaars lid van de Nationale Vergadering, econoom, socioloog en academisch docent (overleden in 1943) bewerken

1873 - Alexis Carrel, Franse regent, bioloog, chirurg, fysioloog en socioloog (overleden in 1944) bewerken

1873 - Mary-Theresa Olivia Cornwallis-West, Britse prinses, verpleegkundige en prominent (overleden in 1943) bewerken

1874 - Oley Speaks, Amerikaanse zanger, componist en liedschrijver (overleden in 1948) bewerken

1875 - Henri Lebesgue, Franse wiskundige en professor (overleden in 1941) bewerken

1875 - Povilas Višinskis, Litouwse journalist, politicus en schrijver (overleden in 1906) bewerken

1876 - Robert Guérin, Franse president van de FIFA, journalist (overleden in 1952) bewerken

1878 - Karl von Tiedemann, Duitse officier (overleden in 1979) bewerken

1879 - Adriaan Hendrik Sirks, Nederlandse politieagent (overleden in 1941) bewerken

1879 - Wilhelm Richters, Nederlandse ondernemer (overleden in 1942) bewerken

1881 - Gijs Küller, Nederlandse piloot (overleden in 1959) bewerken

1881 - Carles Rahola i Llorens, Spaanse historicus, schrijver, journalist en politicus (overleden in 1939) bewerken

1882 - Isidro Fabela, Mexicaans lid van de Kamer van Afgevaardigden en lid van de Senaat, diplomaat, auteur, schrijver, advocaat, rechter en journalist (overleden in 1964) bewerken

1882 - Valeska Suratt, Amerikaanse actrice, toneelactrice en filmactrice (overleden in 1962) bewerken

1883 - Pierre Laval, Frans lid van het Parlement, maire, President of the Council en senator van de Derde Republiek en advocaat (overleden in 1945) bewerken

1885 - John Storrs, Amerikaanse beeldhouwer, kunstenaar en kunstschilder (overleden in 1956) bewerken

1885 - Henry-George d'Hoedt, Belgische dirigent en componist (overleden in 1936) bewerken

1885 - Curt van de Sandt, Nederlandse sporter en bobsleeër (overleden in 1930) bewerken

1886 - Hitoshi Imamura, Japanse militair (overleden in 1968) bewerken

1888 - Tilly Lus, Nederlandse actrice (overleden in 1971) bewerken

1888 - Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen, Nederlandse burgemeester (overleden in 1978) bewerken

1889 - Nikolaj Asejev, dichter, vertaler, sciencefictionschrijver en schrijver uit het Keizerrijk Rusland (overleden in 1963) bewerken

1889 - Jan Duyvendak, Nederlandse rector magnificus van de Universiteit Leiden, taalkundige, academisch docent en vertaler (overleden in 1954) bewerken

1890 - Claire Baril, Belgische onderwijzer en politicus (overleden in 1973) bewerken

1890 - Vera Inber, dichter, journalist, schrijver en vertaler uit het Keizerrijk Rusland (overleden in 1972) bewerken

1890 - Kay Laurell, Amerikaanse actrice, model en toneelactrice (overleden in 1927) bewerken

1891 - Carl Panzram, Amerikaanse misdadiger, spree killer en seriemoordenaar (overleden in 1930) bewerken

1892 - E.H. Carr, Britse historicus, journalist, diplomaat, schrijver, politicoloog, professor en politicus (overleden in 1982) bewerken

1893 - August Zamoyski, Poolse beeldhouwer (overleden in 1970) bewerken

1894 - Francis Hunter, Amerikaanse tennisser (overleden in 1981) bewerken

1894 - Lois Wilson, Amerikaanse actrice, filmregisseur, scenarioschrijver, televisieactrice en filmactrice (overleden in 1988) bewerken

1895 - Cicely Mary Barker, Britse kunstschilder, illustrator, schrijver en dichter (overleden in 1973) bewerken

1895 - Iona Nikitsjenko, rechter, jurist en militair uit het Keizerrijk Rusland (overleden in 1967) bewerken

1895 - Louis Raymond, Zuid-Afrikaanse tennisser (overleden in 1962) bewerken

1895 - Kazimierz Sikorski, Poolse componist, musicoloog, muziekpedagoog, muziektheoreticus en filmcomponist (overleden in 1986) bewerken

1896 - Leon Guinto, Filipijns lid van het Huis van Afgevaardigden van de Filipijnen (overleden in 1962) bewerken

1897 - Jan van Tongeren, Nederlandse kunstschilder (overleden in 1991) bewerken

1899 - Walter Krivitsky, spion uit Oostenrijk-Hongarije (overleden in 1941) bewerken

1900 - Leon Kruczkowski, Poolse scenarioschrijver, schrijver, toneelschrijver en dichter (overleden in 1962) bewerken

1901 - Elly van Stekelenburg, Nederlandse actrice (overleden in 1984) bewerken

1902 - Pierre Brunet, Franse kunstschaatser (overleden in 1991) bewerken

1902 - Joseph Delafaille, Belgische dirigent en componist (overleden in 1972) bewerken

1902 - Richard Rodgers, Amerikaanse componist, toneelschrijver, liedschrijver, muzikant, librettist en filmproducent (overleden in 1979) bewerken

1902 - Joe Smith, Amerikaanse jazzmuzikant (overleden in 1937) bewerken

1905 - Hans Brandts Buys, Nederlandse dirigent, componist en clavecinist (overleden in 1959) bewerken

1906 - Safford Cape, Belgische dirigent, componist, musicoloog en muziekhistoricus (overleden in 1973) bewerken

1906 - Maria Goeppert-Mayer, Duitse natuurkundige, nucleair wetenschapper en academisch docent (overleden in 1972) bewerken

1906 - Benjamin Mazar, Israëlische antropoloog, archeoloog, pedagoog, schrijver en historicus (overleden in 1995) bewerken

1907 - Jimmy Mundy, Amerikaanse componist, jazzmuzikant, saxofonist en orkestleider (overleden in 1983) bewerken

1907 - Emily Perry, Britse actrice, filmactrice, toneelactrice en komiek (overleden in 2008) bewerken

1908 - Cornelis Dusseldorp, Nederlandse roeier (overleden in 1990) bewerken

1908 - Hendrik Fayat, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, advocaat en academisch docent (overleden in 1997) bewerken

1909 - Eric Ambler, Britse schrijver, scenarioschrijver, romanschrijver, filmproducent, acteur en sciencefictionschrijver (overleden in 1998) bewerken

1909 - Theodorus Jacobus Hogendorp, Nederlands Tweede Kamerlid (overleden in 1968) bewerken

1909 - Jindřich Praveček, Tsjechische componist, dirigent, violist, muziekpedagoog en pianist (overleden in 2000) bewerken

1909 - Leo Rodrigues Lopes, Nederlandse journalist (overleden in 1952) bewerken

1909 - Frans Van Immerseel, Belgische schrijver en kunstschilder (overleden in 1978) bewerken

1910 - Pieter Lambrechts, Belgische senator en rector van de Universiteit Gent en academisch docent (overleden in 1974) bewerken

1912 - Eleazar de Carvalho, Braziliaanse dirigent, componist, muziekpedagoog en academisch docent (overleden in 1996) bewerken

1912 - Sergiu Celibidache, Roemeense dirigent, componist en academisch docent (overleden in 1996) bewerken

1912 - Jozef Fanchamps, Nederlandse architect (overleden in 1982) bewerken

1912 - Carl Friedrich von Weizsäcker, Duitse baron, natuurkundige, schrijver, filosoof, academisch docent, nucleair wetenschapper en astronoom (overleden in 2007) bewerken

1913 - Franz Antel, Oostenrijkse filmregisseur, scenarioschrijver, filmproducent en journalist (overleden in 2007) bewerken

1913 - Anton Buytendijk, Nederlandse kunstschilder (overleden in 2002) bewerken

1913 - George Lloyd, Britse dirigent en componist (overleden in 1998) bewerken

1914 - Gyula Cseszneky, Hongaarse regent, dichter en vertaler (overleden in 1970) bewerken

1914 - Aribert Heim, Duitse militair arts, ijshockeyspeler, folteraar, arts en gynaecoloog (overleden in 1992) bewerken

1914 - Klaas Smith, Nederlandse verzetsstrijder en Boerenstand (overleden in 1942) bewerken

1914 - Valerian Trifa, Roemeense theoloog, priester, uitgever, journalist en politicus (overleden in 1987) bewerken

1915 - David Edwards, Amerikaanse gitarist, zanger, muzikant en filmacteur (overleden in 2011) bewerken

1916 - Robert Guthrie, Amerikaanse arts en microbioloog (overleden in 1995) bewerken

1917 - Wim Sonneveld, Nederlandse zanger, cabaretier, acteur en filmacteur (overleden in 1974) bewerken

1917 - Bert De Cleyn, Belgische voetballer en voetbaltrainer (overleden in 1990) bewerken

1918 - Bert Schierbeek, Nederlandse dichter, toneelschrijver, schrijver en verzetsstrijder (overleden in 1996) bewerken

1918 - Maxine Stuart, Amerikaanse actrice, televisieactrice en filmactrice (overleden in 2013) bewerken

1918 - Anton van Wilderode, Belgische dichter, schrijver, politicus en vertaler (overleden in 1998) bewerken

1919 - Max Louis Wessel, Nederlandse Engelandvaarder en soldaat (overleden in 2003) bewerken

1919 - Tonny van Renterghem, Nederlandse schrijver, fotograaf en verzetsstrijder (overleden in 2009) bewerken

1920 - A. E. Hotchner, Amerikaanse romanschrijver en biograaf bewerken

1920 - Nicolaas Kuiper, Nederlandse directeur, wiskundige (overleden in 1994) bewerken

1920 - Willem Frederik Smit, Nederlandse verzetsstrijder (overleden in 1944) bewerken

1921 - Gerard Beuselinck, Belgische politicus en advocaat bewerken

1921 - Ronnie Goldstein-van Cleef, Nederlandse verzetsstrijder (overleden in 2008) bewerken

1921 - Narasimha Rao, Indiase minister-president, lid van de Wetgevende Vergadering van Andhra Pradesh en minister van defensie, romanschrijver, vrijheidsstrijder en dichter (overleden in 2004) bewerken

1922 - Mauro Bolognini, Italiaanse filmregisseur en scenarioschrijver (overleden in 2001) bewerken

1922 - Federico Escaler, Filipijnse katholiek bisschop en titulair bisschop, rooms-katholiek priester (overleden in 2015) bewerken

1922 - Lloyd LaBeach, Panamese sprinter (overleden in 1999) bewerken

1922 - Gerrit van Dam, Nederlands Tweede Kamerlid (overleden in 1999) bewerken

1923 - Julia Beelaerts van Blokland, Nederlandse kunstschilder en tekenaar (overleden in 2006) bewerken

1923 - Georges Bortoli, Franse journalist (overleden in 2010) bewerken

1923 - Pete Candoli, Amerikaanse acteur en jazzmuzikant (overleden in 2008) bewerken

1923 - Adolfo Schewelm-Cruz, Argentijnse ingenieur, autocoureur en Formule 1-coureur (overleden in 2012) bewerken

1924 - Hyke Koopmans, Nederlandse textielkunstenaar (overleden in 2010) bewerken

1924 - George Morgan, Amerikaanse muzikant, zanger en liedschrijver (overleden in 1975) bewerken

1924 - Vadim Sidoer, Russische dichter en beeldhouwer (overleden in 1986) bewerken

1924 - Henk van Stipriaan, Nederlandse televisiepresentator, journalist en presentator (overleden in 1989) bewerken

1926 - Mel Brooks, Amerikaanse acteur, filmacteur, filmregisseur, scenarioschrijver, filmproducent, componist, stemacteur, liedschrijver, schrijver, theaterproducent, soldaat, televisieproducent, liedtekstschrijver, televisieacteur, journalist, librettist en toneelacteur bewerken

1927 - Klaus Munro, Duitse scenarioschrijver, componist en filmcomponist (overleden in 2013) bewerken

1927 - Frank Sherwood Rowland, Amerikaanse scheikundige, academisch docent, professor en auteur (overleden in 2012) bewerken

1927 - Boris Sjilkov, Russische schaatser (overleden in 2015) bewerken

1927 - Fritzi Harmsen van Beek, Nederlandse dichter, schrijver en illustrator (overleden in 2009) bewerken

1928 - Stan Barstow, Britse schrijver, romanschrijver en scenarioschrijver (overleden in 2011) bewerken

1928 - Roberto Belangero, Braziliaanse voetballer en voetbaltrainer (overleden in 1996) bewerken

1928 - John Bell, Ierse wiskundige en natuurkundige (overleden in 1990) bewerken

1928 - Claus Biederstaedt, Duitse stemacteur, filmacteur, toneelacteur en televisieacteur bewerken

1928 - Hans Blix, Zweedse politicus, jurist en diplomaat bewerken

1928 - Gordon Pask, Britse psycholoog en cyberneticus (overleden in 1996) bewerken

1928 - Efren Plana, Filipijnse politicus, rechter en minister (overleden in 2012) bewerken

1929 - Robert Major Panerio sr., Amerikaanse trompettist, dirigent, musicoloog en componist bewerken

1929 - André van Joegoslavië, prins, aristocraat uit het Koninkrijk Joegoslavië (overleden in 1990) bewerken

1930 - William C. Campbell, Ierse parasitoloog, bioloog, academisch docent, biochemicus, scheikundige en fysioloog bewerken

1930 - Itamar Franco, Braziliaanse president, lid van de Senaat en ambassadeur en diplomaat (overleden in 2011) bewerken

1930 - Pierre Romeijer, Belgische baron, chef-kok (overleden in 2018) bewerken

1930 - Ignace Pierre VIII Abdel-Ahad, katholiek bisschop en titulair bisschop, rooms-katholiek priester uit de Syrische Republiek (overleden in 2018) bewerken

1931 - Junior Johnson, Amerikaanse coureur en autocoureur bewerken

1931 - Lucien Victor, Belgische wielrenner (overleden in 1995) bewerken

1932 - Pat Morita, Amerikaanse filmacteur, acteur en televisieacteur (overleden in 2005) bewerken

1933 - Gérard Delruelle, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers bewerken

1933 - Vic Emery, Canadese bobsleeër bewerken

1933 - Karel Van den Bossche, Belgische heemkundige (overleden in 2017) bewerken

1934 - Michael Artin, Amerikaanse wiskundige en academisch docent bewerken

1934 - Carl Levin, Amerikaans lid van de Senaat van de Verenigde Staten en stadsbestuur en advocaat bewerken

1934 - Georges Wolinski, Franse hoofdredacteur, karikaturist, journalist, kunstschilder, schrijver en striptekenaar (overleden in 2015) bewerken

1935 - John Inman, Britse acteur, filmacteur, toneelacteur en televisieacteur (overleden in 2007) bewerken

1935 - Aad van den Heuvel, Nederlandse journalist bewerken

1936 - Leon Chua, Amerikaanse uitvinder, academisch docent, informaticus, ingenieur en wiskundige bewerken

1936 - Ciska Feekes, Nederlandse bioloog (overleden in 2016) bewerken

1937 - Richard Bright, Amerikaanse filmacteur, toneelacteur en televisieacteur (overleden in 2006) bewerken

1937 - Juan José Saer, Argentijnse schrijver en romanschrijver (overleden in 2005) bewerken

1937 - Romano Sgheiz, Italiaanse roeier bewerken

1937 - Ambrogio Valadè, Italiaanse voetballer (overleden in 2007) bewerken

1938 - Leon Panetta, Amerikaans lid van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, minister van Defensie, stafchef van het Witte Huis en Directeur van de Central Intelligence Agency, advocaat en politicoloog bewerken

1939 - Paul Ghijsels, Belgische journalist en zanger (overleden in 2019) bewerken

1939 - Mogens Haastrup, Deense voetballer bewerken

1939 - Kalinka, Belgische zangeres bewerken

1940 - Christina Scherling, Zweedse schaatser bewerken

1940 - Muhammad Yunus, Bengalese econoom, ondernemer, academisch docent en bankier bewerken

1941 - David Lloyd Johnston, Canadese Gouverneur-generaal, diplomaat, academicus, professor, advocaat en schrijver bewerken

1941 - Hisao Kami, Japanse voetballer en voetbaltrainer bewerken

1941 - Ietje van Lede, Nederlandse hofdame bewerken

1941 - Krijn ter Braak, Nederlandse acteur en televisieregisseur bewerken

1941 - Gunilla von Bahr, Zweedse fluitist (overleden in 2013) bewerken

1942 - David Bloor, Britse socioloog bewerken

1942 - Herman De Loor, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Parlementslid en senator bewerken

1942 - Peter Diepenhorst, Nederlandse burgemeester bewerken

1942 - Chris Hani, Zuid-Afrikaanse politicus (overleden in 1993) bewerken

1942 - John Lamers, Nederlandse zanger bewerken

1942 - Rupert Sheldrake, Britse bioloog en schrijver bewerken

1943 - Donald Johanson, Amerikaanse antropoloog, archeoloog, prehistoricus, paleoantropoloog, academisch docent en paleontoloog bewerken

1943 - Klaus von Klitzing, Duitse natuurkundige en academisch docent bewerken

1944 - Teresa Aquino-Oreta, Filipijns lid van het Huis van Afgevaardigden van de Filipijnen en lid van de Senaat van de Filipijnen en militair bewerken

1944 - Philippe Druillet, Franse grafisch ontwerper, striptekenaar, regisseur, acteur en illustrator bewerken

1944 - I-Roy, Jamaicaanse zanger en diskjockey (overleden in 1999) bewerken

1944 - Luis Nicolao, Argentijnse zwemmer bewerken

1944 - Ewald Nowotny, Oostenrijkse parlementslid, econoom, academisch docent en bankier bewerken

1946 - Bruce Davison, Amerikaanse filmregisseur, toneelacteur, filmacteur, televisieacteur en filmproducent bewerken

1946 - José Fontaine, Belgische journalist, activist en onderwijzer bewerken

1946 - John M. Lounge, Amerikaanse officier, ruimtevaarder en ingenieur (overleden in 2011) bewerken

1946 - Dorinde van Oort, Nederlandse kunstenaar en schrijver bewerken

1946 - Gilda Radner, Amerikaanse komiek, autobiograaf, toneelactrice, televisieactrice, filmactrice, scenarioschrijver, zangeres en stemactrice (overleden in 1989) bewerken

1946 - Aalt Westerman, Nederlandse zanger bewerken

1946 - Robert Xavier Rodríguez, Amerikaanse dirigent, componist en musicoloog bewerken

1947 - Robin Dunbar, Britse bioloog, antropoloog, taalkundige, academisch docent en psycholoog bewerken

1947 - Peter Nicolaï, Nederlands Eerste Kamerlid bewerken

1948 - Kathy Bates, Amerikaanse filmactrice, filmregisseur, karakteractrice, toneelactrice, televisieactrice, actrice, regisseur en stemactrice bewerken

1948 - Kristina Hautala, Zweedse zangeres bewerken

1948 - Pablo Moses, Jamaicaanse zanger en acteur bewerken

1948 - Philip E. Veerman, Nederlandse orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog bewerken

1948 - Kenneth Alan Ribet, Amerikaanse wiskundige bewerken

1948 - Wim van Scharenburg, Nederlandse schrijver bewerken

1949 - Karel Aalbers, Nederlandse ondernemer bewerken

1949 - Michiel Korthals, Nederlandse filosoof en academisch docent bewerken

1949 - Paul Löwinger, Oostenrijkse acteur en schrijver (overleden in 2009) bewerken

1949 - Pete Oakley, Amerikaanse architect en golfer bewerken

1950 - Amit Bar, Israëlische fotograaf en kunstschilder bewerken

1950 - Jacques van Oortmerssen, Nederlandse dirigent, componist, pianist en organist (overleden in 2015) bewerken

1951 - Jean-Pierre Pommier, dirigent, componist, musicoloog, organist en klarinettist bewerken

1951 - Kazumi Takada, Japanse voetballer (overleden in 2009) bewerken

1951 - Lalla Ward, Britse illustrator, toneelactrice, filmactrice en schrijver bewerken

1951 - Cherry Wijdenbosch, Nederlandse zangeres bewerken

1952 - Pietro Mennea, Italiaanse Europees Parlementslid, advocaat, sprinter en atleet (overleden in 2013) bewerken

1952 - Jean-Christophe Rufin, Franse president, schrijver, medisch auteur, diplomaat, scenarioschrijver en neuroloog bewerken

1952 - Elie Van Vlierberghe, Belgische atleet bewerken

1953 - Desirée Duijkers, Nederlands Tweede Kamerlid en vakbondsbestuurder bewerken

1953 - Gernot Rohr, Franse voetballer en voetbaltrainer bewerken

1954 - Alice Krige, Zuid-Afrikaanse actrice, filmproducent, filmactrice, televisieactrice en toneelactrice bewerken

1954 - Mario Marín Torres, Mexicaanse Gouverneur van Puebla en advocaat bewerken

1954 - Benoît Sokal, Belgische striptekenaar, schrijver en informaticus bewerken

1954 - Harald de Vlaming, Nederlandse zeiler bewerken

1955 - Conni Marie Brazelton, Amerikaanse actrice, televisieactrice en filmactrice bewerken

1955 - Karl Fleschen, Duitse atleet bewerken

1955 - Thomas Hampson, Amerikaanse zanger en operazanger bewerken

1955 - Georgios Sergides, Cypriotische jurist bewerken

1955 - Jaap Wolters, Nederlandse ondernemer en tandarts bewerken

1955 - Nikolay Zimyatov, Russische langlaufer bewerken

1955 - Eberhard van der Laan, Nederlandse burgemeester van Amsterdam, gemeenteraadslid van Amsterdam en Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, advocaat (overleden in 2017) bewerken

1956 - Béatrice Fraiteur, Belgische politicus bewerken

1956 - Amira Hass, Israëlische schrijver en journalist bewerken

1956 - Bakir Izetbegović, politicus uit Bosnië en Herzegovina bewerken

1956 - Helmut Kickton, Duitse kerkmuzikant, organist, dirigent, muziekuitgever, koordirigent en componist bewerken

1956 - Hide Tanaka, Japanse contrabassist bewerken

1956 - Flor Van Noppen, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (overleden in 2014) bewerken

1957 - Paul Frommeyer, Duitse atleet bewerken

1957 - Ainsley Harriott, Britse chef-kok, televisiepresentator, schrijver en zanger bewerken

1957 - Georgi Parvanov, Bulgaarse politicus en historicus bewerken

1957 - Guido Swinnen, Belgische voetballer bewerken

1958 - Ingrid Delagrange, Belgische atleet bewerken

1958 - Giuseppe Pelosi, Italiaanse misdadiger (overleden in 2017) bewerken

1958 - Pomona Zipser, Duitse beeldhouwer bewerken

1958 - Tjalling van den Bosch, Nederlandse dammer en powerlifter bewerken

1959 - Bert Bouwmeester, Nederlandse burgemeester van Coevorden bewerken

1959 - Willo Gonnissen, Belgische kunstschilder bewerken

1959 - Jean-Pierre Lepine, Belgische Waals Parlementslid bewerken

1959 - Ed van Es, Nederlandse waterpolospeler bewerken

1960 - Karin Bloemen, Nederlandse zangeres, televisieactrice en cabaretier bewerken

1960 - Marek Jurek, Poolse Europees Parlementslid en historicus bewerken

1960 - Wim Koevermans, Nederlandse voetballer en voetbaltrainer bewerken

1961 - Leonard Orban, Roemeense Eurocommissaris, econoom en ingenieur bewerken

1961 - Marc Somers, Belgische wielrenner bewerken

1961 - Kurdt Vanderhoof, Amerikaanse gitarist en zanger bewerken

1961 - Maja Vidmar, Sloveense dichter en schrijver bewerken

1962 - Kevin Anderson, werktuigbouwkundig ingenieur bewerken

1962 - Hendrik Gommer, Nederlandse jurist bewerken

1962 - Kjell Jonevret, Zweedse voetballer en voetbaltrainer bewerken

1962 - Peter Štumpf, Sloveense hulpbisschop, katholiek bisschop en titulair bisschop, rooms-katholiek priester, historicus, theoloog en monnik bewerken

1963 - Charlie Clouser, Amerikaanse componist, geluidsingenieur, liedschrijver, muziekproducent, toetsenist, producer en ingenieur bewerken

1963 - Chuck Prophet, Amerikaanse singer-songwriter, zanger en gitarist bewerken

1964 - Eddy Fontaine, Belgische Waals Parlementslid bewerken

1964 - Mayumi Kaji, Japanse voetballer bewerken

1964 - Luc Steeno, Belgische zanger bewerken

1964 - DJ Quicksilver, Duitse diskjockey, muziekproducent en componist bewerken

1965 - Luis Abarca, Chileense voetballer bewerken

1965 - Morten Bruun, Deense voetballer, journalist en voetbaltrainer bewerken

1965 - Belayneh Densamo, Ethiopische marathonloper, lange-afstandsrenner en atleet bewerken

1965 - Jessica Hecht, Amerikaanse toneelactrice, filmactrice, televisieactrice en zangeres bewerken

1965 - Cyril Makanaky, Kameroense voetballer bewerken

1965 - Yu Dan, Chinese schrijver bewerken

1965 - Alex van Galen, Nederlandse schrijver en scenarioschrijver bewerken

1966 - Bobby Bare, Jr., Amerikaanse muzikant, gitarist, liedschrijver, zanger en muziekproducent bewerken

1966 - John Cusack, Amerikaanse acteur, filmacteur, filmproducent, stemacteur, blogger, schrijver, scenarioschrijver, televisieacteur en kickbokser bewerken

1966 - Åsa Larsson, Zweedse schrijver bewerken

1966 - Mary Stuart Masterson, Amerikaanse actrice, filmproducent, filmregisseur, televisieactrice, toneelactrice, filmactrice en scenarioschrijver bewerken

1967 - Gerben-Jan Gerbrandy, Nederlandse Europees Parlementslid bewerken

1967 - Frans-Willem van Gils, Nederlandse burgemeester bewerken

1967 - Gil Bellows, Canadese acteur, filmacteur en televisieacteur bewerken

1967 - Arno Bezemer, Nederlandse schaker bewerken

1967 - Hilde Crevits, Belgische Vlaams Parlementslid, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming en Vlaams minister van Openbare Werken bewerken

1967 - Teuk Henri, Nederlandse gitarist bewerken

1967 - Zaw Moe, Birmese golfer bewerken

1967 - Hans Pieterse, Nederlandse schaatser bewerken

1967 - Lars Riedel, Duitse atleet bewerken

1968 - Christian Blunck, Duitse hockeyspeler bewerken

1968 - Davide Bramati, Italiaanse wielrenner bewerken

1968 - Chayanne, Puerto Ricaanse acteur, muzikant, zanger, televisieacteur en filmacteur bewerken

1968 - Tanja Ribič, Sloveense actrice, zangeres, toneelactrice en filmactrice bewerken

1968 - Joost van Es, Nederlandse zanger en violist bewerken

1969 - Danielle Brisebois, Amerikaanse actrice, zangeres, singer-songwriter, componist, filmactrice, pianist, televisieactrice, slagwerker, muziekproducent en stemactrice bewerken

1969 - Stéphane Chapuisat, Zwitserse voetballer bewerken

1969 - Spiros, Nederlandse zanger bewerken

1969 - Sandiaga Sallahudin Uno, Indonesische prominent, ondernemer en politicus bewerken

1969 - Ayelet Zurer, Israëlische actrice, model, toneelactrice en filmactrice bewerken

1970 - Frederiek Grijpma, Nederlandse hockeyspeler bewerken

1970 - Esther Jacobs, Nederlandse ondernemer bewerken

1970 - Melanie Schultz van Haegen, Nederlands Tweede Kamerlid en minister van Infrastructuur en Milieu bewerken

1971 - Fabien Barthez, Franse voetballer en autocoureur bewerken

1971 - Viviane Dumortier, Belgische judoka bewerken

1971 - Sean Dyche, Britse voetballer en voetbaltrainer bewerken

1971 - Denis Francois, Belgische wielrenner bewerken

1971 - Sébastien Gattuso, Monegaskische sprinter en bobsleeër bewerken

1971 - Sophie Hannah, Britse schrijver, kinderboekenschrijver en dichter bewerken

1971 - Paul Magnette, Belgische senator, Minister-president van Wallonië, Waals Parlementslid en lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap, academisch docent, onderzoeker en politicoloog bewerken

1971 - Elon Musk, Zuid-Afrikaanse bestuursvoorzitter, technisch directeur en voorzitter, ruimteingenieur, uitvinder, investeerder, programmeur, ingenieur, ondernemer en acteur bewerken

1971 - Aileen Quinn, Amerikaanse singer-songwriter, filmregisseur, componist, danser, onderwijzer, toneelactrice, televisieactrice, stemactrice en filmactrice bewerken

1971 - Toshihiro Yoshimura, Japanse voetballer bewerken

1971 - Ray Slijngaard, Nederlandse muzikant, rapper en zanger bewerken

1972 - Marianne Besselink, Nederlands Tweede Kamerlid bewerken

1972 - Peter Binkovski, voetballer uit de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië bewerken

1972 - Maria Boetyrskaja, Russische kunstschaatser bewerken

1972 - Cale Boyter, Amerikaanse filmproducent bewerken

1972 - Julie Doiron, Canadese singer-songwriter, fotograaf, zangeres en liedschrijver bewerken

1972 - Jon Heidenreich, Amerikaanse professioneel worstelaar, American footballspeler en Canadian-footballspeler bewerken

1972 - Mark McGeeney, darter uit Engeland bewerken

1972 - Mark Merklein, Bahamaanse tennisser bewerken

1972 - Ngô Bảo Châu, Franse wiskundige en professor bewerken

1972 - Alessandro Nivola, Amerikaanse acteur, toneelacteur, televisieacteur en filmacteur bewerken

1973 - Warren Abery, Zuid-Afrikaanse golfer bewerken

1973 - Adrián Annus, Hongaarse kogelslingeraar en atleet bewerken

1973 - Alberto Berasategui, Spaanse tennisser bewerken

1973 - Carsten Bjørnlund, Deense toneelacteur, filmacteur, stemacteur en televisieacteur bewerken

1973 - Airat Ichmouratov, Canadese componist, dirigent en klarinettist bewerken

1973 - André Lange, Duitse bobsleeër bewerken

1973 - Youssef Rossi, Marokkaanse voetballer bewerken

1973 - Ingrid Seynhaeve, Belgisch model bewerken

1973 - Regillio Simons, Nederlandse voetballer bewerken

1973 - Damir Čakar, Montenegrijnse voetballer bewerken

1974 - Rob Dyrdek, Amerikaanse televisiepresentator, skateboarder, acteur, stemacteur, scenarioschrijver, filmproducent en ondernemer bewerken

1974 - Wen-tang Lin, golfer bewerken

1974 - Siphiwo Ntshebe, Zuid-Afrikaanse operazanger en zanger (overleden in 2010) bewerken

1974 - Manolo Poulot, Cubaanse judoka bewerken

1974 - Tamara Seur, Nederlandse nieuwslezer bewerken

1974 - Gianluca Sironi, Italiaanse wielrenner bewerken

1975 - Aaron Cross, Amerikaanse boogschutter bewerken

1975 - Emiel Kluin, Nederlandse trainer bewerken

1975 - Ruth Livier, Amerikaanse televisieactrice, filmactrice, toneelactrice en stemactrice bewerken

1976 - Shinobu Asagoe, Japanse tennisser bewerken

1976 - Bair Badjonov, Russische boogschutter bewerken

1976 - Simone Cadamuro, Italiaanse wielrenner bewerken

1976 - Franky Demon, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers bewerken

1976 - Paweł Gil, Poolse voetbalscheidsrechter bewerken

1976 - Kateřina Holubcová, Tsjechische biatleet bewerken

1976 - Hans Sarpei, Ghanese voetballer bewerken

1976 - Seth Wescott, Amerikaanse snowboarder bewerken

1977 - Anna Allen, Spaanse actrice bewerken

1977 - Lindsay Lee-Waters, Amerikaanse tennisser bewerken

1977 - Davide Mandelli, Italiaanse voetballer bewerken

1977 - Kensuke Tsukuda, Japanse voetballer bewerken

1978 - Rogerio Benjamin De Oliveira, Braziliaanse voetballer bewerken

1978 - Michal Biran, Israëlische Knesset-lid, pedagoog, activist en politicoloog bewerken

1978 - Camille Guaty, Amerikaanse actrice, televisieactrice, model en filmactrice bewerken

1978 - Sébastien Stassin, Belgische voetballer bewerken

1978 - Bernd Thijs, Belgische voetballer bewerken

1978 - Walter van Suijlekom, Nederlandse natuurkundige bewerken

1979 - Felicia Day, Amerikaanse actrice, filmregisseur, zangeres, schrijver, scenarioschrijver, televisieactrice, filmactrice, youtuber en stemactrice bewerken

1979 - James Spithill, Australische schipper bewerken

1979 - Christian Werner, Duitse wielrenner bewerken

1980 - Maurizio Domizzi, Italiaanse voetballer bewerken

1980 - Bruno Lefebvre, Belgische Waals Parlementslid bewerken

1980 - Birger Maertens, Belgische voetballer bewerken

1980 - Jevgeni Novikov, Estische voetballer bewerken

1980 - Genichi Takahashi, Japanse voetballer bewerken

1981 - Samar Badawi, Saoedi-Arabische mensenrechtenverdediger bewerken

1981 - Vasil Kiryjenka, Wit-Russische wielrenner bewerken

1981 - Guillermo Martínez, Cubaanse speerwerper bewerken

1981 - Dariusz Rudnicki, Poolse wielrenner bewerken

1981 - Mara Santangelo, Italiaanse tennisser en schrijver bewerken

1981 - Nicolas Tzanetatos, Belgische Waals Parlementslid en advocaat bewerken

1982 - Rorys Aragón, Ecuadoraanse voetballer bewerken

1982 - Irakli Garibashvili, Georgische eerste minister en ondernemer bewerken

1982 - Tomislav Pačovski, voetballer en voetbaltrainer uit Noord-Macedonië bewerken

1982 - Vladimir Potkin, Russische schaker bewerken

1982 - Gigi Ravelli, Nederlandse actrice, televisiepresentator en presentator bewerken

1982 - Elaine Tan, Britse actrice, filmactrice en toneelactrice bewerken

1983 - Dorge Kouemaha, Kameroense voetballer bewerken

1983 - Reynald Lemaître, Franse voetballer bewerken

1983 - Aleksej Petoechov, Russische langlaufer bewerken

1983 - Bruno Radotić, Kroatische wielrenner bewerken

1983 - Dmitri Jakovenko, Russische schaker bewerken

1984 - Samuel Holmén, Zweedse voetballer bewerken

1984 - Andriy Pyatov, Oekraïense voetballer bewerken

1984 - Eva Willemarck, Belgische atleet en bobsleeër bewerken

1984 - Ramazan Özcan, Turkse voetballer bewerken

1985 - Phil Bardsley, Britse voetballer bewerken

1985 - Nina Brattsjikova, Russische tennisser bewerken

1985 - Marie Bach Hansen, Deense actrice en filmactrice bewerken

1985 - Marc Hester, Deense wielrenner bewerken

1985 - Ahmed Kantari, Franse voetballer bewerken

1985 - Wine Lauwers, Belgische zangeres en radiopresentator bewerken

1985 - Mohammed Mohandis, Nederlands Tweede Kamerlid bewerken

1985 - Nicolò Ravano, golfer bewerken

1985 - Arturo Alvarez, Amerikaanse voetballer bewerken

1986 - Matt Abood, Australische zwemmer bewerken

1986 - Emiel Custers, Nederlandse boogschutter bewerken

1986 - Willemijn Karsten, Nederlandse handbalspeler bewerken

1986 - Erik Jan Kooiman, Nederlandse schaatser en wielrenner bewerken

1986 - Kellie Pickler, Amerikaanse zangeres, missverkiezingdeelnemer en liedschrijver bewerken

1987 - Nabil Amarzagouio, Nederlandse voetballer bewerken

1987 - Jaime Bruinier, Nederlandse voetballer bewerken

1987 - Teddy Chevalier, Franse voetballer bewerken

1987 - Michiel Hemmen, Nederlandse voetballer bewerken

1987 - Ayaka Kikuchi, Japanse schaatser bewerken

1987 - Karin Knapp, Italiaanse tennisser bewerken

1987 - Bogdan Stancu, Roemeense voetballer bewerken

1987 - Justyn Warner, Canadese atleet bewerken

1988 - Leon Balogun, Duitse voetballer bewerken

1988 - Joyce Lefevre, Belgische atleet bewerken

1988 - Nikolaj Michajlov, Bulgaarse voetballer bewerken

1988 - Alina Orlova, Litouwse singer-songwriter, componist, dichter en schrijver bewerken

1988 - Sophie Schmidt, Canadese voetballer bewerken

1989 - Sergio Asenjo, Spaanse voetballer bewerken

1989 - Samantha Barning, Nederlandse badmintonner bewerken

1989 - Joshua Dunkley-Smith, Australische roeier bewerken

1989 - Mark Fischbach, Amerikaanse youtuber en vlogger bewerken

1989 - Fumiya Kogure, Japanse voetballer bewerken

1989 - Joe Kovacs, Amerikaanse atleet en kogelstoter bewerken

1989 - Lotta Lepistö, Finse wielrenner bewerken

1989 - Jonathan Monsalve, Venezolaanse wielrenner bewerken

1990 - Dave Bulthuis, Nederlandse voetballer bewerken

1990 - Lianne de Vries, Nederlandse voetballer bewerken

1990 - Stefan Mladenovic, Nederlandse basketballer en sporter bewerken

1990 - Thomas Palmer, Australische baanwielrenner en wielrenner bewerken

1990 - Sjors Poels, Nederlandse basketballer bewerken

1990 - Olexandr Prewar, Oekraïense wielrenner bewerken

1990 - Jasmine Richards, Canadese zangeres en filmactrice bewerken

1990 - Michael Vingerling, Nederlandse baanwielrenner en wielrenner bewerken

1990 - Lázaro Vinícius Alves Martins, Braziliaanse voetballer bewerken

1990 - Lawrence Warbasse, Amerikaanse wielrenner bewerken

1991 - Kevin De Bruyne, Belgische voetballer bewerken

1991 - Jon Gaztañaga, Spaanse voetballer bewerken

1991 - Joseph McKeehen, Amerikaanse pokerspeler bewerken

1991 - Stephan Rabitsch, Oostenrijkse wielrenner bewerken

1991 - Anzjelika Sidorova, Russische polsstokhoogspringer en atleet bewerken

1991 - Will Stevens, Britse autocoureur en Formule 1-coureur bewerken

1991 - Thymen Wabeke, Nederlandse televisiepresentator en radio-dj bewerken

1991 - Max van Schaik, Nederlandse basketballer bewerken

1992 - Oscar Hiljemark, Zweedse voetballer bewerken

1992 - Stoomboot, Belgische componist en singer-songwriter bewerken

1992 - Elaine Thompson, Jamaicaanse atleet bewerken

1993 - Anastasios Bakasetas, Griekse voetballer bewerken

1993 - Kristina Erman, Sloveense voetballer bewerken

1994 - Lars Bleker, Duitse voetballer bewerken

1994 - Mirco Born, Duitse voetballer bewerken

1994 - Juan Cavallaro, Argentijnse voetballer bewerken

1994 - Alessio Cragno, Italiaanse voetballer bewerken

1994 - Anish Giri, Nederlandse schaker bewerken

1994 - Elis Ligtlee, Nederlandse wielrenner en baanwielrenner bewerken

1994 - Josip Mišić, Kroatische voetballer bewerken

1994 - Sai van Wermeskerken, Nederlandse voetballer bewerken

1994 - Hoessein bin al-Abdoellah, Jordaanse prins bewerken

1995 - Janio Bikel, Guinee-Bissause voetballer bewerken

1995 - Jason Denayer, Belgische voetballer bewerken

1995 - Adama Traoré (voetballer geboren in 1995), Malinese voetballer bewerken

1995 - Renate Verhoeven, Nederlandse voetballer bewerken

1996 - Joel Castro Pereira, Portugese voetballer bewerken

1996 - Alessandro Ciranni, Belgische voetballer bewerken

1996 - Elke Godden, Belgische atleet bewerken

1996 - Demarai Gray, Britse voetballer bewerken

1996 - Leon Guwara, Duitse voetballer bewerken

1996 - Milot Rashica, voetballer uit de Federale Republiek Joegoslavië bewerken

1996 - Kyle Stolk, Zuid-Afrikaanse zwemmer bewerken

1996 - Donna Vekić, Kroatische tennisser bewerken

1996 - Willemijn de Munnik, Nederlandse zangeres bewerken

1997 - Sabrine Ellouzi, Nederlandse voetballer bewerken

1997 - Aleix García Serrano, Spaanse voetballer bewerken

1997 - Noël de Graauw, Nederlandse voetballer bewerken

1997 - Daniel Jara, Costa Ricaanse wielrenner bewerken

1997 - Tadasuke Makino, Japanse autocoureur bewerken

1997 - Jean-Philippe Mateta, Franse voetballer bewerken

1997 - Desiree Vranken, Nederlandse atleet bewerken

1998 - Nicolás Domínguez, Argentijnse voetballer bewerken

1998 - Joel Eriksson, Zweedse autocoureur bewerken

1998 - Júlíus Magnússon, IJslandse voetballer bewerken

1998 - Kevin Rivera, Costa Ricaanse wielrenner bewerken

1998 - Óscar Rodríguez Arnaiz, Spaanse voetballer bewerken

1999 - Markéta Vondroušová, Tsjechische tennisser bewerken

2000 - Yukinari Sugawara, Japanse voetballer bewerken

2001 - Adnan Ugur, Turkse voetballer bewerken

2002 - Marta Kostjoek, Oekraïense tennisser bewerken

De inhoud van deze pagina is ontleend aan Wikidata.

Lijst van personen overleden in 1995

Dit is een lijst van personen die zijn overleden in 1995.

Lijst van personen overleden in 1995/Voorstel

Dit is een lijst van personen die overleden zijn in 1995.

De inhoud van deze pagina is gebaseerd op gegevens in Wikidata. Als er onvolkomenheden in deze lijst zitten, gelieve dan aldaar de gegevens aan te passen. Achter iedere persoon is hiervoor een link aanwezig met de aanduiding bewerken.

Wijzigingen in Wikidata worden met enige (on)regelmatigheid geautomatiseerd overgenomen naar deze pagina.

Lijst van personen overleden op 9 september

Dit is een lijst van personen die overleden zijn op 9 september.

De inhoud van deze pagina is gebaseerd op gegevens in Wikidata. Als er onvolkomenheden in deze lijst zitten, gelieve dan aldaar de gegevens aan te passen. Achter iedere persoon is hiervoor een link aanwezig met de aanduiding bewerken.

Wijzigingen in Wikidata worden met enige (on)regelmatigheid geautomatiseerd overgenomen naar deze pagina.

906 - Adalbert van Babenberg, graaf (geboren in 854) bewerken

1000 - Olaf I van Noorwegen, Noorse ontdekkingsreiziger (geboren in 963) bewerken

1087 - Willem de Veroveraar, hertog van Normandië en koning van Engeland, schrijver uit het Hertogdom Normandië bewerken

1104 - Hildegarde van Bourgondië, hertogin en hertogin, aristocraat (geboren in 1056) bewerken

1174 - Judith van Thüringen, Duitse koningin-gemalin (geboren in 1135) bewerken

1191 - Koenraad II Otto van Bohemen, hertog van Bohemen (geboren in 1136) bewerken

1285 - Cunigonde van Slavonië, knjaz en koningin-gemalin, regent (geboren in 1245) bewerken

1325 - Amir Khusrow, dichter, filosoof, schrijver en muzikant (geboren in 1253) bewerken

1398 - Jacobus I van Cyprus, Cypriotische (geboren in 1334) bewerken

1438 - Eduard van Portugal, Portugese koning en schrijver (geboren in 1391) bewerken

1487 - Chenghua, keizer van China en keizer, kunstschilder uit de Ming-dynastie (geboren in 1447) bewerken

1488 - Frans II van Bretagne, graaf en hertog, politicus (geboren in 1435) bewerken

1503 - Filips van Baden-Röteln, Duitse graaf en markies, Grootkamerheer van Frankrijk (circa geboren in 1453) bewerken

1513 - Jacobus IV van Schotland, koning van Schotland uit het Koninkrijk Schotland (geboren in 1473) bewerken

1519 - René de Prie, Franse kardinaal, rooms-katholiek priester (geboren in 1451) bewerken

1536 - Klemen Andersen, Deense piraat en verzetsstrijder (geboren in 1485) bewerken

1569 - Pieter Bruegel de Oude, kunstschilder uit het Hertogdom Brabant (geboren in 1525) bewerken

1587 - François Rapaert, arts en schrijver (geboren in 1510) bewerken

1596 - Anna van Polen, hertogin, politicus uit het Grootvorstendom Litouwen (geboren in 1523) bewerken

1600 - Joris Hoefnagel, kunstschilder, boekverluchter en cartograaf uit de Zuidelijke Nederlanden (geboren in 1542) bewerken

1606 - Leonard Lechner, Duitse componist (geboren in 1553) bewerken

1611 - Eleonora de' Medici, hertogin, kunstverzamelaar (geboren in 1567) bewerken

1626 - Abraham Govaerts, kunstschilder en tekenaar uit de Zuidelijke Nederlanden (geboren in 1589) bewerken

1626 - Marten Orges, ondernemer (circa geboren in 1560) bewerken

1653 - Eustache III van Croÿ, hertog, baron en graaf, aristocraat (geboren in 1609) bewerken

1693 - Ihara Saikaku, Japanse dichter, romanschrijver en toneelschrijver (geboren in 1642) bewerken

1696 - Eleonora Erdmuthe Louisa van Saksen-Eisenach, Duitse markies, Keurvorst en prinses, aristocraat (geboren in 1662) bewerken

1710 - Johan van Byemont, burgemeester van Den Haag bewerken

1713 - Johannes Voet, Nederlandse rector magnificus van de Universiteit Leiden en rector magnificus van de Universiteit Utrecht, jurist en academisch docent (geboren in 1647) bewerken

1720 - Philippe de Courcillon, Franse markies, schrijver, diplomaat, soldaat en memoirist (geboren in 1638) bewerken

1730 - Charles FitzRoy, baron, graaf en hertog, aristocraat uit het Koninkrijk Groot-Brittannië (geboren in 1662) bewerken

1751 - Sara Rothé, Nederlandse kunstverzamelaar (geboren in 1699) bewerken

1767 - Elsjen Roelofs, Belgische misdadiger (geboren in 1738) bewerken

1770 - Bernhard Siegfried Albinus, rector magnificus van de Universiteit Leiden, anatoom, arts, professor, entomoloog en academisch docent uit het Heilige Roomse Rijk (geboren in 1697) bewerken

1770 - Georg Dionysius Ehret, Duitse botanisch illustrator, kunstschilder, botanicus, entomoloog en wetenschappelijk illustrator (geboren in 1708) bewerken

1806 - William Paterson, Amerikaans lid van de Senaat van de Verenigde Staten, lid van de Senaat van New Jersey, gouverneur van New Jersey en Procureur-generaal van New Jersey, advocaat en rechter (geboren in 1745) bewerken

1806 - Guy-Jean-Baptiste Target, Frans lid van het Parlement, advocaat en rechter (geboren in 1733) bewerken

1809 - August Ludwig Schlözer, Duitse wiskundige, historicus, academisch docent, journalist en statisticus (geboren in 1735) bewerken

1812 - Johannes Hagelaers, Nederlandse rooms-katholiek priester (geboren in 1755) bewerken

1813 - George I van Waldeck-Pyrmont, Duitse soeverein (geboren in 1747) bewerken

1815 - John Singleton Copley, Amerikaanse kunstenaar en kunstschilder (geboren in 1738) bewerken

1831 - Leopold Ackermann, Oostenrijkse antropoloog, archeoloog en academisch docent (geboren in 1771) bewerken

1832 - Charles Decaen, Franse graaf, Gouverneur-generaal van de Mascarenen, militair (geboren in 1769) bewerken

1834 - James Weddell, Britse ontdekkingsreiziger (geboren in 1787) bewerken

1841 - Augustin Pyramus de Candolle, Zwitserse rector magnificus, botanicus, pteridologist, bryologist, professor en mycoloog (geboren in 1778) bewerken

1844 - François Scheffer, Luxemburgse politicus en rechter (geboren in 1766) bewerken

1849 - Michaël Pavlovitsj van Rusland, aristocraat uit het Keizerrijk Rusland (geboren in 1798) bewerken

1854 - Angelo Mai, kardinaal en katholiek bisschop, taalkundige, bibliothecaris, rooms-katholiek priester, mythograaf en klassiek filoloog uit de Republiek Venetië (geboren in 1782) bewerken

1856 - Joseph Küffner, Duitse componist en dirigent (geboren in 1777) bewerken

1857 - Louis Philippe Marie Joseph de Goër de Herve, Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid (geboren in 1765) bewerken

1862 - Maria Vincentia Khnopff, kloosterzuster (geboren in 1789) bewerken

1863 - Gustave Callier, Belgische politicus en academisch docent (geboren in 1819) bewerken

1868 - Mzilikazi, Zuid-Afrikaanse koning, monarch (geboren in 1790) bewerken

1870 - Hendrik Wilmink, Nederlandse burgemeester (geboren in 1794) bewerken

1871 - Stand Watie, Amerikaans stamhoofd (geboren in 1806) bewerken

1873 - Nicolaas Antonie van Charante, dichter, schrijver en kinderboekenschrijver (geboren in 1811) bewerken

1876 - American Horse, indianenleider van de Oglala Lakota (geboren in 1800) bewerken

1883 - Jan Carel Ferdinand d'Aulnis de Bourouill, Nederlands burgemeester (geboren in 1811) bewerken

1883 - Herman Hendrik Röell, Nederlandse commissaris van de Koning (geboren in 1806) bewerken

1883 - Victor Puiseux, Franse wiskundige, astronoom en bergbeklimmer (geboren in 1820) bewerken

1884 - Steven Blaupot ten Cate, Tweede Kamerlid (geboren in 1807) bewerken

1888 - Jan van Swieten, Nederlands Tweede Kamerlid en schrijver (geboren in 1807) bewerken

1889 - Franciscus Daeninck, Belgische politicus (geboren in 1829) bewerken

1891 - Jules Grévy, Franse President van de Republiek, lid van het Parlement, Co-prins van Andorra en Stafhouder, staatsman en advocaat (geboren in 1807) bewerken

1892 - Johannes Hermanus Grobler, Zuid-Afrikaanse politicus (geboren in 1813) bewerken

1894 - Heinrich Karl Brugsch, Duitse antropoloog, archeoloog, egyptoloog en academisch docent (geboren in 1827) bewerken

1896 - Casimir Lambert, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (geboren in 1827) bewerken

1897 - Theodore Lyman, Amerikaans lid van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten en zoöloog (geboren in 1833) bewerken

1898 - Stéphane Mallarmé, Franse dichter, vertaler, schrijver, literatuurcriticus, kunstcriticus en middelbare-schooldocent (geboren in 1842) bewerken

1901 - Andreas Franz Wilhelm Schimper, Duitse botanicus, academisch docent en ecoloog (geboren in 1856) bewerken

1901 - Henri de Toulouse-Lautrec, graaf, affichiste, lithograaf, kunstschilder, kunstenaar en graficus uit het Tweede Franse Keizerrijk (geboren in 1864) bewerken

1901 - Willem van Goltstein van Oldenaller, Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid (geboren in 1831) bewerken

1902 - Titus van Asch van Wijck, Nederlands Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid en burgemeester van Amersfoort (geboren in 1849) bewerken

1907 - Joseph Wettinck, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (geboren in 1852) bewerken

1908 - Rudolph Otto Arend van Holthe tot Echten, Nederlandse rechter (geboren in 1849) bewerken

1913 - Paul de Smet de Naeyer, Belgische graaf, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Premier en senator (geboren in 1843) bewerken

1914 - Carl Goßler, stuurman uit het Duitse Keizerrijk (geboren in 1885) bewerken

1915 - Louis Huysmans, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en advocaat (geboren in 1844) bewerken

1915 - Petrus van den Heuij, Nederlandse burgemeester (geboren in 1881) bewerken

1917 - Madge Syers-Cave, Britse kunstschaatser (geboren in 1881) bewerken

1921 - Virginia Rappe, Amerikaanse actrice, model en filmactrice (geboren in 1895) bewerken

1922 - Johannes Messchaert, Nederlandse zanger en muziekpedagoog (geboren in 1857) bewerken

1922 - Annie Royle Taylor, Britse ontdekkingsreiziger (geboren in 1855) bewerken

1922 - Warmolt Tonckens, politicus (geboren in 1848) bewerken

1923 - Hermes da Fonseca, Braziliaans lid van de Senaat (geboren in 1855) bewerken

1923 - Victoria van Pruisen, prinses, aristocraat (geboren in 1890) bewerken

1925 - Eugène Goblet d'Alviella, Belgische graaf, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en senator, historicus en advocaat (geboren in 1846) bewerken

1925 - Oscar Van Durme, Belgische componist (geboren in 1876) bewerken

1926 - Anton Jörgen Andersen, componist en cellist uit de Unie tussen Zweden en Noorwegen (geboren in 1845) bewerken

1926 - David Jessurun Lobo, Nederlandse toneelacteur en toneelregisseur (geboren in 1884) bewerken

1926 - Greta Lobo, Nederlandse actrice (geboren in 1882) bewerken

1929 - Walter Katzenstein, Duitse roeier (geboren in 1878) bewerken

1929 - Hermanus Willem Koekkoek, Nederlandse kunstschilder (geboren in 1867) bewerken

1932 - Alajos Szokolyi, Hongaarse sprinter en atleet (geboren in 1871) bewerken

1934 - Roger Fry, Britse conservator, kunsthistoricus, kunstschilder en academisch docent (geboren in 1866) bewerken

1935 - Charles Rivett-Carnac, Britse zeiler (geboren in 1853) bewerken

1940 - Frans de Wever, Nederlandse arts (geboren in 1869) bewerken

1942 - Lilian Geraldine Vygh, Nederlandse schrijver en actrice (geboren in 1889) bewerken

1942 - Anton Pohl, Nederlandse kunstschilder (geboren in 1876) bewerken

1943 - Carlo Bergamini, officier uit het Koninkrijk Italië (geboren in 1888) bewerken

1943 - Frederik Peltzer, verzetsstrijder (geboren in 1889) bewerken

1944 - Oscar Naert, Belgische atleet (geboren in 1913) bewerken

1945 - Max Ehrmann, Amerikaanse advocaat, ondernemer, schrijver, dichter en filosoof (geboren in 1872) bewerken

1945 - Zinaida Hippius, dichter, schrijver, toneelschrijver en literatuurcriticus uit het Keizerrijk Rusland (geboren in 1869) bewerken

1945 - Yoshitsugu Tatekawa, Japanse diplomaat en militair (geboren in 1880) bewerken

1946 - Charles Frederick Maynard, Australische mensenrechtenverdediger (geboren in 1879) bewerken

1948 - Lajos Bíró, scenarioschrijver en journalist uit Oostenrijk-Hongarije (geboren in 1880) bewerken

1948 - Anders Minnes Wijbenga, Nederlandse dichter (geboren in 1881) bewerken

1951 - Eugène De Groote, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (geboren in 1861) bewerken

1953 - Anton Mader, dirigent en componist (geboren in 1877) bewerken

1955 - Carl Friedberg, Duitse pianist en muziekpedagoog (geboren in 1872) bewerken

1957 - Victor Hessens, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers en vakbondsbestuurder (geboren in 1868) bewerken

1958 - Cas Ruffelse, Nederlandse voetballer (geboren in 1888) bewerken

1960 - Jussi Björling, Zweedse operazanger en zanger (geboren in 1911) bewerken

1960 - Dirk Petrus Marius Graswinckel, Nederlandse voorzitter van de Hoge Raad van Adel, publicist (geboren in 1888) bewerken

1961 - David Webster, Amerikaanse journalist en schrijver (geboren in 1922) bewerken

1962 - Paavo Aaltonen, Finse turner (geboren in 1919) bewerken

1963 - Thomas Beck (componist), Noorse muzikant, dirigent en componist (geboren in 1899) bewerken

1963 - Edwin Linkomies, Finse premier en parlementslid, academisch docent, classicus en historicus (geboren in 1894) bewerken

1963 - Jan Schouten, Nederlands Tweede Kamerlid en verzetsstrijder (geboren in 1883) bewerken

1964 - Friedrich-Georg Eberhardt, Duitse rechter en militair (geboren in 1892) bewerken

1964 - Charles O'Neill, Canadese dirigent, componist, musicoloog en muziekpedagoog (geboren in 1882) bewerken

1964 - Ernest Paul, Franse wielrenner en kunstenaar (geboren in 1881) bewerken

1966 - Léon De Smet, Belgische kunstschilder (geboren in 1881) bewerken

1967 - Henry Woodring, Amerikaanse gouverneur van Kansas en minister van Oorlog en bankier (geboren in 1890) bewerken

1968 - Mia Bruyn-Ouwehand, Nederlandse schrijver (geboren in 1895) bewerken

1968 - Bernard Georg Haase, Duitse oorlogsmisdadiger (geboren in 1910) bewerken

1969 - Petrus Bernardus Bisselink, Nederlandse dirigent en componist (geboren in 1881) bewerken

1969 - Fernand Wambst, Belgische wielrenner (geboren in 1912) bewerken

1973 - Bill Doran, Britse motorcoureur (geboren in 1916) bewerken

1976 - Pietro Armati, kunstschilder (geboren in 1898) bewerken

1976 - Mao Zedong, Chinese President of the People's Republic of China, dichter, schrijver en filosoof (geboren in 1893) bewerken

1976 - Willem van Cappellen, Nederlandse stemacteur (geboren in 1889) bewerken

1977 - Mieczysław Batsch, Poolse voetballer en werktuigbouwkundig ingenieur (geboren in 1900) bewerken

1977 - Pol Jacquemyns, Belgische journalist (geboren in 1896) bewerken

1977 - Kenneth O'Donnell, Amerikaanse stafchef van het Witte Huis en adviseur (geboren in 1924) bewerken

1978 - Jack Warner, Canadese filmproducent, scenarioschrijver, bedrijfsdirecteur, producer, uitvoerend producent en filmregisseur (geboren in 1892) bewerken

1979 - Claire Bonebakker, Nederlandse kunstschilder (geboren in 1904) bewerken

1979 - Norrie Paramor, Britse componist, dirigent, liedschrijver, muziekproducent en filmcomponist (geboren in 1914) bewerken

1979 - Wilbur Ware, Amerikaanse banjospeler en jazzmuzikant (geboren in 1923) bewerken

1980 - Aleksander Jabłoński, Poolse natuurkundige (geboren in 1898) bewerken

1981 - Ricardo Balbín, Argentijns lid van de Kamer van Afgevaardigden, advocaat (geboren in 1904) bewerken

1981 - Helen Humes, Amerikaanse jazzmuzikant, zangeres en componist (geboren in 1913) bewerken

1981 - Jacques Lacan, Franse psychoanalist, psychiater, vertaler, non-fictieschrijver, arts en academisch docent (geboren in 1901) bewerken

1982 - Marcel-Hubert Grégoire, Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers (geboren in 1902) bewerken

1983 - Luis Monti, Argentijnse voetballer en voetbaltrainer (geboren in 1901) bewerken

1984 - Yılmaz Güney, Turkse filmregisseur, acteur, scenarioschrijver, schrijver, filmeditor, dichter en filmacteur (geboren in 1937) bewerken

1984 - Gunnar Jamvold, Noorse schipper (geboren in 1896) bewerken

1984 - Louis Plumier, Belgische vakbondsbestuurder (geboren in 1903) bewerken

1985 - Neil Davis, Australische fotograaf, oorlogsfotograaf, persfotograaf, journalist en cameraregisseur (geboren in 1934) bewerken

1985 - Johannes Jacobus van Erp, Nederlandse burgemeester (geboren in 1926) bewerken

1985 - Luis Padilla Nervo, Mexicaanse ambassadeur, rechter, diplomaat, advocaat en minister (geboren in 1894) bewerken

1985 - Antonino Votto, Italiaanse pianist, dirigent en academisch docent (geboren in 1896) bewerken

1986 - August Van Nooten, Belgische politicus (geboren in 1901) bewerken

1987 - Gerrit Jan Heijn, Nederlandse ondernemer (geboren in 1931) bewerken

1989 - Heinrich Angst, Zwitserse bobsleeër (geboren in 1915) bewerken

1989 - Maurits Aronson, Nederlandse ondernemer (geboren in 1903) bewerken

1990 - Nicola Abbagnano, Italiaanse filosoof, schrijver en academisch docent (geboren in 1901) bewerken

1990 - Samuel Doe, Liberiaanse militair, politicus en dictator (geboren in 1951) bewerken

1990 - Hugh Sutherland, Canadese ijshockeyspeler (geboren in 1907) bewerken

1991 - Johann Fast, Nederlandse scheikundige en academisch docent (geboren in 1905) bewerken

1991 - Åke Holmberg, Zweedse vertaler, cartoonist en schrijver (geboren in 1907) bewerken

1991 - Concetto Lo Bello, Italiaans lid van de Kamer van Afgevaardigden van de Republiek en burgemeester, voetbalscheidsrechter (geboren in 1924) bewerken

1991 - Maurice Wiliquet, Belgische kunstenaar (geboren in 1913) bewerken

1993 - Jimmy Deuchar, Britse trompettist, jazzmuzikant, orkestleider en componist (geboren in 1930) bewerken

1993 - Zasetsky, Russische militair (geboren in 1920) bewerken

1995 - Reinhard Furrer, Duitse ruimtevaarder, natuurkundige en piloot (geboren in 1940) bewerken

1995 - Benjamin Mazar, Israëlische antropoloog, archeoloog, pedagoog, schrijver en historicus (geboren in 1906) bewerken

1995 - Erik Nilsson, Zweedse voetballer (geboren in 1916) bewerken

1996 - Teodoro Fernández, Peruaanse voetballer (geboren in 1913) bewerken

1996 - Ruggero Mastroianni, Italiaanse acteur en filmeditor (geboren in 1929) bewerken

1996 - Bill Monroe, Amerikaanse zanger, singer-songwriter, componist, muzikant, mandolinist, gitarist en orkestleider (geboren in 1911) bewerken

1996 - Robert Nisbet, Amerikaanse socioloog, pedagoog en academisch docent (geboren in 1913) bewerken

1997 - Rowland George, Britse roeier (geboren in 1905) bewerken

1997 - John Hackett, Britse militair en schrijver (geboren in 1910) bewerken

1997 - Burgess Meredith, Amerikaanse regisseur, karakteracteur, scenarioschrijver, toneelacteur, filmacteur, televisieacteur, toneelregisseur, journalist en filmproducent (geboren in 1907) bewerken

1998 - Lucio Battisti, Italiaanse singer-songwriter, zanger, componist, muziekproducent en arrangeur (geboren in 1943) bewerken

1998 - Mariano Martín, Spaanse voetballer (geboren in 1919) bewerken

1999 - Evert Brautigam, Nederlandse burgemeester (geboren in 1922) bewerken

1999 - Moshe Dothan, Israëlische Biblical archaeology, academisch docent en archeoloog (geboren in 1919) bewerken

1999 - Arie de Vroet, Nederlandse voetballer en voetbaltrainer (geboren in 1918) bewerken

1999 - Fons van der Stee, Nederlands Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid en minister van Financiën, econoom en jurist (geboren in 1928) bewerken

2000 - Carlos Castillo Peraza, Mexicaans lid van de Kamer van Afgevaardigden, schrijver en journalist (geboren in 1947) bewerken

2000 - Herbert Friedman, Amerikaanse natuurkundige en astronoom (geboren in 1916) bewerken

2000 - Ad Noyons, Nederlandse acteur (geboren in 1916) bewerken

2000 - Tames Visser, Nederlandse burgemeester (geboren in 1918) bewerken

2001 - Achmed Sjah Massoud, Afghaanse minister van defensie, militair en militair leider (geboren in 1953) bewerken

2002 - Geoffrey Dummer, Britse ingenieur (geboren in 1909) bewerken

2002 - Peter Tetteroo, Nederlandse zanger en componist (geboren in 1947) bewerken

2003 - Fons Mertens, Nederlandse verzetsstrijder (geboren in 1917) bewerken

2003 - Victor Max de Miranda, Surinaamse politicus, bankier en minister (geboren in 1914) bewerken

2003 - Edward Teller, Hongaarse nucleair wetenschapper, non-fictieschrijver, academisch docent, theoretisch natuurkundige en uitvinder (geboren in 1908) bewerken

2004 - Ernie Ball, Amerikaanse ondernemer, muzikant, klassiek gitarist en uitvinder (geboren in 1930) bewerken

2004 - Hein Beniest, Belgische filmregisseur en scenarioschrijver (geboren in 1921) bewerken

2004 - Caitlin Clarke, Amerikaanse actrice, toneelactrice, televisieactrice en filmactrice (geboren in 1952) bewerken

2005 - John Wayne Glover, Australische misdadiger en seriemoordenaar (geboren in 1932) bewerken

2005 - Mil Lenssens, Belgische televisieregisseur (geboren in 1926) bewerken

2005 - Mel Wanzo, Amerikaanse trombonist (geboren in 1930) bewerken

2006 - Gérard Brach, Franse scenarioschrijver en filmregisseur (geboren in 1927) bewerken

2006 - Pieter Jan Bijleveld, Nederlandse advocaat, jurist en rechter (geboren in 1930) bewerken

2006 - Émilie Mondor, Canadese atleet (geboren in 1981) bewerken

2006 - Douwe van Dam, Nederlandse burgemeester (geboren in 1935) bewerken

2007 - Hughie Thomasson, Amerikaanse gitarist, zanger en liedtekstschrijver (geboren in 1952) bewerken

2008 - Rudi Drent, Nederlandse academisch docent en ornitholoog (geboren in 1937) bewerken

2008 - Ramón Escovar Salom, Venezolaans lid van de Kamer van Afgevaardigden en advocaat (geboren in 1926) bewerken

2010 - Peter Dzúrik, Slowaakse voetballer en voetbaltrainer (geboren in 1968) bewerken

2010 - Bent Larsen, Deense schaker en schrijver (geboren in 1935) bewerken

2010 - Frank Wanlass, Amerikaanse elektrotechnisch ingenieur, uitvinder en ingenieur (geboren in 1933) bewerken

2011 - Miep Eijffinger, Nederlandse kunstverzamelaar (geboren in 1911) bewerken

2011 - Aslam Masih, Pakistaanse voorganger (geboren in 1981) bewerken

2012 - Désiré Letort, Franse wielrenner (geboren in 1943) bewerken

2012 - Ron Taylor, filmregisseur (geboren in 1934) bewerken

2012 - Folkert van der Woude, Nederlandse rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, academisch docent en natuurkundige (geboren in 1933) bewerken

2013 - Forrest Thomas, Amerikaanse zanger (geboren in 1953) bewerken

2014 - Marion Bienes, Nederlandse activist en cabaretier (geboren in 1925) bewerken

2014 - Antonín Tučapský, Tsjechische componist, koordirigent, musicoloog en dirigent (geboren in 1928) bewerken

2015 - Gabriel Fragnière, Zwitserse filosoof en academisch docent (geboren in 1934) bewerken

2015 - Hendrik Jan Engelbert van Beuningen, Nederlandse ondernemer, verzamelaar en kunstverzamelaar (geboren in 1920) bewerken

2015 - Bas Paauwe, Nederlandse voetbaltrainer en voetballer (geboren in 1936) bewerken

2016 - James Stacy, Amerikaanse acteur, televisieacteur en filmacteur (geboren in 1936) bewerken

2016 - Arthur H. Del Prado, Nederlandse industrieel, bestuursvoorzitter en niet-uitvoerend directeur (geboren in 1931) bewerken

2017 - Mike Hodge, Amerikaanse televisieacteur, filmacteur en toneelacteur (geboren in 1947) bewerken

2017 - Geoffrey Maynard, econoom (geboren in 1921) bewerken

2017 - Velasio De Paolis, Italiaanse katholieke aartsbisschop en kardinaal, academisch docent en rooms-katholiek priester (geboren in 1935) bewerken

2018 - Silvio Grassetti, Italiaanse motorcoureur (geboren in 1936) bewerken

De inhoud van deze pagina is ontleend aan Wikidata.

Stad van David

Stad van David (Hebreeuws: עיר דוד; Arabisch: مدينة داوود) is de aanduiding van een archeologische site in Jeruzalem. Deze ligt naast de zuidoostelijke hoek van de muren van de Oude Stad van Jeruzalem, in de wijk Silwan die tot Oost-Jeruzalem behoort. De gangbare Arabische benaming vande site is Wadi Hilweh (وادي حلوه). De gevonden structuren op de site behoorden volgens de opgravers tot het paleis van koning David, maar deze identificatie is omstreden. De site omvat ook de Siloamvijver en de watertunnel die werd gebouwd door koning Hizkia. De site is omgeven met veel controverse, gerelateerd aan het Arabisch-Israëlisch conflict, in het bijzonder de aanspraak die beide zijden in het conflict maken op Jeruzalem en de Tempelberg. Het archeologisch nationaal park op de site is een veelbezochte toeristische trekpleister.

Tel Qasile

Tel Qasile of Tell Qasile is een archeologische plaats in Israël, gelegen aan de monding van de rivier de Jarkon, iets ten noorden van het huidige Tel Aviv. De tell is vooral van belang voor de archeologische gegevens die deze biedt met betrekking tot de cultuur van de Filistijnen, die er gedurende 180 jaar (van ca. 1150-980 v.Chr.) een havenstad hadden, die op het hoogtepunt van haar bloei een oppervlakte had van 1,6 hectare. Het is niet bekend hoe de plaats in de oudheid genoemd werd. Tegenwoordig maken de opgravingen bij Tel Qasile deel uit van het Eretz Israel Museum.

Trude Dothan

Trude Dothan, Hebreeuws: טרודה דותן , geboren als Trude Krakauer, (Wenen, 12 oktober 1922 - 28 januari 2016) was een Israëlische archeologe. Vóór haar emeritaat was zij als professor verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Dothan wordt beschouwd als autoriteit op het gebied van de archeologie van de Filistijnen, in het bijzonder Filistijns aardewerk. De indeling in aardewerktypen die zij heeft opgesteld, wordt ondanks kritiek op details, algemeen aanvaard als paradigma voor de interpretatie en datering van Filistijnse aardewerkvondsten.

In andere talen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.